background preloader

Värdegrundsarbete

Facebook Twitter

Värdegrundstrappor - att skapa helhetssyn kring värdegrundsarbete. Vid Bryngelstorpskolan såg vi under en längre tid behovet av en gemensam syn på ordet värdegrund.

Värdegrundstrappor - att skapa helhetssyn kring värdegrundsarbete

I alla verksamheter fanns en önskan om tydlighet. Vi kände att vi ville ta ett helhetsgrepp kring de värdegrundande förmågorna. Vi behövde dessutom levandegöra våra förväntansregler för eleverna, föräldrarna och inte minst oss själva. Om ditt barn mobbar andra – så ska du agera. En brittisk studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Lancet Psychiatry förra året visar att personer som blivit mobbade under skoltiden löper mycket högre risk att lida av psykiska problem som ångest, depression och självmordstankar, jämfört med andra.

Om ditt barn mobbar andra – så ska du agera

Enligt studien får mobbning till och med större långsiktiga konsekvenser än om en person blivit misshandlad under barndomen. Därför kan det komma som en chock för föräldrar när de inser att deras egna barn utsätter andra för mobbning. Barn som i hemmet kan vara välfungerande och snälla men som av skolpersonalen beskrivs som klasskamraternas skräck. Det viktigaste är att först och främst skilja mellan barnet och det som barnet gör.

Svenska folkets syn på sin digitala integritet. Growth mindset – Dweck är bekymrad över missuppfattningar. I båda mina böcker talar jag om growth mindset som ett fundament för att skapa en kultur av formativ bedömning och framåtsyftande återkoppling.

Growth mindset – Dweck är bekymrad över missuppfattningar

Carol Dwecks forskning har slagit igenom på bred front i skolan och jag har skrivit om det förut, bland annat i inlägget Vilket sorts feedback vi ger har stor betydelse. Men nu är Carol Dweck, en av forskarna bakom begreppen fixed och growth mindset lite bekymrad. Hon ser tecken på att begreppen används och tillämpas utifrån missuppfattningar: ”I fear that my work, which grew up to counter the failed self-esteem movement, will be used for the same purpose, trying to make kids feel good but not actually changing the process of learning.” Så sade Dweck på en konferens där hon reflekterade över dessa missuppfattningar och missförstånd om growth mindset. Peter Wolodarski: Påståenden blir inte sanna bara för att de gillas på Facebook.

En sen kväll för ett par månader sedan ringde telefonen hemma hos CNN-journalisten Fareed Zakaria.

Peter Wolodarski: Påståenden blir inte sanna bara för att de gillas på Facebook.

Det var några personer som hotade hans döttrar, som är sju och tolv år gamla. Allt började med att en obskyr amerikansk hemsida hade skrivit att ”CNN-ankaret förespråkar jihadvåldtäkt av vita kvinnor”. Sajten påstod att Fareed Zakaria på sin ”privata blogg” hade uppmanat till utnyttjandet av amerikanska kvinnor som ”sexslavar”, för att spä ut den vita rasen. Vidare hävdade samma källa att CNN-journalisten skrivit följande på Twitter: ”Varje vit persons död utlöser glädjetårar hos mig”. Alltsammans var lögn. En tillgänglig skola - en utopi? I det här inlägget kommer jag först kort sammanfatta vad olika lagar säger om tillgänglighet i skolan och senare resonera vad detta innebär praktiskt utifrån mitt yrkesperspektiv som arbetsterapeut.

En tillgänglig skola - en utopi?

Det här är inte ett inlägg som syftar till att nedvärdera eller lägga ytterligare en börda på enstaka lärare, utan målet är att visa hur komplext det är att skapa en skola för alla. Det är definitivt inget ensamarbete! ”Den (utbildningen) ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Livets bilder: En tillgänglig skola - en utopi? Skillnaden mellan rasism och kritik mot invandring. Exempel: I en diskussion i klassrummet hävdar några elever att "Sverige måste minska invandringen för att de där flyktingarna kostar för mycket".

Skillnaden mellan rasism och kritik mot invandring

Några andra elever säger emot eleverna och hävdar att det är rasistiskt att säga så. Det är inte ovanligt att personer och organisationer använder kritiken av invandringspolitiken som täckmantel för att sprida rasistiska och främlingsfientliga uppfattningar. Uppfattningen att den svenska migrationspolitiken bör bli mer restriktiv behöver dock inte grunda sig i rasistiska föreställningar. Så kan du bemöta barn som bråkar. |Barns raseriutbrott är en utmaning för vuxna.

Så kan du bemöta barn som bråkar

En metod från bland annat psykiatrin kan minska vardagsbråken även för alldeles vanliga barn. – Det här sättet att jobba med beteendeproblem är väldigt effektivt. Det är lite korkat att det bara ska vara för professionella. Det säger psykologen Bo Hejlskov Elvén. Han har tidigare lärt ut sin metod ”lågaffektivt bemötande” till personal i psykiatrin, demensvården och skol­an. Nolltolerans mot mobbning – fakta, tips och råd om hur man förebygger mobbning. 5 tips för att utveckla medarbetarskapet. MEDARBETARSKAP.

5 tips för att utveckla medarbetarskapet

En viktig nyckel i dagens förändringstakt är medarbetarskapet. Det gäller att företagets värderingar är väl förankrade i det och att alla förstår syftet med efterfrågade beteenden. Släpper specialtidning för lärare och elever. Publicerad 2015-09-13 05:00 I dag ger DN ut en digital extratidning riktad mot skolor – som underlag för lärare att diskutera medmänsklighet, näthat och flyktingkris med sina elever.

släpper specialtidning för lärare och elever

Dagens Nyheter publicerar i dag en digital specialtidning för landets skolor och andra intresserade. Där har vi samlat starka reportage och texter om flyktingsituationen i Europa, om näthat och uppropet #jagdelar. – Målet är att lärare i landets högstadie- och gymnasieskolor ska ha ett bra underlag för att diskutera frågor om allas lika värde och den pågående flyktingkrisen, säger DN:s chefredaktör Peter Wolodarski.

Idrott och kultur lär eleverna svenska. Genom teater, film och idrott ska introduktionseleverna på Kungsgårds­gymnasiet snabbare lära sig svenska och komma in i samhället. – Det är fantastiskt kul att se hur motiverade de är att lära, säger mentorn Matilda Ewerfält.

Idrott och kultur lär eleverna svenska

Eleverna springer mellan stolarna och småputtar varandra för att vara först att sätta sig. En uppskruvad version av ”hela havet stormar” lockar till skratt och rop på både svenska och arabiska. Teaterpedagogen Hanna Gardell från Kvartersteatern i Norrköping är inbjuden för att hålla workshops med de runt 300 eleverna på introduktionsprogrammen. I dag har turen kommit till Spra1b – en slussklass där eleverna läst svenska i bara några månader. Näthat går att stoppa. Värdegrundskalender.