background preloader

Housing - huurtoeslag

Facebook Twitter

Teken des tijds: afgestudeerden moeten in de kamerhel blijven. In NRC Handelsblad verscheen op 25 april rake opinie van Sjoerd Korsuize, zelf drie jaar afgestudeerd, over het limbo waarin hoogopgeleide jongeren tegenwoordig terechtkomen na hun afstuderen.

Teken des tijds: afgestudeerden moeten in de kamerhel blijven

Korsuize schetst een realiteit die weinig benoemd laat staan erkend wordt. Als je klaar bent met je studie, moet je vanwege campuscontracten na een half jaar uit je studentenwoning. In de grote steden heb je dan zelden genoeg inschrijfduur voor een sociale huurwoning. Een huis kopen lukt niet, want zonder vast contract krijg je geen hypotheek. Een vast contract is sowieso een droombeeld dat voor bijna geen enkele starter meer is weggelegd. “Feitelijk zijn er nog drie opties: Een rijke vent (m/v) zoeken, terug naar je ouders, of je begeven in het kamertjescircuit. Korsuize heeft gelijk als hij kamerverhuur criminogeen noemt. Dit probleem wordt dus nauwelijks onderkend. DUO bier. CheckJeKamer.nl. Advalvas: Studentenvakbond bindt strijd aan tegen dure en onveilige studentenkamers.

Midden op de binnenplaats van de VU-campus staat een studentenkamer.

advalvas: Studentenvakbond bindt strijd aan tegen dure en onveilige studentenkamers

Althans, een impressie daarvan, onder een open tent: afgeragde Ikea-kast, een onopgemaakt bed, en een bureau met een laptop. Aan die laptop zit een studente vragen te beantwoorden op de site checkjekamer.nl, van landelijke studentenvakbond LSVB. Ze vult in hoe groot haar kamer is, of ze zelfstandig woont, hoe het is gesteld met de brandveiligheid van het pand.

“Hoeveel betaal je aan huur? Advalvas: Studenten kraken woningen in Bos en Lommer. Een groep studenten (VU, UVA, Rietveld) heeft twee woningen in de Gloriantstraat in Bos en Lommer gekraakt.

advalvas: Studenten kraken woningen in Bos en Lommer

Student-reporter Karim Abbara sprak met ze over blije buren, veryupping en de ontruimingskans. Wat was de status van de woningen toen jullie tot de kraakactie overgingen? "De woningen stonden al jaren leeg. 'Kabinetsplannen rampzalig voor studentenwoningen' De kabinetsplannen voor de woningmarkt kunnen ernstige gevolgen hebben voor studenten, waarschuwt Vincent Buitenhuis, directeur van Kences, het samenwerkingsverband van studentenhuisvesters.

'Kabinetsplannen rampzalig voor studentenwoningen'

Wat is het probleem? 'Als de plannen ongewijzigd doorgaan, is dat rampzalig voor studentenhuisvesting. Op dit moment wordt de maximale huur voor sociale huurwoningen vastgesteld op basis van een puntensysteem. Wat een verhuurder mag vragen, is dus afhankelijk van zaken als de locatie van de woning, de grootte en de voorzieningen. Verhuurders van kamers studenten zwaar getroffen - Economie. Door: Tjerk Gualthérie van Weezel − 16/11/12, 06:32 Door nieuwe huurregels dreigt het verhuren van studentenkamers onrendabel te worden.

Verhuurders van kamers studenten zwaar getroffen - Economie

Woensdag besloot studentenhuisvester DUWO vanwege de nieuwe wetgeving al de bouw van 520 kamers in Delft af te blazen. De verhuurders moeten hun huren met tientallen procenten verlagen als de kabinetsplannen doorgaan. 'Dat klinkt misschien leuk, maar pakt desastreus uit voor studenten', stellen zowel kamerverhuurders als studentenvakbond LSVb. Volgens hen gaan verhuurders failliet en kunnen zij zeker geen nieuwe studentenwoningen meer bijbouwen.

ANS: Lagere stukahuur: strop voor verhuurders. Het klinkt als een welkom nieuwtje: door een hervorming in de huursector door Rutte II worden studentenkamers flink goedkoper.

ANS: Lagere stukahuur: strop voor verhuurders

Minder leuk voor kamerverhuurders, zij gaan en masse failliet waardoor het kamertekort flink zal oplopen, zo schrijft de Volkskrant deze ochtend. Het kabinet wil huurprijzen in de toekomst vaststellen aan de hand van de WOZ-waarde van woningen. Deze wordt vastgesteld aan de hand van een jaarlijkse taxatie door de gemeente. Waar dit bij de meeste woningen zal zorgen voor een huurstijging, zullen de meeste studentenkamers juist flink in waarde dalen. Dat is dan weer een voordeel van wonen in een smerig, benauwd kot. Maar: elk voordeel heeft zijn nadeel. 'Kabinetsplannen rampzalig voor studentenhuisvesting'.

Bemiddelingskosten?

Studentenhuisvester Duwo annuleert alle plannen. Duwo legt renovatie Uilenstede stil. Studentenhuisvester Duwo legt alle bouwplannen voor nieuwe kamers en woningen stil.

Duwo legt renovatie Uilenstede stil

Omdat het kabinet de huurregels aanpast, wordt er niet meer gebouwd, verbouwd of gerenoveerd. Studenten gaan wonen in de wolken. Jongerenhuisvester SSH gaat opnieuw een studentencomplex in De Uithof bouwen. De architect presenteerde gisteren zijn ontwerp voor 650 kamers. Het gebouw Student Cloud krijgt het aanzicht van een wolk. De skyline van De Uithof wordt aangevuld met een 18 verdiepingen hoog gebouw in blauw en wit.

DUB: Ongeruste studentenhuisvesters trekken nieuwbouwplannen in. De kabinetsplannen voor de woningmarkt leiden tot onrust.

DUB: Ongeruste studentenhuisvesters trekken nieuwbouwplannen in

Studentenhuisvesters luiden de noodklok en nieuwbouwplannen worden in de ijskast gezet. Vorige week legde studentenhuisvester Duwo alle bouwprojecten stil uit angst voor faillissement. Vastgoedbelegger Syntrus Achmea adviseerde haar klanten voorlopig niet meer te investeren in studentenhuisvesting. Volgens RTV Utrecht staat ook de bouw van 500 starterswoningen in Utrecht op de tocht. De Utrechtse SSH maakt een andere keuze. Meer Tilburgse studenten, 900 extra kamers nodig.

Syntrus Achmea Vastgoed B.V. » Investeringsperspectief starters- en studentenwoningen nihil na kabinetsplannen. Studentenhuisvesters: 'Goedkoper bouwen geen oplossing' De kabinetsplannen voor de woningmarkt leiden tot onrust.

Studentenhuisvesters: 'Goedkoper bouwen geen oplossing'

Studentenhuisvesters luiden de noodklok en nieuwbouwplannen worden in de ijskast gezet. Misschien moeten ze goedkoper gaan bouwen, oppert de Socialistische Partij. Vorige week legde studentenhuisvester DUWO alle bouwprojecten stil uit angst voor faillissement. DUB: Studententoneel mag niet oefenen in universitair gebouw. Twee theatercommissies van de faculteit Geesteswetenschappen mogen niet langer repeteren in een facultair pand aan de Kromme Nieuwegracht.

DUB: Studententoneel mag niet oefenen in universitair gebouw

Dwars bezet postkantoor Neude. Vox legt het uit: het huurplafond. Gaan de plannen die het kabinet heeft met de woningmarkt nu door of niet? Welke consequenties heeft dat voor de huur die een Nijmeegse student moet betalen? En houdt woningstichting SSHN het hoofd boven water? Wat is het kabinet van plan? Nieuws, voor studenten in Nijmegen. Zeven studieverenigingen moeten hun huidige bestuurskamer opgeven en zichzelf verdelen over drie kantoorruimtes. In het vervolg vind je USA (Amerikanistiek), SVN (Nederlands), DVN (Duits) en Soda (Grieks en Latijn) op de twaalfde verdieping (E12.25).

GAG (Engels) trekt in bij GSV Excalibur (Geschiedenis) op de eerste verdieping (E1.60a) en Babylon, de studievereniging van Communicatie- en Informatiewetenschappen, mag -net als vorig jaar- ook verhuizen en deelt voortaan kamer E12,09 met de algemene cultuurwetenschappers van KNUS. InTenS (Taalwetenschap) behoudt haar kamer via de opleiding en verhuist naar E9.27, de overige studieverenigingen hebben geen behoefte aan een bestuurskamer. Bussemaker: “Zorg dat je dicht bij je opleiding woont”

Als studenten hun reiskosten binnen de perken willen houden, kunnen ze volgens de nieuwe minister van Onderwijs Jet Bussemaker twee dingen doen: voor een opleiding in de buurt kiezen of verhuizen. Bussemaker, tot voor kort rector van de Hogeschool van Amsterdam, zei tegen Spitsnieuws: “In mijn vorige baan kwam ik een student tegen die vanuit Vlissingen naar Amsterdam op en neer reisde. Die had ook best wel naar bijvoorbeeld Middelburg kunnen gaan.” Voorzitter Kai Heijneman van de Landelijke Studenten Vakbond reageerde verbaasd.

Studenten zouden volgens hem de beste opleiding moeten kiezen en niet uit geldnood voor hun tweede of derde keus moeten gaan. Folia: Geen bestuuurskamers voor studieverenigingen. >Studieverenigingen FMG vrezen dat hun bestuurskamers worden 'weggemoffeld' in verhuisplannen van de faculteit. >‘Een bestuurskamer is voor een vereniging van onschatbare waarde.’ Studieverenigingen van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) zijn niet tevreden over de huisvestingsplannen van de faculteit want, zeggen zij, in die plannen zijn de verenigingen ‘weggemoffeld’ en dreigen zij hun bestuurskamers te verliezen. Ze vinden dat de faculteit studieverenigingen ‘als onwettige kindjes’ behandelt. ‘Het enige wat een studievereniging nodig heeft is een kantoor en een aanspreekpunt binnen de UvA. De bestuurskamer is voor een vereniging van onschatbare waarde.

Cateraar gaat sociëteit Academieplein runnen. Cornell Tech Students Start Class In Their Temporary, Google-Owned Home. "When you're used to working at an institution that's been around 150 years, sometimes things just happen. " By Kelly Faircloth 1/23/13 8:30am. DUB-panel verdeeld over delen werkplek. Steeds vaker een kamer of bureau delen. OV-kaart raakt woningmarkt. 5 februari 2013 - Gaat de bezuiniging op de OV-kaart wel opleveren wat het kabinet verwacht? ‘Rampzalige’ huurplannen gaan niet door. Housing Office < Rijksuniversiteit Groningen. Kind of accommodation - Hotel Boat Arlene - NEW LOCATION! - Housing Office. Image SAM. UK: A cruiseship to house internationals. How do you accommodate the growing number of international students?

Hotelboat Arlène. Berlagebrug Groningen feestelijk geopend. Hunzehaven , groningen. International Student Guide to Groningen - Finding a place to live. Eviction Brixton: creating housing insecurity in London. On Monday 15th July, 75 people were evicted from Rushcroft Road, a long-term community of squats and former short-life housing co-ops in central Brixton.  Huisjesmelker ontmaskerd. BNN University: huisjesmelker ontmaskerd. De Nederlandse Publieke Omroep maakt gebruik van cookies. We maken een onderscheid tussen functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties en social media.

De cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Met de cookies voor advertenties en social media worden mogelijk door derden gegevens verzameld buiten de websites van de Nederlandse Publieke Omroep. Bij instellingen kun je aangeven deze cookies niet te accepteren. * Radboudpersoneel werkt zich over de kop. Het wetenschappelijk personeel van de universiteit loopt op zijn tandvlees. Bom onder sociale studentenhuisvesting. Waarom Nederlandse huizen niet te betalen zijn. Hogere sociale huren en lagere inkomens is probleem voor gemeenten. Verkoop "de_Bunker" TU/e. ScienceGuide: Leenstelsel schaadt studeren. Huur van studentenkamers gestegen. Binnengluren bij Sander (25) uit Leiden. Moeial-TV - Camping campus Vrije Universiteit Brussel. Moeial-TV op Camping Campus.

‘Realisatie studentenwoningen op schema’ - Sax.nu. Bouw studentenwoningen ligt niet op schema. Op kamers met een bejaarde. EM.Online: Detail. Ambities te hoog, studenten te laks. Nr 07 19 november 2014 by Vrije Universiteit Amsterdam. Student moet straks eigen energiecontract afsluiten. EM: ‘Studenten betalen straks meer voor gas en licht’

De verenigingen zijn de sfeermakers op de campus. Student mag opgehokt worden. Cookies op Parool.nl. Minder jongeren verhuisd naar universiteitssteden. Studenten blijven bij papa en mama wonen. Studenten gaan minder op kamers. (25%) Studenten in Nijmegen blijven massaal thuis wonen. Eerstejaars gaan minder snel op kamers. Eerstejaars gaan minder snel op kamers. Dit jaar 15 procent minder studenten op kamers. Hotel papa-en-mama wint van Nijmegen. I Watched Rent-Striking Students in London Celebrate Their £850,000 Victory. OPEN vraag - Hoe woon jij tijdens je studententijd? Rotterdamse studenten blijven massaal thuis wonen. Keuzes in Kaart 2018-2021.

VVD schaft huurtoeslag studenten af, SP investeert het meest in studenten - LSVb. VVD schaft huurtoeslag studenten af, SP investeert het meest in studenten - LSVb.