background preloader

Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith

Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith
Glosläxornas vara eller inte vara debatteras hett bland språklärare. I det här inlägget vill jag inte lägga fokus på om, utan på hur, men inte på själva läxan, utan på hur den förhörs. Glosor förhörs på många olika sätt i skolan. Det klassiska är att eleven skriver ner orden var för sig, antingen som läraren säger dem eller som de står på ett papper eller i ett digitalt responsverktyg. Mina glosförhör sker nästan uteslutande på whiteboard-tavlan. När alla elever fått skriva en mening på tavlan tar nästa del vid. Bild: Mia Smith, skapad i Explain Everything Det viktiga i mitt upplägg är att det handlar om autentisk kommunikation, vi tar fram meningar man skulle kunna skriva själv, sätter ihop ord vi stött på förut till nya meningar, precis som det fungerar i verkliga livet. Sedan jag började använda den här metoden har många elever påpekat att det vill fortsätta på det här sättet, för de lär sig så mycket under tiden. Related:  VocabularyÖvrigtMIX

One way to introduce a new vocab set | A Hive of Activities This is a different way to introduce a new vocab set to introduce to your students. I learnt it from my tutor on my CELTA course. I used it recently with my 11-year-olds and it worked really well. I think it would work with older students and higher levels too. Start by asking your students to take a piece of paper and divide it into 3 sections: I knowI’m not sureI don’t know Then explain that you’re going to read some words out. Then read out the words slowly, repeating each one until everyone has written it down in one of the boxes. Now you can ask the students to work together in twos or threes to share their knowledge. Lastly, you can go through each one by eliciting what each word means and writing it on the board. Share this with other teachers: Like this: Like Loading...

Why some people find learning a language harder than others Scientists at McGill University in Canada found that if left anterior operculum and the left superior temporal gyrus communicate more with each other at rest, then language learning is easier. "These findings have implications for predicting language learning success and failure," said study author Dr Xiaoqian Chai. For the study, researchers scanned the brains of 15 adult English speakers who were about to begin an intensive 12-week French course, and then tested their language abilities both before and after the course. Participants with stronger connections between the left left anterior operculum and an important region of the brain's language network called the left superior temporal gyrus showed greater improvement in the speaking test. However, that doesn't mean success at a second language is entirely predetermined by the brain's wiring. How the brain is wired determines whether someone can learn a second language easily Photo: ALAMY

Dobidooförhör There is no such thing as a true synonym in English. Discuss! | About Words - Cambridge Dictionaries Online blog by Kate Woodford​ In the Cambridge Advanced Learner’s Dictionary the word ‘synonym’ is defined as ‘a word or phrase that has the same or nearly the same meaning as another word or phrase in the same language’. As you might expect, definitions for this word are broadly similar in other dictionaries and yet the italicized phrase ‘or nearly the same’ is often absent. This seems to me an omission. Many words in English have the same basic or overall meaning and yet are significantly different for one or more reasons. No one in the government seems to comprehend the scale of the problem. Or this: They have failed to comprehend the seriousness of the threat. It seems that we comprehend serious, difficult things – and the things that we comprehend are likely to be tricky situations rather than tricky subjects. In a previous post (Body shapes), I wrote about the various adjectives that we use to describe our figures. Like this: Like Loading...

Förändringar ledde till mindre stress | Skola 365 Jag heter Anette Petersson och arbetar på högstadiet i en grundskola i ett av Malmös många segregerade områden. I dagens blogginlägg tänkte jag skriva om stress. Jag tänkte skriva om hur jag idag faktiskt känner mig mindre stressad än tidigare på grund av en del förändringar vår rektor genomförde på skolan. Vi lärare kommer aldrig någonsin att stå i dörren till arbetsrummet, en sen eftermiddag och tänka att nu har jag absolut ingenting mer att göra. I takt med att allt man ska göra och kunde ha gjort har ökat så har det samtidigt smugit sig in uttryck som ”good enough”, ”hög lägstanivå”. En ganska ny företeelse runtom på skolorna är att lärare börjat ha med sig stora resväskor på hjul så att man lite smidigt kan dra hem det arbete som inte hunnits med under dagen. Vi har en pågående debatt om lärares arbetsbörda och man har lyft förslag om att vi exempelvis ska få lärarassistenter i skolan. Vi omorganiserade också våra arbetslag efter mottot: ALLA elever är ALLAS elever.

Självklart ska ungarna ha mobiler i skolan Publicerad: 18 januari, 2016 Det finns de som tycker att man ska ta ifrån elever både mobiltelefoner och datorer i samma stund som de sätter foten i skolan och lektionen börjar. Det tycker inte jag. Jag tycker att man redan i tidig ålder ska vänja sig vid både mobiler, surfplattor och datorer. I skolan handlar det om att lära sig hur det framtida samhället kommer att fungera. Det är lätt – som vissa debattörer gör – att beskriva mobilen eller datorn som konsumtion och spel till ingen nytta. Mobilen är ett utmärkt verktyg där man hittar snabbfakta. För ungdomarna handlar det också att lära sig koncentration och fokus. Ämnet med mobiltelefoner i skolan är dock inte helt enkelt. Att behärska tekniken kommer att bli livsviktigt för nästa generation.

untitled By Laura Wallis for The Stir by CafeMom Kids can’t escape those vocab quizzes, but learning new words and perfecting spelling doesn’t have to be all work and no fun. If your family likes to play games together—whether on a car trip or just whiling away a morning on the sofa—add some word games to the mix. Here are a few that are fun for kids of all ages. 1The Letter Game This game can be played anywhere, with two or more people, and you don’t even need a pencil and paper. 2Scrabble Scramble My husband and I are serious Scrabble lovers, but a full-on game was too much for the family when our kids were younger. 3Memory Match This is a great way to reinforce school spelling words, which are usually categorized by attributes such as vowel sounds. 4Spelling Bee This is exactly what it sounds like and can be played anywhere. 5The Un-Spelling Game Here’s one that’s fun for families with older kids.

Digital verktygslåda – NODSTRÖM EDUCATION Digital verktygslåda Här hittar ni en sammanställning av olika digitala verktyg som kan nyttjas för att stödja arbetet med formativ bedömning. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av verktygen utifrån vilken effekt man vill uppnå. De digitala verktygen som presenteras är hämtade från den egna undervisning samt förslag på hur dessa kan användas inom skolans verksamhet oberoende av skolform. Du hittar även förslag på alternativa digitala verktyg inom samma kategorier med liknande funktioner som erbjuder alternativa valmöjligheter. . Sammanställningen kommer att uppdateras med nya områden av digitala verktyg som kan stödja arbetet med formativ bedömning. Interaktiva responsverktyg Det finns många olika möjligheter att använda sig utav olika responsverktyg i undervisningen. Plickers är ett fantastiskt verktyg som uppskattas av eleverna.

All Things Topics - Home IB English B: Related Conditional phrases There are a number of commonly-used phrases which are in fact 'hidden' or 'embedded' if-structures. There is not much point in learning these through the full application of the Conditional rules: it is best simply to learn them as 'chunks' and use them automatically without thinking too much about the grammar involved. Each of these chunks is introduced below, with a few examples to illustrate the idea. You may wish to present these, using the full-screen mode. qBank exercises Conditional phrases provides a set of Basic and Middling question items, covering the range of phrases below Negative if : reasons why not unless = ... examples Note that the 'unless' usage is shown in red; with the formal formal 'if' usage is shown in blue We're going to have a picnic unless it rains. We're going to have a picnic, if it doesn't rain. He's going to fail the IB unless he starts working properly. He's going to fail the IB if he doesn't start working properly. Taking precautions : Preferring Recommending

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Hur konkretiserar man aspekterna? Jag valde att lägga upp det på ett lite bakvänt sätt för mig då jag brukar börja med att visa på exempeltexter. Gå igenom instruktionen Till att börja med visade jag instruktionen för uppsatsdelen. Eget skrivande Eleverna fick sedan skriva brevet under resten av lektionen och fortsätta under nästa lektion för att hamna på den tid som eleverna får på själva skrivdagen på de nationella proven. Genomgång av bedömningsaspekterna Nästa lektion började vi med att titta på bedömningsaspekterna för skriva. Kamratbedömning på andras texter PS!

”Man får aldrig tillämpa PYS i stället för att sätta in särskilt stöd” Det råder stor osäkerhet kring pys-paragrafen. Ska man pysa svårigheter, moment eller ta hänsyn till personens eventuella diagnos? Ett brutet ben – hur ska man tänka då? Special Nest har återigen pratat med Mikael Hellstadius, jurist och specialiserad på skolfrågor, för att ta reda på vad som gäller. – Till att börja med så måste man slå fast att Undantagsbestämmelsen eller Pys-paragrafen i folkmun handlar om betygssättningen. Finns grundlig dokumentation Skollagen är formad efter gällande internationella konventioner. – Det gör att när du ska tolka undantagsbestämmelsen så ska den tolkas utifrån skollagsparagrafen, förarbetet till lagtexten, praxis, allmänna råd och Skolverkets uttalanden. Mikael Hellstadius har dessa texter framför sig och läser högt ur olika delar för att förtydliga det han precis förklarat. …Bestämmelsen medger endast att man vid betygssättning bortser från enstaka delar av kunskapskraven. – Permanent natur, direkt hinder, omöjligt, oavsett hur särskilt stöd ges.

Games With Words: Which English? Is Throw me down the stairs my shoes a good English sentence? The answer depends on where you live. Many people in Newfoundland find that sentence perfectly grammatical. By taking this quiz, you will be helping train a machine algorithm that is mapping out the differences in English grammar around the world, both in traditionally English-speaking countries and also in countries like Mexico, China, and India. At the end, you can see our algorithm's best guess as to which English you speak as well as whether your first (native) language is English or something else. In this quiz, you will decide which sentences are grammatical (correct) and which are not. Do not worry about whether the sentence is formal or 'proper' or is what you learned in school. Focus on your gut instincts. This experiment is being conducted by researchers at Massachusetts Institute of Technology. About the research: This experiment examines people's knowledge of English grammar. Calculating score...

Related: