background preloader

Rudolf Valkhoff

Facebook Twitter

Speech Rudolf Valkhof namens de Nieuwe Universiteit. Joint statement on intended firing of Rudolf Valkhoff. Folia sur Twitter : "UvA-docent Rudolf Valkhoff gearresteerd. Publiek scandeert 'Rudolf, Rudolf' #bungehuis #ontruiming"... Ik ben min of meer op non-actief gezet" Update: Toch colleges voor activist Valkhoff - Folia. Valkhoff vervulde tijdens de bezettingen dit voorjaar een prominente rol binnen actiegroep De Nieuwe Universiteit.

Ik ben min of meer op non-actief gezet" Update: Toch colleges voor activist Valkhoff - Folia

Deze zomer was hij betrokken bij de vorming van de commissie die aan de UvA de mogelijkheden voor democratisering moet gaan onderzoeken. De afgelopen jaren gaf Valkhoff het vak cultuurgeschiedenis 1. Hij deed dit naar zijn zeggen niet onverdienstelijk; de docent zegt dat het vak door studenten als een van de beste vakken van de opleiding is geëvalueerd. Hij verwachtte in het nieuwe collegejaar weer aan de slag te gaan als docent, maar kwam er, toen hij het onderwijsrooster bekeek, tot zijn verbazing achter dat hij komend semester helemaal geen onderwijsactiveiten heeft toebedeeld gekregen.

'Rudolf's Lecture!' In support of academic freedom - 31st of August. (6) 'Rudolf's Lecture!' In support of academic freedom - 31st of August. De Nieuwe Universiteit - 31 August from 11-13 in Bungehuis 4.01. (6) University of Colour - Posts. Maagdenhuis sur Twitter : "Come to the Bungehuis tomorrow 11:00-13:00 - Support Rudolf and academic freedom! "Last academic year,... Update: Docent Rudolf Valkhoff op non-actief gesteld. Rudolf Valkhoff - Het vonnis in mijn rechtszaak tegen de... Rudolf Valkhoff - Het vonnis in mijn rechtszaak tegen de...

Het vonnis in mijn rechtszaak tegen de UvA volgt over uiterlijk twee weken.

Rudolf Valkhoff - Het vonnis in mijn rechtszaak tegen de...

Mijn stemming na de zitting: 😎. Valkhoff vangt bot bij rechter. Foto: De Nieuwe Universiteit (YouTube) Rudolf Valkhoff voor het Maagdenhuis In september stelde de afdeling Kunst- en Cultuurwetenschappen Valkhoff op non-actief voor het eerste semester, met behoud van zijn salaris.

Valkhoff vangt bot bij rechter

De opleiding motiveerde het besluit door te zeggen dat Valkhoff wel was aangeboden om les geven, maar dat hij dit alleen op zijn eigen voorwaarden wilde doen. Tijdens een kort geding voor de rechtbank in Alkmaar probeerden Valkhoff en zijn advocaat Jasper de Waard de argumenten van de UvA te weerleggen. Valkhoff ging onder meer in tegen een bewering dat hij in de overleggen voorafgaand aan zijn non-actiefstelling collega’s zou hebben bedreigd. Rudolf Valkhoff laat op zijn Facebookpagina weten dat de zaak volgens de voorzieningenrechter geen spoedeisend belang heeft en dat zijn vordering daarom is afgewezen. Klopt het @folia @Geluidjager dat @UvA_Amsterdam een ontslagprocedure = begonnen tegen Rudolf Valkhoff nav verstoorde relatie/ #Maagdenhuis? Joint statement on intended firing of Rudolf Valkhoff. Joint statement on intended firing of Rudolf Valkhoff – ReThink UvA.

Joint statement on intended firing of Rudolf Valkhoff, by ReThink UvA, @HumanitiesRally & @hetMaagdenhuis. 6 febr 2016 - Bezetter en docent Rudolf Valkhoff officieel ontslagen. De UvA heeft Valkhoff afgelopen september op non-actief gezet vanwege een conflict over de inhoudelijke invulling van twee van zijn vakken.

6 febr 2016 - Bezetter en docent Rudolf Valkhoff officieel ontslagen

Ook zouden collega's zich ‘geïntimideerd voelen door zijn gedrag’. Valkhoff was er tot voor kort vanuit gegaan dat hij in het tweede semester van dit collegejaar weer aan de slag zou kunnen, maar dat blijkt nu niet het geval. ‘Ik ben geschokt van de hardheid van mijn ontslag,’ zegt Valkhoff. Hij voelt zich naar eigen zeggen ‘beroerd maar wel strijdvaardig’. Valkhoff vervulde tijdens de bezettingen vorig jaar een prominente rol binnen actiegroep De Nieuwe Universiteit en wijt zijn ontslag aan zijn kritische houding. Contactgroep. Docent Rudolf Valkhoff heeft een ontslagbrief gekregen. Hij is vanaf het begin zeer betrokken geweest bij... UvA-docent Rudolf Valkhoff definitief ontslagen - AT5: de nieuwszender van Amsterdam en omgeving.

UvA-docent Rudolf Valkhoff is definitief ontslagen door de Universiteit van Amsterdam.

UvA-docent Rudolf Valkhoff definitief ontslagen - AT5: de nieuwszender van Amsterdam en omgeving

Valkhoff speelde een prominente rol tijdens de bezetting van het Maagdenhuis en sprak zich openlijk uit tegen het bestuur van de UvA. Hij werd in september op non-actief gesteld en is per 1 februari definitief ontslagen. 'Toen bij de bezetting zijn me dingen aangewreven en nu ben ik ontslagen', stelt Valkhoff in een reactie tegenover AT5. 'Ik vermoed dat daar één of ander verband in zit, dat wordt natuurlijk ontkend, maar in mijn hoofd is het duidelijk. Ik heb altijd gezegd wat er mis is en nu zijn ze de boodschapper aan het slachtofferen.' ReactieIn een reactie tegenover Folia stelt de Faculteit der Geesteswetenschappen dat er 'vanwege privacyaspecten niet ingegaan kan worden op een individuele ontslagkwestie'. Maagdenhuisbezetter en docent Rudolf Valkhoff nu storm is gaan liggen ontslagen door Universiteit van Amsterdam. @jaccokonijn @Sywert @mikofLohr Als hij z'n werk niet goed zou doen, zou hij niet ruim 30jr aan de UvA deze baan gehad kunnen hebben.

Wat erg! Precies zoals voorspeld: als storm gaat liggen gaan ze hem proberen te dumpen. Schandalig @UvA_Amsterdam! Kritisch tegen de macht? Met je hoofd boven het maaiveld? Tjak, je kop eraf! Schandalig @UvA_Amsterdam! Het #CvB hoeft nu nooit meer tégen in plaats van mét Rudolf te praten. "Maar niet ontslagen voor hebben van mening" Rudolf Valkhoff is na decennia van goed lesgeven ontslagen. Een jaar na deze speech moet hij weg. #maagdenhuis. "Mensen worden op de UvA niet ontslagen voor het hebben van een mening". Exit Rudolf Valkhoff. #maagdenhuis. Rudolf Valkhoff ontslagen Kritische geluiden #Maagdenhuis blijkbaar niet welkom aan #UvA… In Turkije ook kritische docenten in Turkije ontslagen door fascistische staat&universiteitsbesturen.#Maagdenhuis. Maagdenhuisbezetter Rudolf Valkhoff is ontslagen. ReThink UvA, Humanities Rally en DNU boos. The History of Academic Freedom with @ajschexnider #Maagdenhuis #Valkhoff @UvA_Amsterdam @rethinkUvA @GeertenWaling.

Persbericht en verklaring over ontslag Rudolf Valkhoff.

Persbericht Naast de gezamenlijke verklaring van ReThink UvA, Humanities Rally en DNU verklaart een aantal leden van de medezeggenschap van de UvA en de VU zich samen met een aantal prominente activisten, wetenschappers en politici solidair met activist en UvA-docent Rudolf Valkhoff. “FGw -decaan Frank van Vree heeft ivm Rudolfs ontslag Folia laten weten dat aan de UvA niemand ontslagen wordt ‘..enkel vanwege het hebben en uiten van zijn of haar mening of omdat hij/zij kritisch is over de universiteit en de manier waarop deze wordt bestuurd.’ Wij achten zijn mededeling gratuit en veelzeggend tegelijk; Rudolf wordt zeker niet ontslagen enkel vanwege zijn mening of kritiek. Rudolf wordt ontslagen vanwege het principiële gevolg dat hij heeft gegeven aan zijn kritiek: vanwege zijn onverzettelijke actievoeren voor een betere universiteit”, zegt psycholoog en onderzoeker en tevens COR-lid Iris Breetvelt, een van de initiatiefnemers van deze actie. De verklaring, die op persoonlijke titel is ondertekend, luidt als volgt: Wij, ondergetekenden, verklaren ons solidair met onze collega Rudolf Valkhoff, die geconfronteerd wordt met ontslag dat hem is aangezegd per 1 februari 2016. Aangezien het arbeidsconflict dat aanleiding is voor zijn ontslag sterk verweven is met Rudolfs principiële stellingname inzake het onderwijs en met zijn onderwijsinzet tijdens de bezettingsacties, menen wij dat Rudolfs grote aandeel in het principiële en onverzettelijke actievoeren in het afgelopen jaar aan de basis ligt van het besluit hem te ontslaan. Wij vinden het ontslagbesluit onacceptabel. Juist door zijn principiële stellingname en zijn inzet bij de bezettingsacties van vorig jaar kwamen de deuren voor een werkelijk gesprek met het UvA-bestuur op een kier te staan, en kwam er een hervormingsagenda tot stand. Dit was voorheen, ook in de medezeggenschap, niet mogelijk. Wij onderkennen dat er zonder personeelsleden zoals Rudolf niets zou zijn veranderd aan de UvA. Daar zijn wij Rudolf dankbaar voor. Uiteraard kan er een spanningsveld ontstaan tussen enerzijds de principiële strijd voor academische vrijheid, tegen rendementsdenken en tegen bureaucratisering, en anderzijds het opvolgen van instructies van de leidinggevende in de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer en de samenwerking met directe collega’s . Eigenschappen die Rudolf wellicht in de perceptie van menigeen in zijn directe werkomgeving tot een lastige werknemer maakten, zijn echter voor de protest- en hervormingsbeweging aan de UvA als geheel van zeer grote waarde geweest, en zijn dat nog steeds. Gezien de omvangrijke onvrede en het ontstaan van de protestbeweging aan de UvA, pleiten wij ervoor het principiële handelen van Rudolf te beschouwen als vakbondsactiviteit, welke vraagt om ontslagbescherming voor de werknemer die zich daarmee bezig houdt. Wij menen dat de prominente rol van Rudolf in de bezettingsacties van vorig jaar op geen enkele manier aanleiding mag zijn voor dit ontslagbesluit en roepen de bestuurder op om elke schijn dat het ontslag van Rudolf van doen heeft met zijn principiële stellingnamen, zijn rol in de bezettingsacties en in de commissies voortvloeiend uit de hervormingsagenda te vermijden door het ontslagbesluit in te trekken en een constructieve inzet van zijn capaciteiten binnen de UvA na te streven. Donya Alinejad, docent AUC Saskia Baas, docent AUC, OR-lid Jan Bogers, ud FEB, OR-lid Iris Breetvelt, onderzoeker Kohnstamm Instituut, COR-lid Rudolf Dekker, historicus Leo Douw, research fellow FMG Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid, woordvoerder hoger onderwijs SP Brian Droop, docent FEB, duo-voorzitter BLG-FNV Roel van Duijn, oprichter PROVO-beweging, publicist Erik Flentge, raadslid SP Amsterdam René Hulst, docent FMG, OR-lid Kitty Jong, vicevoorzitter sectorbestuur FNV Overheid (namens de universiteiten) Barak Kalir, uhd FMG John Kleinen, research fellow FMG Maurice Koster, uhd FEB, COR-lid Joep Leerssen, docent FGw Flip Lindo, gepensioneerd onderzoeker FMG, oud COR-lid Chris Lorenz, associated research fellow Universiteit Bochum Tatiana Markaki, docent FGw, COR-lid Amade M’ charek, docent FMG Arent van Nieukerken, ud FGw Breanndán Ó Nualláin, docent AUC, COR-lid Dimitris Pavlopoulos, ud en OR-lid VU Linda Rigters, adviseur FNV Onderwijs & Onderzoek Yatun Sastramidjaja, docent FMG, OR-lid Arwen Scholten, lid sectorbestuur FNV Overheid Boris Slijper, docent en lid DB Ondernemingsraad VU Maarten Terpstra, liaison officer Studenten Services, COR-lid Koen Vermeylen, ud FEB Lisa Westerveld, persvoorlichter Algemene Onderwijsbond – doc5

Drs. I.S. (Iris) Breetvelt. Na mijn gymnasiumopleiding (1973) heb ik kandidaatsexamen Nederlandse taal- en letterkunde gedaan (1977) en ben vervolgens psychologie gaan studeren.

drs. I.S. (Iris) Breetvelt

Ik behaalde mijn kandidaatsexamen Psychologie (cum laude, 1981) en vervolgens het doctoraal examen Psychologie met als afstudeerrichtingen psychonomie en klinische psychologie en een bijvak geneeskunde (1985). Als kandidaatassistent bij de toenmalige subfaculteit Psychologie van de UvA gaf ik onderwijs en deed ik onderzoekswerkzaamheden. Sinds 1985 ben ik als onderzoeker werkzaam bij het Kohnstamm Instituut, waar ik opdrachtonderzoek uitvoer dat betrekking heeft op onderwijs. Ik heb onderzoek gedaan naar cognitieve processen bij schrijven en software ter ondersteuning van het schrijfproces, leerlingen met functiebeperkingen, zorgleerlingen en adaptief onderwijs. Ontslagen docent en actievoerder Valkhoff krijgt steun van collega's. Onder de ondertekenaars bevindt zich onder andere SP-Kamerlid Jasper van Dijk, Provo-oprichter Roel van Duijn en een aantal prominente leden van de medezeggenschap van de UvA en de VU, zoals de Centrale Ondernemingsraadleden Tatiana Markaki en Iris Breetvelt en voorzitter Breanndán Ó Nualláin.

Ontslagen docent en actievoerder Valkhoff krijgt steun van collega's

Opvallend is ook de ondertekening door Lisa Westerveld, die leiding geeft aan de commissie democratisering & decentralisering. Alle ondertekenaars ondertekenden op persoonlijke titel. Eerder hadden de actiegroepen ReThink UvA, Humanities Rally en DNU het ontslag van de docent al in een gezamelijke verklaring veroordeeld. De val van een revolutionair. Jutta Chorus (@juttachorus) Beste Rudolf, We kennen elkaar niet.

Beste Rudolf,

Ik had je al lang een brief willen schrijven – ik ben vast niet de enige die onder de indruk is van je moed maar er toch al die tijd van heeft afgezien om je een hart onder de riem te steken. Nu ik rijkelijk laat van wal steek, is het ook nog eens een ‘open’ brief, op verzoek van Folia aan de ondertekenaars van jouw solidariteitsverklaring om deze week deze twee opiniepagina’s te vullen.

(Ik ben als enige aansprakelijk voor de inhoud.) Het feit dat veel van de ondertekenaars jou persoonlijk niet zullen kennen, heeft nogal wat mensen, onder wie de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) en jouw directe leidinggevenden, op het idee gebracht dat onze solidariteit met jou op drijfzand is gebouwd. De Maagdenhuisbezetting: De euforie, de verharding & een ontruiming vol misverstanden. Docu.

2 mrch 2016 - Vandaag heeft de voorzitter van de FNV... - Humanities Rally UvA. Vandaag heeft de voorzitter van de FNV... - Humanities Rally UvA. (8) Humanities Rally UvA - Posts. Imgur: The most awesome images on the Internet. Opmerkelijk. FNV-voorzitter Ton Heerts schrijft brief aan UVA om ontslag van Maagdenhuisbezetter/docent Rudolf Valkhoff ongedaan te maken. De @FNV zet zich in voor #AcademischeVrijheid op uw #universiteit, @hanmaartenamman! @_knaw @deVSNU @ScienceguideNL. "Het verbaast ons dat anonieme klachten bij de FGw serieus worden genomen en dat dit mede grond is voor ontslag."

The History of Academic Freedom with Alvin Schexnider. Valkhoff naar rechter om academische vrijheid. De docent werd in september op non-actief gesteld, volgens de UvA omdat hij weigerde zich te schikken in de nieuwe inhoudelijke invulling van de vakken die Valkhoff doceerde.

Valkhoff naar rechter om academische vrijheid

Hij beriep zich op de academische vrijheid en wilde de vakken alleen geven op zijn eigen manier. In januari werd hij officieel ontslagen. Valkhoff spiegelt al langer met een rechtszaak, maar moest eerst wachten op het oordeel van de adviescommissie die zich in opdracht van het College van Bestuur over een bezwaarschrift van Valkhoff boog. Die commissie stelde de UvA ruim twee weken geleden in het gelijk, zo blijkt uit een dossier dat Valkhoff woensdag op zijn Facebookpagina publiceerde. Valkhoff was naar oordeel van die commissie door eigenschappen, mentaliteit en instelling niet meer in staat om goed onderwijs te verrichten. Waarom sleept Rudolf Valkhoff de UvA voor de rechter? UvA-docent Rudolf Valkhoff vecht ontslag aan - AT5: de nieuwszender van Amsterdam en omgeving. Oud Universiteit van Amsterdam docent Rudolf Valkhoff gaat zijn ontslag aanvechten bij de rechter.

UvA-docent Rudolf Valkhoff vecht ontslag aan - AT5: de nieuwszender van Amsterdam en omgeving

Lees ook: UvA-docent Rudolf Valkhoff definitief ontslagen Dat schrijft Folia. Valkhoff speelde een prominente rol tijdens de bezetting van het Maagdenhuis en sprak zich openlijk uit tegen het bestuur van de UvA. Hij werd in september vorig jaar op non-actief gesteld en per 1 februari definitief ontslagen. 'Toen bij de bezetting zijn me dingen aangewreven en nu ben ik ontslagen', stelde Valkhoff in februari in een reactie tegenover AT5. Volgens de UvA werd Valkhoff ontslagen omdat hij weigerde zich te schikken in de nieuwe inhoudelijke invulling van de vakken die hij doceerde. Door een beroep te doen op de academische vrijheid hoopt Valkhoff nu dat het ontslag terug kan worden gedraaid.

COR vraagt UvA Rudolf Valkhoff weer in dienst te nemen. Morgen dient de zaak van oud-docent Rudolf Valkhoff tegen zijn ontslag bij de #UvA. Waar ging die ook alweer over? Over een half uur begint de zaak van Rudolf Valkhof! Volg @JoycePijnenburg voor updates! #maagdenhuis #rudolf #valkhof #DNU #ontslag. Volledige tekst toespraak Rudolf Valkhoff bij de zitting over zijn ontslag @hetMaagdenhuis #AcademischeVrijheid. Toespraak Rudolf Valkhoff via dropbox = laatste woord. Toespraak Rudolf Valkhoff - (mirror) Laatste woord Valkhoff / 21 September 2017. Wij zijn bij de rechtszaak van de in 2016 ontslagen docent Rudolf Valkhoff tegen de #UvA. Houd dit account in de gaten voor updates. #UvA: 'Academische vrijheid is er binnen kaders v/d organisatie. Deadlines liggen formeel vast in onderwijs- en examenreglement.' #Valkhoff.

De zitting over het ontslag van Rudolf #Valkhoff door de #UvA is beëindigd. Uitspraak volgt begin november. UvA voor rechter: werkrelatie met Valkhoff ‘onherstelbaar verstoord’ UvA-docent algemene cultuurwetenschappen en prominent Maagenhuisbezetter Rudolf Valkhoff werd vorig jaar februari officieel ontslagen. Volgens de UvA gebeurde dit omdat de docent weigerde zich te schikken in de herziening van het onderwijsprogramma – dat werd geinitieerd na een negatief oordeel van de visitatiecommissie in 2013 – maar volgens Valkhoff kwam zijn ontslag door zijn kritische houding tijdens de Maagdenhuisbezetting.

‘Ik heb jarenlang gewezen op de kwalijke gevolgen van de hervormingen en het rendementsdenken,' zei hij. Rudolf #Valkhoff en #UvA stonden vandaag voor de rechter. ‘Mooie universiteit, maar helaas gaat dat naar de klote’ 22 sept 2017 - Hoe het misging tussen de UvA en een rebelse docent - by @PVissers. Trouw.nl en krant.nl gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren.

Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op Trouw.nl die aansluiten op uw interesses. Derden kunnen uw internetgedrag volgen en kan gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-statement. Trouw.nl deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen.

Hoe het misging tussen de UvA en een rebelse docent. Ze waren jaloers op hem, aasden op zijn vak. Rudolf Valkhoff weet het zeker: "Er werd steeds aan mijn stoelpoten gezaagd. " De voormalige docent van de Universiteit van Amsterdam (UvA) gebruikt grote woorden om te duiden hoe hij zich voelt. ECLI:NL:RBNHO:2017:9139, Rechtbank Noord-Holland, HAA 16/931 en 16/3938. UvA mag universitair docent ontslaan. UvA mag universitair docent ontslaan Home Direct naar zoekformulier Direct naar navigatiemenu Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl ( Deze pagina is geprint op 2-11-2017. Rechtbank: UvA mocht docent Rudolf Valkhoff ontslaan - Folia. Docent Rudolf Valkhoff in hoger beroep - Folia.

‘Rechtspositie UvA-medewerker bij ontslag onder druk’ - Folia. Parrhêsia. Jasper Mekkes Gezien communicatie het allerbelangrijkste is in het werkende leven en gesteld dat voor een optimale communicatie basiswaarden als waarheid en rechtvaardigheid essentieel zijn, is filosofie een belangrijk vak. Het is bovendien niet alleen de oorsprong van de wetenschap, die begon met filosofen die zichzelf en anderen vragen stelden, maar ook de manier voor de kennis om vooruit te komen; met vernieuwende ideeën die ontstaan na het diepere (zelf)onderzoek. Een interessant onderdeel van de filosofie, het ‘vrijmoedig de waarheid spreken’ (Grieks: parrhêsia) is iets wat individuen vooruit kan helpen in van nature vaak neerdrukkende, achteruitwerkende instituties.

Verloren man Onze suboptimale, want uitsluitend op meerderheden gebaseerde democratische systeem houdt echter niet zo van parrhêsia. Socrates verwijst in de Apologie daarmee naar het gevaar voor het individu wanneer hij de waarheid spreekt. Frontaal Naakt. » Parrhêsia. Jasper Mekkes sur Twitter : "Rudolf Valkhoff, held van de Maagdenhuisbezetting, is geestelijk ingestort. Laten we de verantwoordelijken; Geert ten Dam, Fred Weerman en René Boomkens van de @UVA , maar eens wijzen op de consequenties van hun handelen jegen.

Twitter. 5) Heraanstelling van docent Rudolf Valkhoff en volledige excuses voor de schandelijke manier waarop hij is ontslagen. HumanitiesRally on Twitter: "5) Heraanstelling van docent Rudolf Valkhoff en volledige excuses voor de schandelijke manier waarop hij is ontslagen." Welcome home! This timeline is where you’ll spend most of your time, getting instant updates about what matters to you. Tweets not working for you? HumanitiesRally on Twitter: "5) Heraanstelling van docent Rudolf Valkhoff en volledige excuses voor de schandelijke manier waarop hij is ontslagen." Actiegroep tegen UvA: acties als Valkhoff baan niet terugkrijgt.

8:09 AM - 7 Nov 2018 AD-tweet Actiegroep tegen UvA: acties als Valkhoff baan niet terugkrijgt. Parool - Actiegroep tegen UvA: acties als Valkhoff baan niet terugkrijgt. Parool.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Parool - Actiegroep tegen UvA: acties als Valkhoff baan niet terugkrijgt - Amsterdam - PAROOL. 'Rudolf is meer dan de docent die Algemene Cultuurwetenschappen het studeren waard maakte,' schrijft de groep in een persbericht. 'Hij is de énige docent die zich niet heeft laten bang maken om koste wat kost voor de rechten van studenten op te komen en daarmee trouw is gebleven aan zijn promotie-eed.'

8:32 AM - 7 Nov 2018 De actiegroep Autonome Universiteit dreigt met harde acties als de UvA de ontslagen hoogleraar Rudolf Valkhoff niet opnieuw een aanstelling aanbiedt. Frank Hettinga sur Twitter : "Actiegroep Autonome Universiteit dreigt met harde acties als de oud-hoogleraar cultuurwetenschappen Rudolf Valkhoff niet terugkeert aan de UvA. De wetenschapper is dankbaar, maar heeft er geen geloof meer in. Folia - Autonome Universiteit dreigt met acties als Valkhoff zijn baan niet terugkrijgt. Autonome Universiteit dreigt met acties als Valkhoff zijn baan niet terugkrijgt - Folia. Voormalig docent Rudolf Valkhoff werd begin 2016 ontslagen door de universiteit nadat hij een jaar eerder op non-actief werd gesteld. Volgens de UvA was de werkrelatie met Valkhoff ‘onherstelbaar verstoord’ omdat hij niet goed functioneerde en hij weinig bereid was zich te voegen naar een nieuw curriculum, terwijl Valkhoff steeds heeft gezegd dat hij ontslagen werd vanwege zijn deelname aan de Bungehuis- en Maagdenhuisbezetting.

Vorig jaar stelde de rechtbank de UvA in het gelijk. 9:02 AM - 7 Nov 2018 Folia-tweet Autonome Universiteit dreigt met acties als Rudolf Valkhoff zijn baan niet terugkrijgt. Parool - Valkhoff: 'UvA heeft mijn carrière overhoop geschoten' Hettinga. Parool.nl gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden. 5:21 PM - 9 Nov 2018 - hettinga's tweet is inmiddels foetsie.

Academiekus 在 Twitter:"Misschien had u even moeten checken of dat zogenaamde 'persbericht' van de 'autonome universiteit' wel van hen afkomstig was. Dat was namelijk niet zo. Zie onderschrift bij bericht op Folia. Best slordig van het Parool, om er zo in. @frankhettinga @parool Misschien had u even moeten checken of dat zogenaamde 'persbericht' van de 'autonome universiteit' wel van hen afkomstig was. Dat was namelijk niet zo. Zie onderschrift bij bericht op Folia. Best slordig van het Parool, om er zo in.

Bovendien is Valkhoff geen hoogleraar, zoals in het artikel staat. Wederom een fout. Hij is een docent die al 10 jaar geen wetenschappelijke publicatie heeft geschreven… Uživatel Academiekus na Twitteru: „Bovendien is Valkhoff geen hoogleraar, zoals in het artikel staat. Wederom een fout. Hij is een docent die al 10 jaar geen wetenschappelijke publicatie heeft geschreven… Academiekus on Twitter: "Bovendien is Valkhoff geen hoogleraar, zoals in het artikel staat. Wederom een fout. Hij is een docent die al 10 jaar geen wetenschappelijke publicatie heeft geschreven… ECLI:NL:CRVB:2019:51, Centrale Raad van Beroep, 17/7992 AW. ECLI:NL:CRVB:2019:51, Centrale Raad van Beroep, 17/7992 AW. ( mirror) uitspraak ECLINLCRVB201951. Oud-docent Rudolf Valkhoff verliest hoger beroep over ontslag. Maagdenhuis en P.C. Hoofthuis beklad met ‘Rudolf heeft gelijk’

Ok, jongens. Wie schrijft er zo netjes in schoolschrift? #maagdenhuis #RudolfValkhoff #UvA… Bezetters P.C. Hoofthuis veroordeeld tot boetes. Twitter. De aanwezigen (onder wie ik) kregen zelfs een cadeautje van hem.…