background preloader

GEOLOCALITZACIÓ

Facebook Twitter

Exemple de nota. EduLOC - Seminari TAC Gràcia / Sarrià-Sant Gervasi. StepMap: Crear un mapa en cinco pasos. Con esta herramienta podemos crear mapas personalizados para diferentes fines y objetivos: para señalar rutas y viajes, para presentar noticias, para poner en un sitio web y, especialmente, para su uso en educación.

StepMap: Crear un mapa en cinco pasos

Al ser una aplicación online se requiere crear previamente una cuenta en Una vez creada la cuenta vamos a la sección My profile donde se muestra un panel con todas las utilidades de StepMap: A continuación podemos comenzar a crear nuestro primer mapa. Debemos decidir si vamos a crear un mapa estándar o un mapa regional o de una ciudad, pues las plantillas para cada uno de esos dos tipos son diferentes, aunque después la forma de trabajo va a ser semejante en ambos casos.

Aquí vamos a elegir crear un mapa estándar. Son cinco sencillos pasos los que se necesitan para crear un mapa en StepMap. Paso 1. Al situar el cursor sobre el mapa se transforma en una cuadrado rojo que nos permitirá seleccionar la zona de interés de nuestro mapa. Paso 2. Paso 3. Paso 4. Paso 5. Aplicacions didàctiques Geolocalització.Sem-TAC.

La geolocalització permet associar continguts digitals i multimèdia (imatges, vídeos, àudios, etc.) a una ubicació geogràfica concreta.

Aplicacions didàctiques Geolocalització.Sem-TAC

Aquesta associació pot ser activada per mitjà d'un dispositiu mòbil o d'un ordinador. La facilitat per accedir a dades geolocalitzades ofereix una gran diversitat de possibilitats. Guio projecte nostre barri canvia. Projecte de GEOLOCALITZACIÓ. 6è. Geolocalització: Avantatges i inconvenients. ACTE està interessada en el tema de la geolocalització i ens els seus usos a nivell d'escola, especialment en els projectes de coneixement del medi i en les àrees de Ciències Socials i Tecnologia.

Geolocalització: Avantatges i inconvenients

També és sensible a la possible pèrdua d'intimitat que el fet pot aportar i a les seves consequències. Per això, en la línia de generar debat, ens fem ressò de l'article Geolocalización: ventajas y peligros Hace dos años Google lanzó el servicio Google Now, una especie de agenda interactiva del usuario que se basaba en la recolección de datos personales para elaborar un calendario de citas, obligaciones, necesidades y consejos para este. Basado en lo que se conoce como "Internet de proximidad", Google Now utiliza todos los sensores de los que podamos disponer en los aparatos que utilicemos -smartphones, tabletas, portátiles, sobremesas, pulseras, relojes inteligentes, etc.- para sacar conclusiones que nos puedan ser útiles de cara a mejorar nuestra planificación diaria. Geolocalitzacio Institut Picasso. ELS DE 5È TREBALLEM LA GEOLOCALITZACIÓ. Geolocalització de patrimoni des de l'escola. Un projecte de geolocalització ha permès a centres d´educació Primària i Secundària crear continguts digitals que documenten, i promocionen, el patrimoni del seu entorn.

Geolocalització de patrimoni des de l'escola

Aquesta acció s´ha emmarcat en un projecte col·laboratiu per a aplicacions mòbils, el Mobile History Maps (MHM), una iniciativa que apropa a les noves tecnologies disciplines que solen estar-ne allunyades. L´impulsor és el Departament d´Ensenyament –dintre del Barcelona Mobile World– i el projecte consisteix en crear continguts per a una aplicació per a dispositius mòbils i ordinadors. Aquesta activitat se centra en la georeferenciació sobre un mapa d´indrets amb valor patrimonial, en el qual cada paràmetre es distingeix per colors: d´una banda, els edificis, les construccions i els monuments –que s´assenyalen amb un indicador blau–; els espais naturals –de color verd– i culturals –vermell–.

Un cas pràctic. Eduloc. Geolocalització i Realitat augmentada en educació. Juanmi Muñoz, @mudejarico, president d’Espiral, Educació i Tecnologia, realitzarà una introducció a la realitat augmentada, parlarà de la geolocalització i de l’ús de tots dos recursos a l’àmbit educatiu, al webinar organitzat per la xarxa social docent Internet en el Aula, amb el suport del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Geolocalització i Realitat augmentada en educació

Els projectes d’Espiral Aumenta.me i EspiRA, així com la propera jornada "Aumenta.me, RA en educació", que es durà a terme el proper 28 d’abril a Tarragona, formaran part dels continguts de la conferència. Dimecres 7 de març, a les 19.30 h. Consulteu aquest enllaç per a obtenir-ne més informació. El Projecte ESPIRA també estarà present en altres fòrums educatius. ... a l'aTAC!: Geolocalització: què és i com funciona? Què és?

... a l'aTAC!: Geolocalització: què és i com funciona?

La geolocalització (també georeferenciació) consisteix a localitzar una persona, objecte, empresa... en un lloc geogràfic exacte determinat per unes coordenades. Aquestes coordenades generalment provenen de satèl·lits, tot i que es poden aconseguir també amb d'altres dispositius com torres de telefonia mòbil.La geolocalització és possible gràcies als Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), que integren elements de programari i maquinari amb dades geogràfiques de manera que poden respondre a diverses necessitats: permeten crear consultes interactives, analitzar la informació espacial, editar dades, mapes i presentar els resultats de totes aquestes operacions.

És molt possible que en aquests moments portis a la butxaca un mòbil que està enviant les coordenades de la teva posició i que té el potencial, per exemple, de donar-te informació sobre el lloc on ets, els serveis existents al voltant... També podem obtenir una visió "street view": Geolocalització. Presentacio Geo Geo Antoni Balmanya CEB. Geolocalització - Recursos i eines digitals. Edu3.cat.