background preloader

21st century skills

Facebook Twitter

The 11 Skills Underlying The 21st Century New Literacies. Millä eväillä 2070 luvulle. What most schools don't teach. OPS 2016 - Perusteluonnokset. Perus- ja lisäopetuksen perusteluonnokset lausunnoilla 19.9.–15.10.2014 Opetushallitus on lähettänyt perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista viralliset lausuntopyynnöt keskeisille sidosryhmille.

Miten perusteluonnoksissa otetaan huomioon 21st century skills sinun mielestäsi? – ullakortesuo

Lausunnoille lähetetyt perusteluonnokset ovat luettavissa näillä sivuilla.

OPS 2016 - Perusteluonnokset

Perusteluonnosten lisäksi luettavana on perusopetuksen perusteiden tukimateriaaliksi tarkoitettu, päättöarviointiin liittyvä aineisto. Molemmat opetussuunnitelman perusteet viimeistellään annettavien lausuntojen pohjalta. Perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat vuoden 2014 loppuun mennessä. Lausunnoilla olevat perusopetuksen ja lisäopetuksen perusteluonnokset Perusopetuksen luonnokset Luvut 1–12 (pdf)Opetus vuosiluokilla 1–2 (pdf)Opetus vuosiluokilla 3–6 (pdf)Opetus vuosiluokilla 7–9 (pdf) Perusopetuksen tukimateriaali Päättöarvioinnin kriteereitä täydentävät kuvaukset (pdf) "Nuoret ja työelämä - kaksi eri maailmaa?"- tutkimusraportti. Yli tuhat nuorta kertoi meille, miksi peruskoulu ei anna riittäviä eväitä tulevaisuutta varten.

"Nuoret ja työelämä - kaksi eri maailmaa?"- tutkimusraportti.

Taloudellinen Tiedotustoimisto ja Fountain Park kokosivat kolmen vuoden tutkimustiedoista kahdeksan ... Yli tuhat nuorta kertoi meille, miksi peruskoulu ei anna riittäviä eväitä tulevaisuutta varten. Taloudellinen Tiedotustoimisto ja Fountain Park kokosivat kolmen vuoden tutkimustiedoista kahdeksan kovaa väittämää asioista, joita nuoret vastauksissaan toivat esille. Asiantuntijat ottivat tutkimuksessa myös kantaa nuorten väittämiin ja pohtivat, mitä pitäisi tehdä eri tavalla, jotta nuorten ja työelämän odotukset vastaisivat paremmin toisiaan. Statistics Views Total Views Views on SlideShare Embed Views Actions. Be Ready for the Learning Space of the Future.

While many of us are aware of how new technology is changing the way we engage within the learning space, far too few in our industry are paying attention to the changing expectations of the learners moving into these spaces.

Be Ready for the Learning Space of the Future

While attending the New Media Consortium (NMC) Summer 2014 [ed-tech] conference in Portland, Oregon recently, I saw what our future learners—those currently in K-12 and higher education—are encountering. It’s fascinating. It’s creative. That space is producing magnificent results through collaboration and the use of a variety of learning technology and learning models. And these advances are going to leave our community dead in the water if we don’t pay attention to what those learners are doing—and will expect from us as they continue moving into our learning spaces over the next 10 to 15 years. Smart classrooms shared media experiences data visualization medical simulation data analytics displa media-centric artistic and expressive performances. Millennials Will Become The Majority In The Workforce In 2015. Is Your Company Ready? Next year, people born between 1981 and 1996 are poised to become the new workforce majority and will eventually remake the workplace in their own image.

Millennials Will Become The Majority In The Workforce In 2015. Is Your Company Ready?

That means office culture is in for big changes. As a new survey shows, this generation is already chafing at today's traditional company structures. Freelancer platform Elance-oDesk and Millennial Branding, a research consultancy, interviewed more than a thousand working millennials and 200 older hiring managers to arrive at what they call the “disjoints” in thinking between these two generations. The two groups often had different perspectives on what’s important. Roughly two-thirds of hiring managers agree that millennials have more equal attitudes toward genders in the workplace. Three-quarters of the gen X hiring managers assumed that millennials were primarily motivated by money. More than half of the hiring managers agreed that it was difficult to find and retain millennial labor. To read the full report, see here. TEDxStanford - Tina Seelig - A crash course in creativity.

From students as consumers to students as creators. Miten ohjelmointia opetetaan? Luet Koodi2016:n verkkoversiota.

Miten ohjelmointia opetetaan?

Olemme halunneet tarjota oppaan koko sisällön selaimella ja älypuhelimilla luettavana tekstinä, josta on helppo halutessaan leikata ja liimata sisältöä muualle. Jos kaipaat visuaalisesti näyttävämpää esitystä – ja vaikket kaipaisikaan – kannattaa tutustua myös oppaan näköisversioon! Tämä osio antaa käsityksen siitä, miten ohjelmoinnin opetusta voi lähestyä peruskoulussa. Kyseessä ei ole oppimateriaali vaan kokoelma esimerkkejä, jotka toivottavasti sekä informoivat että inspiroivat opettajaa. Tässä osiossa lähestytään ohjelmoinnin opettamista peruskoulussa kahden pääharjoituskategorian kautta. Jotta opettaja ja oppilas ymmärtäisivät, miksi esitellyt leikit tai verkkoharjoitukset auttavat oppimaan ohjelmoimaan, on syytä käydä läpi, mistä niin kutsutussa ohjelmoinnillisessa ajattelussa on kyse. Ohjelmoinnillinen ajattelu on hiukan hapuileva suomennoksemme englannin kielen termistä computational thinking.

Ongelman purkaminen osiin Kaavojen tunnistaminen Scratch. Etusivu - Kaikkialla.fi. Tulevaisuuden osaaminen.