background preloader

Analyse Wet Studievoorschot Hoger Onderwijs: 18 Eerste Kamer Senatoren met dubbele pet

Facebook Twitter

Op zin minst 18 van de 36 voor de wet studievoorschot stemmende Senatoren waren ten tijde van stemming behalve Senator ook nog eens institutioneel verbonden aan het Hoger Onderwijs.

Oftewel de plusminus 1miljard per jaar die ze via deze wet uit de zakken van hun toekomstige studenten ontfutselden ‘investeerden’ zij voor de goede orde weer in hun eigen instituten cq indirect in hun eigen portemonnee.

Merkwaardigerwijze is deze kwestie niet opgemerkt door de voltallige (parlementaire) pers , zelfs niet nadat ze er op werden geattendeerd. Het Omertá bleef intact tijdens de landelijke maagdenhuis-protesten, de daarop volgende Provinciale Statenverkiezingen en gedurende de viering van 200 jaar Staten Generaal en nu tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie.

CC. Creative Commons. OCW boert goed. 21 mei 2014 - Het kabinet heeft niet alleen een meevaller van €3 miljard, ook minister Bussemaker bewijst goed boekhouden.

OCW boert goed

Binnenkort mag zij €102 mln overschot op haar begroting melden. Waar gaat dit geld heen? Wat zouden effectieve investeringen zijn in HBO en WO met extra impact? De meevaller van het kabinet is een signaal van de toch verbeterende economie en overheidsfinanciën. Daardoor daalt het tekort up tempo en is het negatieve budgettaire beeld al weer ruim €3 miljard minder penibel dan eerder aangenomen voor de komende jaren. Investeer in impact Al in 2014 is het beeld van de OCW-begroting zonniger dan was verwacht. Het bedrag van € 102 miljoen nodigt toch wel een beetje uit een 10 x 10 mln impuls op de meest belovende initiatieven en kennisterreinen mogelijk te maken. Zo’n lijst zou er als volgt uit kunnen zien: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Studievoorschot maakt investering tot €1 miljard mogelijk. Nieuwsbericht | 28-05-2014 | 15:26 Het kabinet heeft met de fracties van D66, GroenLinks, VVD en PvdA een akkoord bereikt over de hervorming van de studiefinanciering.

Studievoorschot maakt investering tot €1 miljard mogelijk

Met de introductie van het studievoorschot maken de partijen een bedrag oplopend tot maximaal €1 miljard vrij om te investeren in beter hoger onderwijs. Studievoorschot maakt investering tot €1 miljard mogelijk. Representatieve democratie. Een representatieve of indirecte democratie is een regeringsvorm waarbij de bevolking een aantal vertegenwoordigers kiest die het bestuur uitvoeren.

Representatieve democratie

De representatieve democratie is hierdoor onderscheiden van de directe, waarin leden van de bevolking zelf politieke besluiten nemen. Doel van de indirecte democratie is compromissen tot stand te brengen tussen verschillende maatschappelijke groepen met soms tegenstrijdige belangen, waarbij weliswaar de machtigste (dus grootste) groepering het overwicht zal hebben, maar waarbij toch rekening gehouden wordt met minderheden.

Vanwege de periodieke machtsverschuivingen via verkiezingen, en door het feit dat mensen deel kunnen uitmaken van meerdere groeperingen, zal een zeker evenwicht ontstaan, en wordt voorkomen dat één groepering overheerst. In aanvulling op het indirecte democratische deel kennen sommige landen het referendum, wat een vorm is van directe democratie. Geschiedenis[bewerken] Microsoft WORD doc: Analyse Belangenverstrengeling leden Eerste Kamer tav wet studievoorschot. Why are you so scared of democracy? #ResignCVB #bungehug1 #solidarity #bungehuis. Nieuwe Universiteit on Twitter: "Why are you so scared of democracy? #ResignCVB #bungehug1 #solidarity #bungehuis"

Welcome home!

Nieuwe Universiteit on Twitter: "Why are you so scared of democracy? #ResignCVB #bungehug1 #solidarity #bungehuis"

This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. Tweets not working for you? Belachelijk! waarom is #VPN niet uitgenodigd voor #nieuwsuurdebat? Tim Snel on Twitter: "Belachelijk! waarom is #VPN niet uitgenodigd voor #nieuwsuurdebat?" You can't evict the inception of "the sleeper awakening the dreamer" at Board Room Bungehuis during Occupation febr 2015. Breaking Frank Underwood's Omertà - solidarity with @BungehuisBezet - Bungehuis Maagdenhuis. Frank Underwood's Omertà Ruled Dutch Nieuwsuur's Eerste Kamer lijsttrekkersdebat = Kick-Off vd Provinciale Statenverkiezingen. But what was NOT in your intro goody bags ? #oaj15 #oay15. El Cid #Inktspotprijs #onderwijscafe #defractie.

"Sousbois Maintiendrai L'Omertà" during #200jaarSG. Symposium 'Kansen in het koninkrijk. Studiebeurzen 1815-2015' in de Gotische Zaal @Raad van State Kunstkammer Willem II 1febr2016. Slime Battle - Twan Huys - Huis - House / COJONES afl: 7. Unlock your #KnolPower Slime-Battle Trophy ! (pdf) Analyse Belangenverstrengeling leden Eerste Kamer tav wet studievoorschot. Video bewijs: m'n inzending voor de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2016. Breaking Frank Underwood’s Omertà. Ah , … Jan’s finished his intro … my turn now to speech these kids to heaven, right now, right here in this little similitude of the House of Lords.

Breaking Frank Underwood’s Omertà

[back into 4th wall modus] Thank you Jan, it was very kind of you to invite me for this kruitdamp-debate . I can still hear the victorious YEA’s echo 36 times through this chamber .. and i can still smell your enemies canonpowder on their sweet lips after their resounding 26 NEA’s shriveled into oblivion. So ... Yamine, Annelote, Tom, Sanne and Floris-Jan … as representatives of your generation you looked down upon your peers battle from the public tribune opposite of the sky-box of your Press Corps.

But now, .. look at you.. blooming if not glorrified by this humbling experience. So young and already so well versed in the grammar, methodology but especially the harmony of our democracy. [through the 4th wall again] I am not going to lie. I’ve always loathed the necessity of their naivety. It reminds me too much of my own Death. Declaraties bestuurders universiteiten. Kamerleden hebben verbolgen gereageerd op de onthulling van RTL Nieuws dat universiteitsbestuurders declaratieregels aan hun laars lappen.

Declaraties bestuurders universiteiten

CENSUUR: op publieke tribune Eerste Kamer

Livestream. Studentenlening LIVE debat eerste kamer #leenstelsel. Stenogram (ongecorrigeerd) van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015. Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.

Stenogram (ongecorrigeerd) van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015

Wet studievoorschot hoger onderwijs Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs) (34035). De voorzitter: Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van harte welkom in de Eerste Kamer. De beraadslaging wordt geopend. De heer Essers i (CDA): Voorzitter. Om in de sfeer van dit wetsvoorstel te blijven: naar onze mening moet de minister haar huiswerk overdoen. Het feit dat wij niet a priori tegen lenen voor de eigen studie zijn, laat onverlet dat wij steeds hebben aangedrongen op een stelsel waarin de financiering van de studie niet primair afhankelijk is van het aangaan van schulden.

Voorzitter. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Stenogram van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015. Een verslag met de status "ongecorrigeerd" is niet voor citaten en er kan geen recht aan ontleend worden.

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Stenogram van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015

Wet studievoorschot hoger onderwijs Aan de orde is de behandeling van: Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015 (gecorrigeerd) Wet studievoorschot hoger onderwijs Aan de orde is de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs) (34035).

Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015 (gecorrigeerd)

De voorzitter: Ik heet de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van harte welkom in de Eerste Kamer. De beraadslaging wordt geopend. De heer Essers i (CDA): Voorzitter. Om in de sfeer van dit wetsvoorstel te blijven: naar onze mening moet de minister haar huiswerk overdoen. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015.

Wet studievoorschot hoger onderwijs Aan de orde is de behandeling van:

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 20 januari 2015

Wet studievoorschot onderwijs aanvaard. 20 januari 2015 De Eerste Kamer heeft dinsdag 20 januari 2015 na een debat met minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de Wet studievoorschot onderwijs aanvaard met 36 stemmen voor en 29 stemmen tegen. Het wetsvoorstel bevat een voorstel tot hervorming van het stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs. Het voorstel biedt een grondslag voor de invoering van prestatiebekostiging in het hoger onderwijs en geeft studenten en personeel instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de instellingsbegroting. De basisbeurs verdwijnt, en maakt plaats voor een sociale leenvoorziening die de overheid voor alle studenten ter beschikking stelt: het studievoorschot. Noodzakelijke investering Senator Bruijn (VVD) stelde dat een substantiële investering in het hoger onderwijs absoluut noodzakelijk is en het beste kan worden gefinancierd door de meest kansrijke, hoogst opgeleide groep burgers.

Oplopende schulden. FreezePage: Eerste Kamer der Staten. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Wet studievoorschot hoger onderwijs aangenomen en overig nieuws. FreezePage: Eerste Kamer der Staten.

Analysis conflict of interest of pro_Studievoorschot bill voters

Analyse NEE stemmers - 1ste Kamer - 'chambre du reflexion' ? Analyse van degenen die niet stemden. MAKE VOTING GREAT AGAIN @DeStembus2017 STEM JE DE MOEDER. More (not yet) Nepvolksvertegen- woordiging - nepparlement - PVV Faber.