background preloader

Brandbrief 69 Laureaten NWO - Spinozaprijs & mediareacties

Facebook Twitter

(mirror) brief spinoza vsnu. (mirror) Van lappendeken naar een nationaal discours en centrale programmering. NWO - NL Organisatie voor zuiver Wetenschappelijk Onderzoek. Spinozawinnaars spreken zorg uit over reorganisatie NWO. Spinozawinnaars spreken zorg uit over reorganisatie NWO. Spinozaprijswinnaars hebben hun zorgen geuit over de voorgenomen reorganisatie van NWO, zoals voorgesteld in de onlangs verschenen Wetenschapsvisie 2025.

Spinozawinnaars spreken zorg uit over reorganisatie NWO

In een brief aan de VSNU, de vereniging van universiteiten, spreken de Spinozaprijswinnaars hun zorg uit over de recente voornemens om de organisatie van NWO te ‘kantelen’. Daarbij wordt er volgens hen ten onrechte van uitgegaan dat binnen NWO een verankering van kennis en expertise in verschillende wetenschappelijke deeldomeinen overbodig is. ‘Zowel voor de kwaliteit van het gezag van NWO alsook voor het draagvlak binnen de wetenschap in Nederland is het cruciaal dat erkende wetenschappers niet slechts een adviserende, maar veeleer een leidende rol spelen in het beleid van NWO.’

Wetenschappers aan het roer Clustering De brief is ondertekend door 69 Spinozaprijswinnaars. Verzet bij topwetenschappers over onderzoeksgelden. Frans van Heest sur Twitter : "Vandaag vergaderen de CvB's bij @deVSNU over de wetenschapsvisie. Kan daarom geen toeval zijn dit stuk @vancalmthout. Martijn v calmthout sur Twitter : "@fcvheest @deVSNU timing is echt toeval."...

Martijn v calmthout on Twitter: "overigens is de brandbrief van de 69 spinozisten over #wv2025 niet aan de minister gericht maar aan universiteitsvereniging VSNU. #foutje" Martijn v calmthout on Twitter: "Mails van mensen die vinden dat er een bom moet op het ministerie van onderwijs, gaan onuitgelezen in mijn prullenbak. #zozijnwenietgetrouwd" Spinoza-winnaars uiten in open brief kritiek op andere rol NWO.

De grootste wetenschappers van Nederland, winnaars van de Spinoza-premie, vrezen voor drastische veranderingen in de financiering van de wetenschap.

Spinoza-winnaars uiten in open brief kritiek op andere rol NWO

Dat schrijven ze in een open brief. De veranderingen zijn aangekondigd in de nieuwe wetenschapsvisie van het kabinet. Het gaat vooral om een harde ingreep bij onderzoeksfinancier NWO, die een half miljard euro per jaar verdeelt. Emoties, feiten en de wetenschapsvisie - Jet Bussemaker. Emoties, feiten en de wetenschapsvisie Weblogbericht | 12-12-2014 De wetenschapsvisie is alweer een paar weken uit.

Emoties, feiten en de wetenschapsvisie - Jet Bussemaker

En ik mag wel zeggen: het is niet onopgemerkt gebleven. Er is een levendig debat over ontstaan, waarmee het wetenschapsbeleid weer stevig op de kaart staat. ScienceGuide - Bussemaker deelt uit. 12 december 2014 - Bij alle waardering voor de deskundigheid van minister Bussemaker mopperen Kamerleden af en toe over haar ‘kattigheid’.

ScienceGuide - Bussemaker deelt uit

Haar nieuwste blog heeft als doelwit een reeks wetenschappelijke columnisten die “een loopje nemen met de waarheid.” De kritische beschouwingen in verschillende kranten over haar onlangs verschenen Wetenschapsvisie brengen Jet Bussemaker ertoe even een paar dingen recht te zetten. Bussemaker boos om commentaar van wetenschappers op wetenschapsvisie. Minister Bussemaker baalt van de felle kritiek op de nieuwe wetenschapsvisie die het kabinet heeft geschreven.

Bussemaker boos om commentaar van wetenschappers op wetenschapsvisie

“Het wordt me toch echt te gortig als wetenschappers een loopje nemen met de waarheid.” Op haar eigen weblog trekt ze van leer tegen “hardnekkige, onjuiste interpretaties” van de wetenschapsvisie waar zij haar handtekening onder heeft gezet. Ze lijkt verrast door de felle toon van de kritiek. “Keerzijde van zo’n levendig debat is dat de emotie het soms wint van de waarheid – kennelijk ook als het over wetenschap gaat.” Bussemaker dacht zich te hebben verzekerd van draagvlak. Toch stuit de visie in allerhande opinieartikelen op weerstand. 'Wetenschappers moeten wetenschap besturen' De grootste wetenschappers van Nederland, winnaars van de Spinoza-premie, vrezen voor drastische veranderingen in de financiering van de wetenschap.

'Wetenschappers moeten wetenschap besturen'

Dat schrijven ze in een open brief. De veranderingen zijn aangekondigd in de nieuwe wetenschapsvisie van het kabinet. Het gaat vooral om een harde ingreep bij onderzoeksfinancier NWO, die een half miljard euro per jaar verdeelt. NWO moet van het kabinet een ‘nieuwe rol’ krijgen. Eilandenrijk NWO Het komt erop neer dat wetenschappers zelf minder invloed krijgen. Topwetenschappers op de barricade. Excellentie bereik je alleen als excellente onderzoekers aan het roer staan.

Topwetenschappers op de barricade

Dit stellen de Spinozawinnaars vandaag in een brandbrief, ondertekend door 69 laureaten. Dit genootschap van winnaars van de ‘Nederlandse Nobelprijs’ telt 73 leden, dus het verzet is vrijwel unaniem. Wetenschappers woedend om Wetenschapsvisie kabinet. Wetenschap13 december 2014 12:00 |Er dreigt een opstand binnen de Nederlandse wetenschap over het nieuwe wetenschapsbeleid van het kabinet.

Wetenschappers woedend om Wetenschapsvisie kabinet

Onder de winnaars van de Spinozapremie gaat volgens de Volkskrant een open brief rond aan minister Bussemaker (OCW), waarin met name de plannen rond wetenschapsorganisatie NWO zinloos worden genoemd. In het rapport van Bussemaker en haar staatssecretaris Sander Dekker is voorgesteld om de Nederlandse organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), die een half miljard euro aan overheidsgeld onder wetenschappers verdeelt, voortaan volgens een nationale wetenschapsagenda te laten werken. Daarbij zou dan niet alleen NWO zelf een rol spelen, maar ook werkgevers, maatschappelijke organisaties en de universiteiten.

Wetenschapsvisie 2025: weinig verrassend. Overheid, bedrijfsleven en burgers zijn aan zet.

Wetenschapsvisie 2025: weinig verrassend

Zij moeten bepalen waar onderzoek naar gedaan wordt. Zo moet de maatschappelijke impact van wetenschap worden vergroot. Dat blijkt uit de Wetenschapsvisie 2025. Rector magnificus Philip Eijlander was bij de presentatie. “Geen verrassend stuk,” merkt hij droogjes op. Wetenschap aangestuurd door maatschappelijk nut. Dat wetenschap aan moet sluiten bij wat de maatschappij nodig heeft, spreekt Eijlander niet tegen. Academische vrijheid Nu al bepalen het Nederlandse topsectorenbeleid (9 sectoren waar Nederland op wil excelleren) en het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020 voor een belangrijk deel waar onderzoek zich op richt. Onderzoeksgeld Op eerste blik sluit Tilburg University, vaak bekend om zijn juridische en economische faculteiten, nou niet bepaald naadloos aan bij de onderzoeksthema’s waar geld te halen is. Prominente-wetenschappers-kraken-nieuwe-subsidiebeleid-kabinet. Dat meldt het NOS-programma Met het oog op morgen.

prominente-wetenschappers-kraken-nieuwe-subsidiebeleid-kabinet

'Wetenschappers moeten controle houden over NWO' De grootste wetenschappers van Nederland, winnaars van de Spinozapremie, vrezen voor drastische veranderingen in de financiering van de wetenschap. Dat schrijven ze in een open brief. De veranderingen zijn aangekondigd in de nieuwe wetenschapsvisie van het kabinet. Het gaat vooral om een harde ingreep bij onderzoeksfinancier NWO, die een half miljard euro per jaar verdeelt. NWO moet van het kabinet een 'nieuwe rol' krijgen. Het komt erop neer dat wetenschappers zelf minder invloed krijgen. Bezorgde brief Spinoza-winnaars over toekomst wetenschap. ScienceGuide - Spinozisten in verweer. Terechte zorgen over ruimte voor vrij onderzoek. Promovendus kan ook vanuit bedrijf werken. Winnaars Spinozapremie bezorgd over toekomst wetenschap in ‘brandbrief’ Staatssecretaris Sander Dekker en minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Foto ANP / Evert-Jan Daniels Binnenland.

Dialoog tussen wetenschap en maatschappij is hard nodig. Woensdag 17 december 2014. Rebellen van wetenschap niet bang voor burger. 17 december 2014 12.00 door HOP, Bas Belleman Aantal keer bekeken: 172 WEB ONLY. Brandbrief tegen invloed bedrijfsleven op wetenschap - NRC Handelsblad van maandag 15 december 2014. Vrees @RHDijkgraaf lijkt bewaarheid, @NWONieuws bestuurt door EZ-ambtenaar ipv wetenschapper.