background preloader

Toolbox, Apps educatives validades per docents

Toolbox, Apps educatives validades per docents

https://toolbox.mobileworldcapital.com/

Related:  Update Methodology courseEnsenyament

Cómo mostrar la pantalla de tu dispositivo Android en una PDI o proyector Hace unos días explicaba en una entrada varias maneras que he utilizado para proyectar la pantalla del iPad en una pizarra digital o en un proyector del aula de forma inalámbrica. Cada vez más el profesor necesita moverse y colaborar con los alumnos con su tablet, sin estar atado al frente de la clase al lado de la gran pantalla, ni bloquear su visibilidad. Rápidamente varios profesores me preguntaban por una solución similar para un tablet Android, con lo que me ponía a evaluar varias alternativas existentes.

Impuls a la internacionalització de l'educació Aprendre i interactuar en un context global El programa potencia la internacionalització dels centres educatius de Catalunya i reforça l’estratègia del Govern per a una educació plurilingüe i intercultural, com a instruments per ajudar els alumnes a esdevenir ciutadans del món, capacitats per treballar cooperativament amb joves d’arreu i preparats per desenvolupar-se amb èxit en un context global. Objectius

cmd:tac:cdtd:b1spi_i_interactius:panells_interactius:projeccioactivcast [Formació del professorat] ActivCast és una aplicació instal·lada de fàbrica als panells interactius. Permet projectar al panell fins a 4 dispositius simultàniament. Configuració Per poder connectar els dispositius amb la pantalla, cal que tots estiguin en la mateixa Wi-Fi. Classroom language for teachers: common mistakes - Luiz Otávio If you’re a non-native speaker of English and you’ve recently embarked on a teaching career, chances are that you might be making one or two classroom language mistakes you’re not even remotely aware of. After all, as an advanced student, you were probably never corrected in class if you said something like “open your books on page 20″ because, well, you never had to say it in the first place. Here’s a list of 10 common grammar and vocabulary mistakes that novice teachers sometimes make.

Support and Advice for General Education Teachers on Inclusion George Mason University Master Master's and Graduate Certificate Programs in Special Education 3 redes sociales para profesores Muchos creen que la interacción de los profesores y maestros solo sucede en el centro de estudios donde laboran, pero en eso estamos completamente equivocados. Actualmente existen distintas redes sociales donde tanto ellos como tú, pueden interactuar de una manera distinta a lo visto en otros casos. Con el avance de la tecnologí­a se han ido creando distintas redes sociales con temáticas llamativas como Facebook o Twitter, pero esta vez es el turno de la educación. A través de estas opciones, los estudiantes, profesores y colegas pueden estar conectados por medio de 3 redes sociales alternativas y con gran aspecto visual para todos los que laboran en el medio estudiantil. Conoce estas alternativas para que te pases un rato diferente al mismo tiempo en que sigues aprendiendo.

Les competències bàsiques L'aprovació de la LOE ha suposat un canvi de model educatiu de gran abast, donat que, s'ha intentat harmonitzar-lo amb la resta de sistemes educatius vigents a Europa, on el nou paradigma és el treball per competències. Si bé el model anterior feia referència a les competències de forma implícita, ara, apareixen explicitades i detallades de forma minuciosa. Cada país, fent ús de la seva capacitat legislativa i organitzativa, identifica i estructura el seu sistema educatiu de la manera que li sembla més correcta i estableix un seguit de competències bàsiques o clau. que tal i com es desprèn de l'informe publicat per EURYDICE (Xarxa Europea d'Informació sobre Educació) "Les Competències Clau: un concepte en expansió dins l'educació general obligatòria" ( En aquest informe es va realitzar un estudi comparatiu al voltant de l'ús que es feia del terme "competència clau" en els seus respectius currículums. Font: La definición y selección de competencias clave (DeSeCo)

Trobada 2016-2017. XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya Inscripció del 17 d'octubre al 18 de novembre Aquest curs 2016-2017, el Departament d'Ensenyament convoca la XXIII Trobada de Corals d'Educació Secundària, amb l'objectiu de potenciar i difondre l'educació musical que estan duent a terme molts professors i professores als nostres instituts. El treball coral és primordial en molts centres, ja que a través de la música es treballen molts aspectes de la formació global de la persona, tant en la vessant del desenvolupament personal com de les habilitats socials i relacions interpersonals amb la pertinença i cohesió del grup, així com en l'adquisició de les competències bàsiques. El concert de la Trobada és un espai on fer música junts amb altres centres, tot visualitzant el treball dut a terme. Calendari A mesura que es vagin confirmant els llocs de realització de les diferents tobades s'aniran afegint a la graella.

Related: