background preloader

Rudolf Valkhoff

Facebook Twitter

Speech Rudolf Valkhof namens de Nieuwe Universiteit. Joint statement on intended firing of Rudolf Valkhoff. (Dutch version below) ReThink UvA, Humanities Rally and DNU are dismayed at the University of Amsterdam’s intention of firing Rudolf Valkhoff.

Joint statement on intended firing of Rudolf Valkhoff

More than many students and teachers in the UvA/HvA community, Rudolf has stood at the forefront of a struggle for much-needed reforms. It is in an obvious way part of his personal dedication and sacrifice that changes are taking place today within the UvA/HvA community, be it the installation of committees on finance and democratization or less visible processes at the departmental and faculty levels everywhere. Folia sur Twitter : "UvA-docent Rudolf Valkhoff gearresteerd. Publiek scandeert 'Rudolf, Rudolf' #bungehuis #ontruiming"... Ik ben min of meer op non-actief gezet" Update: Toch colleges voor activist Valkhoff - Folia. Valkhoff vervulde tijdens de bezettingen dit voorjaar een prominente rol binnen actiegroep De Nieuwe Universiteit.

Ik ben min of meer op non-actief gezet" Update: Toch colleges voor activist Valkhoff - Folia

Deze zomer was hij betrokken bij de vorming van de commissie die aan de UvA de mogelijkheden voor democratisering moet gaan onderzoeken. De afgelopen jaren gaf Valkhoff het vak cultuurgeschiedenis 1. Hij deed dit naar zijn zeggen niet onverdienstelijk; de docent zegt dat het vak door studenten als een van de beste vakken van de opleiding is geëvalueerd. Hij verwachtte in het nieuwe collegejaar weer aan de slag te gaan als docent, maar kwam er, toen hij het onderwijsrooster bekeek, tot zijn verbazing achter dat hij komend semester helemaal geen onderwijsactiveiten heeft toebedeeld gekregen.

De Nieuwe Universiteit - 31 August from 11-13 in Bungehuis 4.01. Maagdenhuis sur Twitter : "Come to the Bungehuis tomorrow 11:00-13:00 - Support Rudolf and academic freedom! "Last academic year,... Update: Docent Rudolf Valkhoff op non-actief gesteld. Rudolf Valkhoff - Het vonnis in mijn rechtszaak tegen de... Rudolf Valkhoff - Het vonnis in mijn rechtszaak tegen de... Het vonnis in mijn rechtszaak tegen de UvA volgt over uiterlijk twee weken.

Rudolf Valkhoff - Het vonnis in mijn rechtszaak tegen de...

Mijn stemming na de zitting: 😎. Valkhoff vangt bot bij rechter. Foto: De Nieuwe Universiteit (YouTube) Rudolf Valkhoff voor het Maagdenhuis In september stelde de afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen Valkhoff op non-actief voor het eerste semester, met behoud van zijn salaris.

Valkhoff vangt bot bij rechter

De opleiding motiveerde het besluit door te zeggen dat Valkhoff wel was aangeboden om les geven, maar dat hij dit alleen op zijn eigen voorwaarden wilde doen. Tijdens een kort geding voor de rechtbank in Alkmaar probeerden Valkhoff en zijn advocaat Jasper de Waard de argumenten van de UvA te weerleggen. Valkhoff ging onder meer in tegen een bewering dat hij in de overleggen voorafgaand aan zijn non-actiefstelling collega’s zou hebben bedreigd. Klopt het @folia @Geluidjager dat @UvA_Amsterdam een ontslagprocedure = begonnen tegen Rudolf Valkhoff nav verstoorde relatie/ #Maagdenhuis? Joint statement on intended firing of Rudolf Valkhoff. Bezetter en docent Rudolf Valkhoff officieel ontslagen. De UvA heeft Valkhoff afgelopen september op non-actief gezet vanwege een conflict over de inhoudelijke invulling van twee van zijn vakken.

Bezetter en docent Rudolf Valkhoff officieel ontslagen

Ook zouden collega's zich ‘geïntimideerd voelen door zijn gedrag’. Valkhoff was er tot voor kort vanuit gegaan dat hij in het tweede semester van dit collegejaar weer aan de slag zou kunnen, maar dat blijkt nu niet het geval. ‘Ik ben geschokt van de hardheid van mijn ontslag,’ zegt Valkhoff. Hij voelt zich naar eigen zeggen ‘beroerd maar wel strijdvaardig’. Valkhoff vervulde tijdens de bezettingen vorig jaar een prominente rol binnen actiegroep De Nieuwe Universiteit en wijt zijn ontslag aan zijn kritische houding. Joint statement on intended firing of Rudolf Valkhoff, by ReThink UvA, @HumanitiesRally & @hetMaagdenhuis. Docent Rudolf Valkhoff heeft een ontslagbrief gekregen. Hij is vanaf het begin zeer betrokken geweest bij... UvA-docent Rudolf Valkhoff definitief ontslagen - AT5: de nieuwszender van Amsterdam en omgeving.

UvA-docent Rudolf Valkhoff is definitief ontslagen door de Universiteit van Amsterdam.

UvA-docent Rudolf Valkhoff definitief ontslagen - AT5: de nieuwszender van Amsterdam en omgeving

Valkhoff speelde een prominente rol tijdens de bezetting van het Maagdenhuis en sprak zich openlijk uit tegen het bestuur van de UvA. Hij werd in september op non-actief gesteld en is per 1 februari definitief ontslagen. 'Toen bij de bezetting zijn me dingen aangewreven en nu ben ik ontslagen', stelt Valkhoff in een reactie tegenover AT5. 'Ik vermoed dat daar één of ander verband in zit, dat wordt natuurlijk ontkend, maar in mijn hoofd is het duidelijk.

Ik heb altijd gezegd wat er mis is en nu zijn ze de boodschapper aan het slachtofferen.' ReactieIn een reactie tegenover Folia stelt de Faculteit der Geesteswetenschappen dat er 'vanwege privacyaspecten niet ingegaan kan worden op een individuele ontslagkwestie'. Maagdenhuisbezetter en docent Rudolf Valkhoff nu storm is gaan liggen ontslagen door Universiteit van Amsterdam. @jaccokonijn @Sywert @mikofLohr Als hij z'n werk niet goed zou doen, zou hij niet ruim 30jr aan de UvA deze baan gehad kunnen hebben. Wat erg! Precies zoals voorspeld: als storm gaat liggen gaan ze hem proberen te dumpen. Schandalig @UvA_Amsterdam! Kritisch tegen de macht? Met je hoofd boven het maaiveld? Tjak, je kop eraf! Schandalig @UvA_Amsterdam! Het #CvB hoeft nu nooit meer tégen in plaats van mét Rudolf te praten. "Maar niet ontslagen voor hebben van mening"

Rudolf Valkhoff is na decennia van goed lesgeven ontslagen. Een jaar na deze speech moet hij weg. #maagdenhuis. "Mensen worden op de UvA niet ontslagen voor het hebben van een mening". Exit Rudolf Valkhoff. #maagdenhuis. Rudolf Valkhoff ontslagen Kritische geluiden #Maagdenhuis blijkbaar niet welkom aan #UvA… In Turkije ook kritische docenten in Turkije ontslagen door fascistische staat&universiteitsbesturen.#Maagdenhuis. Maagdenhuisbezetter Rudolf Valkhoff is ontslagen. ReThink UvA, Humanities Rally en DNU boos. The History of Academic Freedom with @ajschexnider #Maagdenhuis #Valkhoff @UvA_Amsterdam @rethinkUvA @GeertenWaling. Persbericht en verklaring over ontslag Rudolf Valkhoff. Donya Alinejad, docent AUC Saskia Baas, docent AUC, OR-lid Jan Bogers, ud FEB, OR-lid Iris Breetvelt, onderzoeker Kohnstamm Instituut, COR-lid Rudolf Dekker, historicus Leo Douw, research fellow FMG Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid, woordvoerder hoger onderwijs SP Brian Droop, docent FEB, duo-voorzitter BLG-FNV Roel van Duijn, oprichter PROVO-beweging, publicist Erik Flentge, raadslid SP Amsterdam René Hulst, docent FMG, OR-lid Kitty Jong, vicevoorzitter sectorbestuur FNV Overheid (namens de universiteiten) Barak Kalir, uhd FMG John Kleinen,

Persbericht en verklaring over ontslag Rudolf Valkhoff

Drs. I.S. (Iris) Breetvelt. Na mijn gymnasiumopleiding (1973) heb ik kandidaatsexamen Nederlandse taal- en letterkunde gedaan (1977) en ben vervolgens psychologie gaan studeren.

drs. I.S. (Iris) Breetvelt

Ik behaalde mijn kandidaatsexamen Psychologie (cum laude, 1981) en vervolgens het doctoraal examen Psychologie met als afstudeerrichtingen psychonomie en klinische psychologie en een bijvak geneeskunde (1985). Als kandidaatassistent bij de toenmalige subfaculteit Psychologie van de UvA gaf ik onderwijs en deed ik onderzoekswerkzaamheden. Sinds 1985 ben ik als onderzoeker werkzaam bij het Kohnstamm Instituut, waar ik opdrachtonderzoek uitvoer dat betrekking heeft op onderwijs. Ik heb onderzoek gedaan naar cognitieve processen bij schrijven en software ter ondersteuning van het schrijfproces, leerlingen met functiebeperkingen, zorgleerlingen en adaptief onderwijs. Tussentijds heb ik een jaar als beleidsmedewerker kwaliteitszorg bij de VSNU gewerkt.

Ontslagen docent en actievoerder Valkhoff krijgt steun van collega's. Onder de ondertekenaars bevindt zich onder andere SP-Kamerlid Jasper van Dijk, Provo-oprichter Roel van Duijn en een aantal prominente leden van de medezeggenschap van de UvA en de VU, zoals de Centrale Ondernemingsraadleden Tatiana Markaki en Iris Breetvelt en voorzitter Breanndán Ó Nualláin.

Ontslagen docent en actievoerder Valkhoff krijgt steun van collega's

Opvallend is ook de ondertekening door Lisa Westerveld, die leiding geeft aan de commissie democratisering & decentralisering. Alle ondertekenaars ondertekenden op persoonlijke titel. Eerder hadden de actiegroepen ReThink UvA, Humanities Rally en DNU het ontslag van de docent al in een gezamelijke verklaring veroordeeld. De val van een revolutionair. Jutta Chorus (@juttachorus) Beste Rudolf, We kennen elkaar niet.

Beste Rudolf,

Ik had je al lang een brief willen schrijven – ik ben vast niet de enige die onder de indruk is van je moed maar er toch al die tijd van heeft afgezien om je een hart onder de riem te steken. Nu ik rijkelijk laat van wal steek, is het ook nog eens een ‘open’ brief, op verzoek van Folia aan de ondertekenaars van jouw solidariteitsverklaring om deze week deze twee opiniepagina’s te vullen. (Ik ben als enige aansprakelijk voor de inhoud.) Het feit dat veel van de ondertekenaars jou persoonlijk niet zullen kennen, heeft nogal wat mensen, onder wie de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) en jouw directe leidinggevenden, op het idee gebracht dat onze solidariteit met jou op drijfzand is gebouwd. De Maagdenhuisbezetting: De euforie, de verharding & een ontruiming vol misverstanden. Docu. Vandaag heeft de voorzitter van de FNV... - Humanities Rally UvA.

Vandaag heeft de voorzitter van de FNV... - Humanities Rally UvA. Imgur: The most awesome images on the Internet. Opmerkelijk. FNV-voorzitter Ton Heerts schrijft brief aan UVA om ontslag van Maagdenhuisbezetter/docent Rudolf Valkhoff ongedaan te maken. De @FNV zet zich in voor #AcademischeVrijheid op uw #universiteit, @hanmaartenamman! @_knaw @deVSNU @ScienceguideNL. "Het verbaast ons dat anonieme klachten bij de FGw serieus worden genomen en dat dit mede grond is voor ontslag." The History of Academic Freedom with Alvin Schexnider. Valkhoff naar rechter om academische vrijheid. De docent werd in september op non-actief gesteld, volgens de UvA omdat hij weigerde zich te schikken in de nieuwe inhoudelijke invulling van de vakken die Valkhoff doceerde. Hij beriep zich op de academische vrijheid en wilde de vakken alleen geven op zijn eigen manier.

In januari werd hij officieel ontslagen. Valkhoff spiegelt al langer met een rechtszaak, maar moest eerst wachten op het oordeel van de adviescommissie die zich in opdracht van het College van Bestuur over een bezwaarschrift van Valkhoff boog. Die commissie stelde de UvA ruim twee weken geleden in het gelijk, zo blijkt uit een dossier dat Valkhoff woensdag op zijn Facebookpagina publiceerde. Valkhoff was naar oordeel van die commissie door eigenschappen, mentaliteit en instelling niet meer in staat om goed onderwijs te verrichten. Waarom sleept Rudolf Valkhoff de UvA voor de rechter? UvA-docent Rudolf Valkhoff vecht ontslag aan - AT5: de nieuwszender van Amsterdam en omgeving.

Oud Universiteit van Amsterdam docent Rudolf Valkhoff gaat zijn ontslag aanvechten bij de rechter. Lees ook: UvA-docent Rudolf Valkhoff definitief ontslagen Dat schrijft Folia. Valkhoff speelde een prominente rol tijdens de bezetting van het Maagdenhuis en sprak zich openlijk uit tegen het bestuur van de UvA. Hij werd in september vorig jaar op non-actief gesteld en per 1 februari definitief ontslagen. 'Toen bij de bezetting zijn me dingen aangewreven en nu ben ik ontslagen', stelde Valkhoff in februari in een reactie tegenover AT5. Volgens de UvA werd Valkhoff ontslagen omdat hij weigerde zich te schikken in de nieuwe inhoudelijke invulling van de vakken die hij doceerde.

Door een beroep te doen op de academische vrijheid hoopt Valkhoff nu dat het ontslag terug kan worden gedraaid. COR vraagt UvA Rudolf Valkhoff weer in dienst te nemen.