background preloader

Envirotémata

Facebook Twitter

Myslivost - Stopy zvěře pro malé myslivce. LIPKA. Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání: Venkovní prostředí. Text článku:

Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání: Venkovní prostředí

Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie - Petr Jemelka. Publications. Earthdata. Log In - New York Times. Mobile. Fifth Assessment Report - Impacts, Adaptation and Vulnerability. Click to on the link to download the chapter, graphics, authors etc.

Fifth Assessment Report - Impacts, Adaptation and Vulnerability

World Lung Foundation. 5 kroků, jak pěstovat planetu. Neplýtvat Neplýtvat Množství jídla, které se vyhazuje, je obrovské.

5 kroků, jak pěstovat planetu

Save Pangolins. Want to do your part to save pangolins?

Save Pangolins

Don’t eat pangolins.

Voda

Nejvíce lidé důvěřují vědcům a ekologům. Kdo se chystá vybrat peníze za vodu lidem z peněženek? Ten, kdo je z jejich peněženek vybírá dlouhodobě. Vodohospodářské společnosti - Ministerstvo životního prostředí. František Barák, předseda asociace vodohospodářských společností SOVAK, v pátek 20. listopadu uveřejnil na serveru Naše voda článek (na této adrese ) na téma zdražování vody.

Kdo se chystá vybrat peníze za vodu lidem z peněženek? Ten, kdo je z jejich peněženek vybírá dlouhodobě. Vodohospodářské společnosti - Ministerstvo životního prostředí

Deník MF Dnes zároveň včera na stejné téma uveřejnil článek s titulkem „Nové platby zdraží vodu až o pětinu“. Z obou článků má čtenář získat pocit, že stát bude bezdůvodně zdražovat vodu, což nejvíce pocítí naši občané. Podívejme se ale, co skutečně stojí za zdražováním vody a proč je cena vodného a stočného taková, jaká dnes je. František Barák v článku na serveru Naše voda tvrdí, že státu už dnes odvádí VH společnosti celých 28 až 36 % ceny vody. Podívejme se ale, z čeho se cena vody skutečně skládá a kolik skutečných procent je odváděno státu. Copenhagen Solutions Lab. Mongabay Environmental News. Ekologická architektura, návrhy a realizace přírodních zahrad.

Řekněte společně s námi NE palmovému oleji v České a Slovenské republice.

Trkmanka

České hovězí míří do Kanady. Zasáhla neviditelná ruka trhu, nebo jsme tak levní? ptá se Pavel Maurer. Biomonitoring.cz. Na území České republiky je znám výskyt 21 druhů obojživelníků.

biomonitoring.cz

V různém stupni ohrožení je přibližně 90% z nich (Mikátová et Vlašín, 2002). Z těchto důvodů je také většina obojživelníků chráněna zákonnými normami. Několik druhů se zde dokonce vyskytuje na okraji svého areálu výskytu, což ještě zvyšuje jejich citlivost na veškeré negativně působící vlivy. Hlavním účelem monitoringu je hodnocení stavu z hlediska ochrany jednotlivých evropsky významných fenoménů, a zpracování a odevzdání hodnotící zprávy ke každému z nich v pravidelných šestiletých intervalech Evropské komisi (EK).V roce 2007 bylo celkem odevzdáváno 29 hodnotících zpráv za 16 druhů obojživelníků. U žádného druhu nebyl stav z hlediska ochrany hodnocen jako příznivý, ve 23 případech byl stav hodnocen jako méně příznivý a v 6 případech jako nepříznivý. EnviWeb - Můžeme se sprchovat dešťovou vodou? Nyní už ano!

Německá technologie dodávaná českou firmou ASIO, spol. s r.o. umožňuje velice ekonomickou úpravu dešťové vody na vodu pitnou, resp. vodu dle nařízení EU použitelnou pro tělesnou hygienu, která kvalitou musí odpovídat vodě pitné, a topomocí nové technologie.

EnviWeb - Můžeme se sprchovat dešťovou vodou? Nyní už ano!

Hospodaření s dešťovou vodou a její využívání je v Belgii povinné skoro ve všech regionech. Navíc mnohé budovy, i ty starší, jsou vybaveny systémem na zadržování dešťové vody. Ve stávajících aplikacích se voda používá většinou pouze pro zalévání zahrad. Úspora vody pouze při zalévání zahrady je ale zanedbatelná ve srovnání s používáním dešťové vody navíc i pro splachování toalet nebo pro sprchování. Jedním z důvodů, proč se využití dešťové vody omezilo pouze na zahradu,bylo, že instalace dvojího (odděleného) zásobního potrubí byla shledána jako příliš nákladná. 1. 2.

Islámští experti apelují na svět, aby kvůli ochraně klimatu skoncoval s fosilními palivy. Prohlášení vyzývá bohaté vlády a země těžící ropu, mezi nimiž je i několik členů ropného kartelu OPEC, kde je islám státním náboženstvím, aby se staly vůdci při postupném snižování emisí skleníkových plynů Licence | Všechna práva vyhrazena.

Islámští experti apelují na svět, aby kvůli ochraně klimatu skoncoval s fosilními palivy

Další šíření je možné jen se souhlasem autora. Feeding Nine Billion: A Solution to the Global Food Crisis by Dr. Evan Fraser. Livestock's long shadow: environmental issues and options. The designations employed and the presentation of material in this information product do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Food and Agriculture Organization of the United Nations concerning the legal or development status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

Livestock's long shadow: environmental issues and options

The mention or omission of specific companies, their products or brand names does not imply any endorsement or judgement by the Food and Agriculture Organization of the United Nations. All rights reserved. Reproduction and dissemination of material in this information product for educational or other non-commercial purposes are authorized without any prior written permission from the copyright holders provided the source is fully acknowledged. Reproduction of material in this information product for resale or other commercial purposes is prohibited without written permission of the copyright holders. Tvoroběžník.cz. Tereza Šimůnková shrnula (9. dubna 2011 v příloze Víkend MF DNES pod titulkem „Tohle je maso“) dopady našich stravovacích návyků na pozemský život.

tvoroběžník.cz

Kráceno. Dva hektary půdy uživí jednoho člověka konzumujícího maso, čtrnáct vegetariánů a padesát veganů. Proof in the Pics: Devastating Images of Eco-Disasters. Oil spills, mountaintop removal, waste dumping, deforestation, unsustainable farming, air pollution – all of these things have made scars upon the Earth, and dramatically impacted millions of lives. But if a picture is worth a thousand words, these sobering photographs of eco disasters from around the world should leave us all speechless.

From Texaco’s oily waste pits in Ecuador to the unsettling radiation-contaminated abandoned city of Pripyat in Ukraine, these photos are testament to just how much damage we can do. Prolomit vlny: Limity zdravého rozumu. Pochroumanou pověst uhlí a stále mizernější ekonomiku uhlí nevylepší ani série propagandistických článků na serveru g.cz, která uhlí velebí jako zázračný zdrojFoto: František Tichý Českem prochází skvělá zpráva. Severočeská obec Horní Jiřetín by se mohla připojit k Mostu, Libkovicím, Lipětínu, Kopistům, Souši, Dřínovu, Albrechticím, Komořanům, Bylanům a dalším desítkám obcí, které zmizely z povrchu zemského v důsledku kutání uhlí.

Obyvatelé severních Čech se tak těší z příslibu, že atrakce v podobě obřích rypadel budou moci obdivovat ještě několik let navíc. Dost ale ironie. Vědecké poznatky v kostce - Změna klimatu. Bioinstitut CZ. Odborná organizace působící v oblasti ochrany přírody. Český Farmářský Trh - produkty, bioprodukty, bedýnky od farmářů a farem z Vašeho okolí.

Farmář, zemědělec, včelař, zahrádkář či vinař má možnost registrovat na portál a aktivovat tak informace vedoucí k prodeji svých produktů a služeb jak v prezentaci nebo nabídnout přímo své produkty na Eshopu tohoto portálu. Ve vyhledávání si může při registraci farmář zvolit zobrazení svého zápisu a to buď se zvýrazněním svého záznamu a s přednostní pozicí, nebo standardní zobrazení. Každý ze zaregistrovaných detailně vyplňuje formulář, ve kterém má možnost zadat jednotlivé produkty, nabídky služeb a další dodatečné služby své farmy, zemědělského družstva apod. Mulčování – zdroj živin pro půdu. Ke kořenům. Česko - země (z)ničená golfem.