background preloader

Qui est parfait ?

Qui est parfait ?
Related:  BÉNIRVärdegrundenable-disable

Voir le Rêve Så kan skolor och bibliotek motverka näthat - Barn, unga och medier 34 procent av 13–16-åringar känner någon som råkat ut för elakheter på nätet*. Hur bemöter vi varandra i sociala medier? Hur är tonen i onlinespelen? Vad är okej och vad är inte okej? Vilket ansvar har jag? Och vad ska den som drabbas av elakheter eller hat göra? Inom ramen för No Hate Speech Movement har Statens medieråd tagit fram undervisningsmaterial, affischer, foldrar, poddar och filmer om näthat. För att underlätta för pedagoger och bibliotekarier har vi satt ihop förslag på två paket med material: Arbeta mot näthat – paket för pedagoger Jag vill jobba i klassrummet – kort introduktion. No hate i skolan – metodmaterial om näthat. Vad gäller juridiskt på nätet? Unga berättar och ”youtubers” mot näthat – korta videor att använda som ingång till diskussioner. Sett näthat? Hit kan man vända sig – här kan drabbade få hjälp. Arbeta mot näthat – paket för folkbibliotek Affisch mot näthat – för föräldrar. Folder om näthat – för föräldrar. Fördjupning om näthat – för vuxna som vill veta mer.

Who We Are | Achilles International In 1976, Dick Traum, an above the knee amputee, found himself approaching middle age and out of shape. After joining a local YMCA, Dick began running – small distances at first and then, eventually several miles. Within a year, Dick became the first amputee to run the New York City Marathon. Today, this non-profit organization has chapters and members in over 65 locations within the United States and abroad. Over the years, Achilles has also developed specialized programs for children and war veterans. While our programs focus on athletics, the truth is, sports are simply the tool for accomplishing our main objective: to bring hope, inspiration and the joys of achievement to people with disabilities.

CCE CHILE - Camara de Comercio Electrónico La Demeure du Père Åtgärder mot kränkande behandling Innehåll Regler i diskrimineringslagen Vilka ska vidta åtgärder mot kränkande behandling? Vad är kränkande behandling? Arbetet med aktiva åtgärder Förebygga kränkande behandling Plan mot kränkande behandling Barns och elevers delaktighet Förbud mot kränkande behandling Anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling Förbud mot repressalier Regler i diskrimineringslagen Barn och elever är skyddade mot både diskriminering och kränkande behandling. Du hittar information och vägledning om diskrimineringslagen på Diskrimineringsombudsmannens (DO) webbplats: Diskrimineringsombudsmannens (DO) webbplats. Vilka ska vidta åtgärder mot kränkande behandling? Alla verksamheter som regleras i skollagen är skyldiga att vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling av barn och elever. (Verksamheter som är skyldiga att vidta åtgärder mot kränkande behandling: 6 kap. 1 § skollagen) Vad är kränkande behandling? Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet skollagen. Vem avgör vad som är kränkande?

My Walker Does Not Define Me: Emily's Story - A Beautiful Body Project I wasn't always confident in my body image. My body works differently than an able body. I have a mild form of cerebral palsy and use a walker. I am grateful for my body. -Bri Luginbill is a Michigan-based photographer for A Beautiful Body Project. To book a private shoot with ABB Project Founder Jade Beall, click here A Beautiful Body Project is based in Tucson, Arizona, and is a media platform, book series, and collective of female photographers dedicated to truthful therapeutic imagery and stories of women to build healthy body image and self-esteem in current and future generations of women and girls. Animal

Related: