background preloader

QR Code Generator - készítsen QR kódokat itt

https://hu.qr-code-generator.com/

Related:  mesterjakabpalotas_iktMatematika_JHKharmati

4. évfolyam: Negatív szám leolvasása – hőmérő Negatív szám leolvasása – hőmérő Szükséges előismeret Negatív számok a mindennapi életben – hőmérséklet, adósság. Módszertani célkitűzés A tanuló legyen képes a negatív szám beazonosítására a hőmérőn. Az alkalmazás nehézségi szintje, tanárként A digitális szövegértés fejlesztése Bognár Amália írása Vajon miért nem tudnak tájékozódni a különböző internetes oldalakon a tanulók, ha nap mint nap használják azokat? Milyen szerepe és felelőssége van a pedagógusoknak ebben? Mivel segíthető elő az e területen szerzett jártasságok és készségek fejlődése már az általános iskolában? A digitális környezetben történő tanulói teljesítményt mérő nemzetközi felmérések – mint például a PISA – eredményei is azt mutatják, hogy a 15 éves magyar diákok teljesítménye elmarad a világ és az európai országok produktivitása mögött (Balázsi–Ostorics 2011).

Anyanyelv-pedagógia Tóth Beatrix A bevezetőben a szerző az alsó tagozatos szövegértés-fejlesztés eredményeit és problémáit tekinti át a nemzetközi és a hazai vizsgálatok tükrében. Ezt követően összegzi az olvasás és a szövegértés fogalmának változásából adódó elméleti tanulságokat; majd röviden kitér az olvasási stratégiákkal kapcsolatos kutatások eredményeinek az ismertetésére. Az elméleti bevezető a cikkben közölt szövegértési gyakorlatok összeállításakor figyelembe vett szempontok kifejtésével folytatódik, és a gyakorlatok lehetséges hasznának, a kipróbálás tapasztalatainak bemutatásával zárul. Az írás nagyobbik – gyakorlati – részét különböző nyelvi szintű és komplexitású, fokozatosan nehezedő, jórészt kooperatív tanulási formákra épülő szövegértési gyakorlatok alkotják. Eredmények és problémák

Matematika - 5. osztály a) A számegyenesen a -3 fölött „üres” karika van, azaz a -3 nem tartozik hozzá az intervallumhoz. A -3-tól jobbra lévő, nagyobb számokat jelölték be, így az intervallumban a 3-nál nagyobb számok vannak. b) A számegyenesen a 15 fölött „teli” karika van, azaz a 15 hozzátartozik az intervallumhoz. A 15-tól balra lévő, kisebb számokat jelölték be, így az intervallumban a 15-nél nem nagyobb számok vannak. c) A számegyenesen a -7 fölött „üres” karika van, azaz a -7 nem tartozik hozzá az intervallumhoz. A szövegértés nehézségei Az országos mérések bizonyítják, hogy a tanulók jelentős hányada nem érti az olvasott szöveget. Komoly problémát jelent számukra a szöveg belső összefüggéseinek, tartalmi lényegének megállapítása, a szövegből következtetések levonása. Információs társadalmunk kihívásai Aki a mai változékony, rohamosan fejlődő világunkban fenn akar maradni, annak szüksége van az önálló ismeretszerzéshez, hatékony tanuláshoz nélkülözhetetlen kommunikációs felkészültségre.

Alkalmazások, weboldalak távoktatáshoz pedagógusoknak – Magyar Digitális Oktatásért Egyesület Rengeteg hasznos szolgáltatás érhető el a világhálón, mi most szeretnénk neked rendszerbe foglalni azokat, amiket kipróbáltunk és könnyedén, hasznosan bevethetőnek gondolunk. Számonkérés, tesztek Redmenta – Magyar fejlesztésű, jól használható tesztrendszer, mellyel online, és regisztráció nélkül is számonkérhetjük diákjaink tudását.Google űrlapok – Létrehozhatunk felmérést vagy tesztet. Elegendő hozzá egy Google fiók a pedagógus részéről. Szociometriai felmérés Archív A kérdőívet Ulrike kivételével az osztály minden tagja kitöltötte. A gyerekek fiktív neveket választottak maguknak, az értékelésben ezeket használjuk.

Microsoft Mathematics Innen töltheti le a Microsoft Mathematics 4.0-t (18 megabájt) A Microsoft matematikai oktatóprogramjának legújabb verzióját teljesen ingyenesen tette elérhetővé. A Microsoft Mathematics sajnos csak angol nyelven érhető el, de így is sokat segíthet matematikai feladatok megoldásában. Teljes levezetéssel képes megoldani egyenleteket, elvégezni trigonometriai, algebrai, illetve kémiai, fizikai, statisztikai számításokat, és funkciói közt a függvényábrázolás is metgtalálható. A program bal alsó sarkában egy komoly tudású virtuális kalkulátort is el lehet érni, emellett mértékegység-konvertálóval is rendelkezik. Teljes levezetéssel képes megoldani egyenleteket, elvégezni trigonometriai, algebrai, illetve kémiai, fizikai, statisztikai számításokat, és funkciói közt a függvényábrázolás is metgtalálható.

Animáció készítése otthon Kreatív feladat otthonra - animáció készítése Pedagógusoknak és szülőknek is ajánlom a következő applikációt, amellyel animációt lehet készíteni. A Mobility-Győr Digitális Élményközpont foglalkozásának egyik állomása ebben a tanévben az animációkészítés volt. Közmondások Thinglinkkel Internet a tanórán - 2015. március 6. A középiskolai felvételikben nagyon gyakran kerülnek elő a közmondások, szólások. Egy volt tanítványom adta az ötletet, hogy ezeket (vagy legalábbis jó néhányat közülük) remekül lehet tanítani a németalföldi festő, idősebb Bruegel festménye, a Közmondások alapján. A kép IDE KATTINTVA érhető el és nagyon sok magyarul is ismert közmondás ismerhető fel rajta. Bemutathatjuk órán és keresgélhetünk rajta. Ha viszont kombináljuk a Thinglink alkalmazással, mindenki egyenként is dolgozhat vele.

Sulinet - Nyelvek Ingyenes online nyelvgyakorlási szolgáltatás Weben és mobiltelefonon elérhetõ ingyenes nyelvgyakorlási szolgáltatást indított a Lingvico. A Napi Nyelvi Frissítõ (www.napinyelvifrissito.hu) angolul és németül kínál fel megoldandó feladatokat, amelyek az adott nyelv kultúrájából választott témákra épülnek. Újrakezdõtõl a haladó szintûig bárkinek hasznos az új szolgáltatás - a felhasználó által adott válaszok azonnal kiértékelhetõk.

Related: