background preloader

Kemikalendern

Kemikalendern
Kalendern består av tolv inspirationsfilmer med tolv tolv tillhörande laborationsfilmer. Samtliga knyter an till LGR 11. Filmerna är cirka 5 minuter långa och visar olika exempel på kemi i vår omgivning, sett genom en nyfiken och utforskande persons ögon. I kemikalendern ingår även ett undervisningsmaterial med fakta och laborationsinstruktioner per tema. Undervisningsmaterialet är utformat med utgångspunkt för lärare och deras elever på mellanstadiet och uppåt. Klicka här för att prenumerera på kalendern som kommer ut en gång i månaden under 2015. Vill du hellre ha hela kalendern samlad på en DVD kan du beställa den gratis här. Kemikalendern är framtagen av Chalmers, Göteborgs universitet, Universeum och Molecular Frontiers för att ge roliga och användbara upplevelser till lärare och elever i olika åldrar. Kontaktpersoner: Kerstin Jönsson. Januari: Konst och kultur Februari: Mode I alla tider har människan använt sig av kemi för att klä upp sig och att göra sig fin. Mars: Energi och klimat Related:  KemiKemi

Kemi nästa: Plast Plast är ett av vår tids vanligaste material - man kan till och med säga att vi lever i plaståldern. Men vad är egentligen plast? Vi får se hur en pantad PET-flaska återvinns och blir till en ny flaska. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Så kan du använda programmet i din undervisning Lärarhandledning Ladda ner (PDF)

Luft I luften finns det massor med gasmolekyler som flyger runt. Mest finns det av en gas som heter kväve. Nästan fyra femtedelar, 78 %, av luften består av kväve. Den allra viktigaste gasen i luften är syre. Sen finns det lite ädelgaser i luften också. Sen finns det massor med skräp i luften också, som bilar sprutar ut. PS. % betyder procent och är en hundradel, 1 % = 1/100 Tillbaka till Lätt & Luftigt Ny sökning Experimentskafferiet Historisk kalender Om kalendrar En sak som kan ställa till förvirring när man ska fastställa vilket datum en särskild händelse inträffade är att det har funnits flera olika tideräkningar samtidigt. Fram till 1753 var det den julianska kalendern som användes i Sverige. Denna hade först införts av Julius Caesar i Romarriket år 46 f.Kr. Nackdelen med den julianska kalendern var att året inte var 365,25 dygn långt utan snarare 365,2425 dygn. Men den gregorianska kalendern var obestridligen mer exakt än den julianska och med början i Sachsen 1697 infördes den efterhand till de protestantiska länderna. Man kan tycka att krånglet med kalendern i Sverige 1700-1712 är ett typiskt exempel på den svenska "veligheten", det vill säga att när svenskar står inför två tydliga alternativ väljer de istället ett tredje mittenalternativ.

History of silk According to Chinese tradition, the history of silk began in the 27th century BCE. Its use was confined to China until the Silk Road opened at some point during the later half of the first millennium BCE. China maintained its virtual monopoly over silk for another thousand years. Silk cultivation spread to Japan around 300 CE, and, by 522 CE, the Byzantines managed to obtain silkworm eggs and were able to begin silkworm cultivation. The Industrial Revolution changed much of Europe’s silk industry. Early history[edit] The appearance of silk[edit] The silkworm cocoon The earliest evidence of silk was found at the sites of Yangshao culture in Xia County, Shanxi, where a silk cocoon was found cut in half by a sharp knife, dating back to between 4000 and 3000 BCE. During the later epoch, the Chinese lost their secret to the Koreans, the Japanese, and, later, the Indians, as these cultures discovered how to make silk. Myths and legends[edit] Silk usage in Ancient and Medieval China[edit]

Kemi för grundskolan 4-6 Att göra det osynliga synligare Kemin ger oss kunskap om materien på en nivå, som kan förefalla ofattbart liten. Vi kan inte uppleva den direkt med våra sinnen. Trots det har denna kunskap försett oss t.ex. med kläder, läkemedel, rengöringsprodukter, elektroniska apparater m.m. Kemin har gett oss tillgång till en matproduktion, som räcker för hela jordklotets befolkning, tack vare konstgödsel och medel som hindrar skadeinsekter. Detta har inte skett helt oproblematiskt. I skolans styrdokument framkommer betydelsen av kemi som ämne för ett hållbart samhälle, och som en del av det naturvetenskapliga tänkandet i de huvudrubriker som framtagits: Kemi i naturen »Kemin i vardagen och samhället »Kemin och världsbilden »Kemins arbetssätt och metoder »

bild på förnyelsebara energikällor och icke Animated Science - Molekyler: Syre Animerad kortfilm. Syre finns överallt. I luften och i kombinationer med en mängd andra ämnen. Två syreatomer i en syremolekyl funderar över tillvaron. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

tiny happy: inspiration board The first two photos above show a 'mood board' that I made today in a textile design class run by a good friend of mine. Today, we learned about creating a certain look and feel for our future designs, and being intuitive in collating colours and images together. It was a lot of fun! In this vein, lovely sites to inspire can be found here: record the day , inspiration boards blog and flickr, creature comforts & decor8. It was wonderful to sit around a table with other students and learn about the design process in this way- I'd not done that before. I hope you have a lovely weekend.

Kemi Under uppbyggnad. Kom snart tillbaka :)! Men om du vill kan du klicka på länkarna som finns nedan redan nu. Materia och aggregationsformerna Bra förklarande film om materia och aggregationsformerna. Klickbar mindmap om materia Om homogena och heterogena blandningar. testa dig själv! Så är atomen up Sammanfattning om hur atomen är up Valenselektroner Testa dig själv 1. Testa dig själv. 2. Olika atomers elektronkonfiguration. Kort sammanfattning av det periodiska systemet Kort om periodiska systemet och Mendelejev. Testa dig själv. Kemisk reaktion

Kemikalendern, December: Kemins Historia och Alfred Nobel Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan. Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap. Huvudexperimenten i Kemilektioner för grundskolan är valda för att passa till årskurserna 4-6. Lektionerna är sammanställda av Bodil Nilsson, som har mycket kunskap om hur man intresserar barn för naturvetenskap och lång erfarenhet av att undervisa om didaktik och naturvetenskap på Lärarutbildningen vid Stockholms Universitet (tidigare Lärarhögskolan i Stockholm).

Matens kemi - undervisningsstöd Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde inom kemi kan organiseras. Arbetsområdet har sin utgångspunkt i förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Elevernas uppgift är att göra ett populärvetenskapligt uppslag om mat i en tidning för jämnåriga. Förmåga att kommunicera Den kommunikativa förmågan lyfts fram tydligt i kursplanen i kemi. En orsak är att kunnande i kemi bygger på att eleverna förstår vad andra människor menar och att de själva kan uttrycka sig i frågor som rör kemi. I Matens kemi får dina elever träna på att skriva populärvetenskapliga kemitexter själva. Eleven som samhällsmedborgare Ur en demokratisk synvinkel är det betydelsefullt att eleverna lär sig att formulera och granska argument. Mat utifrån ett kemiperspektiv Matens kemi handlar om mat utifrån ett kemiperspektiv.

Lär om vatten - lektioner och tävling - Svenskt Vatten Som stöd till undervisningen om vatten erbjuder Mitt Vatten - Sveriges kommuner för rent vatten, ett roligt och inspirerande utbildningsmaterial, som består av faktakunskap, frågequiz, experiment. Inför Världsvattendagen 22 mars* 2015 kan klassen även vara med och tävla i Kretsloppstävlingen. Visste du att vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och som vikingarna seglade i? Det kommer inget nytt vatten. Utbildningsmaterial "Många tar rent vatten" för givet och har aldrig funderat över varifrån kranvattnet kommer. - Varifrån kommer ditt kranvatten? Dessa frågor och många fler får du och dina elever svar på i Mitt Vattens utbildningsmaterial; faktakunskap, experiment och frågequiz. * Med Världsvattendagen vill FN öka medvetenheten om vattnets betydelse för alla på jorden, årets tema är vatten och hållbar utveckling. Tack för alla fantastiskt fina tävlingsbidrag. Utöver vinnarna vill vi särskilt lyfta fram två hedersbidrag:

Related: