background preloader

Kommunikation

Facebook Twitter

Talutrymme och interaktionsmodeller. Ett dialogiskt och flerstämmigt klassrum eller läraren tillbaka till katedern? Det ena behöver kanske inte utesluta det andra, men vi behöver ibland reflektera över hur det ser ut i våra klassrum och vad vi tror att barnen kommer att behöva i framtidens samhälle. Hur förbereder vi våra unga att bli goda talare, debattörer, konfliktlösare, ståuppkomiker, pedagoger, psykologer och alla andra områden där förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift är viktig?

Jag tänker att vi behöver ge barnen utrymme och tid att praktiskt öva kommunikation under sina nio år i grundskolan. Interaktionsmodellen EPA Talutrymme Förmågan att uttrycka sig i olika situationer blir allt viktigare. Av tradition är det läraren som oftast står för utflödet i klassrummet, men det är barnets språkliga utflöde som har avgörande betydelse för dess språkutveckling. I mitt språkutvecklande klassrum råder en flerstämmig miljö, både muntligt och skriftligt. Vad kommer att hända? Interaktionsmodeller.