background preloader

TU Delft ondernemende universiteit

Facebook Twitter

Conflict of interest. The presence of a conflict of interest is independent of the occurrence of impropriety.

Conflict of interest

Therefore, a conflict of interest can be discovered and voluntarily defused before any corruption occurs. A widely used definition is: "A conflict of interest is a set of circumstances that creates a risk that professional judgement or actions regarding a primary interest will be unduly influenced by a secondary interest. "[1] Primary interest refers to the principal goals of the profession or activity, such as the protection of clients, the health of patients, the integrity of research, and the duties of public office. Secondary interest includes not only financial gain but also such motives as the desire for professional advancement and the wish to do favours for family and friends, but conflict of interest rules usually focus on financial relationships because they are relatively more objective, fungible, and quantifiable.

Marco Waas - TU Delft YES! = TNO start-up company

Prof. Berkhout 2002, VZ vd commissie- geluidsnormen Schiphol. Prof.dr.ir. Coenraad Esveld - Prorail. Russenruzie bederft promotiepret. 21 februari 2008 door jos wassinkAantal keer bekeken: 2161Dit artikel verscheen in Delta jaargang 40, nummer 7 De rector van de Staatscademie voor Kunsten en Architectuur te Jekaterinenburg (Oeral) zou bij de rector magnificus van de TU bezwaar hebben ingediend wegens ongeautoriseerd gebruik van teksten uit Russische publicaties.

Russenruzie bederft promotiepret

De beschuldigingen rechtvaardigen volgens de commissie van promoties tot dusverre geen maatregelen. Delta werd met een e-mail op de hoogte gesteld van de Russische brief. Maar de rector heeft nog niets ontvangen. "We zien het tegemoet," verklaart rector magnificus prof.dr.ir. Delfts kopieer werk NRCHandels blad, 11febr2012. Oude fraude. 13 februari 2012 door Jos WassinkAantal keer bekeken: 1226Dit artikel verscheen in Delta jaargang 44, nummer 4 De NRC publiceerde afgelopen weekend in de wetenschapsbijlage een reconstructie van een geval van wetenschapsfraude aan de TU: Delfts kopieerwerk.

Oude fraude

De affaire uit 2008 is weer actueel door een overzicht van gevallen van wetenschapsfraude dat de universiteiten onder de vlag van de VNSU onlangs publiceerden naar aanleiding van de affaire Stapel. Er bleken vanaf 1 januari 2005 112 onderzoeken geweest te zijn, die 27 gegronde gevallen hebben aangetoond. Het AMC en de Radbouduniversiteit voeren de lijst aan met 8 respectievelijk 5 gegronde gevallen van fraude. Tilburg, de universiteit van Stapel, meldt er 0. Universiteit laks in opsporen en bestraffen van plagiaat. Een Delftse student bouwt in het laboratorium aan een bacterie die een kleur- of geurstof afgeeft als hij warm wordt.

Universiteit laks in opsporen en bestraffen van plagiaat

Foto NRC / Roel Rozenburg Wetenschap Het ontbreekt universiteiten aan de wil om plagiaat op te sporen en te bestrijden. Bestrijding is bovendien lastig doordat wetenschappers heel verschillend denken over wat plagiaat is. ‘Universiteiten zijn laks met plagiaat opsporen en bestrijden. Landelijk14 februari 2012 15:00 |Universiteiten zijn laks in het opsporen en bestraffen van plagiaat.

‘Universiteiten zijn laks met plagiaat opsporen en bestrijden

Bovendien zijn fraudegevallen vaak lastig te bestrijden, doordat wetenschappers heel verschillend denken over wat plagiaat is. Dat schrijft NRC afgelopen weekend op haar website nadat NRC Handelsblad een reconstructie maakte van een plagiaatzaak aan de TU Delft. In 2007 en 2008 waarschuwden meerdere onderzoekers op de universiteit in Delft voor plagiaat in een proefschrift van een onderzoeker aan de faculteit bouwkunde. Kabinetsbeleid heeft ‘perverse effecten’ 23 november 2010 11.16 door Erik HuismanAantal keer bekeken: 3766Dit artikel verscheen in Delta jaargang 42, nummer 33 Het op korte termijn invoeren van boetes voor langstuderen heeft 'perverse en negatieve effecten'.

Kabinetsbeleid heeft ‘perverse effecten’

Die treffen de arbeidsmarkt, studenten en instellingen. Alle inspanningen van universiteiten en regering via het platform Bèta Techniek worden ‘ín één klap teniet gedaan’. Dat schrijven de drie technische universiteiten (3TU) in een protest- en hulpbrief aan staatssecretaris Halbe Zijlstra van hoger onderwijs. Wetenschap kent ook perverse prikkels. 19 december 2011 - “Financiering van onderzoek en wetenschap lijdt evenals onderwijs aan perverse prikkels, metafoor voor incentives die in illegitieme zin ook anders werken dan was bedoeld.”

Wetenschap kent ook perverse prikkels

WHW-ontwerper mr. Peter Kwikkers stelt dat binnen het WO “ook de eerste geldstroom voor vrij en fundamenteel onderzoek daarmee besmet raakt.” 'In het VSNU Café van 8 december j.l. werd gediscussieerd over recente affaires die twijfel doen rijzen aan de integriteit van wetenschapsbeoefening. Er werd veel besproken, maar ook onbesproken gelaten of als onvermijdelijk incident betiteld.

Column - De hoofdzonden van de TU Delft by Folia Radio. TU Delft maakt studie minder zwaar: studenten zijn te traag - Onderwijs. Maartje Bakker − 05/01/12, 08:29 De Technische Universiteit Delft vermindert de studielast van haar opleidingen.

TU Delft maakt studie minder zwaar: studenten zijn te traag - Onderwijs

Delen van vakken worden geschrapt. Sommige vakken verdwijnen zelfs in hun geheel. De universiteit wil dat studenten hun studie sneller doorlopen. De studenten zelf vrezen dat de kwaliteit zal afnemen. Spartacus (film) 'De student is de favoriete melkkoe van het kabinet' - Onderwijs. OPINIE - Arlette van Lint − 30/12/11, 15:12 Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Onderwijs) tijdens zijn toespraak op het Malieveld.

'De student is de favoriete melkkoe van het kabinet' - Onderwijs

Duizenden studenten protesteerden dit jaar op het Malieveld in Den Haag tegen de kabinetsbezuinigingen op hoger onderwijs. © ANP De kortetermijnvisie van het kabinet is schadelijk voor de student en de kenniseconomie. Studenten mogen best wat meer bijdragen aan hun eigen onderhoud, maar de manier waarop de overheid bezuinigt in het universitair onderwijs is schandalig.

Joep Bos-Coenraad: De TU Delft liegt niet. Studies aan de TU Delft worden makkelijker.

Joep Bos-Coenraad: De TU Delft liegt niet

Zo luidden de krantenkoppen vorige week. Hè hè! Eindelijk een instelling die het toe durft te geven. Zijlstra: 'geen kwaliteitsverlaging onderwijs TU' 08 februari 2012 door Saskia Bonger Aantal keer bekeken: 1036 WEB ONLY In dossier: Langstuderen Van kwaliteitsverlaging van het onderwijs aan de TU Delft is geen sprake, laat staatssecretaris Halbe Zijlstra weten in antwoord op Kamervragen van SP, PvdA en D66.

De partijen dienden hun vragen in nadat er begin januari commotie was ontstaan over een vermeende kwaliteitsverlaging van het onderwijs aan de TU. Het begon met een persbericht van de VSSD . De Delftse studentenvakbond luidde daarin de noodklok over het schrappen van vakken en het compenseren van onvoldoendes, onder dwang van regeringsmaatregelen. WOB-verzoek NRC. Dossiers Declaraties - TU Delta. NRC: College TU Delft maakt al jarenlang te dure dienstreizen. Interieur van het verbouwde en aangepaste hoofdgebouw van de TU Delft, nu in gebruik door de faculteit Bouwkunde.

Foto NRC / Leo van Velzen Binnenland Het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft heeft jarenlang de eigen declaratieregels voor dienstreizen in binnen- en buitenland overtreden. Zo werd in te dure hotels overnacht en in te dure restaurants gegeten. Dat blijkt uit gegevens die de TU Delft op verzoek ter beschikking heeft gesteld aan NRC Handelsblad. Overzicht declaraties College van Bestuur. Image oimE. College TU overtrad eigen regels - TU Delta.

24 januari 2012 door Connie van UffelenAantal keer bekeken: 2492WEB ONLY In dossier: Declaraties Het college van bestuur van de TU heeft jarenlang zijn eigen declaratieregels voor dienstreizen overtreden. Dat schrijft NRC Handelsblad vandaag. Staatssecretaris Zijlstra gaat om opheldering vragen. Uit gegevens die de universiteit op verzoek van NRC ter beschikking stelde, blijkt dat het college van bestuur (cvb) overnachtte in te dure hotels en at in te dure restaurants.Onkostenvergoedingen en faciliteiten van de drie collegeleden kostten de TU tussen 2008 en 2011 in totaal 916.143 euro. Staatssecretaris Zijlstra zegt in de krant dat hij geld zal terugvorderen als na opheldering blijkt dat het ondoelmatig is besteed.Op de website van de TU is te vinden wat de regels voor dienstreizen zijn, inclusief maximumbedragen voor logies. Declaraties TU Delft lopen uit de hand. 'TU Delft declareert te veel' TU Delft masters in graaien. De TU Delft is gisteren opnieuw in opspraak gekomen door het graaiende management.

In oktober stelde NRC Handelsblad al het ondoorzichtige en fraudegevoelige beleid van de universiteit aan de kaak. Begin deze maand stapte een decaan plotsklaps op, wat in verband werd gebracht met malafide declaratiegedrag. Nu blijkt dat het Delftse College van Bestuur zelf al jarenlang veel te dure dienstreizen maakt, maar ‘dat is staande praktijk voor alle werknemers.’ Na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur kreeg het NRC Handelsblad de gegevens rondom de regelingen en bedragen die met declaraties gemoeid zijn. Daaruit bleek dat het college tussen 2008 en 2011 in totaal 916.143 euro uitgaf aan ‘faciliteiten en onkostenvergoedingen’.

'College van bestuur heeft voorbeeldfunctie' 25 januari 2012 door Dineke Heersma, voorzitter ondernemingsraad TU DelftAantal keer bekeken: 1419WEB ONLY In dossier: Declaraties Weer is de TU Delft negatief in het nieuws verschenen. Het college heeft een voorbeeldfunctie voor 18 duizend studenten en vijfduizend medewerkers. Op dit moment kan de ondernemingsraad van de TU Delft zich nog geen overtuigend oordeel vormen over de verschillende beschuldigingen die in de pers worden geuit, omdat de or niet beschikt over de volledige informatie.De or constateert dat de beeldvorming die de berichtgeving oproept duidelijk maakt dat het college nu eindelijk serieus werk moet maken van het integriteitbeleid dat hij zelf heeft aangekondigd. Daarbij moeten niet alleen de regels worden aangepast (sober en doelmatig) maar moeten de bestuurders zelf het goede voorbeeld geven. OR teleurgesteld in Waas. 24 januari 2012 door Dineke HeersmaAantal keer bekeken: 1517nl_NL.web onlyletter In dossier: Declaraties De OR is teleurgesteld en verontwaardigd over de inhoud van het bericht over Marco Waas in NRC van jongstleden vrijdag.

In het licht van de huidige aandacht in de media over integriteit hebben wij kennis genomen van de opmerking door onze voorzitter dat er sprake is van ontoelaatbare verstrengeling bij de wijze waarop de onkosten door Waas zijn gedeclareerd. Het CvB moet dan ook met spoed het gedrag van de top van de organisatie en de eerder gemaakte afspraken onder de loep nemen: het College hoort gewoon op de hoogte te zijn van deze afspraken. Wij vinden dat alle declaraties die binnen de genoemde 27000 euro vallen opnieuw beoordeeld moeten worden, daaruit zou kunnen volgen dat wellicht meer dan de genoemde 15000 euro terugbetaald dient te worden.

Er is voor de OR nooit aanleiding geweest het declaratiegedrag aan de orde te stellen. 'Kritisch kijken naar bestedingen college' UFO's Coen Vermeeren. The Mediasite presentation cannot be played back. De Telegraaf: 'UFO's bestaan!' Komt André Kuipers nog UFO's tegen? De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Met de cookies voor advertenties en social media worden mogelijk door derden gegevens verzameld buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Bij instellingen kun je aangeven deze cookies niet te accepteren. Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep.

Uitlatingen over ufo’s ondanks toezicht. Docent TU Delft ziet ze vliegen. ANS: [UPDATE] Taede Smedes, doc... Niets blijft Delft bespaard. 27 januari 2012 - Gedoe over declaraties. Een decaan die zijn vrouw als ondernemer lijkt te protegeren. En dan ook nog een opmars der ufologen en graancirkels. 'Wetenschap mag ufo's niet negeren' - opinie. In ufo's geloven, dát zouden meer wetenschappers moeten doen! Vermeeren weg bij L&R. Delftse ufoloog niet langer docent. Omstreden hoofd van Studium Generale opgestapt. Red alert. TU Delft belooft beterschap. TU Delft gaat soberder declareren. X ! Delft - lancering febr 2019. X ! Delft. YouTube. YouTube. FD - TU Delft sloopt laatste muur tussen wetenschap en bedrijfsleven - geschreven door Tim van der Hagen @TimvanderHagen Rector Magnificus & President Delft University of Technology. TU Delft sloopt laatste muur tussen wetenschap en bedrijfsleven: van contractonderzoek naar gezamenlijk onderzoek op een locatie #FD #innovatie.

Twitter Rector Magnificus & President Delft University of Technology.

Tim van der Hagen - (vz CvB & Rector Magnificus) TU Delft

Carel Stolker // vz CvB EN Rector Magnificus Uni Leiden. Pieter Duisenberg (@PDuisenberg) ‘Beweging’, ‘smeltkroes’, ‘community’, ‘campus’: “TU Delft sloopt laatste muur tussen wetenschap en bedrijfsleven” ! ⁦@TimvanderHagen⁩ ⁦@tudelft⁩ Pieter Duisenberg on Twitter: "‘Beweging’, ‘smeltkroes’, ‘community’, ‘campus’: “TU Delft sloopt laatste muur tussen wetenschap en bedrijfsleven” ! ⁦@TimvanderHagen⁩ ⁦@tudelft⁩ Here @data_school @HumanitiesUU we developed 'entrepreneurial research' as distinct method for critical inquiry, knowledge transfer and societal impact. Eric Smit sur Twitter : "Verbijsterend: 'De versmelting moet zo volledig worden, aldus Tim van der Hagen, topman van de TU Delft, 'dat de medewerkers in de gezamenlijke projecten niet meer weten wie hun werkgever is: universiteit of bedrijf'.

Eric Smit on Twitter: "Bizar is dat Van der Hagen echt meent dat corporates met voornamelijk buitenlandse eigenaren, met andere belangen dan wetenschappers, moeten 'versmelten' met universiteiten." Bob van Vliet sur Twitter : "Ja. Het is echt bizar. @timvanderhagen en veel anderen op TU lijken van mening dat wat goed is voor de industrie, sowieso goed is voor de maatschappij. En dat aandeelhouderswaarde maximaliseren natuurlijk nooit in conflict met. Bob van Vliet on Twitter: "Ja. Het is echt bizar. @timvanderhagen en veel anderen op TU lijken van mening dat wat goed is voor de industrie, sowieso goed is voor de maatschappij. En dat aandeelhouderswaarde maximaliseren natuurlijk nooit in conflict met p. Bob van Vliet on Twitter: "Ja. Het is echt bizar. @timvanderhagen en veel anderen op TU lijken van mening dat wat goed is voor de industrie, sowieso goed is voor de maatschappij. En dat aandeelhouderswaarde maximaliseren natuurlijk nooit in conflict met p.

Ben Wilbrink sur Twitter : "Dit gaat de wetenschap dus verliezen van het bedrijfsleven. De publieke zaak wordt daarmee ondergeschikt aan de private. Dit is een heilloze weg. Duisenberg onthoudt zich nog even van commentaar? Dat lijkt me heel verstandig; t. Pre-advies Technische Universiteiten. Pre-advies Technische Universiteiten.

[Selling your scientific soul for '30 pieces of silver'...] TU Delft sloopt laatste muur tussen wetenschap en bedrijfsleven. @tudelft @FD_Nieuws (Painting: Judas receiving thirty pieces of silver for betraying Jesus, by Mattia Preti, c.1640) Jean Wanningen sur Twitter : "TU Delft sloopt laatste muur tussen wetenschap en bedrijfsleven. #FD #Kennis #Innovatie Deze versmelting van research met bedrijfsleven is geen 'innovatie' maar 'vercommercialisering' van fundamenteel. TU DELFT SLOOPT MUUR MET BEDRIJFSLEVEN NOG VERDER BNR Webredactie. FDMG Audio Widget.

Paul Althuis

Samen met bedrijfsleven werken aan innovatie. Samen met bedrijfsleven werken aan innovatie. Baas TU Delft: 'Ik kan keihard zeggen: dit is zuivere wetenschap' Baas TU Delft: 'Ik kan keihard zeggen: dit is zuivere wetenschap' YouTube - Experience The Somnox Sleep Robot [2019] - Sleep Well, Live Well. TU Delft schept innig ‘ecosysteem’ met bedrijfsleven. Foodlog. Wij consumenten verwoesten alles van waarde. Wij consumenten verwoesten alles van waarde - NRC. HOE DE TU DELFT SAMEN MET BEDRIJVEN EEN NIEUW TYPE UNIVERSITEIT CREËERT BNR Webredactie dinsdag 11 juni 2019. ( mirror ) bnr - Hoe de TU Delft samen met bedrijven een nieuw type universiteit creëert. Gefeliciteerd @LeidenDelftEras ! Veel succes!…