background preloader

Sambandsord – Poster par Annika Sjödahl

Sambandsord – Poster par Annika Sjödahl
Related:  Engelska blandatsaramalmBlandat

Checklist for writing (public) Jenny på Wendes: Har du några frågor till romanen.... Under senare delen av hösten och nu i samband med julledigheten har jag fått en del frågor av kollegor i det vidgade kollegiet. Flera av dem har frågat efter litteraturtips och i nästa mening om jag också har frågor och uppgifter till böckerna som jag precis tipsat om. Under denna vecka har jag tänkt på det här med frågor och uppgifter till skönlitterära böcker. Då jag är lite av en "all-läsare" finns det frågor och material till lättlästa böcker, till prisade böcker, till böcker för vuxna, unga vuxna och barn från kanske 12 års ålder. Den fria rörligheten av Karolina Ramqvist (unga vuxna/vuxna) Var la jag min man? Den allvarsamma leken (unga vuxna/vuxna/lättläst version) Bedragaren (unga vuxna/vuxna/lättläst) En man som heter Ove (unga vuxna/vuxna/lättläst version) Fallet Anna Frid (unga vuxna/lättläst) Utvandrarna (unga vuxna/vuxna/lättläst version) Invandrarna (unga vuxna/vuxna/lättläst version) Axel var idiot (unga vuxna/vuxna) Snöstormen (unga/lättläst) En farlig vän (unga/lättläst)

Free Online Synonyms and Antonyms Exercises EnglishMaven Free online synonyms and antonyms exercises. In these exercises, students must choose the best synonym or antonym for the word given. Each exercise is six questions long. Before you begin, you may find it helpful to view our verbal reasoning techniques page. Beginning Level Beginners should start here. Synonyms Exercises Exercise 1 - low beginningExercise 2 - low beginningExercise 3 - low beginningExercise 4 - low beginningExercise 5 - low beginningExercise 6 - low beginningExercise 7 - mid beginningExercise 8 - mid beginningExercise 9 - mid beginningExercise 10 - mid beginningExercise 11 - mid beginningExercise 12 - mid beginningExercise 13 - mid beginningExercise 14 - mid beginningExercise 15 - mid beginningExercise 16 - high beginningExercise 17 - high beginning Dynamic Quiz - high Beginning Antonyms Exercises Intermediate Level Our intermediate exercises are meant for students looking to take their vocabulary to the next level. Advanced Level Ready for the highest level?

Tänk så mycket bra material det finns... I dag kommer jag att tipsa om en del länkar och material som jag brukar använda i min undervisning. Kanske hittar du något som du kan ha nytta av i ditt eget klassrum med dina elever. Ibland vill man kunna arbeta med film i sina ämnen. Som svensklärare har man med jämna mellanrum behov av att arbeta med äldre texter. Stor nytta har jag haft av Stockholmskällan, inte minst i historieämnet. Vill man arbeta med de nordiska språken kan Norden i skolan vara ett riktigt bra alternativ. I svenskundervisningen men också inom NO-ämnena kan det vara intressant att arbeta med Unga reportrar, som Håll Sverige Rent står bakom. Jag hoppas att mina tips kommer till användning!

English Learn Site Med Skam har du en ingång till klassiker | Kulan Malin Appeltofft, lärare på Blommensbergsskolan visar några av de referenser till Shakespeare som Skam innehåller och tipsar om hur du med serien som ingång kan arbeta med Shakespeare och Romeo och Julia. Eller bara som inspiration för alla elever som inte tänker på kopplingar mellan olika verk och att Shakespeare fortfarande, 401 år efter sin död påverkar vår kultur. Skam säsong tre = Romeo och Julia En kärleksförklaring till Baz Luhrmanns filmatisering av Romeo & Julia. Jag vill börja med att varna, spoiler alert, om det är så att det är någon som har för avsikt att se Skam och inte vill få sin upplevelse förstörd. Ja, trots att jag är medelålders har även jag fallit för den norska tv-serien Skam som handlar om några ungdomars liv på en gymnasieskola i Oslo. Dessutom är serien riktigt snyggt hantverk där allt från skådespeleri, regi , manus och musik samspelar. I Shakespeare’s pjäser är Puck och lago två exempel på tricksters. Shakespeare med högstadieelever Följ Kulan i sociala medier

History Hustle - To view them in an article, visit here... SpråklIKT - En till Pedagogen Gbg-webbplatser webbplats Vems röst hörs? Du, som medveten och van läsare vet att texter inte är neutrala. Alla texter vill något med oss läsare. De har en avsändare, en röst som representerar ett visst sätt att se på sin omgivning och världen. Just nu i denna stund använder du en hel uppsättning med olika verktyg, strategier och tidigare erfarenheter för att gå in i texten och förstå vems röst som hörs och vems röst som är utelämnad. Ett av skolans mest centrala uppdrag är att våra elever utvecklar en god läs- och skrivförmåga för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle. kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden (Lgr 11) Läs- och skrivundervisningen har sedan länge handlat om att lära eleverna hantera traditionell, tryckt text men vad det innebär att vara läs- och skrivkunnig håller på att förändras och är inte längre lika självklart. Critical Literacy Hur omdefinerar vi lärandet? Beskrivning av våra aktiviteter: Aktivitet 1

Student - Learn English for Free! English Grammar, Vocabulary, Reading & Listening grammar guide Comprehensive guide to all areas of English grammar. Clear explanations Easy-to-follow examples Simple memorable rules and tips grammar exercises Check your understanding using fun grammar quizzes. Gap fill, multiple choice and matching Each exercises marked and graded Continue to next level when you're ready! test center NEW! Adaptive training and mock tests for IELTS, TOEFL® and TOEIC®. Hundreds of hours of practice. Register Today our android & iOS app the English Learning Lounge Download The English Learning Lounge and give your English learning a boost. The FREE app that doesn't stress you and test you - it explains, then checks. Are you too busy to do a long, expensive English course? The English Learning Lounge is the free English learning app from esl-lounge.com. Android Version ~ Apple Version listening Different dialects of English (UK, US, etc) Variety of exercises: multiple choice, gap-fill, true/false and more Full transcripts available reading newsletter vocabulary games

Mog’s Christmas Calamity This EFL lesson plan is designed around a short film commissioned by the British supermarket chain Sainsbury’s titled Mog’s Christmas Calamity inspired by the children’s writer Judith Kerr. In the lesson students collate vocabulary related to Christmas, talk about Christmas customs, watch a short film and predict the ending of the film. I would ask all teachers who use Film English to consider buying my book Film in Action as the royalties which I receive from sales help to keep the website completely free. Language level: Pre-intermediate (A2) –Intermediate (B1) Learner type: Young learners, teens and adults Time: 90 minutes Activity: watching a short film, speaking and writing Topic: Christmas Language: Vocabulary related to Christmas Materials: Short film Downloadable materials: mog’s christmas calamity lesson instructions Support Film English Film English remains free and takes many hours a month to research and write, and hundreds of dollars to sustain. Step 1 Dictate the following words:

Fun Illustrations Easily Explain Homophones and Homographs This post may contain affiliate links. If you make a purchase, My Modern Met may earn an affiliate commission. Please read our disclosure for more info. Language lovers will be thrilled to know that illustrator Bruce Worden is back to regularly updating his popular website Homophones, Weakly. What is a homograph? The renewed activity on the website comes a year after Worden's book Homophones Visualized was published by Chronicle Books. We're excited to see more new work from Worden as he explores the world of homographs. Homophones, Weakly is a clever project by illustrator Bruce Worden to explore the fun world of grammar. Now, he's begun exploring homographs, which are two words that are spelled the same but with different meanings and pronunciation. Homophones, Weakly: Website | Facebook All images via Homophones, Weakly. Related Articles: ‘P is for Pterodactyl’ Book Exposes the Oddest Spellings in English Comic Artist Maps the History of Languages with an Illustrated Linguistic Tree

These three pictures make a powerful statement about race and power among women It can be difficult to understand how important representation is — until we are faced with a reversed gaze. O, the Oprah Magazine did just that for a photo essay featured in the publication's May 2017 issue on race. In a feature aptly titled "Let's Talk About Race," photographer Chris Buck took three photos that flipped stereotypical tropes on their heads by reversing roles typically held by women of color with white women — and vice versa. In one photo, Asian women are at a nail salon having their pedicures done by white women while chatting and laughing. Another photo is of a young white girl looking up at shelves upon shelves of black dolls. In the final photo of the series, a young Latina woman is seen sitting in a lavish chair at a luxurious apartment holding a Yorkshire Terrier while a white maid is pouring her a cup of tea. It's been said that photos are worth a thousand words, and these three photos depict a complex conversation about race, class and power among women.

Listen A Minute: Easier English Listening and Activities

Related: