background preloader

Búsqueda de empleo

Facebook Twitter

Borsa de treball de personal docent. Departament d'Educació. Cada curs escolar, el Departament d'Educació confecciona una llista única a Catalunya dels candidats a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Borsa de treball de personal docent. Departament d'Educació

Número d'ordre El número de barem de la borsa de treball per al curs 2020-2021 és el definitiu. Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d'ordre inferior a 55.000. Autogestió de la disponibilitat. "Congelar-se" Departament d'Educació. Nomenaments - Departament d'Educació. Adjudicacions difícil cobertura. Les adjudicacions de difícil cobertura s'apliquen quan no hi ha candidats per a un lloc de treball.

Adjudicacions difícil cobertura.

Les persones interessades a acceptar-les disposen de 48 hores (des de la publicació de l'anunci) per presentar la sol·licitud. Només es consideren les sol·licituds de persones de la borsa que no tenen registrada una baixa temporal. Borsa de treball de personal docent. Departament d'Educació. Portal de Feina de la Generalitat de Catalunya. IOC. IOC - Institut Obert de Catalunya. Taules retributives 2020. Guia pfi centres. Guia pfi centres. Generalitat de Catalunya - Oficina virtual de tràmits ciutadans. Pas 3.2 Confirmació de tramitació efectuada Quan el formulari estigui registrat, es mostrarà la pàgina de l'acusament de rebuda amb les dades del tràmit i el document d'acusament de rebuda que heu d'imprimir o desar.

Generalitat de Catalunya - Oficina virtual de tràmits ciutadans

És important imprimir o desar l'acusament de rebuda ja que conté: Registre d'entrada: data en què s'ha iniciat el procediment administratiu. Identificador del tràmit: permet fer el seguiment de canvis de l'estat de la tramitació, aportar documentació pendent i fer pagaments. Taxes: en alguns casos, amb l'acusament de rebuda, s'emet una carta de pagament necessària per abonar les taxes.

Nomenaments telemàtics. Departament d'Educació. Nomenaments telemàtics diaris. Nomenaments telemàtics. Serveis Territorials - adjudicacions. CFA privados. GENCAT.CAT - LLISTAT CFA CATALUNYA. Xaloc - Diputació de Barcelona. Xarxa CFA: Borsa de treball de personal docent. Departament d'Educació. Cada curs escolar, el Departament d'Educació confecciona una llista única a Catalunya dels candidats a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Borsa de treball de personal docent. Departament d'Educació

Número d'ordre El número de barem de la borsa de treball per al curs 2020-2021 és el definitiu. Entrevista: Factores más valorados por los entrevistadores. Plan de Marketing Creación Empresa Idiomas. LHH Recursos Seminario Entrevista. Canva - diseño online. Indeed.