background preloader

World Happiness Report

World Happiness Report

https://worldhappiness.report/

Related:  Fattiga och rikaRanking DatabasesSDT

Biståndet måste få en annan inriktning Biståndsminister Gunilla Carlsson har i anledning av avslöjanden om förskingring av svenska biståndsmedel i Zambia startat en diskussion om korruptionsproblematiken i det svenska biståndet. Att biståndsmedel ofta försvinner i korruption eller till och med göder korruption i många utvecklingsländer var länge en offentlig hemlighet. I princip alla i biståndsbranschen, såväl politiker som tjänstemän, forskare, konsulter, utredare och inte minst företrädare för olika frivilliga biståndsorganisationer, har sedan länge varit väl medvetna om denna problematik. Skälet till att det varit så tyst i frågan är förmodligen rädsla för att detta skulle skapa negativa opinioner mot biståndet, vilket också reaktionerna på Gunilla Carlssons utspel bekräftar.

Globally Is Life Better Today Than in Past? Current economic conditions a key factor in assessing progress By Jacob Poushter Fifty years ago, the world was a very different place. The United States and its allies were locked in a Cold War with the Soviet Union, personal computers and mobile phones were the stuff of science fiction, and much of the world’s population had yet to experience substantial improvements in life expectancy and material well-being. 70 years and half a trillion dollars later: what has the UN achieved? It was Dag Hammarskjöld, the tragic second UN secretary general, who had it best. The United Nations, he said, “was created not to lead mankind to heaven but to save humanity from hell”. The kind of hell Hammarskjöld had in mind was not hard to imagine in the wake of world war and Hitler’s extermination camps, and with the atom bomb’s shadow spreading across the globe.

Teachers' Day: Where teachers are paid well and valued most October 5, is World Teachers' Day, so here's a look at how the world values teachers. A 2013 study by the Varkey Foundation looked at the social status of teachers and found that there was great respect for teachers in many Asian societies -- especially in China, South Korea and Singapore. For much of the Western parts of the world, levels of respect were lower. Professor Peter Dolton, author of the Global Teacher Status Index which compared attitudes to teachers in 21 countries, said that teacher status measures differently "based on the history and values and mores of a particular culture".

PIM Vinstagårdsskolan: Få ut mer av Gapminder - 10 tips Gapminder är en smått ovärderlig webbresurs för ämnen som matematik, SO och NO. Den är utarbetad på initiativ av Hans Rosling och kan beskrivas som en grafisk "tabellbok" där de statistiska uppgifterna och deras förändring över tid presenteras i form av färgkodade cirklar, som verkligen levandegör fakta och statistik om länders demografiska, ekonomiska och historiska utveckling (bland mycket annat!). Gapminder har idag lanserat en uppfräschad version av sin sida och jag tänkte uppmärksamma det genom att tipsa om lite olika sätt att använda sidan i undervisningen.

16 Times Countries and Cities Have Banned Single-Use Plastics We’re going to hit you with some plastic stats. Each year, around 8 million metric tons of plastic enter the world’s oceans. It’s like dumping a rubbish truck full of plastic in the water every single minute. Global utveckling 1990 - idag Tillgång till internet Antalet internetanvändare i världen har ökat med nästan 3 miljarder människor på bara 16 år, vilken otrolig utveckling! Tack vare internet kan vi ta del av det som händer ute i världen, vi kan studera, sköta företag och kommunicera med våra vänner och familj när vi är utomlands. Det är ju jättebra att tekniken i världen går framåt, men nu måste vi se till att vi även kan nå de människor och de områden dit internet inte hunnit fram ännu.

How We Share the World This interactive graphic shows how the world is divided according to six different socioeconomic variables. The land area of each country represents its share of the worldwide total. Click on a circle to reshape the map Kolonialismens konsekvenser – Jur kand Richard Langéen Detta skrev jag till ett seminarium på historieutbildningen: Kolonialismen gav en mängd konsekvenser, både positiva och negativa, då som nu. Till kolonierna spred sig teknik, verktyg, medicinier, jordbruk, språk, utbildning m.m.

Te Kupenga: 2018 (provisional) – English Provisional benchmarks The release of the post-enumeration survey (PES) results and the 2018-base estimated resident population (ERP), following the 2018 Census, have been delayed. The delay reflects the need to modify the 2018 PES methodology. Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet - Sida Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet. Att vara fattig innebär också att lida brist på makt och röst. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på – mer än en fjärdedel av biståndet. Mänskliga rättigheter är universella, odelbara och beroende av varandra. De bottnar i den allmänna deklaration om mänskliga rättigheter som FN:s medlemsländer undertecknade för 70 år sedan, och som har kompletterats med flera viktiga konventioner.

Doing Business - Measuring Business Regulations

Related: