background preloader

Palotas_ikt

Facebook Twitter

Blob Opera. Vigenère-rejtjel. A Vigenère-rejtjel Blaise de Vigenère (a képen) után kapta a nevét, bár Giovan Battista Bellaso hamarabb találta fel ezt a kódot.

Vigenère-rejtjel

Vigenère egy erősebb autokulcs-kódot talált fel A Vigenère-kód vagy Vigenère-rejtjel egy titkosítási módszer, amely különböző Caesar-kódok sorozatát használja, egy adott kulcsszó betűitől függően. Ez egy egyszerű fajtája a polialfabetikus rejtjeleknek. Ezt a kódot több alkalommal is újra feltalálták, a módszert először Giovan Battista Bellaso írta le 1553-ban, La cifra del. Sig. A kódot széles körben ismerik, mivel könnyen megérthető és használható, azonban kezdők számára nem ritkán feltörhetetlennek bizonyul; ez az oka annak, hogy franciául a „le chiffre indéchiffrable” („feltörhetetlen kód”) elnevezés ragadt rá. Története[szerkesztés] Free Virtual Manipulatives.

Prímtényezős felbontás. Legalább – legfeljebb, minimum – maximum, nem kevesebb – nem több, kevesebb – több. Számok 200-ig - Egyezés. ‪‪Számtan‬ 1.0.24‬ I. Kommunikációs játékok. 2005. július 31. vasárnap, 23:59 1.

I. Kommunikációs játékok

Karmesterjáték (ki a kezdeményező?) Cél: a nonverbális kommunikáció gyakorlása A csoport tagjai körben ülnek. Egy gyereket kiküldenek, és a benn maradók megegyeznek a karmester személyében. Érdekesebbé tehető a gyakorlat ének- vagy zeneszóval. 2. Cél: a nonverbális kommunikáció, a metakommunikációs jelzések megértésének gyakorlása A résztvevők párokat alkotnak. Megjegyzés: fontos, hogy a játék alatt nyugodt légkör uralkodják a teremben, figyeljenek egymásra. 3. Cél: a nonverbális kommunikáció gyakorlása, az információtorzulás megtapasztalása A résztvevők körben ülnek Az egyik csoporttag feláll, sorban odamegy társaihoz és tetszés szerinti gondolatot, érzést, üzenetet közöl velük szavak nélkül, nonverbális eszközökkel. A résztvevők megbeszélik érzéseiket, szorongásaikat, tisztázzák a nem egyértelmű üzeneteket, valamint a gyakorlat általánosítható tanulságait.

Worldometer - Valós idejű világstatisztika. Index of /goodies/mérések-megoldások/alsós-matek. Gyorsmenü. Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon. PTE PTE Természettudományi Kar.

Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon

Nádas. Matematika. Online Fraction Games for 3rd Grade - Jelly Golf, Fishy Fractions, Balls. Our free educational games are used by more than 20,000 teachers & homeschooling parents!

Online Fraction Games for 3rd Grade - Jelly Golf, Fishy Fractions, Balls

Tanuló Társadalom. Downloads. Differentiated negative number worksheets. Negative Numbers Mixed Problems Worksheets. Storyboard Creator. - real-time action painting. Skribbl.io - Free Multiplayer Drawing & Guessing Game. Szociometriai felmérés. Archív A kérdőívet Ulrike kivételével az osztály minden tagja kitöltötte.

Szociometriai felmérés

A gyerekek fiktív neveket választottak maguknak, az értékelésben ezeket használjuk. Fiktív nevek: Vivien, Kitti, Krisztián, Gyuri, Virág, Apollónia, Norbert, Gerzson, Fatime, Teca, Ulrike (a tanév közepén érkezett az osztályba). Kérdőív Kit választanék? ................................. név Válaszolj őszintén a következő kérdésekre! Matematika - 5. osztály. A) A számegyenesen a -3 fölött „üres” karika van, azaz a -3 nem tartozik hozzá az intervallumhoz.

Matematika - 5. osztály

A -3-tól jobbra lévő, nagyobb számokat jelölték be, így az intervallumban a 3-nál nagyobb számok vannak. b) A számegyenesen a 15 fölött „teli” karika van, azaz a 15 hozzátartozik az intervallumhoz. A 15-tól balra lévő, kisebb számokat jelölték be, így az intervallumban a 15-nél nem nagyobb számok vannak. c) A számegyenesen a -7 fölött „üres” karika van, azaz a -7 nem tartozik hozzá az intervallumhoz. Course: GEOMATECH tananyagok, Topic: Évfolyamok tananyagai. Helymeghatározás. Dynamically Created Math Worksheets. Number Line, by The Math Learning Center. ITP thermometer - Mathsframe. This ITP has been remade so that it will work in modern browsers.

ITP thermometer - Mathsframe

It will remain free to use. This ITP displays a thermometer. The scale, range and the interval markers can be changed and a slider control can be dragged up and down the length of the thermometer to set the height of the column. A second marker indicates the last reading so that comparisons can be made. Thermometer - Positive and Negative Numbers. 4. évfolyam: Negatív szám leolvasása – hőmérő. Negatív szám leolvasása – hőmérő Szükséges előismeret Negatív számok a mindennapi életben – hőmérséklet, adósság.

4. évfolyam: Negatív szám leolvasása – hőmérő

Módszertani célkitűzés A tanuló legyen képes a negatív szám beazonosítására a hőmérőn. Az alkalmazás nehézségi szintje, tanárként Könnyű, nem igényel külön készülést. Módszertani megjegyzés, tanári szerep A tananyagegység egyaránt alkalmas interaktív táblán kivetítve frontális munka keretében, egyéni gyakorlásra és csoportmunkában történő feldolgozásra is. Nagyobb, kisebb fogalma az egész számok körében.Egész számok a számegyenesen. Felhasználói leírás Azt, hogy egy test hideg vagy meleg, érzékszerveink segítségével eldönthetjük. Tanácsok az interaktív alkalmazás használatához A hőmérőn láthatók pozitív számok is, de ezek a csúszkán nem beállíthatóak. Az Ellenőrzés gomb ( ) megnyomásakor a tanuló visszajelzést kap munkájáról, majd az Újra gombbal (

Interaktív osztályterem

Azonnali visszajelzés. Vizuális segédletek. Robotika. Matematika. Tantárgyak. Hasznos weboldalak. Érdekességek. Egyéb, besorolatlan. Create better lessons quicker. LearningApps - interaktív és multimédiás építőkockák az Ön tanítási gyakorlatához. Make Learning Awesome! QR-kód készítés.