background preloader

Sant Francesc i Maria Anna

Facebook Twitter

La mano generosa Beata Maria Ana Mogas. PREGÀRIA DE SANT FRANCESC D’ASSÍS. Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Màscares Fora. CÀNTIC DE LES CRIATURES. Instrument de la vostra pau - Jordi Massegú.