background preloader

15 mei 2019 presentatie rapport Comm: van Rijn -- en reacties

Facebook Twitter

Ministerie van OCW sur Twitter : "Benieuwd naar de toekomstige bekostiging van het hoger onderwijs? Aanstaande woensdag presenteert de Commissie van Rijn tussen 09:30-11:00 uur haar advies aan Minister @ivanengelshoven . Kijk woensdag live mee via https:/ >>32:33 Adviescommissie van Rijn presenteert haar rapport in Nieuwspoort. Imgur: The magic of the Internet. ( mirror ) Rapport Commissie Van Rijn - 15 mei 2019 "Wissels om" ( mirror ) Rapport Commissie Van Rijn - "Wissels om" 15 mei 2019 - scienceguide versie.

( mirror ) - herverdeling per Universiteit - source - rapport pagina 121. Ton van Kints. Commissie-Van Rijn biedt advies bekostiging hoger onderwijs en onderzoek aan. Herverdelen niet de oplossing. Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies ‘Bekostiging Hoger Onderwijs’ aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven.

Herverdelen niet de oplossing

De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten. “Wij zien het probleem van onbekostigde studenten en daar is inderdaad meer geld voor nodig. Het is echter geen oplossing deze middelen weg te halen bij andere instellingen en hun studenten. Herverdelen binnen de bestaande budgetten is niets anders dan het verschuiven van problemen. Herverdelen niet de oplossing. Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies ‘Bekostiging Hoger Onderwijs’ aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven.

Herverdelen niet de oplossing

De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten. “Wij zien het probleem van onbekostigde studenten en daar is inderdaad meer geld voor nodig. Het is echter geen oplossing deze middelen weg te halen bij andere instellingen en hun studenten. Herverdelen binnen de bestaande budgetten is niets anders dan het verschuiven van problemen. Ver. Hogescholen sur Twitter : "Reactie op advies commissie van Rijn: Herverdelen binnen de bestaande budgetten is niets anders dan het verschuiven van problemen. @MauriceLimmen vindt het een slecht idee om problemen van de een op te lossen door geld weg.

VSNU - Nieuwsbericht tav Comm van Rijn. VSNU - Nieuwsbericht tav Comm van Rijn. Vandaag presenteert de adviescommissie financiering hoger onderwijs het eindrapport ‘Wissels Om’.

VSNU - Nieuwsbericht tav Comm van Rijn

Het rapport geeft een flink aantal aanbevelingen over de bekostiging van het hoger onderwijs, zowel op de korte als op de lange termijn. De Vereniging van Universiteiten spreekt waardering uit voor de inzet van de commissie. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “Dit rapport biedt aanbevelingen over de grote vragen rond de financiering van universiteiten, en een doorkijk naar een wenselijke ontwikkeling: van het huidige ‘verdeelmodel’ naar een daadwerkelijk ‘bekostigingsmodel’. Het is essentieel dat dit leidt tot een toereikende bekostiging die past bij de maatschappelijke opgaven en ambities van Nederland als kennisland. Nederland moet wat de VSNU betreft de komende jaren over de hele linie fors investeren in kennis om de 3% BBP-doelstelling te halen en daarmee ook in de toekomst competitief en welvarend te blijven.

( mirror ) uitgebreide reactie KNAW op rapport Van Rijn. Reactie op rapport Van Rijn: 'investeringen in bètatechniek gaan ten koste van andere disciplines die ook al sterk onder druk staan' — KNAW. Reactie op rapport Van Rijn: 'investeringen in bètatechniek gaan ten koste van andere disciplines die ook al sterk onder druk staan' — KNAW. De aanbevelingen van de commissie Van Rijn om meer transparantie te bieden en de prikkel te verminderen die uitgaat van grotere studentenaantallen in de huidige financiering verdienen steun.

Reactie op rapport Van Rijn: 'investeringen in bètatechniek gaan ten koste van andere disciplines die ook al sterk onder druk staan' — KNAW

Ook de inzet op meer samenwerking is verstandig. De zwakte van het rapport, aldus Van Saarloos, is dat de commissie alleen op macroniveau en vanuit financieel perspectief naar het wetenschapssysteem heeft gekeken. Bovendien veroorzaken de aanbevelingen die de commissie doet voor 2020 en 2021 veel grotere schokken in het systeem dan het rapport doet vermoeden. De Jonge Akademie en de KNAW wezen er onlangs in een verklaring al op dat ze abrupte verschuivingen van gelden schadelijk achten. Wim van Saarloos sur Twitter : "Reactie @_knaw op Rapport Van Rijn: analyse van knelpunten herkenbaar, maar investeringen in bètatechniek gaan ten koste van andere disciplines die ook al sterk onder druk staan. Klik onderaan op onze reactie door naar onde. De wetenschap moet terug het hok in. Dat zegt columnist en wetenschapper @ryhertzberger. Ze gaat in debat met @WimvanSaarloos, president van de @_knaw. 12.10 op @NPO1!…

>>end Te gast: Wim van Saarloos ( president KNAW ) Rosanne Hertzberger, KNAW sur Twitter : "Nu in #Buitenhof: KNAW-president @WimvanSaarloos over 'rammelend onderzoek' en reactie op rapport commissie Van Rijn: 'investeringen in bètatechniek gaan ten koste van andere disciplines die ook al sterk onder druk staan' Bèta-wetenschappers tegen bezuinigingen in andere wetenschapsgebieden.

Bèta-wetenschappers tegen bezuinigingen in andere wetenschapsgebieden. 11 juni 2019.

Bèta-wetenschappers tegen bezuinigingen in andere wetenschapsgebieden

Wij, wetenschappers werkzaam in bèta/techniek in Nederland, reageren met instemming op de analyse van de Commissie Van Rijn dat het noodzakelijk is om meer geld te investeren in onderwijs en onderzoek in onze sector. Wij benadrukken echter dat wij ons in de eerste plaats wetenschapper voelen. Daarom willen wij niet dat investeringen in bèta/techniek ten koste gaan van andere wetenschapsgebieden. De belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen waar we voor staan vereisen samenwerking tussen wetenschappers van allerlei disciplines, niet enkel wetenschappers vanuit bèta en techniek. Wij vinden het schadelijk voor de Nederlandse wetenschap als geheel en voor bètawetenschappen in het bijzonder dat wetenschapsgebieden en wetenschappers op deze manier tegen elkaar uitgespeeld worden. Oproep bètawetenschappers: investeringen bèta/techniek mogen niet ten koste gaan van andere wetenschapsgebieden. Steun betuigen kan via.

RUG - Van Rijn advice hits UG hard. The advice from the Van Rijn committee concerning the funding of higher education has heavy consequences for the UG as a broad-based classical university.

RUG - Van Rijn advice hits UG hard

The proposed redistribution of funds in favour of technical sciences is at the expense of degree programmes in the humanities, social sciences and medicine. RUG - Van Rijn advice hits UG hard. The advice from the Van Rijn committee concerning the funding of higher education has heavy consequences for the UG as a broad-based classical university.

RUG - Van Rijn advice hits UG hard

The proposed redistribution of funds in favour of technical sciences is at the expense of degree programmes in the humanities, social sciences and medicine. The appendix of the report shows that UG funding would be structurally reduced by around € 9 million net per year. According to Rector Magnificus Elmer Sterken, the committee’s advice in the short term is not a solution to the problems that the entire education sector has experienced for years, such as high work pressure and the lagging funding per student. AAAS. Dit had de Commissie Van Rijn ook kunnen schrijven. Perspectief bieden i.p.v. universiteiten tegen elkaar uitspelen!

Dit advies kost de RUG 9 miljoen per jaar. Schrale troost is dat het ruimtegebrek in de gebouwen van de sociale faculteit zo wel opgelost worden... Uni Leiden - College van Bestuur acht voorstellen in het rapport van de commissie Van Rijn onevenwichtig - Universiteit Leiden. Uni Leiden - College van Bestuur acht voorstellen in het rapport van de commissie Van Rijn onevenwichtig - Universiteit Leiden. Carel Stolker sur Twitter : "Minister wil “zachte landing”, maar Van Rijn leidt tot grote herverdelings-effecten tussen uni’s.□ Slecht voor alfagamma (en geneeskunde). Vooral jonge universiteiten en OU slachtoffer, maar zij niet alleen. Perspectief zachte. Ook @univgroningen en @UniLeiden reageren op het advies van de commissie Van Rijn. "onevenwichtig en potentieel desastreus" Wat ons in Leiden toch weer verbaast is de tekst in het advies-Van Rijn over al dat geld dat in de NL-universiteiten op de plank zou blijven liggen. Hier nog even hoe het echt zit.

Carel Stolker sur Twitter : "Goed stukje. ⁦@UniLeiden⁩ bijv. zou in het advies-Van Rijn al ruim 5M moeten inleveren en overmaken (met dramatische effecten op ons onderwijs). En daar bovenop moet ze nog eens miljoenen extra investeren in de eigen bèta’s, t. Radboud - College van bestuur: 'grote zorgen' over rapport commissie-Van Rijn. Het college heeft het adviesrapport van de commissie-Van Rijn over de bekostiging van het hoger onderwijs ontvangen en reageert daarop als volgt: Op grond van eerste lezing roept het rapport veel vragen bij ons op.

Radboud - College van bestuur: 'grote zorgen' over rapport commissie-Van Rijn

Net als de VSNU maken we ons grote zorgen over de gevolgen van de aanbevelingen voor de alfa-, gamma- en medische wetenschappen en onze opleidingen in het bijzonder. Als brede universiteit lijkt de Radboud Universiteit op grond van de huidige aanbevelingen stevig getroffen te worden. Het risico is dat met de aanbevelingen uit dit advies niet alleen nieuwe knelpunten gecreëerd worden, maar ook bestaande knelpunten verergeren. Radboud - College van bestuur: 'grote zorgen' over rapport commissie-Van Rijn - Radboud Universiteit.

Het college heeft het adviesrapport van de commissie-Van Rijn over de bekostiging van het hoger onderwijs ontvangen en reageert daarop als volgt: Op grond van eerste lezing roept het rapport veel vragen bij ons op.

Radboud - College van bestuur: 'grote zorgen' over rapport commissie-Van Rijn - Radboud Universiteit

Net als de VSNU maken we ons grote zorgen over de gevolgen van de aanbevelingen voor de alfa-, gamma- en medische wetenschappen en onze opleidingen in het bijzonder. Als brede universiteit lijkt de Radboud Universiteit op grond van de huidige aanbevelingen stevig getroffen te worden. Het risico is dat met de aanbevelingen uit dit advies niet alleen nieuwe knelpunten gecreëerd worden, maar ook bestaande knelpunten verergeren. Het college van bestuur zal zich de komende periode binnen en buiten VSNU-verband inzetten voor het behoud van ons hoogwaardige onderzoek en onderwijs over de volle breedte van de wetenschap.​ Het college van bestuur @Radboud_Uni reageert met 'grote zorgen' op rapport commissie-Van Rijn over bekostiging hoger onderwijs. College van Bestuur UvA reageert op rapport Van Rijn - Universiteit van Amsterdam. De VSNU kwam vanmorgen met een eerste reactie.

College van Bestuur UvA reageert op rapport Van Rijn - Universiteit van Amsterdam

Hieronder de reactie van het College van Bestuur van de UvA. Er zitten positieve elementen in het advies van de commissie Van Rijn, zoals de verschuiving van variabele naar vaste financiering, die het systeem minder gevoelig maakt voor schommeling. Voor de korte termijn kan de voorgestelde herverdeling naar bèta en techniek echter niet zonder extra financiële middelen. Op deze manier pakt het voorstel desastreus uit voor alfa- en gamma- en de medische opleidingen. Het probleem van bèta en techniek wordt opgelost door het probleem bij andere sectoren te vergroten. Positief is dat de knelpuntenanalyse van de VSNU wordt gevolgd, dat ingezien wordt dat ons universitaire systeem structureel onder druk staat en dat maatregelen worden voorgesteld om verkeerde financiële prikkels aan te pakken.

Verder worden knelpunten rondom toegankelijkheid, zoals schakelonderwijs, niet geadresseerd. Geert ten Dam, Jan Lintsen en Karen Maex. College van Bestuur UvA reageert op rapport Van Rijn - Universiteit van Amsterdam. De VSNU kwam vanmorgen met een eerste reactie. Hieronder de reactie van het College van Bestuur van de UvA. Er zitten positieve elementen in het advies van de commissie Van Rijn, zoals de verschuiving van variabele naar vaste financiering, die het systeem minder gevoelig maakt voor schommeling. Voor de korte termijn kan de voorgestelde herverdeling naar bèta en techniek echter niet zonder extra financiële middelen. Op deze manier pakt het voorstel desastreus uit voor alfa- en gamma- en de medische opleidingen. Het probleem van bèta en techniek wordt opgelost door het probleem bij andere sectoren te vergroten.

UvA Amsterdam sur Twitter : "Geert ten Dam, vz UvA, over commissie Van Rijn: ‘Het probleem van bèta en techniek wordt opgelost door het probleem bij andere disciplines te vergroten. Het voorstel pakt desastreus uit voor de sociale en geesteswetenschappen, Reactie Tilburg University op advies commissie Van Rijn. De VSNU heeft zich over het rapport gebogen en heeft haar mening verwoord in dit persbericht.

Vanuit een budgetneutrale situatie wordt een herverdeling van gelden geadviseerd ten koste van onder andere de jonge universiteiten waar Tilburg University er een van is. Voorzitter van het College van Bestuur, Koen Becking: 'De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend voor onze universiteit. De alfa en gamma-wetenschappen krijgen landelijk forse bezuinigingen voor de kiezen als er geen extra geld komt. Reactie Tilburg University op advies commissie Van Rijn. De VSNU heeft zich over het rapport gebogen en heeft haar mening verwoord in dit persbericht.

Vanuit een budgetneutrale situatie wordt een herverdeling van gelden geadviseerd ten koste van onder andere de jonge universiteiten waar Tilburg University er een van is. Voorzitter van het College van Bestuur, Koen Becking: 'De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend voor onze universiteit. De alfa en gamma-wetenschappen krijgen landelijk forse bezuinigingen voor de kiezen als er geen extra geld komt. Dat terwijl de vraag naar onze opleidingen de afgelopen jaren fors is toegenomen. Reactie College van Bestuur op Commissie Van Rijn @koenbecking. Uni Maastricht onevenredig hard geraakt door Commissie van Rijn rapport - nieuws. Vandaag publiceerde de Adviescommissie van Rijn het rapport “Wissels om; Naar een transparante en evenwichtige bekostiging en meer samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek”. De opdracht van de commissie spitste zich toe op vier thema’s: de kostenontwikkeling in opleidingsgebieden, en specifiek de knelpunten in de bekostiging van het bètatechnisch onderwijs en onderzoekde nominale bekostigingssystematiek, in relatie tot toegankelijkheid en gelijke kansen in het hoger onderwijsfinanciële prikkels in de onderwijsbekostiging ten aanzien van studentenaantallende verdeling van de onderzoekbekostiging van universiteiten en van hogescholen Vooral jonge universiteiten geraakt De adviescommissie richt zich in haar aanbevelingen vooral op additionele bekostiging van bèta/techniek en zij-instromers.

De mogelijke consequenties hebben vooral een negatief effect op universiteiten met een klein aandeel bèta/techniek-studenten. ‘Vaste voet’ niet aangepakt. UM onevenredig hard geraakt door Commissie van Rijn rapport - nieuws - Maastricht University. Vandaag publiceerde de Adviescommissie van Rijn het rapport “Wissels om; Naar een transparante en evenwichtige bekostiging en meer samenwerking in het hoger onderwijs en onderzoek”. De opdracht van de commissie spitste zich toe op vier thema’s: de kostenontwikkeling in opleidingsgebieden, en specifiek de knelpunten in de bekostiging van het bètatechnisch onderwijs en onderzoekde nominale bekostigingssystematiek, in relatie tot toegankelijkheid en gelijke kansen in het hoger onderwijsfinanciële prikkels in de onderwijsbekostiging ten aanzien van studentenaantallende verdeling van de onderzoekbekostiging van universiteiten en van hogescholen Vooral jonge universiteiten geraakt.

Rianne Letschert sur Twitter : "Benieuwd naar de voorstellen voor een zachte landing. Ook in het kader van de al in @MaastrichtU afgesloten kwaliteitsafspraken veel vragen. Aan de ene kant intensivering van ons onderwijs en aan de andere kant bezuiniginge. Carel Stolker sur Twitter : "Dat snap ik heel goed, Rianne, ook hier in Leiden (en waar niet?). Veel hangt af van de uitkomsten van de voorjaarsnota, en de vraag of die (verhoopte) gelden vervolgens structureel zijn. Als dat niet zo is, dan hebben jij (en. Carel Stolker sur Twitter : "Absoluut. En niemand weet nog hoe je als bv Leiden, Radboud of Groningen structureel tussen 5 en 9 miljoen moet bezuinigen en tegelijkertijd je bèta-opleidingen verruimen? Als je dat zou willen, en dat was de bedoeling volgens. Erasmus Universiteit - CvB teleurgesteld in herverdeling van gelden. College van Bestuur @erasmusuni is uiterst teleurgesteld in de voorgestelde herverdeling van gelden hoger onderwijs #vanrijn…

Goed nieuws voor de @tudelft… SAXION - Adviesrapport ‘Wissels om’ van commissie-Van Rijn heeft averechts effect voor HBO. “Van Rijn vraagt met zijn advies terecht aandacht voor techniekonderwijs. Hij vertaalt dat door naar het WO maar vreemd genojg niet naar het HBO”, zegt Anka Mulder, bestuursvoorzitter van hogeschool Saxion. “Saxion heeft een relatief zeer hoog percentage techniekstudenten, ongeveer een derde van de studenten volgt een technisch opleiding. Daarmee levert de hogeschool een belangrijke bijdrage aan de regionale economie. Daar is geen aandacht voor in dit advies en dat treft ons dus onevenredig zwaar.” Er wordt 260 miljoen euro herverdeeld op basis van één andere indicator, namelijk het aantal studenten dat wisselt van instelling. Saxion roept minister Van Engelshoven op om de herverdeling niet alleen te baseren op “wisseling van opleiding tussen instellingen”, maar in de HBO ook te kijken naar techniek zoals dat is gedaan in het WO.

Saxion.nl Adviesrapport Wissels om van commissie Van Rijn heeft averechts effect voor HBO. Saxion twitter - Het adviesrapport van de commissie Van Rijn over de bekostiging van het hoger beroepsonderwijs heeft volgens het College van Bestuur van Saxion een averechts effect voor het hoger onderwijs. Twitter. Hbo techniek en regio benadeeld in advies nieuwe bekostiging hoger onderwijs. Commissie Van Rijn : Geen cent erbij voor HBO techniek! Wat een treurigheid. Hbo techniek en regio benadeeld in advies nieuwe bekostiging hoger onderwijs. Lees hier de reactie @hanze op het advies van commissie Van Rijn. InHolland - Rapport Van Rijn: bekostiging hoger onderwijs op de schop. Universiteiten en hogescholen moeten in de toekomst voor hun bekostiging minder afhankelijk worden van studentenaantallen.

Dat adviseert de commissie-Van Rijn, die onderzoek deed naar de financiering van het hoger onderwijs. Ook vindt de commissie dat hogescholen, zoals Inholland, die veel studenten opvangen die na switch of uitval instromen vanuit een andere opleiding of instelling, worden benadeeld omdat ze bekostiging mislopen. En dus zou het bestaande geld voor het hoger onderwijs moeten worden herverdeeld. Www.inholland. Hogeschool Inholland sur Twitter : "'De financiering vh hoger onderwijs moet op de schop' adviseert Commissie Van Rijn aan minister @ivanengelshoven Is het herverdelen van bestaand geld de juiste oplossing? Draadje : "WOinActie is verheugd dat het Rapport vd Cie van Rijn erkent dat de werkdruk aan de universiteiten te hoog is, en oproept om over te gaan van een verdelings- naar een bekostigingsmodel. Maar daarom is het des te teleurstellender d.

WOinactie no Twitter: "WOinActie is verheugd dat het Rapport vd Cie van Rijn erkent dat de werkdruk aan de universiteiten te hoog is, en oproept om over te gaan van een verdelings- naar een bekostigingsmodel. Maar daarom is het des te teleurstellender dat. Bem-vindo(a) à página inicial! Esta timeline é o local em que você passará o maior tempo, recebendo atualizações instantâneas sobre o que realmente interessa a você. Os Tweets não estão funcionando com você? Dit zijn slechts enkele eerste reacties: vanmiddag vergadert WOinActie o.m. over het rapport en toekomstige acties. 17 uur, St Jacobsstraat 22, Utrecht. Alle studenten en universitaire medewerkers welkom!

Dus komt allen naar de #WOinActie vergadering vanmiddag: 15 mei van van 17 tot (max.) 19 uur Adres: Algemene Onderwijsbond, St Jacobsstraat 22, Utrecht… Remco Breuker @koryoinleiden Wat bestuurlijke volwassenheid en ouderwets lef zou de Commissie van Rijn niet hebben misstaan door gewoon de opdracht te hebben geweigerd: zo kan het niet, wij kunnen hier niet mee aan de slag. In plaats daarvan een rapport. Ingrid Robeyns sur Twitter : "Groot positief punt van het Rapport van de Commissie van Rijn: helder en duidelijke erkenning van de beknelde situatie mbt werkdruk aan de universiteiten. Nu denk je misschien: dat weten we toch al lang. Maar vergis je niet:

@WOinActie komt zodadelijk met een officiele reactie op het adviesrapport van de "Commissie van Rijn". Check it out! Remco Breuker sur Twitter : "Hoe wel te hervormen? Door de universiteit radicaal in te krimpen (ik denk al snel aan 50-75%) en de studenteninstroom nog radicaler aan te pakken. Strenge selectie aan de poort, zodat alleen de studenten die kunnen én willen.

Van Rijn blz 17: Het "kan zonder extra middelen niet worden voorkomen dat instellingen met negatieve reallocatie- effecten voor lastige keuzes komen te staan. Wat ook gezegd moet worden: het Rapport van Rijn berust op verkeerde assumptie, dat alfa/gamma niet economisch relevant zouden zijn. Het tegendeel is waar (zie mijn boek "Een wereld vol patronen.

Twitter. Willem Halffman sur Twitter : "@WOinactie krijgt op de cruciale punten gelijk van het rapport Van Rijn: de extreme werkdruk komt ook door te krappe budgetten en doorgeschoten concurrentie. (Maar als de aanbevelingen allemaal worden gevolgd, wordt voor vel. NRC - Geldtekort voor wetenschappelijk onderwijs wordt eindelijk erkend. Commissie-Van Rijn: minder groeiprikkels en meer geld naar bèta-techniek. Het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek is van hoge kwaliteit, maar dat is niet lang meer vol te houden, staat in het advies dat de commissie onder leiding van voormalig staatssecretaris Martin van Rijn vanochtend presenteerde. Studenten en docenten ervaren steeds meer druk, de balans tussen onderwijs en onderzoek is zoek en de student-gebonden bekostiging is een “pervers mechanisme” dat tot een ‘race to the bottom’ dreigt te leiden.

Het huidige systeem is onvoldoende transparant -“we sturen in de mist”- en moedigt instellingen aan om zo veel mogelijk studenten aan te trekken, onder meer door Engelstalige en nieuwe opleidingen te starten. Dat zorgt voor capaciteitsproblemen en studentenstops, zelfs bij bèta-technische opleidingen. Het Nederlandse #hoger #onderwijs en onderzoek is van hoge kwaliteit, maar dat is niet lang meer vol te houden. Er moet snel iets gebeuren aan de perverse prikkels. Lees meer #commissievanrijn #hbo #wo. ‘Extra geld voor technische studies goede stap, maar meer nodig’ ‘Extra geld voor technische studies goede stap, maar meer nodig’ ? reactie's LSVb en ISO ? - nog niets van gezien dus waarschijnlijk waren ze van te voren niet op de hoogte gesteld van het rapport.

Commissie Van Rijn stelt: rijksbijdrage per student gedaald. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is tevreden dat de Commissie Van Rijn in het rapport ‘Wissels om’ nu eindelijk zwart op wit heeft gezet dat de rijksbijdrage per student is gedaald. Tot nu toe was er constant discussie tussen de politiek, de minister en de verschillende belangenverenigingen over of deze bijdrage nu was toegenomen of was afgenomen. LSVb-voorzitter Carline van Breugel: ”Het is erg gevaarlijk dat ons stelsel zo ondoorzichtig is dat zelfs de minister niet weet hoe het er nu daadwerkelijk voor staat.

Het stelsel is oncontroleerbaar en destructief geworden, zowel de studenten als de kwaliteit gaan hier aan onderdoor”. De commissie stelt dat het huidige financieringsstelsel onwenselijke en onbedoelde effecten heeft die het onderwijs onder druk zetten. Zo worden instellingen gedwongen om zoveel mogelijk studenten aan te nemen om hun inkomsten stabiel te houden wat er onder andere voor zorgt dat er meer studenten per docent worden ingeroosterd. Haal onderwijsbezuinigingen uit de Voorjaarsnota - Stichting van het Onderwijs.

Komende week is het debat over de Voorjaarsnota 2019. Haal onderwijsbezuinigingen uit de Voorjaarsnota - Stichting van het Onderwijs. Komende week is het debat over de Voorjaarsnota 2019. Zihni Özdil sur Twitter : "Dit @decorrespondent artikel is cruciaal. Het legt bloot hoe de politiek van het hoger onderwijs een marktproduct heeft gemaakt. Gevolg: de perverse prikkels waar we nu tegenaan lopen. Ik vraag vandaag een spoeddebat aan zodat d. Eppo Bruins @eppobruins Minister @ivanengelshoven bevestigt dat het krantenbericht dat er 150 miljoen euro zou worden overgeheveld van geesteswetenschappen naar beta/techniek niet klopt. En dat als het wel zou kloppen, ze het niet zou uitvoeren. Namens. Minister @ivanengelshoven zegt dat als het voorstel van Van Rijn wordt dat er €150 miljoen overgeheveld wordt van de geesteswetenschappen naar bétatechniek "ik dat niet uit ga voeren" #AOwetenschappen.

Paul van Meenen sur Twitter : "Goed advies over bekostiging hoger onderwijs van cie Van Rijn. Geld van de plank naar student en docent, meer vast geld, minder concurrentie op studentenaantal. En meer geld naar technische studies; dat moet met extra geld!… Een tevreden @Paul_van_Meenen zegt bij de presentatie van de commissie van Rijn: Frank Futselaar - Er staan best goede dingen in het advies van de Commissie Van Rijn, maar 250 miljoen naar technische universiteiten overhevelen zonder extra geld betekent echt een kaalslag voor de overige universiteiten. Niet aanvaardbaar. Zihni Özdil sur Twitter : "Goed dat cie van Rijn een paar perverse prikkels aanpakt. Maar zonder extra geld wordt er flink gekort op belangrijke studies. En dat is een verschuiving van problemen ipv een oplossing. Daarom stelt GroenLinks voor dat er daadw. Kirsten van den Hul sur Twitter : "Pindakaas van de ene kant van de boterham naar de andere smeren. Fijn voor de één, droog brood voor de ander. Of je smeert extra pindakaas op de boterham. Veel beter plan. #nietofof #maarenen #investeren #uuru…

Roelof Bisschop sur Twitter : "Eindelijk wissel om! Studenten en personeel in hoger onderwijs zijn al jaren een uitgeknepen citroen. Helemaal eens met Commissie Van Rijn dat perverse concurrentie in hoger onderwijs en ontwrichtende financiering van onderz. Adviescommissie: “ Meer geld voor technische opleidingen “ . Zeer begrijpelijk, want techniek raakt de gehele maatschappij en alle sectoren!! #Techniekpact. Reactie op Commissie-Van Rijn: Voorkom kortingen op sociale en geesteswetenschappen. Reactie op Commissie-Van Rijn: Voorkom kortingen op sociale en geesteswetenschappen. 15 mei 2019. Frans van Heest sur Twitter : "Waarom moet hogeschool @Saxion €4 mln. bezuinigen, een hogeschool met veel techniekonderwijs en in de regio. @harmbeertema wil dat dit voorstel van Martin van Rijn niet wordt uitgevoerd door de minister. Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid. Et advies van de adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek (Kamerstuk 31288 726)

De vaste Kamercommissie onderwijs heeft 116 vragen gesteld over het rapport van Van Rijn over een nieuw bekostigingsmodel in het hoger onderwijs. Frans van Heest no Twitter: "De vaste Kamercommissie onderwijs heeft 116 vragen gesteld over het rapport van Van Rijn over een nieuw bekostigingsmodel in het hoger onderwijs. . NOS Journaal Wo 15 mei 12:00. Scienceguide - Zorgen en opluchting over advies Commissie Van Rijn.