background preloader

Hitta fria bilder

Hitta fria bilder
Via internet har lärare och elever fantastiska möjligheter att hitta bilder som kan användas i undervisning och i skolarbeten av olika slag. Men det kan samtidigt vara svårt att veta vilka bilder man faktiskt har rätt att använda; upphovsreglerna kan vara snåriga, vilket vi berättar en del om i Kolla källans lärarguider i upphovsrätt. I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Ulf Jämterud närmare på några bildarkiv för undervisning där både du som lärare och dina elever hittar mängder av bilder som är fria att använda i skolan. Fotofinnaren.se – en bildbank för skolbruk Fotofinnaren.se Fotofinnaren är en bildbank som riktar sig direkt till skolan. Bilderna i FotoFinnarens arkiv har inga restriktioner när det gäller användning för skolbruk. När dina elever behöver bilder till skoltidningar, uppsatser, webbsidor eller bloggar så hittar de lätt många användbara bilder i FotoFinnarens arkiv. MorgueFile-bilder MorgueFile är ytterligare ett arkiv med gratisbilder. Related:  ResursbankenDigitala verktygIKT

Digitala lärresurser Allt material som är digitalt och till nytta i undervisning och lärande är digitala lärresurser. Det kan vara stort som en hel webbplats eller ett läromedel eller litet som en bild eller en ljudfil. Vi guidar dig i hur du kan söka, värdera, skapa och dela digitala lärresurser. Söka Det finns många användbara lärresurser på nätet men det kan vara svårt att hitta dem när man behöver dem. Därför kan det vara bra att känna till att finns det speciella tjänster och arkiv som har intressant material för skolan. Tjänster och arkiv för digitala lärresurser Sök med Spindeln Sök med Creative Commons Värdera digitala lärresurser Skapa Du har säkert många gånger anpassat lektionsmaterial efter dina elevers behov. Skapa digitala lärresurser Dela Genom att dela dina digitala lärresurser hjälper du andra lärare att få idéer och material till sin undervisning. Dela digitala lärresurser Samla och sortera data om digitala lärresurser

Hitta fri musik, fria ljud och fria samplingar I det här inlägget tittar Skolverkets omvärldsbloggare Stefan Pålsson närmare på några arkiv där det går att hitta fri musik, fria ljud och fria samplingar. Han beskriver vad arkiven innehåller och hur de får användas. Ljud- och musikarkiven använder licenser från Creative Commons för att skydda upphovsmännens rättigheter. Det innebär att det är upphovsmannen själv som anger vilka rättigheter och skyldigheter som gäller när materialet används. Free Music Archive Free Music Archive Free Music Archive drivs av den oberoende lyssnarstödda amerikanska radiostationen WFMU. Det går att bläddra bland olika genrer eller efter kurator, det vill säga den radiostation, festival eller liknande som gjort musiken tillgänglig. Soundcloud Creative Commons Soundcloud Creative Commons På det stora arkivet Soundcloud, som ägs och drivs av två svenskar i Berlin, finns det gott om Creative Commons-licensierad musik som kan laddas ner, mixas om och användas som bakgrund i filmer och presentationer. Freesound

Dennis Hjelmström: Digitalisering och iTunes U på Enebybergs skolor - Skolverket återkommer till vikten av att ytterligare IT-satsa inom skolan. - Digitaliseringskommissionen har tidigare lämnat fram en rad betänkanden till regeringen som handlar om Sveriges behov av utökad och snabb digital utveckling. - Digital kompetens är en av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande. - Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har uttryckt att "digital medie- och informationskompetens är ett av de centrala uppdragen för alla skolor." - "Kommunerna tvingas sluta ducka om it i skolan – krav från staten på satsningar" skriver idg.se 15 januari 2016. Digitaliseringen är en av skolans stora huvudfrågor och har så varit en tid. Jag har hört många slipade dragningar om förträffligheten i viss hårdvara och/eller mjukvara. Nu påbörjar Enebybergs skolor nästa steg i sin digitala utveckling i och med 4 stycken 1-1-klasser, med målsättningen att arbeta med just iTunes U. En första utvärdering sker i maj. Tack till Anders för besöket i din klass.

Spara musik till din iPad, gratis och lätt Spara musik till din iPad är nu möjligt tack vare Karl Malberts fina arbete. Det var en sorg för många av oss när Multimediabyrån lades ner och Karls melodier och loopar försvann. Nu har han återuppstått i Malberts melodier. Det är en webbresurs men fungerar för iPads om du laddar ner till exempel MyMedia (gratisapp) som kan spara filerna. Musiken är fri att ladda ned och använda för all form av icke-kommersiell verksamhet. Nu har alltså musikarkivet, tillsammans med lite nya tillskott, återuppstått! All fantastisk musik är skapad av Karl Malbert Använder du iPads finns två appar du kan ladda ner och testa först i en Lite-version för att se om du gillar dem (vilket jag tror) och då ladda ner en fullversion. Paint Music är en app för iPad där du enkelt kan skapa din egen filmmusik genom att ”måla” med fingret på skärmen. Musikmattan är en app för iOS med vilken du enkelt kan skapa musik med en viss tidslängd. Relaterat Större musikutbud i iMovie I "Allmänt" Fria ljudfiler på Youtube

Skärminspelning – Patricia Diaz Något som är återkommande i min egen undervisning och för mina elevers lärande är att göra film med hjälp av skärminspelningsverktyg. Att göra en skärminspelning innebär att man filmar vad som händer på datorskärmen samtidigt som man spelar in sin röst. Jag har spelat in genomgångar, sammanfattningar, förklaringar och förtydliganden gällande till exempel uppgiftsinstruktioner och gett muntlig återkoppling via skärminspelning. Eleverna använder ofta skärminspelning för att spela in instruktionsvideor, berättelser och ibland även för att ge kamratrespons och för att göra självskattningar. Genom ett digitalt berättande kan eleverna träna bland annat struktur, anpassning till målgrupp och uttal. Det finns många olika alternativ för skärminspelning beroende på vad man använder för dator eller enhet. Det finns flera olika skärminspelningsverktyg att välja mellan och ett som har fungerat bra för mig och mina elever är Screencast-o-matic. Hur gör man? Jing Explain Everything

Padlet kan användas till mycket Ibland får man frågor om olika IKT-verktyg och denna vecka har flera sådana frågor ställts till mig. En kollega undrade efter verktyg för att göra digitala exit tickets och en annan hur man skulle kunna fånga upp åhörares åsikter efter en föreläsning. I båda fallen svarade jag att man kan använda Padlet. Vad är då padlet? Hur gör man då för att komma igång med padlet? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Här ser du min padlet.

Trollungar på nätet inte så gulligt som det låter! | IKT-fritids- ett socialt och kulturellt fenomen I andra säsongen av programmet Trolljägarna på TV 3 fortsätter Robert Aschberg att jaga nättroll. En av de utsatta i det första programmet var Saga Scott som deltog i Paradise Hotel hösten 2014. Hennes deltagande i Paradise Hotel har inneburit att hon blivit en förebild för en del ungdommar samtidigt som hon blivit hatad av andra. Ur Trolljägarna 3 mars 2015 via Aftonbladet Inlägget ovan är skrivet av en pojke som är 13 år. När Robert Aschberg ringer upp mamman till pojken är hennes första reaktion, att det inte kan vara sant att hennes son skulle kunna skriva något sådant. I programmet jämför Saga kommentarer som hon fått med de kommentarer som de manliga deltagarnas i Paradise Hotel fått. I år är det tredje året som antimobbingföreningen Friends genomför en undersökning om hur unga mellan 10 och 16 år har det i skolan och på nätet. Hur kan man som föräldrar veta hur ens barn eller ungdom uppför sig på nätet? Visa att du är intresserad.Var med och spela ibland om du har yngre barn.

DIGITALA VERKTYG – Patricia Diaz Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser. För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. PrimaryPad – primarypad.com är ett annat alternativ för kollaborativt skrivande!

A Comprehensive Collection of Some of The Best Google Drive Add-ons for Teachers and Educators January 4, 2015 Google Drive has proved to be an indispensable tool in teachers digital toolkit. It provides everything teachers need to write up a document, create a quick presentation or spreadsheet and design beautiful visuals and drawings, creative possibilities in Google Drive are endless. Additionally, Drive works across different devices and platforms so you can easily continue working on your documents anywhere you go and without even the need for Internet connection. In 2015 Google Drive has known a lot of improvements with the addition of a number of key features. We have covered all of these features in Drive for Teachers section here in EdTech and mLearning. We have also reviewed a wide variety of educational add-ons and tools for teachers to use on Google Drive to enhance its overall productivity and extend its learning potential.

Förstelärare i förskolan prioriteras i Helsingborg Nu är det dags att synliggöra barn och pedagogers arbete på förskolorna. Med fokus på förstelärare i förskolan och med en tryckt skrift som utforskar världen genom barns ögon, vill Helsingborg visa på vikten av små barns lärprocesser. Hur börjar man en utveckling från omsorg till pedagogisk verksamhet? Vad blir då pedagogens nästa steg? Utifrån bland annat dessa frågeställningar arbetar man just nu med en förstelärarutbildning för förskollärare på Pedagogiskt center i Helsingborg. Vid nio tillfällen utspridda på läsåret träffas deltagarna och träffarna bygger på verktyget pedagogisk dokumentation och Learning study. Projektledare och utbildare på Pedagogiskt Center i Helsingborg är Per Dahlbeck, författare och universitetsadjunkt, Malmö högskola samt Carina Wällstedt Johansson, förskollärare och Pedagogista i Helsingborg stad. Träff med tre förstelärare, deras förskolechefer och kursledarna Diskussioner och bubblor utifrån verksamheternas innehåll Små medborgare som räknas

5 Great Uses for Canva in the Classroom What is Canva you ask? In the companies own words “An amazingly simple graphic design tool.” Easy to Use Canva is very easy to use. Think-Pic-Share I like to think of the things I ask students to do on Canva as a “Think – Pic – Share.” Think – First, ask students to think about what they learned and find a way to summarize it. Pic – Next, find a picture (at this point teach about creative commons) that is a good graphical summarization of what was learned. I call this being a good “stealographer.” Share – In my opinion, this is the most important step. Quick Reflection Canva can be used as a quick reflection tool. The Great Hook Get kids excited about an upcoming unit – I like to use Canva to send out some kind of clue or hook using the Remind app. Collaborative Designing Students can share a Canva with another student – and together they can work to make it better. No matter how you use it, Canva can be a great way to get kids thinking, using their voice and sharing their work!

iPad i skola och förskola Här får du inspiration, tips och idéer av lärare och pedagoger som delar med sig av sina tankar och erfarenheter hur iPads används i olika utbildningssammanhang. I den här boken bidrar 18 lärare och pedagoger med sin tankar och erfarenheter hur iPads används i olika utbildningssammanhang. Innehållet är tänkt som inspiration. Inledning av Lena Gällhagen och Tessan Åkerblom 1. Ska vi skajpa med Emelis farbror? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Har du använt dig av denna bok? Länkar

”Eleverna behöver lära sig hantera datorn i skolan” På DN Debatt (16/4) skriver gymnasieläraren Håkan Danielsson om hur datorer bör slängas ut ur svenska klassrum. Han menar att användningen av datorer gör eleverna okoncentrerade och att de är sämre arbetsredskap än analoga varianter och att eleverna därmed lär sig mindre. Jag håller inte med, skriver matematikläraren Sabine Louvet. Datorn ska inte användas som en ersättare för penna och papper. Läraren som planerar sin lektion bör fråga sig vad det finns för syfte med att använda datorn. Alla skoluppgifter kan inte vara roliga, kan man hävda. Danielsson tar även upp att eleverna ofta gör olika saker samtidigt på datorn – de multitaskar. Men skolan är per definition den plats där vi övar, tränar och lär oss. Lärare utmanar och utmanas av de eleverna i klassrum runt om i Sverige varje dag. År 2000 gick jag i nian. Ingen lärare kan i dag säga att vi vet vad våra elever kommer jobba med om 15 år.

Related: