background preloader

Kreativitet

Facebook Twitter

Kaos är kreativitetens barnkammare. Det originella tänkande som barn leker fram är detsamma som kommer till uttryck i konst, musik, dans, teater och andra kulturyttringar.

Kaos är kreativitetens barnkammare

Och de härrör från samma plats i hjärnan: det som Matti Bergström kallar barnhjärnan, den mer primitiva del som utvecklas före den "kvinnliga" högerhjärnhalvan och den "manliga" vänsterhjärnhalvan. Han är professor emeritus i hjärnfysiologi vid Helsingfors universitet, och i går besökte han den konferens kring "Skapande skola" som hölls i Sundsvall. Photographer Spends Eternity Waiting For Museum Visitors To Match Artworks And The Result Is Worth The Wait. Most of us were bored at some museum at least once in our lives - except this guy! France-based photographer Stefan Draschan always keeps himself entertained at art galleries by creating his own art projects. Show Full Text One of those projects is “People matching artworks”.

Although at first Draschan’s images seem perfectly staged, the secret behind them is actually patience. The photographer enjoys visiting different museums mostly in Paris, Vienna and Berlin where he waits for visitors to suddenly match with a piece of art in a funny way. Scroll down to see this ongoing project for yourself and beware – Stefan Draschan might be somewhere out there “hunting” for you! More info: stefandraschan.com. Så sporrar du kreativa medarbetare. Tuben   Estetisk lärande och bedömning. Kaos är kreativitetens barnkammare.

Det originella tänkande som barn leker fram är detsamma som kommer till uttryck i konst, musik, dans, teater och andra kulturyttringar.

Kaos är kreativitetens barnkammare

Och de härrör från samma plats i hjärnan: det som Matti Bergström kallar barnhjärnan, den mer primitiva del som utvecklas före den "kvinnliga" högerhjärnhalvan och den "manliga" vänsterhjärnhalvan. Han är professor emeritus i hjärnfysiologi vid Helsingfors universitet, och i går besökte han den konferens kring "Skapande skola" som hölls i Sundsvall. Ett helt livs forskning kring hjärnans funktion har övertygat honom om att kreativitet, idérikedom, förutsätter att vi väl vårdar våra barnhjärnor; den del i oss där sagor, drömmar och andra världar springer fram, de där allt är möjligt. Det som han kallar "möjlighetsmolnet", där kaos möter ordning och där det inte får bli totalt kaos, men inte heller för mycket ordning. – Vi säger till barnen "du bara leker", "du bara dagdrömmer", det där är "bara sagor"

. – Sådan är utvecklingen överallt i naturen, säger han. Startsida - Julbelysning och dekorationsbelysning för inomhus och utomhus - Star Trading. Top 10 skills children learn from the arts. Kunskapsbanken Bilders Makt. Manoush Zomorodi: How boredom can lead to your most brilliant ideas. How to make the simplest electric car - homemade mini car. Kaos är kreativitetens barnkammare. Recension: Wonderland. How play made the modern world - Steven Johnson. Varför uppfanns inte skrivmaskinen tidigare?

Recension: Wonderland. How play made the modern world - Steven Johnson

När uppfinnare på det tidiga 1800-talet började experimentera med skrivapparater hade förutsättningarna för det som skulle komma att bli skrivmaskinen funnits i flera hundra år. Mekaniken som hade kunnat användas existerade redan på 1500-talet. Ja, till och med långt tidigare. De berömda Banu Musa-bröderna skapade under 800-talet fantastiska automatiska maskiner i Bagdad, bland dessa ett instrument som ”spelade sig självt” – en uppfinning som både pekade fram mot andra, mycket mer sentida självspelande instrument, och faktiskt även grammofonskivorna och grunden för den digitala utvecklingen. Den mekanikutveckling som hade en startpunkt här, fortsatte dock att användas för musik. Stäng KULTURCHEFENS NYHETSBREV – veckans viktigaste kulturtexter direkt i mejlkorgen Anmäl dig här När pianot blev allt mer populärt under 1700-talet, växte intresset för tanken att på olika sätt få tangenterna att nedteckna noterna som spelades.

Fel! Anders Mildner. HEART BOOKMARKS. Entreprenörprofilstestet. Penna a sfera in plastica - Out of the blue KG. Lateralt tänkande. Lateralt tänkande är en bra metod för att få igång idéflödet i hjärnan.

Lateralt tänkande

Den utvecklades av Edward de Bono, och innebär att kombinera olika företeelser, göra tvärtom eller hitta helt nya användningsområden för saker. Man tänker på tvärs, eller i sidled, istället för bara rakt fram. Istället för att fastna i sökandet efter den optimala lösningen försöker man hitta nya vägar och ingångar från alla möjliga, och omöjliga, håll. Ingångar kan exempelvis vara: Vad skulle hända om jag gjorde precis tvärtom? Eller: Hur skulle jag lösa detta om jag var i en helt annan bransch eller en helt annan roll?

Första steget i lateralt tänkande är bara att få så många idéer som möjligt. Några övningsexempel finns under kreativitetsövningar Vill ni ha mer lateralt tänkande på företaget? Och vad menas med lateralt tänkande? Den här artikeln är skriven av Bookboon-författaren Alan Barker.

Och vad menas med lateralt tänkande?

De flesta av oss har nog hört talas om det. Det har till och med hittat in i aktade uppslagsverk. Men vad exakt betyder lateralt tänkande? Vad är tänkande? Vi kan svara på den frågan – exakt korrekt. Tänkande är inte samma sak som intelligens. Tänkande är inte resultatet av utbildning. Creativity at Work. Description Is it magic?

Creativity at Work

What is creativity? And can we learn it? The need to be creative at work has never been more urgent. Yet creativity is still often seen as a mysterious, inscrutable talent possessed by only a few gifted people. The truth is that we can all be creative. Using practical exercises and real-world examples, Creativity at Work shows you how to: