background preloader

Kurzy

Facebook Twitter

Učírna - À propos. Konference Aleje 2017 - Obnova a údržba stromořadí. We invite you to the INTERNATIONAL CONFERENCE Civic Actors in Conflict 3. The aim of our conference will be to look for answers for these key questions What will be our attitude towards value conflicts with violent consequences?

We invite you to the INTERNATIONAL CONFERENCE Civic Actors in Conflict 3

Is it at all about values when facing direct or indirect violence? How shall we deal with hate speech encouraging violence? And is there a difference if it happens face to face vs. the online space? Visuin/ Krasna situace. "Zjednodušuj svoje obrazy a grafiky.

visuin/ Krasna situace

" Aktualizace kurzu 08 – 2016 Může soubor čar vyjadřovat Vaši osobnost? Mohou být čárové výkresy pojaté jinak než z AutoCADu? Situace, reguláky, schémata, diagramy, řezy? Web pro postmoderní směry v terapii a poradenství. Autorizovaná zkouška pro PK Lektor dalšího vzdělávání - Institut celoživotního vzdělávání. Autorizovaná zkouška pro PK Lektor dalšího vzdělávání MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího vzdělávání" (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Autorizovaná zkouška pro PK Lektor dalšího vzdělávání - Institut celoživotního vzdělávání

Zájemce má možnost provést zkoušku u jednoho z autorizovaných zástupců: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. Ing. Absolvent získá osvědčení z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání". Průběh zkoušky V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoliv odborných dovedností tvořících obsah výuky. Ondřej Přibyla. Mám rád neformální prostředí, kde nemusím sledovat konvence a hrát komunikační hry, kde můžu já i klient být prostě tím, kým jsme.

Ondřej Přibyla

Baví mě sledovat myšlení lidí, vidět předpoklady, chápat vzorce chování a vnímat souvislosti v plné šíři - v tom se projevuje můj vědecký background (studoval jsem teoretickou fyziku). V tom co dělám potřebuju vidět smysl. Nezpevněné povrchy cest – víme co navrhujeme a realizujeme? květen 2016. Cesta jako mlat nebo jako minerálbeton?

Nezpevněné povrchy cest – víme co navrhujeme a realizujeme? květen 2016

17.5. 2016, areál Výstaviště Zahrada Čech, Litoměřice Co použít a kdy? Jakými vlastnostmi se od sebe technologie liší? Arboristika – kurzy dle výběru - Institut celoživotního vzdělávání. Fórum ochrany přírody. Přehled o tuzemské ochraně přírody pomáhá získat e-learning zajišťovaný Fórem ochrany přírody.

Fórum ochrany přírody

Nově bude od října spuštěno osm vzdělávacích modulů oproti minulým kurzům bude nový běh výrazně rozšířen a vylepšen, takže opětovně zveme i ty, kteří kurzy absolvovali v minulosti. Inovativní vzdělávací koncept účastníkům garantuje jednak rozvoj jejich stávajících odborných znalostí, ale zároveň nabídne nejnovější poznatky a příklady praxe z oblasti ochrany životního prostředí.

E-learning probíhá ve speciální internetové aplikaci. Kurzy jsou připraveny vysokoškolskými a vědeckými pracovníky. Jedná se o systém tzv.

Nenásilná komunikace

Možnosti dialogu. “Možnosti dialogu” je vzdělávací program, s jehož pomocí budou mít účastníci jedinečnou možnost zdokonalit se v tzv. kolaborativní a dialogické praxi při práci s lidmi a zvýšit tak své odborné kompetence pro vedení rozhovorů s klienty - ať už v roli sociálních pracovníků, terapeutů, poradců, ale i učitelů nebo koučů.

Možnosti dialogu

Celý program bude jakousi dílnou - ateliérem, ve které bude hlavním “materiálem” rozhovor/dialog. Ten bude nahlížen z různých úhlů pohledu, účastníci uvidí i zažijí dialog v různých kontextech a situacích a budou mít možnost si vyzkoušet, jak se dá dialog začínat, jak se dá rozvíjet, jak jej můžeme podpořit - a jak jej naopak můžeme úplně pohřbít. Dialog zde bude představen jako prostor, ve kterém může docházet k proměnám významů všeho kolem nás, ke změnám vnímání sebe sama i jiných lidí a především také k vytváření a navazování vztahů s druhými i sama se sebou.

Pozadí programu. Angažovaně off-line: kurz participačních metod pro lokální lídry a lídryně - Občanské oko. Praktický kurz vybraných participačních metod cílí na cca 15 lokálních lídrů či lídryň, kteří se zabývají kampaní, kauzou s vazbou na zlepšování či ochranu kvality životního prostředí v místě, kde žijí.

Angažovaně off-line: kurz participačních metod pro lokální lídry a lídryně - Občanské oko

Vítán je i zájem o účast těch, kteří ví a chtějí participovat na přípravě strategických dokumentů – koncepcí, územních plánů, analytických podkladů, vizí. ECONNECT - Stipendia v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury. Program je určen: pouze fyzickým osobám, které se v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury podílejí na tvorbě a prezentaci autorských děl, vědecké, vzdělávací, pořadatelské a další odborné činnosti, nejsou žáky střední školy nebo konzervatoře, nejsou studenty vyšší odborné školy nebo vysoké školy.

ECONNECT - Stipendia v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury

Žadatel o stipendium na studijní účely nesmí být v roce podávání žádosti starší 35 let. Zaměření programu: podpora stipendijních projektů vycházející z tradic českého neprofesionálního umění a české lidové kultury. D.A.R. interaktivní přednášky. Cesta k vlastním zdrojům, tvořivosti a osobnímu nadání D.A.R. je cyklus sedmi na sebe volně navazujících, živých (interaktivních) přednášek a praktických cvičení (workshopů), které nás povedou k nalézání, uvědomování si a realizaci našich vlastních zdrojů, kreativity a jedinečných nadání.

D.A.R. interaktivní přednášky

Společně se budeme učit principům efektivní, vědomé komunikace a vzdělávání, které vede k osobní svobodě a radosti v životě. Témata, na která se můžete těšit: 1) Vědomé vzdělávání a vědomá komunikace (24.9. 2014) Appreciative Inquiry Certificate in Positive Business and Society Change at Weatherhead School of Management. Vzdělávací centrum Morava s.r.o. Líska - Vzdělávací akce. Rekvalifikační kurzy, Odborné a přípravné kurzy Ostrava. Konají se vždy v odpoledních hodinách, většinou od 17.00 do 19.30 hod. Místo konání kurzů: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, ul. 1.máje 11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Vydáváme osvědčení o absolvování kurzů. Vyhrazujeme si právo na posunutí, popř. zrušení kurzu z důvodu neutvoření studijní skupiny. Aktuální nabídka odborných kurzů: INEX-SDA. Co je Přírodovědná Akademie. Aktuálně. Pedagogika a psychologie na SPgŠ Kromìøíž. Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zaøízení pro další vzdìlávání pedagogických pracovníkù Zlín ve spolupráci s Vyšší odbornou školou pedagogickou a sociální a Støední pedagogickou školou Kromìøíž nabízí kvalifikaèní studium pedagogiky (kliknìte na pøíslušný kurz): 1.

Studium pedagogiky podle § 22, odst.1, písm.a) z.è. 563/2004 Sb. a § 3 vyhl. è. 317/2005 Sb. k výkonu pedagogické praxe 2. Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm.b) z.è. 563/2004 Sb. k výkonu èinnosti vychovatele. Študentské simulačné soboty. Projekt Študentské simulačné soboty realizujeme už tretí rok, každý rok sa doň pridáva ďalšia asi 20 – 25-členná skupina vysokoškolákov, doktorandov a mladých profesionálov so záujmom o rozvojovú problematiku, ktorí majú ambíciu aktívne sa realizovať v rozvojovej a humanitárnej práci alebo v riešení komunitných či verejných konfliktov. Respektovat. Semestr Mimoškolu 2014. Jak poznám, jestli je zrovna pro mě přihlášení do Semestru vhodné? Polož si tyto otázky: Chceš mít úspěšnou kariéru a realizovat své sny? Zažíváš rád(a) něco nového a neustále na sobě pracuješ? Chtěl(a) bys na sobě makat ještě víc? Pokud odpovíš na všechny otázky “ano”, přihlaš se.

O.s. Baobaby. Mentoring a supervize - Kurz mentorských dovedností Praha - Kunratice 22.-24.11.2013 Praha - Step by Step ČR, o.s. Zpět Kurz mentorských dovedností Praha - Kunratice 22.-24.11.2013 Praha Vážení přátele, zveme Vás na již dlouho očekávaný Základní kurz mentorských dovedností, který se uskuteční 22.-24. listopadu (pátek-neděle) v Praze, ZŠ Kunratice. Jedná se o 20-ti hodinový kurz, který je určen pro učitele všech stupňů, kteří přemýšlí o své další možné roli interního mentora na vlastní škole, kteří pracují jako "zavádějící učitelé" a potřebovali by rozšířit své dovednosti zejména v oblasti poskytování kolegiální podpory, zpětné vazby, mapování potřeb a v neposlední řadě pro ty, kteří vnímají přínost mentoringu pro svůj vlastní profesní rozvoj. Kurz: ONLINE NÁSTROJE NEJEN PRO NEZISKOVKY. Permanet – permakultura v praxi. Aktuality. Kurzy v MAS Krajina srdce. Kurz Zahradní architektury s Ing. Zahrádkovou. Vzdělávání - NROS. Seminar%20_Mohelno_%2024_7_2014.

Vzdělávací kurzy - podpora biologické rozmanitosti. Aktuality. Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy. Kurz Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy je kvalifikační studium zajišťující pedagogickou způsobilost absolventům vysokých škol neučitelského vzdělání, pro výuku odborných předmětů na středních školách. Nepřítomnost v práci z důvodu školení a studia při zaměstnání. LIPKA. Vzdělávání pro dospělé. Rekvalifikační kurzy - Centrum vzdělávání všem.