background preloader

Nytt läsår, nya elever och arbete med fokus på relationsskapande

Nytt läsår, nya elever och arbete med fokus på relationsskapande
Några veckor har nu gått av det nya läsåret vilket har inneburit stora förändringar för min del. Jag har lämnat mitt tidigare arbetslag och tagit plats i hos ett annat gäng en våning upp på skolan vilket gjort att jag även i år kommer att undervisa elever i årskurs 8. Fyra, för mig nya, klasser i svenska har jag förmånen att möta och arbeta tillsammans med. Samtidigt fortsätter jag arbetet med en SVA-grupp i årskurs 9 som jag kommer att jobba med på språkvalstid. Förändringen i min arbetssituation har resulterat i att jag under de senaste tre veckorna har lagt enorm energi på att lära känna och påbörja ett relationsskapande till ca 120 unga människor. Relationsbygge är, som de flesta vet, både roligt och krävande. Lära känna utifrån bilder När jag har mött mina nya klasser har jag börjat med en lära-känna-aktivitet som går till så här: Eleverna får hjälpa till att placera stolarna i en ring i mitten av klassrummet. Jag berättar för dem att jag vill att de ska: Selfie

http://minnasklassrum.blogspot.com/2017/09/nytt-lasar-nya-elever-och-arbete-med.html

Related:  Svenskaeliaugla_profesora

Stora grabbar gråter inte · Annika Sjödahl När jag såg ett blogginlägg om normer och manskultur av Gabriella Scherdin i våras blev jag väldigt inspirerad av att ta tag i den där tanken jag burit på om att göra undervisning om frågor som behöver lyftas, som skapar engagemang och möjliggör delaktighet. Då det är många som efterfrågat hur jag gjorde så har jag valt att dela planeringen Stora grabbar gråter inte. Arbetsområdet inleddes genom att vi utgick ifrån dokumentären True Stories och låten Wake Me Up .

Gruppstärkande övningar Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar. Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Många strukturer som är bra för kunskapsdelning och fördjupning av förståelse kan också vara fantastiskt bra att använda just för att jobba ihop en grupp och skapa detta klassrumsklimat vi eftersträvar – vare sig det är en nyskapad grupp eller en grupp som inte riktigt fått till det. Namnlekar

Mitt lärarliv: GoogleDrive - ett självklart verktyg Jag har gjort en resa med Google Drive:1) den trevande introduktionen i gymnasiet,2) drunknade i ängsligt täta genomsökningar,2) ett års paus med traditionella Word-inlämningar i lärplattform, 4) tillbaka till ett mer hållbart arbetssätt i Google Drive. Detta inlägg sammanfattar på nybörjarnivå hur jag hur jag använder Google Drive idag. Om någon undrar varför jag inte använder det betydligt smidigare klassverktyget Classroom istället, är det enkla svaret: jag saknar tillgång. Min kommun har valt andra lösningar, och jag gör det bästa av situationen. Med röd färg har jag markerat de viktigaste två skälen till att jag anser Google Drive vara det enda alternativet för mig som svensklärare.

Slutuppgifter till Stora grabbar gråter inte · Annika Sjödahl Därefter var det dags för eleverna att läsa in sig på de krönikor jag valt ut till arbetsområdet. Upplägget jag hänvisar till nedan har jag skrivit om tidigare där eleverna får exempelmeningar och struktur för de delar som ingår i bedömning på de muntliga nationella proven, det vill säga leda och delta.

Sökord; Språkutveckling – Pedagog Malmö Malmö delar är en didaktisk resurs som är skapad för att inspirera och underlätta lärarvardagen. Planeringar med arbetsuppgifter och annat resursmaterial i både enskilda ämnen och ämnesövergripande arbetsområden delas mellan kollegor i Malmö. Ett viktigt sökord på Malmö delar är Språkutveckling. Med det på skärmen kommer du att finna praktiskt material för språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Digitala verktyg Jag gillar att känna bokens sidor, höra tidningens prassel och rita symboler vid sidan av texten jag läser. Jag gillar också digitala verktyg som ger mig och eleverna helt andra ingångar till att läsa, samtala och skriva. Det går att använda digitala verktyg på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt, till exempel för planering, flippar, språkutvecklande arbetssätt och formativ bedömning, som ger goda resultat (Läs om STL-studie här).

Skriv som Tove Jansson I samband med läsning kortskriver mina elever ofta. Det kan vara olika former av skrivande: beskrivande, reflekterande, frågande, argumenterande eller som i detta exempel berättande. I Tove Janssons Trollkarlens hatt, som vi läser just nu i årskurs 7, är bildspråket alldeles förtjusande. Vi tittar gemensamt på två exempel och använder dessa som språkliga förebilder. Eleverna skrev fyra minuter/uppgift. En grå morgon föll den första snön över Mumindalen. Undervisa nyanlända elever - men, hur gör man? Hela min bok, Att undervisa nyanlända elever - metoder, reflektioner och erfarenheter, utgår ifrån frågeställningen »Undervisa nyanlända elever … men, hur gör man?« och även om jag inte direkt kan svara på frågan så gör jag ändå i sista kapitlet en slags sammanfattning. Eftersom det är många som undrar, och många som har frågor kring framgångsfaktorer i undervisning av nyanlända elever, tänkte jag att jag helt enkelt delar med mig av de 16 punkter (Kaya 2016, s. 250ff) som jag tycker är viktiga att tänka kring när man planerar och genomför undervisningen.Möt dina elever med nyfikenhet, värme och respekt.

Matlådedags! En halvtimme – fyra måltider, dietistens bästa recept ‹ Mamma.fit Torr kyckling, smulig potatis och trötta grönsaker, känner du igen din matlåda? En tråkig matlåda kan snabbt minska aptiten och jag håller med om att matlådor kanske inte är det sexigaste som finns. MEN det är bra både för din plånbok och din hälsa att ta med en bra matlåda som lunch. Det kan vara svårt att få ihop en bra och näringsrik måltid när det är mycket på jobbet, barn som ska hämtas, många aktiviteter och lågt blodsocker efter en lång dag, lösningen är matlådor!

Related: