background preloader

Numerus fixus als sluiproute naar selectie aan de poort ?

Facebook Twitter

EM: Numerus fixus vaker ingezet. Stadswonen fuseert dit voorjaar met megawoningcorporatie Vestia.

EM: Numerus fixus vaker ingezet

De studentenhuisvester wil uit kunnen breiden zonder huurders financieel extra te belasten. Rotterdam heeft op het gebied van studentenhuisvesting een goede naam: nauwelijks wachtlijsten en fatsoenlijke prijzen, zeker in vergelijking met steden als Utrecht en Amsterdam. Maar om die positie te handhaven, is uitbreiding nodig. De juridische fusie met Vestia, een organisatie die bestaat uit veertien woonbedrijven met gezamenlijk 80 duizend woningen in beheer, geeft Stadswonen de financiële ruimte om weer te investeren in ver- en nieuwbouwplannen. Fatsoenlijk bedrag De crisis heeft er ingehakt. Woontoren Stadswonen blijft onder dezelfde vlag opereren en handhaaft het kantoor aan de Goudsesingel. De fusie moet nog goedgekeurd worden door het ministerie, maar zal naar verwachting vóór 31 mei plaatsvinden. Opleidingen misbruiken numerus fixus. Opleidingen gebruiken steeds vaker een studentenstop om hun eerstejaars vooraf te selecteren.

Opleidingen misbruiken numerus fixus

En dat was nooit de bedoeling. DUO publiceerde vorige week de lijst met opleidingen die een loting hebben ingesteld of die hun studenten zelf uitkiezen. Uit die lijst blijkt dat het aantal opleidingen met een numerus fixus explosief is gegroeid. Bussemaker wil geen 'sluiproute' naar selectie aan de poort. De numerus fixus is niet bedoeld als sluiproute om selectie aan de poort te kunnen toepassen, waarschuwt minister Bussemaker.

Bussemaker wil geen 'sluiproute' naar selectie aan de poort

Ook Kamerleden maken zich zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Steeds meer ‘gewone’ studies voeren een studentenstop in. Rechtenstudies: genoeg plek, toch loten Waarom ? Zwakke student steeds vaker geweerd. Opleidingen gebruiken steeds vaker een studentenstop om hun eerstejaars vooraf te selecteren.

Zwakke student steeds vaker geweerd

En dat was nooit de bedoeling. Bussemaker wil geen ‘sluiproute’ naar selectie aan de poort. De numerus fixus is niet bedoeld als sluiproute om selectie aan de poort te kunnen toepassen, waarschuwt minister Bussemaker.

Bussemaker wil geen ‘sluiproute’ naar selectie aan de poort

Ook Kamerleden maken zich zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Steeds meer ‘gewone’ studies voeren een studentenstop in. Ze doen dit niet, omdat ze de toeloop van eerstejaars niet aankunnen, maar om betere scholieren te trekken. Minister Bussemaker is kritisch, blijkt uit haar schriftelijke reactie aan het Hoger Onderwijs Persbureau:

Zwakke student steeds vaker geweerd. Zoekresultaten op "zwakke student steeds vaker geweerd"

Zwakke student steeds vaker geweerd

Onderwijsraad: Maak rendement niet belangrijker dan student. Steeds meer hogescholen en universiteiten onderwerpen hun studenten aan allerlei selectieprocedures.

Onderwijsraad: Maak rendement niet belangrijker dan student

Maar door afspraken over studievoortgang en -uitval doen ze dat lang niet altijd omdat ze het beste met hen voor hebben, stelt de Onderwijsraad. Door de prestatieafspraken tussen instellingen en het ministerie is de onderwijsfinanciering mede gekoppeld aan uitval en rendement: wie meer studenten sneller laat afstuderen, krijgt ook meer geld. Dat zorgt er volgens een zojuist gepubliceerd advies van de Onderwijsraad voor dat steeds meer instellingen hun eigen belang vooropstellen, in plaats van hun studenten.

De voorspellende waarde van de meeste selectiecriteria die opleidingen gebruiken is bovendien gering, schrijft de Onderwijsraad. Een tophavist hoeft helemaal geen excellente student te worden, en een kwakkelende vwo’er kan eenmaal op de universiteit ineens het licht zien. Kamerbrief met informatie over de afschaffing van loting bij numerusfixusopleidingen. De numerus fixus-loting is zo gek nog niet. Foto: gaelx (cc, via Flickr) Al sinds het instellen van de numerus fixus in de jaren zestig van de vorige eeuw is er gedonder met de selectie van studenten.

De numerus fixus-loting is zo gek nog niet

Loting is een vreemde manier om studenten te selecteren, zelfs wanneer diegenen met hoge cijfers voorrang krijgen. Zoals al vaak is aangetoond is selecteren op andere facetten echter nog minder zaligmakend. Eerlijkheid Loting biedt de schijnzekerheid van het lot, de gedachte dat een ieder daardoor eerlijk behandeld wordt. Deze opvatting van eerlijkheid staat echter onder druk in het hoger onderwijs. De oude definitie van eerlijkheid wordt vervangen door een combinatie van motivatie en (in mindere mate) in het verleden behaalde resultaten. Geen voorspellende waarde Daar komt nog bij dat nooit is aangetoond dat intelligentie- of persoonlijkheidstests voorspellende waarde hebben wat betreft het studiesucces van studenten.

Ten slotte wordt ook de logistiek een enorme uitdaging. ScienceGuide: Waarom een selectiecircus? 12 september 2014 - "Het hoge woord is er uit: minister Bussemaker wil af van loting voor fixusstudies en overgaan op decentrale selectie.

ScienceGuide: Waarom een selectiecircus?

Is zo weinig meer over van ons vertrouwen in het vwo diploma? " Het is dan aan de individuele student dit vertrouwen terug te winnen, zegt UvA-onderzoeker Sicco de Knecht. In een bijdrage schrijft De Knecht hierover het volgende: Het plan van de minister is relatief simpel. Opleidingen die op dit moment een numerus fixus hebben mogen vanaf 2017 niet meer slechts op cijferlijsten selecteren, ze moeten een decentrale selectie doen op minimaal twee ‘inhoudelijke criteria’. Wat lost dit op? De vraag bij elke beleidswijziging moet zijn welk probleem er nu werkelijk wordt opgelost. HOP sur Twitter : "Anders dan de minister voorspelde, moeten hbo-techniekopleidingen honderden studenten de deur wijzen #techniektekort.

Te veel aanmeldingen voor hbo-techniekstudies. Blij met meer techniekstudenten, toch numerus fixus biomedische en chemische opleidingen. Blij met meer techniekstudenten, toch numerus fixus biomedische en chemische opleidingen - Hogeschool Rotterdam. Loten blijkt achteraf niet nodig bij veel hbo-studies. Bijna de helft van de hbo-opleidingen met een numerus fixus laat alle studenten toe die zich hebben aangemeld.

Loten blijkt achteraf niet nodig bij veel hbo-studies

Er zijn meer opleidingsplaatsen dan belangstellenden, dus hoeft er niet te worden geloot of geselecteerd. Vanaf vandaag krijgen studenten van de Dienst Uitvoering Onderwijs te horen of ze na de zomer aan de fixusstudie van hun voorkeur kunnen beginnen. Veel hbo-studenten in spe kunnen met een gerust hart op vakantie: ze worden automatisch toegelaten. Bij 63 van de 136 hbo-opleidingen met een studentenstop is het aantal aanmeldingen kleiner of gelijk aan het aantal opleidingsplaatsen. Dat betekent dat de uitslag van de loting en van selectieprocedures er niet meer toe doet. Technische opleidingen Dit voorjaar ontstond er ophef toen hbo-opleidingen chemie en biologie & medisch laboratoriumonderzoek een numerus fixus invoerden. In mei bleek uit voorlopige cijfers dat de twaalf techniekopleidingen een paar honderd studenten zouden moeten teleurstellen.

Misbruikt?