background preloader

Kursplaner i A3-format

Kursplaner i A3-format
Related:  chrsal6422kristinaklempt

Lindas nyttiga fröknäcke Knaprigt knäckebröd proppat med nyttiga, fiberrika frön. Älskade fröknäcke! Lika gott till frukost som tilltugg till förerinken på festen. Eller som snacks framför tv:n på lördagskvällen. Fröna är fullproppade med nyttiga fibrer, mineraler och vitaminer. Ca 20 bitar ½ dl solrosfrön½ dl sesamfrön½ dl linfrön½ dl pumpakärnor 1 tsk fiberhusk2 msk chiafrön2 krm salt1 ¾ dl majsmjöl (vetemjöl eller glutenfritt bovetemjöl)2 ¾ dl vatten2 msk rapsolja Garneringflingsalt 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Kunskapsöversikter + konkretisering – pedagogKrstd Steg 1. Väcka lusten och nyfikenheten att lära. Dessa sociala medier med sina Facebook-grupper samt de böcker som man läser av faktiska undervisare. Det hjälper en verkligen att få igång hjärnkontoret och vara positiv till det samtidigt. Måste tillägga att ett par ”idoler” de senaste dagarna påpekat att istället för ett introducera ett lärandemoment med vad vi ska lära oss, hur vi ska göra det och sedan varför. Steg 2. Jag har tagit fram kunskapsöversikter där vissa är mer lättöverskådliga än andra, för mig själv i alla fall. Geografi Historia Religion Samhälle Dessa kunskapsöversikter med dess försök till konkretisering kommer fungera som en grund för mig att utveckla tillsammans med mitt ämneslag där vi skapar lärandematriser till olika kunskapskrav. Jag står för att lärare är bra på olika saker och det är viktigt att man tror på sitt eget sätt men att inte vara rädd för att ta till sig nya saker, samtidigt ska man ha ett kritiskt öga till det förstås.

Nyanlända elever och betyg Många lärare i grundskolan upplever att det är problematiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige t.ex. börjar skolan sent på terminen. En del lärare tycker det känns orättvist att ge nyanlända elever ett F i betyg och väljer hellre att sätta ett streck när det finns ett litet underlag eller inget alls för att bedöma elevens kunskaper. Streck innebär frånvaro Enligt skolförfattningarna ska streck användas i de fall betyg inte kan sättas på grund av att det saknas underlag för bedömning på grund av en elevs frånvaro. När underlag för bedömning saknas Läraren ska sätta betyget F i de fall eleven har haft undervisning i ett ämne, men det saknas underlag som visar elevens kunskaper i ämnet. När begränsat underlag för bedömning finns Om det däremot finns ett underlag för bedömning, om än ett mycket begränsat, ska läraren sätta betyg utifrån detta underlag. När eleven inte har fått undervisning Extra anpassningar och särskilt stöd

Undervisningen – läraryrkets kärna Att kunna undervisa är unikt, och något som är gemensamt för alla lärare. Lärares ledarskap är att undervisa, oavsett vilken ämneskompetens man har, och att möta och samspela med gruppen. Missa inte våra inspirerande föreläsningar och samtal med Anne-Marie Körling som pratar kring kring hur lärare kan undervisa så att det ger resultat, att flytta tillbaka fokus till kärnan i lärares uppdrag och visa på vad lärare kan och gör. Del 1: Föreläsning - Att hålla för undervisning Undervisning handlar också om att vi ska kunna använda språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår vår omvärld och oss själva. Del 2: Ett samtal mellan Ann-Marie Körling och Helena Ingvarsdotter Ett samtal mellan Ann-Marie Körling och Helena Ingvarsdotter med utgångspunkt från del ett. Del 3: Föreläsning - Undervisningens innehåll Att kunna undervisa är unikt, och något som är gemensamt för alla lärare. Mer om Ann-Marie Körling

10 lekar som lyfter midsommarfesten 1. Skottkärrerace Det par som snabbast tar sig från punkt A till punkt B och tillbaka igen vinner. Den ena deltagaren sätter sig i en skottkärra och den andra kör. Leken får en extra dimension om personen i skottkärran bär hörselskydd och föraren ögonbindel. Passageraren ska hjälpa föraren att navigera! 2. Leken går ut på att försöka kasta en kotte så långt som möjligt – med tårna. 3. Den här leken kräver lite framförhållning: blöt ner några t-shirtar, lägg dem i plastpåsar och frys in några timmar. 4. En riktig klassiker! 5. Till den här leken behövs simfötter, vatten, tre tiolitershinkar och en mindre hink (till exempel en sandlådehink). Leken går till så här: Två lag tävlar mot varandra, ett i taget. 6. En gammal goding som hängt med sedan 1700-talet. 7. Förbered så här: Samla på dig ett gäng tomma mjölkkartonger eller liknande. Lek så här: Knyt fast en låda runt midjan på varje gäst. 8. Fyll en stor balja med vatten och lägg i några äpplen. 9. Ställ upp i två led. 10.

Öronproppar i skolan är inte normalt | Ledare Svensk skola präglas av stök och bråk. Det är orimligt att elever tvingas sitta med hörselkåpor. Elevernas framtid står på spel. Hörselkåpor som stänger ute höga ljud är inte bara skyddsutrustning för byggarbetare. Elever som bråkar stör sin egen och sina kamraters inlärning. Det är inte så konstigt. Attityden att ”eleven ska vara fri” och att lärarauktoritet är mild barnmisshandel har lyckligtvis börjat ifrågasättas allt mer i skoldebatten. En fjärdedel av alla lärare uppger att de har problem med hög ljudnivå, enligt Lärarnas tidning. För två år sedan gjorde DN en stor enkätundersökning bland de tre största städernas åttondeklassare. Men kanske ska man inte klandra lärarna för hårt. Dessutom kan ungdomar som känner sig illa behandlade hota med Skolinspektionen. Eleverna får ta smällen för den bristande strukturen. En metod som fungerar är mobilförbud på lektionerna. Om inte de svenska lärarna morskar upp sig kommer de svenska Pisa-resultaten att fortsätta sin väg mot botten.

Stöd för att utveckla undervisningen Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning. Välstrukturerade lektioner med tydlig inledning, undervisningdel och avslutning kan både bidra till trygghet, studiero och ett gott undervisningsklimat samtidigt som det möjliggör för dig som pedagog att vara flexibel och fokusera på innehåll och lärande. Att ha modeller för hur lektioner kan läggas upp och strategier för genomförandet underlättar för utvärdering, utveckling och förbättring av undervisningen. Markus Anhages fyrablocksmodell Elevaktiv helklassundervisning Elevpassiv helklassundervisning The Big Five

Growth mindset - posters I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du vill ha någon så är du välkommen att låna. (Några fler posters har du i det här blogginlägget.) Jag lägger in den här också. jigsaw piece printable - S k p Google 500 × 386 - timvandevall.com 1650 × 1275 - printablee.com 1650 × 1275 - imagebon.com 500 × 387 - timvandevall.com 3300 × 2550 - savedbylovecreations.com 1085 × 946 - jigsaw-scale.blogspot.com 1275 × 1650 - printablee.com 300 × 410 - dltk-holidays.com 50 Beginning Of The School Year Procedures For A Stress-Free Classroom - 50 Beginning Of The School Year Procedures For A Stress-Free Classroom by TeachThought Staff Procedures can make a significant difference the learning of your students. Organization can lead to student engagement, and student engagement can lead to, of course, learning. Note that this post is all about classroom procedures–not your typical TeachThought fare, but considering you’re most likely a teacher, or work directly with teachers, it could make your life a bit easier. General Classroom Procedures Digital Citizenship What digital citizenzhip is and why it mattersWhat log-ins are required for technology useWhen and how to access school WiFi with school/personal devicesHow log-in information should be stored by studentWhere to go with log-in information/problemsWhat information it is and isn’t appropriate to share onlineWhat the school policy is on content access onlineThe definition of and consequences for cyberbullyingWhat kinds of content it is and isn’t appropriate to access at school

Hur du som lärare kan förklara kunskapskraven för eleverna För att bedömningen ska bli en del av undervisningen behöver läraren konkretisera kunskapskraven. Det ökar möjligheten för eleven att förstå vad som förväntas av honom eller henne. Konkreta bedömningsaspekter underlättar också planering av undervisning och återkopplingen till eleven. Stödmaterialet Bedömningsaspekter kan användas av alla lärare i grundskolan, oavsett vilken årskurs eller vilket ämne läraren undervisar i. I stödmaterialet presenteras exempel samt en modell för hur du som lärare kan konkretisera kunskapskraven. Skolverket har tidigare tagit fram kommentarmaterial till kursplanerna i alla ämnen. Materialet förhåller sig inte till hela undervisningsprocessen. Ladda ner stödmaterialet "Bedömningsaspekter"

Rättssäker betygssättning | Johan Kants blogg I våras diskuterades på denna blogg betyg och betygssättning. Anledningen var att det i debatten, där även regeringens ministrar deltog var elever och föräldrar irriterade över den förvirring som rådde inom denna fråga. Jag hade även en diskussion med Bo Sundblad. Bakgrunden var att jag tyckte att Bo Sundblads och Per Måhls föreläsning om Rättssäker betygssättning borde vara en föreläsning som alla lärare borde se, egentligen borde ha sett, inte minst med tanke på mediadebatten. Film 1: Rättssäker betygssättning Film 2: Planering Film 3: Allmänna råd Film 4: Mättraditioner Film 5: Bedömningsprocessen Film 6: Matriser Arbetsmaterial till filmerna: Arbetsmaterial till filmerna om rättssäker bedömning

Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande Struktur: Lyssna och skriv I skolan möter eleverna hela tiden texter att bearbeta och ta in. Vi som lärare försöker ofta variera textbearbetningen för att hjälpa eleverna att ta in kunskaperna på bästa sätt. Med strukturen Lyssna och skriv får eleverna träna på att ta till sig innehållet i en text på ett djupare plan då de inte bara lyssnar på texten utan även processar den. Strukturen går att använda med olika sorters texter i olika ämnen. Dela in en text i 3-4 delar med 3-5 nyckelmeningar i varje avsnitt. Läraren läser del 1 av texten högt för hela klassen. Repetera fas 1-4 med de resterande textdelarna tills alla är lästa. Klassexempel Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen Att lära sig läsa är spännande både för elever och lärare. I "Allmänt" SFI: Att skriva en innehållsrik och strukturerad text Skrivuppgifter är en av de svåraste uppgifterna på SFI. Struktur: Runda bordet En struktur inom kooperativt lärande kallas på engelska ofta för Write around eller Roundtable.

Related: