background preloader

Filmer om Nya Språket lyfter

Filmer om Nya Språket lyfter
Vi har tagit fram två filmer som översiktligt presenterar bedömningsmaterialet. I filmerna får du också höra mer om vad några olika lärare om tycker Nya Språket lyfter samt hur läraren Maria Ekenhill på Skarpnäcksskolan arbetar med Nya Språket lyfter. Nya Språket lyfter, del 1 Nya Språket lyfter, del 2 Lägg gärna din respons med reflektioner i en kommentar till inlägget! PS.

http://pedagogstockholmblogg.se/tourahagnesten/2015/06/01/filmer-om-nya-spraket-lyfter/

Related:  Svenska åk1-3Tidig läs- och skrivinlärningBra BloggarPedagogiska sajter

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundskolan Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik i årskurs 1–3 Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Nationell satsning för små barns språkutveckling – Forskningen visar att de första tre åren är näst intill avgörande för den framtida språkutvecklingen, säger Nina Frid, bibliotekarie och handläggare för läsfrämjande vid Kulturrådet. Därför drar Kulturrådet nu igång Bokstart med början i tre pilotstäder. Därefter är avsikten att Bokstart ska finnas över hela landet. Många familjer har inte svenska som modersmål och informationsmaterialet för Bokstart finns därför på 14 språk inklusive svenska. Bokstart bygger på kunskaper, erfarenheter och utvärderingar från tidigare genomförda satsningar i Sverige, men även på forskningsinsatser i England, Danmark, Nederländerna och andra länder. Hembesök

20 appar för åk4-9, öva engelska En fråga som jag ofta stöter på är appar för äldre elever. Det finns många bra pedagogiska appar till yngre elever som också skulle kunna användas till de äldre eleverna om det inte vore för den naiva layouten och hejaropen med småbarnsröster… Superbraaaa!!! För att fånga de äldre eleverna behövs en helt annan layout för att de ska tycka att det är ok, även innehållet måste spegla de äldre elevernas intressen och vardag. Jag har nu dammsugit AppStore och hittat 20 appar som jag tycker skulle kunna fungera för de lite äldre eleverna från åk4-9. Har du fler förslag får du gärna lämna en kommentar under inlägget. Här kommer de rakt upp och ner utan någon favoritordning.

Pedagogiska sajter Kunskapshubben Här hittar du egenproducerat läromaterial från Årstaskolan i form av film och musik. Vårat matrial får användas gratis enligtCreative Commons BY-NC-ND. Kunskapshubben har blivit en hubb där ni kan njuta av fantastiska elevproduktioner, pedagogiska filmer inom flera ämnen och även annat underhållande material som har producerats här hos oss under de senaste åren. Bibblis arbeta formativt med läsning I det här inlägget ska jag försöka beskriva hur jag arbetar formativt med läsutveckling. Hur arbetet med att utveckla elevernas läsförståelse, med hjälp av lässtrategier, också ska göra eleverna medvetna om vad som är målet, var de själva befinner sig i förhållande till målet och vad som är nästa steg. Jag introducerade läsfixarna för ca två år sedan och eleverna i min klass är förtrogna med de olika lässtrategierna och använder dem. För att komma vidare ville jag få eleverna att förstå att man kan använda strategierna med olika kvalitet, att det finns en progression, utveckling i sättet att förutspå, göra kopplingar, att sammanfatta osv. En förutsättning när man arbetar formativt är att eleverna förstår målet och kriterierna för framgång. Vart ska jag och hur tar jag mig dit?

Läs- och språksatsningen Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar Läraren startade med att modellera medvetenhet om när något verkar konstigt i innehållet.

Homonymer Jag hade lagt undan H schemat. Var lite fundersam på det här med Homonymer. Hur skulle dessa ettor förstå och kunna arbeta med dessa ord. Underskatta aldrig dina elever Christer. Vad vi vet om språkstörning Efter att ha bloggat i drygt ett år om språkforskning, språkstörning och läs- och skrivsvårigheter hos skolbarn så vill jag nu i några kommande inlägg gå tillbaka till grunden och bland annat ställa frågorna Vad vet vi om språkstörning? Vad ÄR språkstörning? Kortfattat kan man säga att språkstörning är när ett barn har svårt att lära sig sitt modersmål jämfört med andra barn, trots att barnet inte har några tydliga externa orsaker till detta (som t.ex. oupptäckt hörselnedsättning eller förvärvad hjärnskada).

Läsförståelsestrategier på SO-lektion I fredags var jag i min "extra-klass" för att observera, handleda och stötta pedagog och elever i undervisningen kring lässtrategier. Klassen har under flera veckor arbetat med ett tema "förr- nu" i So. De har läst läromedelstexter och texter av Astrid Lindgren samt pratat mycket om likheter och skillnader mellan hur vi levde förr och nu. Pedagogen inledde lektionen med att tala om syftet och berätta att de idag skall använda VENN- diagrammet ännu en gång. Syftet var att utifrån en text hämtad ur Natur och Kulturs So-bok se vilka likheter och skillnader de kunde hitta i texten om livet förr och nu. Pedagogen lät eleverna titta på bilder, bildtexter och fundera på vad texten skulle kunna berätta.

Att skriva sig till läsning - Handbok för åk 1-3 Att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som används i den tidiga läs- och skrivundervisningen. Eleverna använder datorer eller surfplattor som är utrustade med ljudande tangentbord och talsyntes. På så sätt kan skrivandet utgå från vad eleverna vill uttrycka och inte vad de förmår att skriva ner. I Att skriva sig till läsning – handbok för åk 1-3 beskriver författarna sitt språkutvecklande arbete med ASL i åk 1-3.

Behov för IKT i skolan! Denna text är publicerad i tidningen Datorn i Utbildningen för vilka jag skriver krönikor.Tåget går när det gäller skolans digitalisering och alla måste hoppa på NU. Fortfarande är det inte helt ovanligt att det på skolor saknas både fundament för att bygga sin digitala verksamhet på och insikter om vad som måste vara på plats för att de ska börja röra sig framåt. Jag har valt att göra en mycket förenklad bild som kan illustrera vad som bör göras, vad som behöver vara på plats, för att hinna med avgången. En behovspyramid för att IT i skolan helt enkelt.

Rektorsbrev 19/2 2016 - Hagabergskolan Hej förälder, Den svenska skolan är någon sorts marknadsplats för hela samhällets förväntningar. Staten anger skolans uppdrag och huvudmannen (kommunal eller privat) leder skolan. Utöver huvudman och uppdragsgivare så har media och många andra väldigt mycket åsikter om skolan. Föräldrar har stora och många förväntningar och uppfattningar om vad och hur skolan och undervisningen skall bedrivas. Dessutom stora förhoppningar att få gehör för dem.

Related: