background preloader

Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan

Programmering införs i läroplanen- hur ska jag få koll? – IKTsidan
Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i styrdokument – bl.a. i läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan– för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017. Sammanfattningsvis avser ändringarna: Nu närmar det sig, hur ska jag få koll? Hur kan jag lära mig mer om programmering? Jag har försökt samlat ihop lite material här som jag brukar använda: Onlinekurser (samtliga förslag från iis.se) Introducera programmering för dina eleverEn kurs för lärare och pedagoger som vill introducera hur kod fungerar för en grupp elever. Litteratur (mina favoriter) Webbresurser Scratch Blockprogrammering. Appar

https://iktsidan.com/2017/03/28/programmering-infors-i-laroplanen-hur-ska-jag-fa-koll/

Related:  programmeringPedagogikprogrammeringKodning

Förstelärare i Svedala För att förstå en text bör 95 % av orden vara kända för eleverna menar Inger Lindberg & Sofie Johansson Kokkinakis. 65 % av orden i de flesta texter som eleverna möter är flertydliga. För att förstå en text fodras det mycket av elevers faktiska ordförråd, förmåga att tyda synonymer och att kunna hitta rätt sammanhang. Annars kan det leda till potentiella problem i de texter eleven möter och det vill vi undvika i högsta grad! Därför ställs det nödvändigtvist krav på oss som jobbar som lärare att jobba med språket i alla ämnen för att ge eleverna en chans att utvecklas så långt som möjligt. I detta blogginlägg ska jag berätta hur jag arbetar med begrepp och få dem i ett sammanhang. Datalogiskt tänkande – jennykodar.se Att arbeta med datalogiskt tänkande är kanske inte självklart men väldigt viktigt. Det är nog ganska nytt att vi talar om detta i skolan. Jag valde att börja arbeta med en bok som jag länge varit sugen på. ”Hej Ruby” som handlar om ett äventyr i datorernas magiska värld, skulle kunna kalla det en slags sagobok om programmering. I denna bok finns det mycket att prata om där både text och bilder berättar. Här behandlar dem datalogiskt tänkande och hur vi kan tänka samt arbeta kring det.

Guide: Här är bästa apparna som lär barn programmera - Techtoys Nytta och nöje är en fin-fin kombination. På mobila plattformar finns en uppsjö med spel som bygger på det som lite torrt brukar kallas programlogiskt tänkade. Apparna för barn som lär ut programmeringens grunder stimulerar även ungas kreativitet. Flera av apparna i vår lista är kostnadsfria. Håll till godo! Lässtrategier – Josef Sahlin Är du sugen på att använda figurerna för lässtrategier som flera av klasserna använder i Årstaskolan? Här nedan finns pdf:er som du kan skriva ut och sätta upp i klassrummet. Även andra format finns. Koda i skolan – Nytt läromedel ska få lärare att bli digitala – Kodcentrum Nyhet 2018 implementeras regeringens beslut att införa programmering och digitalt skapande i läroplanen för grundskolan. Beslutet kommer att påverka tusentals lärare. Därför lanseras nu Koda i skolan, ett nytt läromedel som ska göra det enkelt för lärare att komma igång med programmering. Koda i skolan har tagits fram av den ideella föreningen Kodcentrum och edtechbolaget EdQu. Koda i skolan är ett läromedel som tagits fram för att på ett inspirerande sätt öka förståelsen för programmering och digitalt skapande bland lärare och elever i grundskolan.

Programmering i grundskolan - vad, hur och varför (nätkurs) — Digital kompetens Pe­da­go­gik och lä­rar­fort­bild­ning — Programmering i grundskolan - vad, hur och varför (nätkurs) Mål­grupp: Alla lä­ra­re i grund­sko­lan Mål­sätt­ning med kur­sen: Må­let är att för­se grund­skol­e­lä­ra­re med en web­ba­se­rad kurs och in­fo­pa­ket kring pro­gram­me­ring.

Koda i skolan – Kodboken Hej lärare! Nu lanserar vi Koda i skolan, ett pedagogiskt material för er som vill komma igång med programmering och digitalt skapande. Koda i skolan ger en introduktion till programmering och digitalt skapande samtidigt som de kopplar till befintlig läroplan inom ämnen som svenska, musik och teknik. Materialet riktar sig till årskurs 4-6. Börja med att titta på Kom igång som lärare och välj sedan ett tema att arbeta med! Elevinflytande under bedömningstillfället Vi har försökt att läsa de abrahamitiska religionerna på fyra veckor. Det är givetvis en omöjlighet för elever i sjuan att försöka lära sig ”alla” viktiga fakta om judendom, kristendom och islam på den korta tiden. Vi förutsatte att de redan hade kunskaper om de tre religionerna från mellanstadiet och satte igång med att jobba med några myter från det gamla testamentet. Vi hade några genomgångar om de olika religionerna och lite om hur några myter skiljer sig åt. Jämförelser av religioner Det blev många jämförelser under dessa veckor.

Bygg din egen spelkonsol med Raspberry Pi 3 En Raspberry Pi är inte större än ett kreditkort, men den kan användas till långt mycket mer än att bara betala fakturor. Ursprungsmodellen togs fram med syftet att stödja undervisningen i grundläggande datakunskap i skolor och utvecklingsländer. I och med att serien blivit allt mer populär har dock användningsområdena för de lilla enkortsdatorerna formligen exploderat. Läsarfavorit: Så bygger du en magisk spegel

Programmering Stockholm Många lärare känner sig stressade inför tanken på att behöva ta in programmering i en redan stressad tillvaro. Det är inte så konstigt. Jag skulle själv ha känt så om jag inte hade kommit på idén själv. Micro:bit i skolan – vägar och hinder – Omvärldsbloggen För knappt ett år sedan började BBC dela ut micro:bit till alla brittiska lärare och elever i årskurs sju (som motsvarar årskurs sju i Sverige). Totalt handlade det om ungefär en miljon enheter som distribuerades till skolor i hela Storbritannien. När det var klart började man konkretisera nästa planerade steg: resten av världen. I oktober grundade BBC tillsammans med sina partners en icke-vinstdrivande stiftelse – Micro:bit Educational Foundation – som tog över utveckling, försäljning, support och spridning av den lilla enkla, men ändå kraftfulla, datorn. Nu sattes målet till 100 miljoner enheter, och intresset är stort från många delar av världen. Stiftelsens webbplats finns redan på åtta språk och flera nya är på väg, bland annat svenska.

Stödstrukturer med bildstöd – ett bra stöd med många olika syften Jag fortsätter min inläggsserie om bildstöd inom skolan genom att skriva om ett av mina absoluta favoritämnen – stödstrukturer. (I slutet av det här inlägget kommer du att hitta länkar till tidigare inlägg.) I tidigare arbete, och privat, har jag träffat på många vuxna personer som upplever olika typer av svårigheter med studier och framförallt med att ta till sig och själva producera texter.

Related: