background preloader

Arviointimateriaaleja

Facebook Twitter

Hienoa ryhmätyöskentelyä hopearahat. Hopearahoja töiden arviointiin. Tähtiä itse vertais ja opettajan arviointiin. Tahdet ja hopearahat ilman tekstiä. Uskontotuntiunelmia: Jokaisessa oppilaassa ja kollegassa on jotain hyvää - ideoita vertaisarviointiin. Minulle opettajan työssä kaikkein vastenmielisin osuus on arviointi.

Uskontotuntiunelmia: Jokaisessa oppilaassa ja kollegassa on jotain hyvää - ideoita vertaisarviointiin

Järjestää oppilaat sen mukaan mitä he osaavat ja antaa siitä numero. Luokitella oppilaita koko ajan tietoisena siitä että arviointini ei tule koskaan olemaan täysin oikeudenmukaista ja että ne kriteerit joilla arvioin, eivät koskaan mittaa oppilaan koko osaamista. Ohessa on esitelty yksi idea, jonka avulla arviointia ja palautteenantoa voi toteuttaa hauskasti ja taitolähtöisesti.Tähtimerkkien avulla itse -ja vertaisarvioinnin antamiseen on mahdollista yhdistää mm. ajattelun- ja oppimaan oppimisen taitoja, harjoitella tunnistamaan omia ja muiden vahvuuksia sekä luoda mukavaa ja oppimissuuntautunutta ilmapiiriä. Erilaista ussaa! -hankkeessa eräs vitosluokkalaisten ryhmä pääsi testaamaan arviointivälineitä. Dialogisen työskentelyn periaatteet (Dialogitaitaja) Dialogisuuden helmet itsearviointiin (Dialogitaitaja) Tunne- ja vuorovaikutustaidot timantteina (Dialogitaitaja) Timantit vuorovaikutustaitojen itsearviointiin (Dialogitaitaja) Timantit vuorovaikutustaitojen itsearviointiin (Dialogitaitaja)

Timanttipohjat merkkien tekemiseen. Dialogitaitaja-kunniamerkit.