background preloader

Kurzy

Facebook Twitter

- Aktuální nabídka vzdělávání. Komplexní psycho-terapeutický výcvik v terapii zaměřené na řešení byl certifikován u České asociace pro psychoterapii (ČAP).

- Aktuální nabídka vzdělávání

Další běh bude otevřen na podzim 2020. Na našem webu jsou již k dispozici ke stažení české verze škál Scotta D. Montessori kurzy a programy pro děti od 3 do 9 let -Montessori centrum Brno. About SAPERE. SAPERE is the Society for the Advancement of Philosophical Enquiry and Reflection in Education Founded in 1992, SAPERE is the internationally recognised educational charity that promotes Philosophy for Children, known as P4C.

About SAPERE

SAPERE’s mission: We train teachers in Philosophy for Children which encourages children to think critically, creatively, collaboratively and caringly. We help children, particularly those facing disadvantage, to become lifelong learners. SAPERE's role: Assessment Centrum 2017. Člověk v tísni již od roku 2002 úspěšně hledá své nové spolupracovníky a spolupracovnice v rámci tzv.

Assessment Centrum 2017

Letní ekologická akademie. RNDr.

Letní ekologická akademie

Jiří Jakl (tajemník platformy Zvonečník) Telefon: 776 877 565 E-mail: zvonecnik@seznam.cz Registrace na Letní ekologickou akademii 2017. Učírna - À propos. Konference Aleje 2017 - Obnova a údržba stromořadí. IV. ročník konference věnované alejím a stromořadím v naší krajině se uskuteční v Pardubickém kraji.

Konference Aleje 2017 - Obnova a údržba stromořadí

Program bude zaměřen na novinky v legislativě a jejich uplatňování v praxi a také na prezentaci pozitivních i negativních příkladů obnovy a péče o aleje. We invite you to the INTERNATIONAL CONFERENCE Civic Actors in Conflict 3. The aim of our conference will be to look for answers for these key questions What will be our attitude towards value conflicts with violent consequences?

We invite you to the INTERNATIONAL CONFERENCE Civic Actors in Conflict 3

Is it at all about values when facing direct or indirect violence? How shall we deal with hate speech encouraging violence? And is there a difference if it happens face to face vs. the online space? Visuin/ Krasna situace. "Zjednodušuj svoje obrazy a grafiky.

visuin/ Krasna situace

" Aktualizace kurzu 08 – 2016 Může soubor čar vyjadřovat Vaši osobnost? Mohou být čárové výkresy pojaté jinak než z AutoCADu? Situace, reguláky, schémata, diagramy, řezy? Web pro postmoderní směry v terapii a poradenství. Autorizovaná zkouška pro PK Lektor dalšího vzdělávání - Institut celoživotního vzdělávání. Autorizovaná zkouška pro PK Lektor dalšího vzdělávání MENDELU je autorizovanou osobou umožňující vykonání zkoušky zájemcům o získání profesní kvalifikace " Lektor dalšího vzdělávání" (dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Autorizovaná zkouška pro PK Lektor dalšího vzdělávání - Institut celoživotního vzdělávání

Zájemce má možnost provést zkoušku u jednoho z autorizovaných zástupců: doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. Ing. Absolvent získá osvědčení z profesní kvalifikace "Lektor dalšího vzdělávání". Průběh zkoušky V rámci zkoušky dojde k ověření lektorských dovedností, nikoliv odborných dovedností tvořících obsah výuky. Před zkouškou si uchazeč prostuduje kritéria a způsoby hodnocení zveřejněné na stránkách národní soustavy kvalifikací, platné pro povolání lektor dalšího vzdělávání.Odkaz k prostudování naleznete zde.

Ondřej Přibyla. Mám rád neformální prostředí, kde nemusím sledovat konvence a hrát komunikační hry, kde můžu já i klient být prostě tím, kým jsme.

Ondřej Přibyla

Baví mě sledovat myšlení lidí, vidět předpoklady, chápat vzorce chování a vnímat souvislosti v plné šíři - v tom se projevuje můj vědecký background (studoval jsem teoretickou fyziku). V tom co dělám potřebuju vidět smysl. Nezpevněné povrchy cest – víme co navrhujeme a realizujeme? květen 2016. Cesta jako mlat nebo jako minerálbeton?

Nezpevněné povrchy cest – víme co navrhujeme a realizujeme? květen 2016

17.5. 2016, areál Výstaviště Zahrada Čech, Litoměřice. Arboristika – kurzy dle výběru - Institut celoživotního vzdělávání. Fórum ochrany přírody. Přehled o tuzemské ochraně přírody pomáhá získat e-learning zajišťovaný Fórem ochrany přírody. Nově bude od října spuštěno osm vzdělávacích modulů oproti minulým kurzům bude nový běh výrazně rozšířen a vylepšen, takže opětovně zveme i ty, kteří kurzy absolvovali v minulosti.

Inovativní vzdělávací koncept účastníkům garantuje jednak rozvoj jejich stávajících odborných znalostí, ale zároveň nabídne nejnovější poznatky a příklady praxe z oblasti ochrany životního prostředí. E-learning probíhá ve speciální internetové aplikaci.

Nenásilná komunikace

Možnosti dialogu. “Možnosti dialogu” je vzdělávací program, s jehož pomocí budou mít účastníci jedinečnou možnost zdokonalit se v tzv. kolaborativní a dialogické praxi při práci s lidmi a zvýšit tak své odborné kompetence pro vedení rozhovorů s klienty - ať už v roli sociálních pracovníků, terapeutů, poradců, ale i učitelů nebo koučů. Celý program bude jakousi dílnou - ateliérem, ve které bude hlavním “materiálem” rozhovor/dialog. Ten bude nahlížen z různých úhlů pohledu, účastníci uvidí i zažijí dialog v různých kontextech a situacích a budou mít možnost si vyzkoušet, jak se dá dialog začínat, jak se dá rozvíjet, jak jej můžeme podpořit - a jak jej naopak můžeme úplně pohřbít.

Angažovaně off-line: kurz participačních metod pro lokální lídry a lídryně - Občanské oko. Praktický kurz vybraných participačních metod cílí na cca 15 lokálních lídrů či lídryň, kteří se zabývají kampaní, kauzou s vazbou na zlepšování či ochranu kvality životního prostředí v místě, kde žijí. Vítán je i zájem o účast těch, kteří ví a chtějí participovat na přípravě strategických dokumentů – koncepcí, územních plánů, analytických podkladů, vizí. Na kurz navazuje asistence lektorů a lektorek při realizaci participačních metod v konkrétních lokalitách čtyř vybraných účastníků/účastnic. 19-21.června 2015.

ECONNECT - Stipendia v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury. Program je určen: pouze fyzickým osobám, které se v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury podílejí na tvorbě a prezentaci autorských děl, vědecké, vzdělávací, pořadatelské a další odborné činnosti, nejsou žáky střední školy nebo konzervatoře, nejsou studenty vyšší odborné školy nebo vysoké školy. Žadatel o stipendium na studijní účely nesmí být v roce podávání žádosti starší 35 let. Zaměření programu: podpora stipendijních projektů vycházející z tradic českého neprofesionálního umění a české lidové kultury. D.A.R. interaktivní přednášky.

Cesta k vlastním zdrojům, tvořivosti a osobnímu nadání D.A.R. je cyklus sedmi na sebe volně navazujících, živých (interaktivních) přednášek a praktických cvičení (workshopů), které nás povedou k nalézání, uvědomování si a realizaci našich vlastních zdrojů, kreativity a jedinečných nadání. Společně se budeme učit principům efektivní, vědomé komunikace a vzdělávání, které vede k osobní svobodě a radosti v životě.

Appreciative Inquiry Certificate in Positive Business and Society Change at Weatherhead School of Management. Vzdělávací centrum Morava s.r.o. Líska - Vzdělávací akce. Rekvalifikační kurzy, Odborné a přípravné kurzy Ostrava. Konají se vždy v odpoledních hodinách, většinou od 17.00 do 19.30 hod. Místo konání kurzů: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, ul. 1.máje 11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Vydáváme osvědčení o absolvování kurzů.

Vyhrazujeme si právo na posunutí, popř. zrušení kurzu z důvodu neutvoření studijní skupiny. INEX-SDA. Co je Přírodovědná Akademie. Aktuálně 23. října - 2. přednáška. Pedagogika a psychologie na SPgŠ Kromìøíž. Študentské simulačné soboty. Projekt Študentské simulačné soboty realizujeme už tretí rok, každý rok sa doň pridáva ďalšia asi 20 – 25-členná skupina vysokoškolákov, doktorandov a mladých profesionálov so záujmom o rozvojovú problematiku, ktorí majú ambíciu aktívne sa realizovať v rozvojovej a humanitárnej práci alebo v riešení komunitných či verejných konfliktov.

Respektovat. Semestr Mimoškolu 2014. Jak poznám, jestli je zrovna pro mě přihlášení do Semestru vhodné? O.s. Baobaby. Mentoring a supervize - Kurz mentorských dovedností Praha - Kunratice 22.-24.11.2013 Praha - Step by Step ČR, o.s. Zpět Kurz mentorských dovedností Praha - Kunratice 22.-24.11.2013 Praha Vážení přátele, zveme Vás na již dlouho očekávaný Základní kurz mentorských dovedností, který se uskuteční 22.-24. listopadu (pátek-neděle) v Praze, ZŠ Kunratice. Kurz: ONLINE NÁSTROJE NEJEN PRO NEZISKOVKY. Permanet – permakultura v praxi. Aktuality. Kurzy v MAS Krajina srdce. Kurz Zahradní architektury s Ing. Zahrádkovou. Vzdělávání - NROS. Vzdělávací kurzy - podpora biologické rozmanitosti. Aktuality. Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy. Kurz Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy je kvalifikační studium zajišťující pedagogickou způsobilost absolventům vysokých škol neučitelského vzdělání, pro výuku odborných předmětů na středních školách.

Informace o kurzu Cena: 13 000,- Kč Délka: 264 hodin Termíny. Nepřítomnost v práci z důvodu školení a studia při zaměstnání. LIPKA. Letošní, již 11. repetitorium s podtitulem Stopě na stopě, proběhne na začátku prázdnin v termínu 7.–11. 7. 2014. Vzdělávání pro dospělé. Rekvalifikační kurzy - Centrum vzdělávání všem.