background preloader

Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning

Eight important facts about Working Memory and their implications for foreign language teaching and learning
Introduction There is no blogpost of mine which does not mention Working Memory (WM) at some point. Why? Because effective language processing and learning largely depends on how well Working Memory performs. In fact, apart from automatic processes – which bypass WM’s attentional control – all conscious processing of information (visual, auditory, etc.) occurring in the human brain is performed by WM. Whether our students are reading or listening to target language input, translating a passage into French, planning an essay or performing an oral task it will be WM that does most or all of the work. Let us consider reading a target language text. These are but a few examples of how cognition occurs in WM. The structure of WM As the picture below shows, WM, which is located in the prefrontal cortex of the brain, is made up of three main components: A visuospatial (i.e. 2.1. WM is one of two systems which memory is made of. 2.2. Another implication refers to listening. Conclusion Like this:

https://gianfrancoconti.wordpress.com/2015/07/05/eight-important-facts-about-working-memory-and-their-implication-of-mfl-teaching-and-learning/

Related:  StrukturNPFMETOD & FORSKNING

Förstelärare i Svedala Under de år jag arbetat i skolan har jag träffat många elever som på ett eller annat sätt har svårt att hantera sin vardag i skolan. Orsakerna till detta är många. Jag har funderat mycket på vad vi i skolan kan göra för att stödja dessa elever. BUP: ”För mycket fokus på diagnos” Förra året kortades den långa kön till neuropsykatrisk utredning för barn något men det har kostat. Trots ett tillskott på 10 miljoner för neuropsykiatriska utredningar börjar pengarna ta slut och dessutom vill BUP själva ta kommandot och ta tillbaka ägandet av hela processen. – Vi tycker att det gått för fort i vissa fall och att det är bättre om utredningen sker i ett sammanhang, säger Maria Svensson, tillförordnad verksamhetschef på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin vid landstinget i Värmland. Läs också: Dyr nota för att korta BUP-kö Nu kommer man på BUP att dra ner på remisserna till externa bolag. Men det är inte bara externa utredningar som kommer att minska, BUP kommer rent generellt att dra ner på utredningar.

Om vikten av att som lärare visa hur man gör Återigen har jag det utvidgade kollegiet på twitter att tacka för inspiration! Igår tipsade Anna Kaya om klippet ”I do, we do, you do” som jag även vill tipsa andra om i detta inlägg. Titeln på det korta programmet väckte för mig inte några omedelbara associationer till skola och pedagogik, så hade det inte varit för att just Anna Kaya delade detta hade jag nog inte tittat på det. Lektionsstruktur på Spångholmsskolan Att alla elever möter en liknande lektionsstruktur på alla lektioner, för olika lärare, gynnar elevers möjligheter till att prestera bra. Det skapar en homogenitet och en förutsägbarhet som alla barn och unga mår bra av. Grundtanken är att vi ska hjälpa eleverna att ”kroka fast” den aktuella lektionen i en föregående och på så sätt hjälpa dem att skapa ett sammanhang och en förståelse för den aktuella lektionen. En tänkt lektionsstruktur kan se ut enligt följande:

En tillgänglig skola - en utopi? I det här inlägget kommer jag först kort sammanfatta vad olika lagar säger om tillgänglighet i skolan och senare resonera vad detta innebär praktiskt utifrån mitt yrkesperspektiv som arbetsterapeut. Det här är inte ett inlägg som syftar till att nedvärdera eller lägga ytterligare en börda på enstaka lärare, utan målet är att visa hur komplext det är att skapa en skola för alla. Det är definitivt inget ensamarbete! ”Den (utbildningen) ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Så blir du en bra kollega!Adecco blogg Nej, allt är inte chefens fel. Hur vi har det på jobbet beror till största del på hur vi är mot varandra. Möt coachen som tycker att varje medarbetare ska ta mer eget ansvar för både sig själv och för att teamet ska gå bra. Det finns miljoner texter om chefer och ledarskap. Det här är inte en av dem. Den här texten handlar om alla oss andra på arbetsplatsen.

Ensidigt fokus på bedömning En snurrig lärares snurriga tankar om vad som snurrar runt i debatten om skolan Är det bara jag som blir snurrig av alla begrepp som sällan konkretiseras, förtydligas och problematiseras, till exempel bedömning, förmågor och synliggöra lärandet? Vad betyder de ens? För dig? För mig? Mia Smith - ämnesspanare Funderar du på vad du ska göra för att fånga elevernas intresse på din provlektion inför språkvalet? Hur ska du presentera språket så att det verkar intressant för eleverna att välja det nya språket? En del väljer det språket som verkar vara lättare.

Related: