background preloader

Què és el Conectivisme?

25 september 2012

Què és el Conectivisme?

El conectivisme, es el fundament teòric de les habilitats d'aprenentatge i la tasca necessària per tal que els estudiants prosperin a la era digital.

El conectivisme, reuneix aspectes de neurociència, ciència cognitiva, teories de xarxes, sistemes adaptatius complexos...

Una altra manera de definir-lo, podria ser la següent:

El conectivisme, es una teoria d'aprenentatge que explica la dinàmica canviant de la circulació de la informació com sistemes adaptatius complexos, les necessitats cambiants dels estudiants, i l'alteració de les forçes del poder amb eines de software social en un món hiperconectat.