background preloader

UMO.se

UMO.se
Related:  Sex och samlevnadallmänt

Terra Scaniae - De oönskade barnen på 1800-talet Det har i alla tider funnits barn som varit oönskade. Speciellt svårt har det varit för kvinnor som blev gravida utan att vara gifta, eftersom många människor ansåg att det betydde att kvinnan var en dålig människa. Ända fram till 1741 fick ogifta mödrar utstå offentliga skamstraff. Ett sådant straff var det som kallades kyrkoplikt. Aborträtten I Sverige fick vi fri aborträtt 1974, men 1938 fick vi en lag som tillät abort i undantagsfall. Illegala abortmetoder Under 1800-talet var fosfor ett sätt som användes. Eftersom det ända fram till år 1938 var helt förbjudet att göra abort har kvinnor tagit till olika desperata metoder för att göra sig av med fostret. I slutet av 1800-talet var straffet för olika abortförsök mellan sex månader upp till sex års fängelse. Omhändertagandet av oönskade barn Om en kvinna eller man inte kunde eller ville ta hand om sitt barn kunde de, mot betalning, lämna det på ett barnhus. Fattigvårdsauktioner Fosterfamiljer Inackordering av oönskade barn Litteratur

Nej, det går inte att skylla på normkritiken (säg tack istället!) | mina Sann... Okej, jag ska försöka att fatta mig kort nu. Eller i alla fall extremt tydligt, så att du som eventuellt är mot normkritik, genustjafs och argsinta feminister ändå ska orka läsa hela vägen (eller trampade jag någon på tårna nu? Bra utgångsläge… Puh, jag kan liksom inte låta bli). Många som missförstått det här med genustänk, normkritik eller för den delen feminism, vill gärna tro att ojämlikhet i samhället går att skylla på just dessa företeelser. Till exempel har vi det faktum att pojkar på en generell nivå halkar efter flickorna i skolan. Jag håller mig till det exemplet, så det blir tydligt. Statistiken visar att pojkar läser sämre, har svårare att koncentrera sig och får lägre betyg än flickor. Men ser ni, så enkelt är det inte. För det andra så är inte alla pojkar biologiskt lika varandra och inte flickorna heller – och det är snarare där skon klämmer, skulle jag i egenskap av genusmedveten och normkritisk lärare, vilja påstå. Jag kan illustrera detta med en bild:

Transformering.se | Information om trans En annan aborthistoria I Sverige har kvinnor rätt till fri abort sedan 1975, men i dagens debatt om abort talas ibland om hur det var "förr". Fram träder ofta en historia om fattigdom och kvinnoförtryck, om utslitna arbetarkvinnor med täta graviditeter, desperata unga kvinnor och profithungriga kvacksalvarabortörer. Denna eländeshistoria är delvis riktig, men bara delvis. Den är också en förenklad bild av det förgångna. Uppmärksammad rättegång Den mest omfattande och uppmärksammade aborträttegången i svensk historia hölls 1934. En typisk berättelse ur rättegångsmaterialet är den om Gerda. Gerda åtalades tillsammans med 157 andra kvinnor. Ett vanligt yrke bland kvinnorna var kontorist. Säker abort en dyr affär Det framgår tydligt att det var medelklassens och den utbildade arbetarklassens kvinnor som gjorde abort hos Ivar Olofsson, kvinnor med fast sällskap och arbete som ville undvika eller skjuta upp sitt barnafödande. Kvinnorna som vände sig till Ivar Olofsson visste att verksamheten var förbjuden.

Spelet om könet | Kom Ut Könets betydelse inom idrott ifrågasätts från flera håll. Vilka är alternativen och hur drabbar köns-uppdelningen idrottare idag? Svensk idrott och Kom Ut diskuterar viktiga filosofiska frågor. Text Anna-Maria SörbergBild Eveline Johnsson Det tog Stella Walsh 11,9 sekunder att springa in sin historiska seger på 100 meter vid OS i Los Angeles 1932. Idag är det få som tänker på framgång och världsrekord när Stella Walshs namn kommer upp. »Gender witch hunt« kallar Rebecca Jordan-Young, Columbia University, och Katrina Karkazis, Stanford Center for Biomedical Ethics, den jakt på kvinnor som de menar än idag pågår i syfte att hålla eliten könsuppdelad. I en uppmärksammad artikel från The Guardian (2012) ifrågasätter Jordan-Young och Karkazis hela vetenskapen kring de så kallade könstesterna. Kutte Jönsson är idrottsfilosof och verksam vid Malmö Högskola. – Trots det som hände Semenya är jag ändå försiktigt optimistisk. – Tamburrini-argumentet är hårddraget, säger Kutte Jönsson.

"Musik är bättre för hälsan än idrott" | Österbotten | svenska.yle.fi Musik är hjärnans bästa vän - den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör en beredd att ta emot andra utmaningar. Det säger vetenskapsjournalisten och musikredaktören Minna Lindgren som härom kvällen föreläste i Vasa. Föreläsningens rubrik "Musik är bättre för hälsan än idrott" är inte menad som en provokation. Den har bas i neurologisk forskning, säger Lindgren. - Under de senaste 15-20 åren har man i Jyväskylä och Helsingfors undersökt vad som händer i hjärnan då man spelar eller sjunger. Hjärnan är uppdelad i olika delar som sköter om olika saker: språk, känslor och så vidare. - Forskarna vet inte varför, men de har kunnat påvisa det, tack vare modern teknologi. Musiken är något av en universalmedicin Musik har visat sig vara effektiv mot många åkommor, säger Minna Lindgren. - Om man har smärtor så hjälper musiken, om man är deprimerad så piggar musiken upp, om man har svårt att somna eller är för sömnig så hjälper musiken! Det gäller ändå att välja rätt sorts musik efter situationen.

Vardagsprylar | Populär Historia Varifrån kommer ordet kondom? En vanlig uppfattning är att namnet härstammar från en viss doktor Condom, som ska ha försett Englands och Skottlands kung Karl II med penisskydd för att denne inte skulle drabbas av veneriska sjukdomar vid kontakter med prostituerade. Denna version är dock högst omdiskuterad och saknar stöd i kända fakta. Med tanke på att Karl II hade minst fjorton barn utom äktenskapet måste hans kondomanvändning i så fall ses som föga framgångsrik. Enligt Nationalencyklopedin är ordet kondom helt enkelt av ovisst ursprung. Mycket talar för att kondomen är en gammal företeelse. Senare, på 1700-talet, användes kondomer gjorda av blindtarmar från lamm. Vid denna tid var syfilis en fruktad sjukdom och rädslan för att drabbas av den var troligen en väl så viktig anledning för dåtidens män att använda kondom som att förhindra oönskad graviditet. Den verkliga revolutionen i kondomens historia inträffade först mot mitten av 1800-talet. Joakim Thelander

Lås upp | Normutmanande metoder för skolan

Related: