background preloader

Mobbing på nett og mobil

Mobbing på nett og mobil
Foto: Redd Barna/Magnus Ross Den vanligste formen på nettmobbing foregår på sosiale nettsamfunn som Facebook og Instagram, eller på spillsteder med en chatfunksjon. Hva er mobbing - og hvorfor er det annerledes på nett og mobil? Mobbing handler om å forfølge eller stenge noen ute fra en sosial sammenheng, på et sted personen er tvunget til å oppholde seg. Mobbing finner sted der barn er: på skolen, fritidsaktiviteter, på hjemveien - og på digitale arenaer. Nesten alle barn over 9 år har en smarttelefon som gjør det raskt og enkelt å ta og publisere bilder, filmer og kommentarer. Når mobbingen går over på nett eller mobil kan dette gjøre mobbingen verre for personen som opplever mobbingen på grunn av: Avstand: Partene står ikke ansikt til ansikt som i ”tradisjonelle” mobbesituasjoner. Ikke noe pusterom: Veldig mange barn og unge er konstant på nett og mobil. "Det er lettere å mobbe når man kan være anonym, man føler at det er ikke jeg som sier noe, man kan si det man vil"

https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/barn-og-digitale-medier/mobbing-paa-nett-og-mobil

Related:  mobbing på nettethanneikt

Medietilsynet Nettvett handler om å ta kloke valg på internett, og det er viktig å ha gode nettvaner med det samme barn blir brukere av nettet. Digiduck er derfor en nyttig bok, lydbok, et praktisk nettspill og et tilpasset undervisningsopplegg som handler om nettvett og deling av bilder for barn fra fire år. Møt andungen Digiduck som ønsker å legge ut et litt rart bilde av vennen sin gasse.gris på "Familiefarmen" - en nettspillside der alle vennene hans er med. Han mener egentlig bare å være morsom, men heldigvis dukker Kloke_ugle opp med gode råd.

Er digital mobbing verre enn tradisjonell mobbing? Konklusjonen kommer etter en nasjonal undersøkelse der over tre tusen ungdommer deltok i alderen 15-16 år. Et av funnene er at digital mobbing kan gi større angstsymptomer enn ved tradisjonell mobbing. – Dette med anonymitet kan føre til mer engstelse hos offeret. Barnet vet ikke alltid hvem mobberen er. Ved tradisjonell mobbing har man et konkret ansikt å forholde seg til, sier Sjursø. Verktøykasse mot mobbing : Digital mobbing Foreldre har en unik mulighet til å forebygge at deres barn tar del i mobbing av andre via Internett og mobiltelefon. Her er noen fokusområder foreldre kan jobbe med for å redusere risikoen for å ta skade av å bli utsatt for mobbing, eller være involvert i å mobbe andre på sosiale medier. Verken foreldre eller lærere ønsker at barn og unge mobber eller mobbes digitalt. Hvem har ansvar for å følge opp når mobbing og konflikter forekommer på nett eller mobil?

Få barn og unge ber om hjelp når de opplever noe ubehagelig på nett Stadig flere unge gutter utsettes for mobbing på nett, viser ny undersøkelse fra Medietilsynet. Samtidig sier nesten halvparten av barn og unge at de aldri forteller noen om det de opplever. – Dette er tall både foreldre, skole og andre hjelpeinstanser må ta på alvor, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. I dag markeres Safer Internet Day i mer enn 120 land verden over. Tema for det norske arrangementet er «Hvordan kan vi hjelpe barn og unge på nett?» Ytringsfrihet i sosiale medier — Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS Artikkel • Publisert 22. september 2017 Ytringsfriheten står sentralt i Norge og den vestlige verden for øvrig – ikke minst på Internett. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det på ingen måte er fritt frem for å sjikanere og trakassere andre i sosiale medier og at nettroll som trår over grensen for det akseptable risikerer så vel straff- som erstatningsansvar. Advokat Ingrid Lauvås har arbeidet med strafferett i mange år og har i denne forbindelse interessert seg for grensene for straffrie ytringer i sosiale medier. I denne artikkelen redegjør hun kort og lettfattelig for det mest sentrale regelverket på området.

Ti tips for å takle nettmobbing - Nettvett.no 1. Få kunnskap Vet du hva nettmobbing er? Det er lettere å unngå mobbing når du vet at hva det faktisk er. Mye kan være mobbing, men nettmobbing handler om å bli holdt utenfor, kalle opp andre, true, trakassere og krenke. Over flere år mottok DN-ansatte trakasserende SMS-er fra noen med kjennskap til innsiden av redaksjonen. Ingen har klart å finne ut hvem Dette er kapittel 1 i en dokumentar i tre deler. Les kapittel 2 her og kapittel 3 her. «Haha!

Hva skal skolen gjøre med digital mobbing? Mobbing på nett kan være vanskelig å avdekke. Skolen har likevel et ansvar, hvis krenkelsene fører til at elevene ikke har det trygt og godt på skolen. Barn trenger voksne de kan stole på, som de vet ikke blir sinte. Dette er avgjørende for at de skal søke hjelp når de gjør noe dumt eller opplever mobbing og ubehagelige ting på nett. De fleste som blir mobbet på nettet, blir også mobbet på tradisjonelt vis. Skolen har et ansvar Ti tips om spill i skolen Er du nysgjerrig på hvordan man kan komme i gang med spill? Da har du kommet til rett sted! Her er ti tips om bruk av spill i skolen: Slik gjør du #1: Be not afraid. Det er ubehagelig å kjenne på egen manglende mestring. Utvikle digital kompetanse i skolen Hva skiller utvikling av det digitale området fra andre utviklingsområder i skolen? Kollektiv satsing på digital kompetanse står ikke i kontrast til annet utviklingsarbeid som foregår i skolen. Utviklingen av digital kompetanse har en del elementer som er spesielt for det digitale feltet, og som derfor vil berøre et slikt utviklingsarbeid: Lærerne skal bruke digitale verktøy, læremidler og ressurser i arbeidet med å videreutvikle og forbedre læringen hos elevene.Lærerne må tolke, forstå og bruke læreplanverket i lys av digitale ferdigheter og teknologi i fag.Lærerne vil ha ulik grad av digital kompetanse, både i forhold til egne operative ferdigheter og sin fagdidaktiske digitale kompetanseDigital kompetanse er et område som berøres av stor utvikling, og som stadig må fornyes

Related: