background preloader

Vad behöver jag fortbilda mig i inom it? (del 3)

Vad behöver jag fortbilda mig i inom it? (del 3)
I båda mina tidigare inlägg har du kunnat läsa om vad IT-strategierna gått ut på samt vad som eventuellt kommer att tydliggöras. I detta inlägg kommer jag att fokusera på vad som specifikt gäller för mina ämnen svenska och engelska samt vad som ska bedömas. Jag kommer även dela med mig hur jag jobbat för att nå målen samt vad jag behöver utveckla. Med det hoppas jag sätta igång en tankeprocess om vad vi behöver i framtiden för att nå dit vi behöver. Svenska I syftestexten finns följande ändringar. I det centrala innehållet ska elever skapa texter där ord och bild samspelar såväl med som utan digitala verktyg. Engelska Jag hittar inga förslag för engelskan. Bedömningen börjar i planeringen så vad bedömer jag behöva för kompetensutveckling? Om du vill titta mer specifikt på vad som ska bedömas kan du läsa mina tidigare inlägg, dels här på ämnesspanarbloggen men även på min blogg. För svenskan skrev jag då att bedömningen ska fokusera på: För engelskan: Så här tänker jag:

http://lrbloggar.se/annikasjodahl/vad-behover-jag-fortbilda-mig-i-inom-it-del-3/

Related:  kajsi82miakempe

”Lärarna har fått för mycket att göra” Ett sätt att skapa rimliga arbetsförhållanden är att staten återinför en gräns för hur mycket tid och hur många elever en lärare ska undervisa. Elevernas resultat rasar och vi har i dag en svensk skolkris. Samtidigt ljuder larmsignaler om lärares stigande sjukskrivningstal, att lärare slutar, att lärarhögskolorna har svårt att rekrytera och en accelererande lärarbrist. På skolkrisen följer en syndaflod av fortbildningsupplägg, konferenser, tv-produktioner, politiska beslut och utvecklingsprojekt som syftar till att vända utvecklingen.

Vad är cut-up poesi och hur kan du använda det i undervisningen? Cut-up poesi är ett sätt att skapa dikt av ord som redan finns. Man klipper upp texter som redan är skrivna och begreppet cut-up kommer från engelskans ”klippa upp” Begreppet myntades av den dadaistiske poeten Tristan Tzara så tidigt som 1916. Många musiker och författare har sedan dess använt tekniken då de skrivit låttexter. Grundidén är att man skapar något nytt genom att bryta mot de normer som säger att skapandet ska ske på ett visst sätt. Här kan ni lyssna på hur David Bowie har använt sig av tekniken.

Lussebullar – Every Diabetic Det här är ett recept på saftiga, gyllengula och smakrika lussebullar med bara 23-25 % kolhydrater! De är saftiga även efter att de varit frysta. Vill man göra extra lyxiga lussebullar (och det kan jag rekommendera!) gör man en sats mandelmassa som man rullar in i degen. Det blir supergott! Svenska i samarbete med skolans bibliotekarie Under veckorna 9-12 samarbetar jag och skolans bibliotekarie i ett projekt i kursen Svenska 1. I detta inlägg ska jag beskriva vad vi gjort och hur vi gjort. Knyck det du kan ha användning för. I korthet kan man sammanfatta bibliotekariens och mitt arbete så här. Föräldrarnas curlande gör barnen oanställningsbara Unga som är ovana att ta ansvar och arbeta självständigt blir oanställningsbara, skriver Günther Mårder och Hanna Cederqvist. Saboterar vi våra barns skolgång? Dagens föräldrageneration kallas ofta helikopterföräldrar – sådana som ständigt hovrar över sina barn, redo att dyka ned och lägga tillvaron till rätta. En ny undersökning från Lärarnas Riksförbund visar att sju av tio lärare har blivit kontaktade av föräldrar som på olika sätt har försökt påverka undervisning, läxor, studieplaner och betyg. Liknande rapporter om föräldrarnas roll och inblandning i skolbarnens utveckling, lärande och betyg har duggat tätt under de senaste åren. Företagarnas färska rapport ”Det är attityden, dumbom” visar samtidigt att många arbetsgivare söker med ljus och lykta efter personal som har rätt attityd, är ansvarstagande och självgående.

Att våga utmana Det är inte alltid så lätt att utmana sina elever. Eller egentligen är det lätt att utmana men det är inte alltid att eleverna upplever utmaningen som positiv. Just det här kan man som lärare uppleva som jobbigt. Under senare delen av hösten och första veckan i januari har mina elever i Svenska 1 fått arbeta med skönlitteratur och för eleverna innebar det 3 olika utmaningar, något jag återkommer till längre ner i inlägget. Och jag hade också fokus på följande delar av det centrala innehållet:

Magsjuka och diabetes typ 1 – Every Diabetic Det finns en magsjukeskräck hos oss som är heltidsanställda som externa bukspottskörtlar. Den är befogad, men i vissa fall lite väl uppblåst. Det är arbetsamt med magsjuka, ingen tvekan om det, men de flesta klarar sig hemma och behöver inte åka in till sjukhus. I diabetesens ständiga balansgång är det framför allt tre saker vi har att bolla med: insulin, mat och motion. Ett ganska tydligt förtydligande av ett ganska otydligt förtydligande Skolverket har - säkerligen i all välmening - ställt till det rejält i vår för den lärare som vill vara säker på att följa läroplanen så bra som möjligt vid sin betygssättning. Under rubriken Betygssättning läser jag följande förtydligande på Skolverkets hemsida: Skolverket utvidgar innebörden av till övervägande del för betygsstegen B och D.

Related: