background preloader

Nog te web.archive.org -en want die site is down

Facebook Twitter

Minister beantwoordt uitgebreid de Kamervragen over Instituut Archimedes. FNV nieuwe grootste partij in de Ondernemingsraad. FNV is nipt de grootste partij bij de ondernemingsraadverkiezingen.

FNV nieuwe grootste partij in de Ondernemingsraad

Huidig voorzitter Bernadette Smelik van lijst AUB is opnieuw verkozen, maar wil het voorzitterschap volgend jaar overdragen. Met acht zetels springt vakbeweging FNV over de lijst Algemeen Universitair Belang (zes zetels). Zij worden op afstand gevolgd door promovendi-partij PON, Vakbond voor de Wetenschap (VAWO) en Temporary Academic Personnel RU (TRAP). De opkomst voor de ondernemingsraadverkiezingen was 35,9 procent. In totaal hadden 35 kandidaten zich verkiesbaar gesteld voor 21 zetels. Goede lijst. Mathijs van de Sande sur Twitter : "Ik ben dit jaar namens de @FNV verkiesbaar voor de OR aan de @Radboud_Uni. Het is juist in deze tijd belangrijk om als vakbond goed vertegenwoordigd te zijn in de medezeggenschap op universiteiten. Stem voor baanzekerhe. Meer geld voor studentbestuurders en andere studievertragers.

De universiteit doet extra geld in de pot waaruit ze studenten ondersteunt die studievertraging oplopen.

Meer geld voor studentbestuurders en andere studievertragers

Het zogeheten profileringsfonds wordt opgehoogd met ruim een ton tot 2,3 miljoen euro. Hoewel het gaat om een simpele inflatiecorrectie zijn leden van de Universitaire Studentenraad blij met het nieuws. Ga je een bestuursjaar doen, heb je een functiebeperking of ben je topsporter? Dan kan je in aanmerking komen voor een beurs van de universiteit. Elke universiteit moet volgens de wet een fonds oprichten om studenten die studievertraging oplopen te ondersteunen. Probleem: het profileringsfonds is niet meer groot genoeg om alle studenten die in aanmerking komen te ondersteunen. Mooi gebaar Eind mei beloofde collegevoorzitter Daniël Wigboldus om het fonds met 104.000 euro op te hogen. Goed nieuws voor studentbestuurders. De universiteit steekt een ton extra in ondersteuning van studievertragers.

Waarom doet @HetISO niet mee?… Dit gaat Law School doen met de studievoorschotmiddelen. De begroting van de studievoorschotmiddelen van Tilburg Law School voor 2020 is definitief.

Dit gaat Law School doen met de studievoorschotmiddelen

Tijdens de laatste faculteitsraad van dit studiejaar gaven alle partijen hun akkoord. In totaal is een bedrag van €538.000 begroot. Dit bedrag wordt verdeeld over zes verschillende thema’s: digitalisering, begeleiding van studenten, ontwikkeling van vaardigheden, community building, arbeidsmarktvoorbereiding en het Tilburg Education Profile. Christiaan van den Berg sur Twitter : "Wat houdt me bezig? 30 jaar hogeronderwijsbeleid! De HOAK-nota in 1985 t/m De waarde(n) van weten in 2015. Wat zijn de prioriteiten geweest? Hoe keek men toen naar de toekomst? En wat kunnen we daar nu van leren?… ht.

Twitter. □ De regering is van plan miljoenen over te hevelen van de medische, alfa- en gammastudies naar de bèta-technische universiteiten en faculteiten van brede universiteiten. Met potentieel... Twitter. Twitter. Pure cynisme. Dan beta's van brede universiteiten moeten ofwel tegen hun directe SSH collega's spelen ofwel achterblijven i.v.m. de TU's. Wat een lafhartig antwoord. @WOinactie… Twitter. LSVb - Bezuinigingsronde #9034. De regering is van plan tot wel 100 miljoen (!) te bezuinigen door geld te schuiven van medische, alfa- en gammastudies naar de bèta-technische universiteiten in plaats van te investeren. Stop deze bezuinigen. Teken de peti.

@LodewijkA scher - Zeker zijn dat we een volgende generatie het beste onderwijs en onderzoek meegeven? Stop dan de bezuinigingen op medische, alfa- en gammastudies. Twitter.com httpswwwpvdanlactiesstop de bezuinigingen op medische alfa en gammastudies. Rens Bod - Teken deze petitie tegen extra bezuinigingen op medische, alfa- en gammastudies, maar voor investeringen in ons hele hoger onderwijs en onderzoek!

Twitter. Zie De RUG moet zelfs gaan bijlenen bij OCW en komt zonder Van Rijn al op een negatief liquiditeitssaldo van 170 miljoen.… Hoe de verdeling per faculteit zal uitpakken is aan de instellingen zelf en zal dus overal verschillen. Ik vind ook dat het niet tot te rigoreuze verschuivingen moet leiden.… Twitter. Voormalig @UvA_Amsterdam -rector Dymph van den Boom was bij voorbaat behoorlijk kansloos bij klus @erasmusuni . Mooi uitzoekwerk van onze redacteuren @Folia @ErasmusMag @Metalicious… Angstcultuur in Rotterdam: hoe oud-UvA-rector Dymph van den Boom struikelde.

Plagiaat. Kamerleden in het duister over effecten Van Rijn. Afgelopen vrijdag reageerde het kabinet bij monde van Ingrid van Engelshoven op het advies van de Commissie Van Rijn.

Kamerleden in het duister over effecten Van Rijn

Tot teleurstelling van velen is zij van zins om de herverdeling, zij het met een zogenaamde ‘zachte landing’, integraal in te voeren. In reactie hierop kwam het veld afgelopen weekend bijeen op de sociale media om hun grieven, onbegrip en ook hun onvrede over de onduidelijkheid te tonen. Minister neemt advies commissie Van Rijn grotendeels over. Vanuit meerdere universiteiten circuleren nu getallen over de verwachte ontslagen per faculteit, maar onduidelijk is hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. De roep aan het adres van de minister om een duidelijke uitsplitsing per instelling en vakgebied was dan ook luid, maar zij toonde zich op Twitter onvermurwbaar: “Hoe de verdeling per faculteit zal uitpakken is aan de instellingen zelf en zal dus overal verschillen.

Toch zullen die grote verschuivingen er volgens velen wel degelijk zijn. Tikkende tijdbom. Brandbrief aan de minister van onderwijs, Aan: Hare Excellentie mevr. I. van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Woordvoerders wetenschapsbeleid en hoger onderwijs Tweede Kamer: Judith Tielen (VVD), Harm Beertema (PVV), Harry van der Molen (CDA), Paul van Meenen (D66), Lisa Westerveld (GroenLinks), Frank Futselaar (SP), Kirsten van den Hul (PvdA), Eppo Bruins (ChristenUnie), Lammert van Raan (Partij voor de Dieren), Henk Krol (50Plus), Roelof Bisschop (SGP), Farid Azarkan (Denk), Commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; SSH-veld; Brandbrief SSH over implementatie ‘Van Rijn’ Maandag 24 juni 2019.

Twitter.