background preloader

Jennykodar.se – En webbplats via Webbpedagog.

Jennykodar.se – En webbplats via Webbpedagog.

https://jennykodar.se/

Related:  Webbsidor Bra sakerprogrammeringprogrammeringkodningprogrammering

Ewas länkar för lågstadiet Blandat Faktabanken Länkar med frågor och svar inom alla tänkbara ämnen. Instruktioner för programmering Jag har sedan i höstas arbetat med att programmera i Scratch Jr i min tvåa. Eleverna har lärt sig grunderna och fått små uppdrag. Jag har integrerat matematiken på ett naturligt sätt då man under programmeringen hela tiden måste beräkna t.ex. hur många steg som behövs för att komma till en viss punkt eller vilket tal som gör att en sprajt snurrar ett helt varv eller ett halvt varv. Koordinatsystemet introducerades här för eleverna på ett naturligt sätt där eleverna direkt förstod nyttan med det.

Kombot-programmering i förskolan - Väsby Lärlabb Nedan är ett inlägg från lärlabbaren Amanda Edin som precis börjat plugga på förskollärarutbildningen. Hon beskriver hur hon har jobbat med programmering i förskolan och hur hon och barnen tagit intryck av URs program Programmera Mera. Det började med bluebots… I barngruppen jag arbetat i har jag sett ett stort intresse för programmering. Tidigare har vi arbetat med Blue-bot, där barnen har byggt upp banor eller använt olika mattor med rutnät. En del har mest tyckt att det varit spännande att testa att trycka på knapparna och se hur Blue-boten beter sig.

Utbildningsstyrelsen - Lektionsplaner Avsikten med lektionsplanerna är att ge lärare konkreta redskap för undervisningen i programmering. Lektionsplanerna kan användas som sådana eller formas om enligt eget behov. Målgruppen för materialet är i regel eleverna i årskurserna 1–6, men om det är ändamålsenligt kan man även pröva delar av materialet på något äldre elever. Cupsong Rekommenderad årskurs: F-2 Tidsåtgång: 45 minuter Läroämnen: musikCupsong (pdf) / Cupsong (docx)

"En nyhetstidning för barn om barn" Fredagen den 7 april började påsklovet för Marcus, ­Matilda och Agnes, som går i femman på en skola som ­ligger nära Drottninggatan, där terrordådet hände. – Jag var jätteglad, det var fredag, sol och lov. Men sedan ändrades allt så snabbt, säger Agnes. Hon hade precis slutat skolan och sålde majblommor tillsammans med en kompis på Svea­vägen i närheten. – När vi frågade en dam om hon ville köpa sa hon att det hänt något i stan. Vi förstod inte först, men sedan kom det en massa människor som grät och blödde näsblod.

Förstelärare i Svedala För ett tag sedan gick jag en workshop i att programmera i Scratch som hölls här i Svedala. Jag har sedan dess återvänt till Scratch regelbundet för att lära mig själv. När så regeringen i mars beslutade att förtydliga och förstärka läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan, kände jag att jag vill prova att använda det jag lärt i min klass. Detta att programmera kommer att ligga i vårt uppdrag och jag vill hellre vara före än efter. Eftersom vi i mars höll på med Nationella prov fick starten vänta tills vi var färdiga med proven. Lär dig koda med Linda Mannila Kan du koden? Om inte, har du möjlighet att hänga på ett av samtidens stora namn inom Maker- och programmering – forskaren och föreläsaren Linda Mannila. Förutom forskningen inom datavetenskapens didaktik och utbildningsteknologi, är hon en mycket viktigt röst inom både finsk och svensk skolutveckling och digitalisering. Både gällande fortbildning av lärare och pedagoger, men även som debattör. Kan du koden är ett material som riktar sig till barn mellan 9 och 15 år.

​Programmering i klassrummet Sammanlagt deltog 17 lärare i en serie av tio kurstillfällen under två terminer med start i våras. Den första delen av kursen stärkte kursdeltagarens egen kompetens medan termin två fokuserade på olika sätt att sprida nyvunnen programmeringskunskap genom kollegialt lärande. – Vi strävar efter att programmering ska bli en naturlig del i klassrummet och att alla lärare ska bli bekväma med det – oavsett årskurs och ämnesområde, säger Cecilia Kozma, föreståndare på Vetenskapens Hus och kursansvarig. Bland de pedagogiska programmeringsverktyg som kursen har behandlat fanns bland annat Blue Bot, Twine, Lego Mindstorms och Scratch. Koda i skolan – Nytt läromedel ska få lärare att bli digitala – Kodcentrum Nyhet 2018 implementeras regeringens beslut att införa programmering och digitalt skapande i läroplanen för grundskolan. Beslutet kommer att påverka tusentals lärare. Därför lanseras nu Koda i skolan, ett nytt läromedel som ska göra det enkelt för lärare att komma igång med programmering. Koda i skolan har tagits fram av den ideella föreningen Kodcentrum och edtechbolaget EdQu.

Related: