background preloader

Palotas_ikt

Facebook Twitter

Táblai eszközök 1. osztály. Blob Opera. Vigenère-rejtjel. A Vigenère-rejtjel Blaise de Vigenère (a képen) után kapta a nevét, bár Giovan Battista Bellaso hamarabb találta fel ezt a kódot.

Vigenère-rejtjel

Vigenère egy erősebb autokulcs-kódot talált fel A Vigenère-kód vagy Vigenère-rejtjel egy titkosítási módszer, amely különböző Caesar-kódok sorozatát használja, egy adott kulcsszó betűitől függően. Ez egy egyszerű fajtája a polialfabetikus rejtjeleknek. Ezt a kódot több alkalommal is újra feltalálták, a módszert először Giovan Battista Bellaso írta le 1553-ban, La cifra del. Sig. A kódot széles körben ismerik, mivel könnyen megérthető és használható, azonban kezdők számára nem ritkán feltörhetetlennek bizonyul; ez az oka annak, hogy franciául a „le chiffre indéchiffrable” („feltörhetetlen kód”) elnevezés ragadt rá. Története[szerkesztés] Free Virtual Manipulatives. Prímtényezős felbontás. Legalább – legfeljebb, minimum – maximum, nem kevesebb – nem több, kevesebb – több. Számok 200-ig - Egyezés. ‪‪Számtan‬ 1.0.24‬ I. Kommunikációs játékok. 2005. július 31. vasárnap, 23:59 1.

I. Kommunikációs játékok

Karmesterjáték (ki a kezdeményező?) Cél: a nonverbális kommunikáció gyakorlása A csoport tagjai körben ülnek. Egy gyereket kiküldenek, és a benn maradók megegyeznek a karmester személyében. Érdekesebbé tehető a gyakorlat ének- vagy zeneszóval. 2. Cél: a nonverbális kommunikáció, a metakommunikációs jelzések megértésének gyakorlása A résztvevők párokat alkotnak. Megjegyzés: fontos, hogy a játék alatt nyugodt légkör uralkodják a teremben, figyeljenek egymásra. 3. Cél: a nonverbális kommunikáció gyakorlása, az információtorzulás megtapasztalása A résztvevők körben ülnek Az egyik csoporttag feláll, sorban odamegy társaihoz és tetszés szerinti gondolatot, érzést, üzenetet közöl velük szavak nélkül, nonverbális eszközökkel. A résztvevők megbeszélik érzéseiket, szorongásaikat, tisztázzák a nem egyértelmű üzeneteket, valamint a gyakorlat általánosítható tanulságait. Worldometer - Valós idejű világstatisztika. Index of /goodies/mérések-megoldások/alsós-matek.

Gyorsmenü. Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon. PTE PTE Természettudományi Kar TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0012"Sporttudományi képzés fejlesztésea Dunántúlon" Kezdőlap Küzdősportok...

Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon

Küzdősportok előkészítése küzdőjátékokkal és feladatokkal. Nádas. Matematika. Online Fraction Games for 3rd Grade - Jelly Golf, Fishy Fractions, Balls. Our free educational games are used by more than 20,000 teachers & homeschooling parents!

Online Fraction Games for 3rd Grade - Jelly Golf, Fishy Fractions, Balls

Tanuló Társadalom. Downloads. Click on the image above or follow the link below to visit the collections page. The downloads page is being gradually replaced by the collections page. Follow this link for the latest PowerPoint Games, Activities and downloads. Differentiated negative number worksheets. Negative Numbers Mixed Problems Worksheets. Storyboard Creator. - real-time action painting. Skribbl.io - Free Multiplayer Drawing & Guessing Game.

Szociometriai felmérés. Archív A kérdőívet Ulrike kivételével az osztály minden tagja kitöltötte.

Szociometriai felmérés

A gyerekek fiktív neveket választottak maguknak, az értékelésben ezeket használjuk. Fiktív nevek: Vivien, Kitti, Krisztián, Gyuri, Virág, Apollónia, Norbert, Gerzson, Fatime, Teca, Ulrike (a tanév közepén érkezett az osztályba). Kérdőív Kit választanék? ................................. név Válaszolj őszintén a következő kérdésekre! Matematika - 5. osztály. A) A számegyenesen a -3 fölött „üres” karika van, azaz a -3 nem tartozik hozzá az intervallumhoz.

Matematika - 5. osztály

A -3-tól jobbra lévő, nagyobb számokat jelölték be, így az intervallumban a 3-nál nagyobb számok vannak. b) A számegyenesen a 15 fölött „teli” karika van, azaz a 15 hozzátartozik az intervallumhoz. A 15-tól balra lévő, kisebb számokat jelölték be, így az intervallumban a 15-nél nem nagyobb számok vannak. c) A számegyenesen a -7 fölött „üres” karika van, azaz a -7 nem tartozik hozzá az intervallumhoz. Course: GEOMATECH tananyagok, Topic: Évfolyamok tananyagai. Helymeghatározás. Dynamically Created Math Worksheets. Number Line, by The Math Learning Center. ITP thermometer - Mathsframe. This ITP has been remade so that it will work in modern browsers.

ITP thermometer - Mathsframe

It will remain free to use. This ITP displays a thermometer. The scale, range and the interval markers can be changed and a slider control can be dragged up and down the length of the thermometer to set the height of the column. A second marker indicates the last reading so that comparisons can be made. Thermometer - Positive and Negative Numbers. 4. évfolyam: Negatív szám leolvasása – hőmérő. Negatív szám leolvasása – hőmérő Szükséges előismeret Negatív számok a mindennapi életben – hőmérséklet, adósság.

4. évfolyam: Negatív szám leolvasása – hőmérő

Módszertani célkitűzés A tanuló legyen képes a negatív szám beazonosítására a hőmérőn. Az alkalmazás nehézségi szintje, tanárként Könnyű, nem igényel külön készülést. Módszertani megjegyzés, tanári szerep A tananyagegység egyaránt alkalmas interaktív táblán kivetítve frontális munka keretében, egyéni gyakorlásra és csoportmunkában történő feldolgozásra is. Nagyobb, kisebb fogalma az egész számok körében.Egész számok a számegyenesen. Felhasználói leírás Azt, hogy egy test hideg vagy meleg, érzékszerveink segítségével eldönthetjük.

Interaktív osztályterem

Azonnali visszajelzés. Vizuális segédletek. Robotika. Matematika. Tantárgyak. Hasznos weboldalak. Érdekességek. Egyéb, besorolatlan. Create better lessons quicker. LearningApps - interaktív és multimédiás építőkockák az Ön tanítási gyakorlatához. Make Learning Awesome! QR-kód készítés.