background preloader

Zajímavé weby, spolky

Facebook Twitter

Projekty. Zajištění péče o luční záhony na území města Olomouce Základní údaje Název projektu: Zajištění péče o luční záhony na území města Olomouce Lokalizace projektu: Olomouc Řešitelská organizace: Viadua – sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny Daskabát 159, Olomouc 779 00 IČO: 22611088 Tel.: 737950802 E-mail: viadua@seznam.cz Podpořilo.: Statutární město Olomouc Zpracovatel: Mgr.

Projekty

Slavomír Dostálík Spolupracovníci: Mgr. Alice Háková Mgr. Jan Losík, Ph.D. Cíle projektu Cílem projektu byly následující aktivity: 1. odplevelení záhonů – celkem 14x odplevelení všech tří záhonů v průběhu roku 2016 2. zálivka záhonů – v průběhu roku maximálně 20x zálivka všech tří záhonů, na každý záhon bude použito cca 300 - 500 l vody 3. dosev a dosadba – v dubnu až květnu dosazení uhynulých jedinců trvalek a provedení dosevu luční směsi dle potřeby. Výsledky a výstupy Viz. závěrečná zpráva k projektu ZDE Fotodokumentace ZDE Květnatá louka ve Smetanových sadech (ASO parku) SozialMarie. Sociální družstvo Stabilita Olomouc. Samospráva na mapě. Web slouží k dohledání dokumentů radnic a jejich přehlednému zobrazení v mapě.

samospráva na mapě

Portál je určený pro všechny občany, kteří potřebují sledovat dokumenty radnic. Jednotlivci, realitní kanceláře, úředníci a zástupci města mohou na portálu jednoduše najít, co je z nepřeberného množství úředních dokumentů zajímá; například informace o záměru výstavby, prodeje nebo pronájmu obecní nemovitosti. V současné době web prezentuje úřední desky z více než 1.200 úřadů, jejichž data stahuje pomocí portálu edesky.cz.

Webové stránky mají podobu mapy, zahrnující celou Českou Republiku, v níž jsou barevně vyznačeny nemovitosti či parcely, které jsou zmíněny v dokumentech měst a dochází tak u nich k nějakým změnám (prodej, pronájem, opravy atd.). Kliknutím na konkrétní zvýrazněný objekt se otevře příslušný dokument radnice, v němž se o vámi vybraném objektu jedná. Pro dlouhodobější sledování konkrétní městské části na mapě vám nabízíme možnost zadat sledování vybrané oblasti. Hlavní strana. Rytmus o.s. – pořádané kurzy. Security Check Required. Okrašlovací spolek Calma Luhačovice. Nadřazená kategorie: odkaz Cílem Luhačovického okrašlovacího spolku Calma je rozvíjení vztahu ke kulturně historickému dědictví a ochrana kulturních hodnot, v první řadě udržování historického povědomí o významné etapě vývoje Luhačovic v období přelomu 19. a 20. století.

Okrašlovací spolek Calma Luhačovice

Hlavní náplní činnosti sdružení je organizace a uskutečňování obecně prospěšných aktivit v oblasti rozvíjení vztahu ke kulturně historickému dědictví, zejména vytváření šatníku replik historických kostýmů z období přelomu 19. a 20. století, jeho údržba a rozšiřování, prezentace historických kostýmů formou přehlídek a průvodů, pořádání doprovodných kulturních programů a spolupráce s městem a lázněmi. Historie Luhačovického okrašlovacího spolku Calma V roce 2002 připravilo luhačovické muzeum s finanční podporou Nadace OSF několikadenní projekt „Navštivte lázně před 100 lety“.

Cílem bylo přiblížit návštěvníkům dobu budování moderních Luhačovic na počátku 20. století. Přerovské Svatovavřinecké hody. Asociace nestátních neziskových organizací Zlínskéh. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR. Untitled. Skrz prsty. Švestkový Dvůr - kulturní a pedagogické centrum. PRO VEŘEJNOST. Olga. Zdrojovna. Hearth.net - Štědrá sociální síť.

Advokáti pro mimosoudní řešení sporů. DRUŽINA - Prague - Entreprise locale - À propos. Katedra antropologie FF ZČU. Katedra antropologie (KSA) je pedagogickým, badatelským a výzkumným pracovištěm Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Katedra antropologie FF ZČU

Katedra zajišťuje výuku oboru Sociální a kulturní antropologie (SKA), a to na bakalářské i navazující (magisterské) úrovni, výuku oboru Antropologie populací minulosti (APM) na navazující (magisterské) úrovni a doktorský program Etnologie (ETN). Vedle výuky je na KSA pěstována rozsáhlá výzkumná činnost, a to v oblasti sociální a kulturní antropologie (resp. etnologie) a biologické antropologie. CVAKLO.TO - angažovaná fotoslužba. Adaptace / Milan Šimečka / Atlas Transformace. Při čistě racionálních úvahách se obnovený pořádek v Československu jeví jako bludný kruh absurdit, abnormálností a slabostí.

Adaptace / Milan Šimečka / Atlas Transformace

Takže je na místě otázka, proč se tento systém dávno nerozpadl. Je to jistě otázka, která zaměstnává intenzivně stratégy světové rovnováhy, zabývají se jí skvěle vybavené vědecké ústavy, věnují se jí věhlasní novináři a politologické autority. Četl jsem mnoho odpovědí na tuto otázku. A ještě častěji jsem si sám nad ní lámal hlavu. Žiju v zemi, jejíž hospodářský, politický a kulturní život vytváří denně celou řadu absurdit, které pobuřují zdravý rozum. Nejméně milion kritiků společnosti se po takovém dni ptá sama sebe, jak je možné, že se systém, který vrší hloupost, neschopnost a nezodpovědnost do pyramidy, dávno nezhroutil, a že naopak projevuje všechny obecně uznané známky politické stability. Dobrým předpokladem pro adaptaci v nových poměrech bylo, že neexistuje jiná alternativa. Množství neadaptovaných je však k poměru k adaptovaným jen kapkou v moři. Knihovna Vaclava Havla (Vaclav Havel Library) - Google Cultural Institute. Knihovna Do ucha - Mluvené slovo. OVOCNÉ STEZKY.

Vyzkoušejte si meditaci všímavosti. Romani voďori, časopis pro multikulturní mládež. O.s. Baobaby. Ashoka - Innovators for the Public. Důležité informace, jak přihlásit projekt. Liga otevřených mužůLiga otevřených mužů. Meteoskop.cz - počasí pro každou hodinu - Krátkodobá předpověď.

Kalvaria.org - Kalvária v Banskej Štiavnici. Co je Chytřejší planeta? - Naše definice - Česká republika. Otevřená data. Kolektívne. The Leading Source Of Free Stock Photos - freeimages. Fotogalerie: Pohled od vchodových dveří. Hlavní strana - doKrajin. Úvod - nadace PROMĚNY.