background preloader

Kunskapsbanken Bilders Makt

Kunskapsbanken Bilders Makt

https://bildersmakt.se/

Related:  linbybKreativitet

Recension: Wonderland. How play made the modern world - Steven Johnson Varför uppfanns inte skrivmaskinen tidigare? När uppfinnare på det tidiga 1800-talet började experimentera med skrivapparater hade förutsättningarna för det som skulle komma att bli skrivmaskinen funnits i flera hundra år. Mekaniken som hade kunnat användas existerade redan på 1500-talet. Ja, till och med långt tidigare. De berömda Banu Musa-bröderna skapade under 800-talet fantastiska automatiska maskiner i Bagdad, bland dessa ett instrument som ”spelade sig självt” – en uppfinning som både pekade fram mot andra, mycket mer sentida självspelande instrument, och faktiskt även grammofonskivorna och grunden för den digitala utvecklingen.

Mikoteket Kaos är kreativitetens barnkammare Det originella tänkande som barn leker fram är detsamma som kommer till uttryck i konst, musik, dans, teater och andra kulturyttringar. Och de härrör från samma plats i hjärnan: det som Matti Bergström kallar barnhjärnan, den mer primitiva del som utvecklas före den "kvinnliga" högerhjärnhalvan och den "manliga" vänsterhjärnhalvan. Han är professor emeritus i hjärnfysiologi vid Helsingfors universitet, och i går besökte han den konferens kring "Skapande skola" som hölls i Sundsvall. Lateralt tänkande Lateralt tänkande är en bra metod för att få igång idéflödet i hjärnan. Den utvecklades av Edward de Bono, och innebär att kombinera olika företeelser, göra tvärtom eller hitta helt nya användningsområden för saker. Man tänker på tvärs, eller i sidled, istället för bara rakt fram. Istället för att fastna i sökandet efter den optimala lösningen försöker man hitta nya vägar och ingångar från alla möjliga, och omöjliga, håll. Ingångar kan exempelvis vara: Vad skulle hända om jag gjorde precis tvärtom? Eller: Hur skulle jag lösa detta om jag var i en helt annan bransch eller en helt annan roll?

Och vad menas med lateralt tänkande? Den här artikeln är skriven av Bookboon-författaren Alan Barker. De flesta av oss har nog hört talas om det. Det har till och med hittat in i aktade uppslagsverk. Men vad exakt betyder lateralt tänkande?Vad är tänkande? Creativity at Work Description Is it magic? What is creativity? And can we learn it? Photographer Spends Eternity Waiting For Museum Visitors To Match Artworks And The Result Is Worth The Wait Most of us were bored at some museum at least once in our lives - except this guy! France-based photographer Stefan Draschan always keeps himself entertained at art galleries by creating his own art projects. Show Full Text One of those projects is “People matching artworks”. Although at first Draschan’s images seem perfectly staged, the secret behind them is actually patience. The photographer enjoys visiting different museums mostly in Paris, Vienna and Berlin where he waits for visitors to suddenly match with a piece of art in a funny way.

Kaos är kreativitetens barnkammare Det originella tänkande som barn leker fram är detsamma som kommer till uttryck i konst, musik, dans, teater och andra kulturyttringar. Och de härrör från samma plats i hjärnan: det som Matti Bergström kallar barnhjärnan, den mer primitiva del som utvecklas före den "kvinnliga" högerhjärnhalvan och den "manliga" vänsterhjärnhalvan. Han är professor emeritus i hjärnfysiologi vid Helsingfors universitet, och i går besökte han den konferens kring "Skapande skola" som hölls i Sundsvall.

Related: