background preloader

Ulrerl

Facebook Twitter

Hur kan man synliggöra förmågorna? | TheBig6 | #visombärenförmåga. Ja, den frågan möter jag ofta. Samma fråga från pedagoger i förskoleklass, ämneslärare i matematik och slöjd, klasslärare och fritidspersonal. Jag har arbetat med att synliggöra förmågorna i skolan på ett medvetet sätt i ett år nu. Kanske många lärare vill ”få med allt”? Kompletta LPPer och matriser? Eller så känner man sig låst i ett system som inte tillåter ett annat perspektiv? Eller så vet man helt enkelt inte hur man ska förklara förmågorna så att eleverna förstår? Jag har läst om många olika förklaringar. Den här sammanställningen ”The Big 5” har fått oss att tala om förmågorna i skolan, oavsett pedagogisk roll. För ganska exakt ett år sedan fick jag en idé som jag testade på mina egna barn.

Det här var på höstlovet 2012. Att synliggöra veckans förmåga handlar om att ge eleverna ett språk – ett gemensamt språk. Redan andra veckan kände jag att det var något som saknades i sammanställningen ”The Big 5”. Men, hur synliggör man förmågorna då? Svaret på frågan blir: 1. /Lotta. 10305-vad-ar-akk. 130.237.171. Att jobba med Lgr 11 och The Big 5.

Skolan ska anpassas efter eleverna, inte tvärtom! | autismasperger. Inom Stockholms stad finns drygt tusen grundskoleelever skolplacerade i särskilda undervisningsgrupper. Siffran blir ännu högre om man tar med de mindre grupper som de olika fristående skolorna erbjuder. Utav dessa elever är drygt 200 elever, fördelat på 18 grupper, placerade i det stadsövergripande S:t Örjan skolor som erbjuder olika typer av specialpedagogiska inriktningar beroende på elevernas särskilda behov. Grunden för att placeras i en sådan grupp är att vårdnadshavarna i samråd med rektorn och elevhälsan i ett åtgärdsprogram har kommit fram till att eleven har störst förutsättningar att lyckas i skolan vid en sådan skolplacering. Formuleras detta behov i åtgärdsprogrammet så har denna placering ett starkt lagligt stöd i skollagen.

Trots detta hör jag som ombudsman på Autism- och Aspergerförbundet rapporter från olika håll som exempelvis Mölndal, Sjöbo och Gävle att kommunernas särskilda undervisningsgrupper läggs ned. 1. Relevant kompetens hos skolpersonalen. 2. 3. 4. 5. Värdegrundande förmågor. Filmen om känslor - EmoVideo 1. Tio tips för en inkluderande skolstart. Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: 1. Att filma i skolan och berätta om olika ställen (receptionen, skåphallen, matsalen, klassrummen osv) och sedan skicka filmen till elever är ett effektivt sätt att förbereda och dämpa oro. Spela in dig själv och berätta vem du är! Kanske kan eleverna göra egna filmade presentationer och visa för varandra eller bara för dig?

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tänk på att det förebyggande arbetet sparar massor av tid och energi både för eleverna och för dig!