background preloader

IKT-strategi

Facebook Twitter

Fyra balanser som gör svensk skola bättre. Behov för IKT i skolan! Skall man digitalisera chefen eller skall digitalexperten bli chef – tio heta tips för en digital framgång. DATORN i UTBILDNINGEN. Under våren avslutades forskningsprojektet Unos Uno - som under tre år studerat skolor som infört en dator till varje elev.

DATORN i UTBILDNINGEN

I samband med detta utkom antologin Att förändra skolan med teknik, Åke Grönlund, med olika perspektiv på utvecklingen. DIU publicerar här ett avsnitt ur antologin författat av Edward Jensinger. Nästa avsnitt av artikeln följer i höstens första DIU-nummer. Fleischer Kompetensutveckling. Några insikter i försommarvärmen.

Fleischer Kompetensutveckling

Jag har under senare tid föreläst en hel del kring min forskning om IT i skolan och särskilt då en-till-en. Bloggen för nationell strategi för skolans digitalisering. Nationellt forum för digitalisering av skolan. Forumet är en plattform för dialog kring utmaningar och konstruktiva lösningar gällande skolans digitalisering.

Nationellt forum för digitalisering av skolan

Digitaliseringen av skolan i Danmark. Igår eftermiddags arrangerade barn- och utbildningsutskottet i folketinget en öppen hearing om den pågående digitaliseringen av den danska skolan.

Digitaliseringen av skolan i Danmark

Syftet var att ge beslutsfattarna en bild av hur digitaliseringen kan höja den ämnesmässiga nivån, frigöra resurser, öka elevernas lärande samt förbättra samarbete och kommunikation. Att förändra skolan med teknik. Unos Uno är det hittills största forskningsprojektet i Sverige kring 1:1 och dess effekter och utmaningar.

Att förändra skolan med teknik

"It i skolan lyfter elever och lärare - om man gör rätt" Initiativet till Unos Uno togs av elva huvudmän och SKL.

"It i skolan lyfter elever och lärare - om man gör rätt"

Under tre år har forskare vid Örebro Universitet följt 23 skolor som infört en dator till varje elev. Slutrapporten presenteras på ett seminarium på fredag 21 mars. Video: Hon peppar skoltrötta med it. Med Unos Unos forskning kan vi nu belägga positiva resultat. Dessa uppträder dock bara där skolor på ett genomgripande sätt har förändrat sina arbetssätt. Elevers viktiga förmågor har betydligt förbättrats i att söka information, skriva och presentera resultat av sitt arbete.

En slutsats i forskningen är att politik, förvaltning, skolledning och pedagoger måste dra åt samma håll. Förändringsarbete för till en början med sig kostnader och merjobb, vilket även vår forskning forskning visar. Ensamarbetet kan öka om undervisningen inte aktivt leds av lärare. Strategi för skolans digitalisering. – Min förhoppning är att vi till sommaren lyckas ta fram en nationell strategi för hur landets skolor på bästa sätt ska kunna använda it i undervisningen.

Strategi för skolans digitalisering

Forumet ska också ringa in andra strategiska frågor, säger Maria Stockhaus, ordförande i Nationellt forum för digitaliseringen i skolan. – Eleverna har mycket att vinna på att it används i undervisningen. Frågan är inte längre om en skola ska använda digitaliseringens möjligheter, utan hur, säger Maria Stockhaus. Ledarskapet från stat och kommun avgörande. It i skolan handlar om att öppna nya vägar. What’s the Difference Between “Using Technology” and “Technology Integration”?

6 Best Practices for Modernizing and Upgrading a School District's IT. People always ask me how we ­modernized the extensive IT ­infrastructure for the San Francisco Unified School District, the seventh largest school district in California, with more than 55,000 students.

6 Best Practices for Modernizing and Upgrading a School District's IT

I believe it's important to start by acknowledging — and communicating to all stakeholders — that the process will take time. Think of IT modernization as a journey to be completed in several phases, not as a quick fix. When we started this process back in 2007, most of the district's 160 sites relied on 1.5-megabit-­per-second T1 lines. In our larger high schools, that meant 2,000 or more students, teachers and staff shared a single T1 line. We also ran our traffic on an ­outdated, low-bandwidth network with no centralized data center. Here are six best practices that came out of SFUSD's infrastructure modernization experience. 1. Nothing happens without support from the taxpayers.

How to Get Hesitant Teachers to Use Technology. In my consulting as well as administrative technology work, I am often asked the same questions by different schools and officials.

How to Get Hesitant Teachers to Use Technology

One of the most common is: “How do you get teachers who are hesitant or resistant to use technology?” I am keenly aware that many of my colleagues are not, for various reasons, gung ho about educational technology. And it’s interesting. Quite often, the teachers who are hesitant to adopt new technology are great — in fact, amazing — educators. They are frequently veterans and usually leaders in their academic field and within their institutions. In my role as tech advocate, I habitually find myself trying to coax these established educators to use new tools and incorporate new methodologies. 1. If you’re working with veteran educators, this is especially important. Indikatorer för digitalisering av skola och undervisning. ”Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.

Indikatorer för digitalisering av skola och undervisning

Varje elev ska efter genomgången grundskola kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” Det säger den digitala agendan för Sverige om digitaliseringen av sakområdet skola och undervisning. När vi uppdrog åt konsultföretaget Gartner att kartlägga tillgängliga indikatorer utgick de från ett antal kriterier och började med att identifiera vad de upplevde som nyckelformuleringar i den digitala agendan. ”Vid genomgången av den svenska digitala agendan och sambanden mellan olika sakområden identifierades följande fokus och nyckelfraser:” DATORN i UTBILDNINGEN. Text: Mats Östling E-post: mats.ostling@diu.se. Skolan måste digitaliseras snabbare Dagens Samhälle. När Guldäpplet, ett pris som utdelas till lärare som förnyat skolan med hjälp av IT, delas ut den 30 oktober kan vi konstatera att läget är bättre i dag än då det instiftades för elva år sedan.

De nominerade till Guldäpplet illustrerar att många lärare och skolor gör ett bra jobb. Dock återstår mycket arbete när det gäller digitaliseringen av den svenska skolan, i linje med den utbredda viljan i vårt samhälle att skapa en skola i världsklass som en bas för såväl arbete som högskola. Ska Sverige behålla sin konkurrenskraft måste skolans digitalisering utvecklas snabbare och på alla plan.

Detta är något som beslutsfattare på såväl nationell som lokal nivå måste förstå och agera enligt – nu.