background preloader

Förstå kunskapskraven: Att pröva och ompröva i slöjd

Förstå kunskapskraven: Att pröva och ompröva i slöjd

http://www.youtube.com/watch?v=fMBFtDeVEO4

Related:  vissesarakroonSlöjd

Bygg en biholk Ämne: Sl Tidsåtgång: 2-3 lektioner I den här övningen lär sig eleverna mer om olika slöjdmaterial och snickarverktyg. Undervisningen kan med fördel kopplas ihop med biologiämnet. Eleverna får en inblick i hur vilda bin vill leva och bo, och använder sedan sina kunskaper på ett kreativt sätt för att bygga en biholk. Material: Till holkar: 80 mm fyrkantsstav alternativt stammar/tjocka grenar så sparar ni på material och på miljön. Att hålla en IUP levande… Så har det gått ca två månader sen utvecklingssamtalen och elevernas IUP har som fysisk företeelse fallit i glömska, i alla fall hos eleverna. Ska man diskutera deras IUP med dem, får man börja med att visa papperet och säga ”minns du den här?” Mina elever är 7-8 år gamla, har sett sin IUP en gång och jag måste erkänna att jag nog inte fick alla mina elever att till fullo förstå innebörden och syftet med detta papper. Nu är ju egentligen inte själva papperet intressant, det är innehållet i det som är viktigt.

Arbete med det digitala i praktiken Mikaela Assmundsson är lärare i slöjd och bild på Myrsjöskolan i Nacka. I sin slöjdundervisning har hon arbetat konkret med 3D-skrivare och videoinstruktioner. Mikaela har därefter beskrivit, problematiserat och diskuterat i två texter som publicerats i Skolportens skriftserie: De två texterna är mycket aktuella och läsvärda, inte minst genom sin utgångspunkt i undervisning som är genomförd med digitala hjälpmedel, till skillnad från de diskussioner som nu förs kring hur införandet av ”det digitala” i läro- och kursplanen ska tolkas och omsättas i undervisningen. Slöjdlärarportalen har intervjuat Mikaela, framförallt med fokus på studien med 3D-modellering, för att få veta mera.

kvacker – Page 2 – 3D-printing för nybörjare När jag först fick 3D-printern testade jag en hel hög gratisprogram att göra modeller i. Jag hade tidigare bekantat mig lite med Blender - som är mer av ett “riktigt” program, med sjuhundra inställningar och animeringsmöjligheter - så jag var på jakt efter något som krävde minimalt med förkunskaper och inte avskräckte genom att se för komplicerat ut. Jag testade Tinkercad, Sculptris, Blender, 123design, meshmixer, SketchUp, och 123d sculpt. Jag fastnade ganska omedelbart för Tinkercad. Tinkercad är ett fantastiskt nybörjarprogram som är lätt att sätta sig in i. Du arbetar efter den enkla principen att lägga och dra bort former från ditt objekt. Stöd för den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar, dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens fortsatta arbete mot läroplanens mål. För att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete med den skriftliga individuella utvecklingsplanen har Skolverket tagit fram ett stödmaterial. Materialet består av blanketter med handledning som kan underlätta arbetet och vara ett underlag för kollegiala samtal om elevernas lärande och utveckling av undervisningen. Stödmaterialet riktar sig till lärare och rektorer vid de obligatoriska skolformerna: grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Forskningsprojekt om Handarbetets Vänner, HV Textilforskaren Annelie Holmberg, som har en bakgrund som textillärare och lärarutbildare, har tidigare intervjuats här i Slöjdlärarportalen utifrån sin doktorsavhandling om textillärarutbildning. Idag arbetar Annelie som universitetslektor i textilvetenskap vid Uppsala universitet om berättar denna gång i texten nedan om ett fortsatt forskningsprojekt om Handarbetets vänner (HV): Då jag i slutet av 1990-talet planerade att utbilda mig till textillärare krävdes utöver gymnasiebehörighet en terminskurs i vävning och en terminskurs sömnad för att var behörig att söka till den treåriga textillärarutbildningen. I ett rosa hus på Djurgårdslätten i Stockholm fanns terminskurs i vävning, jag sökte och kom in som reserv. Efteråt har jag många gånger varit tacksam för den reservplats som gjorde att jag efter terminskurs och påbyggnadskurs i vävning fick anställning som konstvävnadslärling vid Handarbetets Vänners ateljé i Stockholm.

Spela Verktygslära En elev fick alla rätt på nivå 2. Verktyg 2. 14 sekunder sedan efter 1 minuts spelande. Någon hade problem på nivå 5. Strategier för bedömning för lärande – konkreta exempel Denna sida är under arbete men redan nu kan du hitta exempel som du kan använda om du vill! För att en undervisningssituation ska kunna sägas vara formativ krävs att jag som lärare hjälper eleverna att skaffa sig strategier för att nå en högre nivå och en mer fördjupad lärprocess. Det här är enligt min mening ett eftersatt område i svensk skola.

Glas i skolan Författare: Ingemar Wiklund Datum: 26 mars 2010 Ämnen: Ma/No/Teknik, Teknik, PRA/EST, Bild, Slöjd trä/metall År: Grundskola år 6–9 Lektionstyp: Planering Beskrivning Att använda sig av glas i arbetet som lärare kan vara väldigt belönande.

Related: