background preloader

Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande

Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande
I skolan möter eleverna hela tiden texter att bearbeta och ta in. Vi som lärare försöker ofta variera textbearbetningen för att hjälpa eleverna att ta in kunskaperna på bästa sätt. Med strukturen Lyssna och skriv får eleverna träna på att ta till sig innehållet i en text på ett djupare plan då de inte bara lyssnar på texten utan även processar den. Strukturen går att använda med olika sorters texter i olika ämnen. Dela in en text i 3-4 delar med 3-5 nyckelmeningar i varje avsnitt. Dela in eleverna i grupper om 3-4. Läraren läser del 1 av texten högt för hela klassen. Repetera fas 1-4 med de resterande textdelarna tills alla är lästa. Struktur: Kunskapsbanken Strukturen Kunskapsbanken passar bra till att skriva gemensamma texter, aktivera förförståelse eller samla tankar kring ett ämne. I "Allmänt" Struktur: Runda bordet En struktur inom kooperativt lärande kallas på engelska ofta för Write around eller Roundtable. KL + cirkelmodellen: Argumenterande texter

https://kooperativt.com/2016/08/11/struktur-lyssna-och-skriv/

Related:  chrsal6422SkolaBiologilektionsplaneringsv

Skolprojekt Linné Låt Carl von Linné inspirera till: nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att läraatt arbeta undersökande, tematiskt och tvärvetenskapligtatt diskutera nutid och framtid med utgångspunkt i Linnés tid Linnés helhetsperspektiv passar nutiden och är en bra utgångspunkt för arbetet i skolan. Läs rapporten för Skolprojekt Linné. Tack alla kontaktpersoner i Linnéskola2007 som har besvarat den enkät som skickats ut. Läs sammanställningen av svaren. Pdf-filer av alla häften som är klara har nu lagts ut. Karusellen: Sommarlovet – Kooperativt Lärande En återkommande fråga på höstterminen är hur vi jobbar kring sommarlovet. Eleverna kommer tillbaka med många intryck och upplevelser – positiva och negativa. En del elever vill berätta, andra inte. Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord Detta är en mycket enkel lektion. Jag brukar visa den då jag föreläser. Finns inget enklare faktiskt.

Med mer kunskap om ekosystemtjänsternas värden kan politiker, organisationer och individer sluta ta tjänsterna för givna och fatta mer medvetna beslut som är mer långsiktigt hållbara. Använd materialet här och berätta för dina kollegor. Hittar du inte det du behöver? Linas lärarrum - lektionsplanering För att utveckla elevernas läsning tror jag på att vi måste undervisa aktivt och vara en del av en gemensam läsning. Att läsa samma bok i helklass eller i grupper skapar förutsättningarna för samtal kring texten, både kring innehåll och struktur. Det skapar även goda förutsättningar kring gemensamma aktiviteter och fördjupande diskussioner där texten kan kopplas till omvärlden. Språkutveckling – ASL Som pedagog vilar ett stort uppdrag på att forma gruppen. Det är inte lätt, men det går. Det krävs hårt arbete men också en medvetenhet hos pedagogen om var det finns brister och vilka åtgärder som behövs. Hur kan vi arbeta med att förebygga och främja ett gott klassrumsklimat hos våra yngsta elever?

Virtualskogen - Skogsstigen Näringskedjan startar alltid med en växt, alltså med en producent. Som följande i näringskedjan är en växtätare, till exempel en hare. Haren blir uppäten av ett rovdjur, till exempel av en lo. Det kan finnas flera rovdjur i näringskedjan. Pilarna i näringskedjan beskriver åt vilket håll energin och näringsämnen förflyttas. Pilen pekar alltså alltid från växten till djuret och från växtätaren till rovdjuret.

Ämnesutvecklarna i Filipstad: Workshop: webbsidor till engelskundervisningen Tisdag den 30 oktober ska lärarna i Filipstads Kommun som undervisar i engelska få möjlighet att forska i webbsidor som man kan använda i engelskundervisningen. Här nedanför har jag listat webbsidor som man kan använda till den engelskundervisningen. Allt material är gratis. För att få tillgång till allt, behöver man ibland skapa ett konto. en hemsida från det brittiska konsulatet och BBC för lärare med lektionsplaneringar och tips på hur man kan utveckla sin undervisning i engelska. Lindas nyttiga fröknäcke Knaprigt knäckebröd proppat med nyttiga, fiberrika frön. Älskade fröknäcke! Lika gott till frukost som tilltugg till förerinken på festen. Eller som snacks framför tv:n på lördagskvällen. Fröna är fullproppade med nyttiga fibrer, mineraler och vitaminer.

Related: