background preloader

Meer dan kwaliteit ? artcuts

Facebook Twitter

Bezuinigen op cultuur zonder alle feiten? Nooit. Halbe Zijlstra heeft in zijn visie “Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid” een ongefundeerd beleid opgesteld.

Bezuinigen op cultuur zonder alle feiten? Nooit

Om de regeringscoalitie, die bezuinigingen wil doorvoeren en daarbij schade berokkent, zónder dat het weet wat daarvan de consequenties zijn, een HALT toe te roepen is deze petitie in het leven geroepen. De petitie is maandag 27 juni in de Tweede Kamer aangeboden en inmiddels als een motie door de SP ingediend. The Harvard Crimson. The Harvard Crimson, the daily student newspaper of Harvard University, was founded in 1873.[1] It is the only daily newspaper in Cambridge, Massachusetts,[2] and is run entirely by Harvard College undergraduates.

The Harvard Crimson

Many Crimson alumni have gone on to careers in journalism, and some have won Pulitzer Prizes. Stug blijven zitten op 847 bergjes goud. Het museum is dood.

Stug blijven zitten op 847 bergjes goud

Leve het museum. Volgens de Raad voor Cultuur moet alles anders. Aan de bezoekcijfers ligt het niet: de raad telde meer dan 24 miljoen mensen die vorig jaar naar een Nederlands museum gingen. Dat cijfer stijgt al jaren. Nee, het probleem is veeleer de hoeveelheid musea. Kevin Spacey Speaking at the Nancy Hanks Lecture - Ovation Video. Fresh appreciation: valuing culture without recourse to pounds and pence. A new £2 million research council programme that aims to identify the non-economic benefits of culture could help to protect government funding for it in the future.

Fresh appreciation: valuing culture without recourse to pounds and pence

Het culturele landschap vanaf 2013 by Gilmar Pattipeilohy on Prezi. Waar is Frank de Grave? Petition: Save Dutch Media art orgs. Govt plans to slash them all! Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid. Antwoord op vragen over de brief 'Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op het cultuurbeleid' Berenschot (organisatieadviesbureau) De naam is afkomstig van civiel ingenieur Berend Willem Berenschot (1895-1964), die in 1938 Raadgevend Bureau Ir.

Berenschot (organisatieadviesbureau)

B.W. Berenschot oprichtte. Enkele bekende werknemers en oud-werknemers zijn onder andere Tammo Jacob Bezemer, Carolien Gehrels, Steven ten Have, Frits Huffnagel, Harry Pennings, Marjanne Sint, Ing Yoe Tan, Andries Twijnstra, Roel in 't Veld en Friso de Zeeuw. Onder de Berenschot Groep vallen onder meer Berenschot International, Berenschot Belgium, KSG Berenschot (training en coaching), USONA (Uitvoeringsorganisatie Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen), en 33% belang in Mazars Berenschot Corporate Finance. Berend Willem Berenschot. Levensloop[bewerken] Berenschot studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft van 1913 tot 1922.

Berend Willem Berenschot

Tussendoor in de Eerste Wereldoorlog was hij actief als reserveofficier. Van 1950 tot 1956 was Berenschot verder bijzonder hoogleraar in de bedrijfsleer aan de Technische Hogeschool Delft als opvolger van Jan Goudriaan. Vanaf 1957 bekleedde H.K. Volbeda deze functie. Cultuur in Beeld 2011. Chaîne de cultuurenondernemen‬‏ "Economen uiten felle kritiek op plan Zijlstra" Cultuurbeleid kabinet Rutte afgeraden door mecenassen en ondernemers; PVV afwezig bij hoorzitting over toekomst Nederlandse cultuur — Cultureel Persbureau. This is an infographic from a series made by Abel, Niels and Willem at Mediamatic.

Cultuurbeleid kabinet Rutte afgeraden door mecenassen en ondernemers; PVV afwezig bij hoorzitting over toekomst Nederlandse cultuur — Cultureel Persbureau

Based on an idea by Ruben Pater. Eigenlijk was er maar één compliment voor het kabinet, dat bezig is om gemiddeld 30% te korten op een sector die werk geeft aan tienduizenden Nederlanders. Symposium Culturele Basis Infrastructuur. Zijlstra niet eens met geschetste beeld over cultuurbezuinigingen. Cultuur Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra is het sterk oneens met het beeld dat tegenstanders van zijn cultuurbeleid schetsen.

Zijlstra niet eens met geschetste beeld over cultuurbezuinigingen

PvdA-Kamerlid Jetta Klijnsma noemde eerder vandaag de bezuinigingen in de culturele sector een “roofoverval op de podiumkunst en de beeldende kunst” Volgens Klijnsma gaan de plannen “te hard, veel te snel” en is het “veel te veel”. Het kabinet wil 200 miljoen euro bezuinigen op cultuur. Staatssecretaris Halbe Zijlstra neemt sectorplan kunstonderwijs in ontvangst. 7 juli 2011 Hogescholen zullen minder studenten opleiden tot beeldend kunstenaar of musicus.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra neemt sectorplan kunstonderwijs in ontvangst

Daar staat extra aandacht voor toptalent, masters, onderzoek en aansluiting bij de creatieve industrie tegenover. De hogescholen kiezen voor zwaarder selecteren, onderlinge samenwerking en afspraken met de beroepspraktijk. Meer en betere cultuureducatie moet daarnaast zorgen voor een goed gevulde kweekvijver van toekomstig toptalent. De HBO-raad, de vereniging van hogescholen, heeft daartoe een meerjarig sectorplan kunstonderwijs opgesteld: ‘Focus op toptalent’. Kunsthogescholen willen meer investeren in kwaliteit docenten. Geen geld weg bij Kunst voor Cultuur. 19 september 2011 - Zijlstra gaat de kunstbezuinigingen niet afzwakken door geld weg te halen bij conservatoria en kunstacademies. Het verlangen daartoe van D66 wijst hij met nadruk af.

In een brief aan de Kamer meldt de bewindsman dat hij een dergelijke vermenging van budgetten en beleidsdoelen een slecht idee vindt. "Het lid Van der Ham koppelt de besluitvorming over de postdocinstellingen in de culturele basisinfrastructuur aan het sectorplan van de HBO-raad. Die koppeling maak ik niet. " Beleidsreactie rapport Berenschot inzake dalende omzetten van ondernemers in de culturele sector. Zijlstra: deel subsidie kunst gebruiken voor ontslagen.

Binnenland Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bereidt culturele instellingen die vanaf 2013 geen of minder structurele rijkssubsidie krijgen voor op hun mogelijke sluiting.

Zijlstra: deel subsidie kunst gebruiken voor ontslagen

Dat meldt NRC Handelsblad vanmiddag. De instellingen mogen de subsidie die nog resteert voor hun exploitatie en programmering in de periode 2009-2012 mede gebruiken voor de afbouw van hun activiteiten en verplichtingen, bijvoorbeeld voor ontslagvergoedingen. Dat staat in een brief die OCW heeft gestuurd aan onder meer productiehuizen voor theater en dans, de Nationale Reisopera en jeugdgezelschappen voor dans. Het ministerie wil geen commentaar geven. Borremans adresseert Beatrix‬‏ Jonas Staal: Wat wij gisteren hebben verloren. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media.

De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Met de cookies voor advertenties en social media worden mogelijk door derden gegevens verzameld buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Bij instellingen kun je aangeven deze cookies niet te accepteren. Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Greetings From The Hague. Een toekomst zonder cultuur? Onbegrijpelijk! marsderbeschaving.nl‬‏ Erbarme dich‬‏ Art is life‬‏ Kunst staat op straat deel 1‬‏ Requiem voor Halbe by Niels Vermeulen. De grootste kunstroof aller tijden in Noord Nederland. NOS - 'Wat is Nederland zonder kunst en cultuur?' De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media.

De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Met de cookies voor advertenties en social media worden mogelijk door derden gegevens verzameld buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Bij instellingen kun je aangeven deze cookies niet te accepteren. Door hiernaast op akkoord te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Het afknipbeleid / Nina Mathijsen /... SLASH/ART – Now imagine the other half Zoals inmiddels bekend wordt er door onze nieuwe regering heftig gesneden in het budget voor de kunsten in Nederland. Terwijl het budget voor kunst en cultuur in Nederland een van de laagste is in Europa besluit de nieuwe regering bestaande uit VVD, CDA met steun van PVV, in haar regeringsakkoord zo rond de 50% te bezuinigen op de kunsten. Striptekenaars voeren actie. Foksuk.

Argibald (week 39)

Acties

Reacties instellingen. Commissie Dijkgraaf adviseert over kunstonderwijs. Commissie Dijkgraaf adviseert over kunstonderwijs. Een door de HBO-raad ingestelde commissie met sleutelfiguren uit de kunsten sector (zie onder) zal onder leiding van KNAW-president Robbert Dijkgraaf komen met aanbevelingen die het kunstonderwijs en daarmee de kunstensector kunnen versterken. Artistieke excellentie Het streven naar excellentie is inherent aan de cultuur binnen de sector.

Het is dan ook geen toeval dat Nederland juist met kunstvakopleidingen als bijvoorbeeld architectuur, mode, design en conservatoria tot de wereldtop behoort.

Media - newspapers blogs

Reacties politiek. Kunstdocenten voldoen aan kwaliteit. 7 november 2011 - OCW heeft geen “achteloze houding” over de kwaliteit van de kunstdocenten. Kritiek uit de Kamer weerspreekt staatssecretaris Zijlstra scherp. Een voorstel van de PvdA over inzet van onderbevoegde docenten in de kunst noemt hij “onnodig en overbodig”. Halbe Zijlstra wilde weten wat kwaliteit was, en kreeg 22 pagina’s vaagheid terug. — Cultureel Persbureau. Kwaliteit. Kunst in de sushibar. De linkse hobby van banken. Fact-free politics rond HBO-kunst. Magazine » 2011 No5 » Zelfhulp. Kunstwereld twijfelt: heeft Halbe Zijlstra dan toch gelijk? - Cultuur. Bezuinigingen raken de kern van het culturele bestel; 45 afwijzingen subsidie - De zoektocht naar miljarden. Art Monthly: Dean Kenning reports from the inside on the wave of art school protests. Dean Kenning reports from the inside on the wave of art school protests.

Bezuinigen, en dan? NRC volgt 20 cultuurinstellingen. Italian museum sets its art on fire to protest lack of government funding. Kunsthogescholen kiezen scherper profiel. DUB: Kunstonderwijs zet mes in aanbod. ANSdebat: samenwerken is meer dan ooit belangrijk. FNV-KIEM: Nationalisatie SNS betekent nieuwe klap culturele sector. Melle Daamen pleit voor minder kunstclubs. NOS: "Extra bezuiniging op cultuur" 250 miljoen. Metropolis » Tegen alle elites I - Jonas Staal. Metropolis » Tegen alle elites II - Jonas Staal. Gemeenten bezuinigen verder op kunst en cultuur. VVD zet de hakbijl in kunsthogescholen. Heb even een overzichtje gemaakt van de rijksbijdragen. De VVD wil die dus voor de helft korten. Frans van Heest on Twitter: "VVD zet de hakbijl in kunsthogescholen. Heb even een overzichtje gemaakt van de rijksbijdragen. De VVD wil die dus voor de helft korten. Kunstopleidingen schrikken van plan VVD en ChristenUnie. Kunstopleidingen schrikken van bezuinigingsplannen.

Thera jonker (@TheraJonker) VH verontrust over CPB-doorrekeningen. Paradisodebat: Speech Gijs Scholten van Aschat — Akademie van Kunsten. Kunsten '92 - Gijs Scholten van Aschat: de kracht van het... Afscheid van het lid Duisenberg. Studenten UvA roepen op tot boycotten landelijke koepel universiteiten. Studenten UvA roepen op tot boycotten landelijke koepel universiteiten. Studenten UvA roepen op tot boycotten landelijke koepel universiteiten. Studenten: Duisenberg uit VSNU of de UvA. Petition : Resignation of Pieter Duisenberg from the VSNU chairmanship. Petition · Resignation of Pieter Duisenberg from the VSNU chairmanship · Change.org. 3K and the silence begins to break... A Trojan Horse for 180,000 Euro a Year? ReThink UvA heeft een petitie opgesteld tegen de benoeming van Duisenberg als voorzitter VSNU. Please sign & share. De petitie kwam er na deze voorzet van de Centrale Studentenraad, met oproep om uit de VSNU te stappen. Stand with Nicoline SIMONS.

Nicoline Simons (@NicolineSimons) Wij – leden van de Nederlandse academische gemeenschap – wijzen de benoeming van Pieter Duisenberg (VVD) tot... HumanitiesRallyUvA on Twitter: "Wij – leden van de Nederlandse academische gemeenschap – wijzen de benoeming van Pieter Duisenberg (VVD) tot... Rethink UU - Een goed stuk van Bram Ieven in Leids... Mare 1 (41) by Mare Online. 'Stop het zwijgen over VSNU-voorzitter Duisenberg' Het Parool. De Tweede Kamer is geen doorgangshuis - NRC. NRC Checkt: ‘Duisenberg wil onderzoek naar de politieke kleur van universitaire medewerkers’ - NRC. Dubbelcheck @nrcombudsman? Duisenberg voorzitter VSNU? 'Hij ziet universiteiten als geldfabriekjes' A Trojan Horse for 180,000 Euro a Year? 4.000 + Signatures for Academic Freedom in the Netherlands... Gewaardeerd politicus, omstreden VSNU-voorzitter: Pieter Duisenberg Op het tweede gezicht ARTIKELVoor zijn functie als voo.

Buitenhof: Buitenhof kijk je op npo.nl. 'Er moet niet meer kunst komen, maar de kunst die er is, moet goed betaald worden,' zegt @gijsscholtenvas @de_AvK #Buitenhof. Genuanceerd profiel van @PDuisenberg in @volkskrant: “Het is prettig met hem van mening te verschillen”.