background preloader

Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande

Struktur: Lyssna och skriv – Kooperativt Lärande
Struktur: Lyssna och skriv I skolan möter eleverna hela tiden texter att bearbeta och ta in. Vi som lärare försöker ofta variera textbearbetningen för att hjälpa eleverna att ta in kunskaperna på bästa sätt. Med strukturen Lyssna och skriv får eleverna träna på att ta till sig innehållet i en text på ett djupare plan då de inte bara lyssnar på texten utan även processar den. Strukturen går att använda med olika sorters texter i olika ämnen. Dela in en text i 3-4 delar med 3-5 nyckelmeningar i varje avsnitt. Läraren läser del 1 av texten högt för hela klassen. Repetera fas 1-4 med de resterande textdelarna tills alla är lästa. Klassexempel Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen Att lära sig läsa är spännande både för elever och lärare. I "Allmänt" SFI: Att skriva en innehållsrik och strukturerad text Skrivuppgifter är en av de svåraste uppgifterna på SFI. Struktur: Runda bordet En struktur inom kooperativt lärande kallas på engelska ofta för Write around eller Roundtable. Related:  chrsal6422Kooperativt lärande

jigsaw piece printable - S k p Google 500 × 386 - timvandevall.com 1650 × 1275 - printablee.com 1650 × 1275 - imagebon.com 500 × 387 - timvandevall.com 3300 × 2550 - savedbylovecreations.com 1085 × 946 - jigsaw-scale.blogspot.com 1275 × 1650 - printablee.com 300 × 410 - dltk-holidays.com Struktur: Se och lär – Kooperativt Lärande Inom det sociokulturella lärandet används ofta begreppet modellering för att beskriva hur läraren skapar modeller kring allt från beteende till förväntade kunskaper eller förmågor. En outnyttjad resurs om man utgår från att läraren skapar modeller är eleverna! Med strukturen Se och lär tränar du eleverna att själva modella en förmåga. Du börjar med att förklara hela förfarandet för gruppen om det är första gången ni använder strukturen. Välj ut en förmåga du vill lära ut till gruppen.Definiera förmågan tillsammans och skapa ett T-kort (se nedan) där du fyller i kolumnen först i par eller tillsammans i helgruppen med exempelvis EPA vad elever GÖR när de utför förmågan effektivt. Du kan spara ett gemensamt T-kort för klassen och påminna vid behov i framtiden för att eleverna ska komma ihåg vad en expert på förmågan GÖR och hur man kan se att någon VISAR förmågan. T-kort där läraren tillsammans med eleverna fyllt i vad en bra läsare gör. Exempel på förmågor att modella med Se och lär; Ämnen

Karusellen: Sommarlovet – Kooperativt Lärande En återkommande fråga på höstterminen är hur vi jobbar kring sommarlovet. Eleverna kommer tillbaka med många intryck och upplevelser – positiva och negativa. En del elever vill berätta, andra inte. Steg 1: EPA Ställ frågan: Hur kan man uppleva sommaren med sina ögon? Steg 2: Karusellen Lägg ut fem stora papper på fem bord. Steg 3: Upplev! Om det är fint väder ute – gå ut och använd ett sinne i taget för att försöka ta in det sista av sommaren! Så här såg det hur när vi gjorde denna uppgift. Kooperativt föräldramöte Vi har nog alla hållit i de där föräldramötena med oändligt mycket information som ska förmedlas till en passiv föräldragrupp som förväntas ta emot det som sägs. I "Allmänt" Karusellen - stämningshöjande ord Vi arbetar med skrivprojektet "Den magiska dörren". Luktsinnet i lär-par I årskurs 2 arbetar vi med kroppen och våra sinnen.

Skolstart och Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande Nu börjar sommarlovet lida mot sitt slut. Snart kommer eleverna tillbaka till skolan – och vissa kommer till skolan för första gången. Eleverna har med sig nya erfarenheter och har utvecklats på olika plan under sommaren. Vare sig elevgruppen är ny eller inte kan det vara bra att börja terminen med gruppstärkande övningar för att arbeta ihop klassen och skapa en gruppkänsla. I inlägget Gruppstärkande övningar finns olika tips på hur man kan arbeta med sin elevgrupp under de första dagarna. De lär då känna varandra, tränar på samarbetsfärdigheter och ni lägger grunden för att kunna arbeta med kooperativa strukturer på ett effektivt sätt. Innan eleverna kommit till skolan är det vanligt att lärarna har ett par dagar på sig att förbereda sina klassrum, se över planeringar och material. När klassrummet är möblerat och eleverna är på plats och undervisningen kommit igång finns det olika vägar att gå. Att arbeta i grupper är något vi ofta använder oss av i undervisningen. Lycka till!

Linas lärarrum - lektionsplanering För att utveckla elevernas läsning tror jag på att vi måste undervisa aktivt och vara en del av en gemensam läsning. Att läsa samma bok i helklass eller i grupper skapar förutsättningarna för samtal kring texten, både kring innehåll och struktur. Det skapar även goda förutsättningar kring gemensamma aktiviteter och fördjupande diskussioner där texten kan kopplas till omvärlden. När alla elever läser olika böcker så ändras dessa förutsättningar eftersom alla har olika utgångspunkter. Jag försöker samla klassen i gemensamma hållpunkter där alla får stanna upp i sin läsning kring samma aktivitet. Arbeta med karaktärer Skriv ett brev till en person i boken. Eleverna fick själva göra en plan på hur mycket de skulle läsa varje vecka för att bli klara i tid. Elevinstruktion: När man börjar läsa en bok är det ofta många frågor som lämnas obesvarade. Gör en intervju med en av personerna i boken. Andra veckan får de välja ytterligare en karaktär, eller samma, som de ska intervjua. Karaktärsanalys

Struktur: Sekvenser – Kooperativt Lärande Ett sätt att strukturera ett ömsesidigt beroende mellan gruppmedlemmar och skapa positiva interaktionsmönster är att dela upp information i olika delar. Varje del av informationen ges då till olika elever så att de endast kan slutföra uppgiften genom att i en grupp kommunicera med varandra. Med hjälp av Struktur: Sekvenser ingår detta i själva uppgiften och eleverna kan bara lyckas med uppgiften om alla hjälps åt. Strukturen tränar grupper på att nå konsensus, att utvärdera framgångar och felaktigheter och att samarbeta. Samtidigt lär den ut kunskaper om att strukturera det man vet i en tydlig sekvensserie vilket stärker inlärningen. Strukturen går ut på att sätta sekvenskort i rätt ordning… men det finns en hake – Varje elev har ett eget kort och ingen annan kan se vad som finns på kortet förutom den som äger kortet. Du behöver först ha olika kortserie med ett sekvensinnehåll, en berättelse, information utifrån en tidslinje eller i ett sammanhang där det finns en naturlig ordning.

Lindas nyttiga fröknäcke Knaprigt knäckebröd proppat med nyttiga, fiberrika frön. Älskade fröknäcke! Lika gott till frukost som tilltugg till förerinken på festen. Eller som snacks framför tv:n på lördagskvällen. Fröna är fullproppade med nyttiga fibrer, mineraler och vitaminer. Ca 20 bitar ½ dl solrosfrön½ dl sesamfrön½ dl linfrön½ dl pumpakärnor 1 tsk fiberhusk2 msk chiafrön2 krm salt1 ¾ dl majsmjöl (vetemjöl eller glutenfritt bovetemjöl)2 ¾ dl vatten2 msk rapsolja Garneringflingsalt 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar. Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Namnlekar Det finns mängder av olika sätt att lära varandras namn på. Sitt i en ring. Hitta likheter Nedan beskrivs några övningar som bygger på att hitta likheter mellan eleverna. Sitt i en ring. Mina ord, dina ord Strukturen Mina ord, dina ord går enkelt att göra som en lära känna-övning. Hitta en kompis En variant av Hitta en kompis går också att göra som gruppstärkande övning. Berättaren Hör vi ihop Hörnsamtal Trestegsintervju Inre-yttre cirkel Skapa grupper

Lärarhandledning Vi har gjort om Lyckoslanten. Nu passar den ännu bättre in i undervisningen.I handledningen hittar du övningar som ”Gissa vad är dyrast!”, ”Så kan du spara mer” och annan användbar lektionsinspiration.Hör gärna av dig med idéer, tips och synpunkter – Klassen tog sig an uppgiften med stor entusiasm, glädje och respekt, säger Pia Påltoft, som är lärare för klass 4 A.Så här gick det till Lärarhandledningar 2016Till lektionstips från tidigare nummer

Related: