background preloader

SenioriVerkko

Facebook Twitter

55 Content Curation Tools To Discover & Share Digital Content. All rehabilitation apps for iPad - iPhone - rehabilitation.

Kineckt

It's 'Game On' at UTAS for Interactive Senior Citizens. Last month, at age 90, Stan Porter of Launceston played his first video game.

It's 'Game On' at UTAS for Interactive Senior Citizens

And, if he keeps playing, it might just save him from a bad fall and losing the independence of living in the home that he built 65 years ago. The former Tasmanian Government Railways Fire and Safety Superintendent recently trialled new tele-health technology that is under investigation by UTAS School of Human Life Sciences Associate Professor Stuart Smith. The Jintronix Rehabilitation System, based on the Microsoft Kinect for Windows gaming device, was developed to aid the rehabilitation of stroke victims, improve the balance of the elderly and offer off-site physiotherapy for anyone recovering from an injury.

These are simple tasks such as maneuvering a ball or popping balloons, but each movement is encouraged, recorded and the level of difficulty adjusted to suit. Assoc Prof Smith sees clear potential for UTAS to take an international lead in the development of interactive digital technologies.

Trello. The Flower Tower. Saavutettavuus. Un miljoonarahoitusta lääketieteellisen teknologian tutkimukselle. Suomen Akatemia on myöntänyt yhdessä Japan Science and Technology Agencyn (JST) kanssa rahoitusta kolmelle suomalais-japanilaiselle tutkimushankkeelle lääketieteen tieto- ja viestintäteknologian sovellusten alalta.

un miljoonarahoitusta lääketieteellisen teknologian tutkimukselle

Kaksi kolmesta rahoitetusta hankkeesta on Oulun yliopistosta. Akatemian osuus rahoituksesta on noin 1,1 miljoonaa euroa. Professorit Jari Iinatti ja Ruyji Kohno Oulun yliopistosta tutkivat langattoman kehoverkon (WBAN) hyödyntämistä terveydenhuollossa. Langatonta kehoverkkoa käytetään ihmisen elintoimintojen mittaamisessa. Langaton kehoverkko luo myös uusia mahdollisuuksia implantoitujen antureiden ja laitteiden käyttöön sekä tiedonsiirtoon ihmiskehon välittömässä läheisyydessä. Professori Petri Pulli Oulun yliopistosta ja professori Kato Hirokazu kehittävät älypuhelimiin navigointijärjestelmää muistisairaille ikäihmisille itsenäisen liikkumisen apuvälineeksi sekä järjestelmää tukevia internet-sovelluksia omaishoitajien avuksi. Tarkastelussa moniammatillinen yhteistyö ja sen edellytykset. Seija Koskela Ryhmä tai tiimi on enemmän kuin osiensa summa.

Tarkastelussa moniammatillinen yhteistyö ja sen edellytykset

Jos ihmiset saadaan tekemään yhteistyötä, he luovat enemmän kuin samat ihmiset yksinään työskennellessään pystyvät luomaan. (Payne 1982, 4) Nyky-yhteiskunnassa asiantuntijatyö erikoistuu aina vain yhä pidemmälle ja etsii vastauksia yhä kapeampiin kysymyksiin. Osaaminen tarkoittaa sitä, että hallitaan hyvin pieneltä alueelta kaikki mahdollinen ja oman osaamisalueen ulkopuolelta ei tiedetä mitään. Ryhmä tai tiimi on enemmän kuin osiensa summa. Moniammatillisen yhteistyön käsitteelle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää.

Verkkosivut

Tietoisuuden taito - Tietoisuuden taito - mindfulness, rento huippsuoritus ja tietoinen organisaatio. SoMe. TULEVAISUUS. ARTIKKELIT. iPAD JA SOVELLUKSET. How to easily create 5 fabulous infographics Power Point. Ilmaisten etäkokousohjelmien vertailua. Olen etsinyt etäkokouksiin ja -koulutuksiin ilmaista ohjelmaa, joka olisi ilmainen ja niin helppokäyttöinen, että kokemattomampikin tietokoneenkäyttäjä saisi tapaamisen parissa minuutissa käyntiin ilman turhautumista.

Ilmaisten etäkokousohjelmien vertailua

Näin olisi helppo kutsua osallistujia koulutuksiin tai kokouksiin eri puolilta Suomea eikä matkoihin kuluisi aikaa. Ei siis pitkiä rekisteröintejä, monimutkaista asennusta tai hankalia asetuksia. Haussa on siis esteetön etäkokousohjelma. Tähän mennessä toimivin ja eniten käytetty on Skype yhdistettynä Google docsiin. Ääniyhteys on laadukas ja Google docs toimii yhteisenä tekstinkäsittelyalustana ja ryhmämuistina. Hienoa olisi jos osallistujia voisi jakaa parikeskusteluihin. Alla vertailua näistä ja muutamista muista. Skype + ääniyhteys, näytön jakaminen, tiedostojen lähettäminen ja tekstipohjainen keskustelu+ toimintavarma noin 5 – 8 osallistujalla. A great way to motivate and inspire your students!

Keep granny's brain sharp - sign her up to Facebook. Adults aged 68-91 performed 25 per cent better in cognitive tests after being taught how to use FacebookEver-changing nature of the site - such as constantly rolling updates - is thought to boost mental acuity By Emily Payne Published: 17:03 GMT, 20 February 2013 | Updated: 17:03 GMT, 20 February 2013 Research shows that over 65-year-olds could benefit from learning how to use social networking sites Forget crossword puzzles and scrabble, the way to keep your brain sharp into old age is to get on Facebook, new research suggests.

Keep granny's brain sharp - sign her up to Facebook

Scientists from the University of Arizona have found that over 65s who use the social networking website performed better in cognitive tests than those who simply surfed the internet or didn't use it all. It's thought the ever-changing nature of the site - such as the constantly rolling updates - may boost mental acuity. During the study, 14 adults between 68 and 91 who had either never used the site or used it less than once a month were set up on Facebook.