background preloader

René Diekstra - Utrecht University

Facebook Twitter

Rene Diekstra. Rene Diekstra. Deze site gaat over leven en werk van René Diekstra, een van de meeste produktieve en veelbesproken psychologen van ons land.

Rene Diekstra

De site is niet zozeer bedoeld, ofschoon het dat ook biedt, om steeds een actueel overzicht te geven van zijn aktiviteiten, zoals publikaties, lezingen en media-optreden. De site is op de eerste plaats bedoeld om te informeren. Te informeren over de inhoud van zijn werk en denken. Zoals de publieksacties en wetenschappelijke projecten waarin hij betrokken is. Zoals de columns die hij met grote regelmaat schrijft voor regionale dagbladen en voor landelijke tijdschriften. FreezePage: Biografie.

René Diekstra. Hij is ook de eerste Nederlandse psycholoog geweest die officieel in dienst trad van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève en hij gaf daar onder meer leiding aan het programma Psychosociale Factoren van Gezondheid en Ontwikkeling.

René Diekstra

In dat kader is hij ook de initiatiefnemer geweest van een aantal internationale en nog altijd functionerende onderzoeksprogramma's op het terrein van de oorzaken en preventie van suicidaal gedrag. Psychologische tests, trainingen en meer. Mare: Bedrog in de wetenschap. De Tilburgse psycholoog Diederik Stapel verzon zijn onderzoeksdata.

Mare: Bedrog in de wetenschap

Uitzondering, riepen zijn collega’s onmiddellijk. Maar is dat ook zo? Door Bart Braun Grote verslagenheid aan de Tilburgse Faculteit Sociale Wetenschappen. Decaan prof. Diederik Stapel, populair docent en gevierd onderzoeker, lijkt onderzoeksdata te hebben verzonnen. Meer lezen? Daniele Fanelli, How Many Scientists Fabricate and Falsify Research Data? Sjoemelen loont Als je een erwtenplant met paarse bloemen kruist met een witbloemige erwtenplant, krijg je geen erwtenplanten met roze bloemen, maar nog steeds paarse en witte erwtenplanten. Tientallen liters olifantenpis Hanni Erxleben was lid van de nazi-partij en een fantaste. Mare: Alleen maar rotte appels. Michiel Walrave Door Bart Braun In september 2011 kreeg de Nederlandse wetenschap drie opdoffers na elkaar.

Mare: Alleen maar rotte appels

De stelselmatige verzinsels van Diederik Stapel, het gerommel van de Rotterdamse internist Don Poldermans en fraude in een pijnonderzoek van het UMC in Nijmegen. Wetenschappers bleken geen steriele waarheidsvinders te zijn, maar gewone mensen, en net als bij gewone mensen zaten er een paar behoorlijk rotte appels tussen. In hun pogingen om het nieuws te duiden grepen de media – Mare incluis – massaal terug op het enige standaardwerk dat in Nederland ooit geschreven is over bedrog in de wetenschap: Valse vooruitgang van Frank van Kolfschooten. Plagiaat in Leiden - Archief. Diekstra zou ook heel boek hebben overgeschreven - Archief. Aan dr. R. Diekstra, Leiden - Archief. René moet blijven - Binnenland. IN LEIDEN zijn studenten actief in een comité dat ze Comité achter René tot het Einde (CARE) hebben genoemd...

René moet blijven - Binnenland

René is René Diekstra, de letterdief. Zijn colleges schijnen uitzonderlijk populair te zijn geweest. Als je alles overschreef wat de professor eerst zelf had overgeschreven, werd je vanzelf doctorandus in de psychologie, en kon je je meteen vestigen als therapeut. Toen Diekstra met het universiteitsbestuur was uitonderhandeld over een bevredigende bonus - en rector magnificus Leertouwer met een dikke keel had gesproken van 'een menselijk drama' - heb ik een paar van die studenten nog aan het woord zien komen in een of andere actualiteitenrubriek.

Ze zagen er inderdaad noch snugger noch leergierig uit, maar wat me het meest trof, was het feit dat ze het plagiaat niet erg vonden, dus de sanctie 'buiten proportie'. Geld slaan uit de hebzucht van bedrijven - Archief. Diekstra heeft zich wel vaker 'vergist' - Archief. Conflict over proftitel bij Roosevelt Academy. Psycholoog René Diekstra had in 2004 niet door de Roosevelt Academy benoemd mogen worden tot hoogleraar.

Conflict over proftitel bij Roosevelt Academy

Dat vinden Willem Koops, decaan Sociale Wetenschappen en Hans Stoof, de eind maart vertrokken rector. Hans Adriaansens, de dean van de Roosevelt Academy, zegt dat de benoeming past binnen de bestaande afspraken. Het conflict draait om de vraag of de Roosevelt Academy zelfstandig een hoogleraar mag benoemen. Bij de oprichting zijn daarover afspraken vastgelegd. Zo mag de Roosevelt Academy hoogleraren uit Utrecht en van andere universiteiten aantrekken als docent. Full professor De Roosevelt Academy nam René Diekstra (foto links) in 2004 aan als ´full professor of psychology´. Volgens de dean Adriaansens (foto rechts) is dat volgens de regels omdat Diekstra in het verleden benoemd is geweest als hoogleraar bij de Universiteit Leiden. Niet begrepen Adriaansens houdt het erop dat Koops en Stoof ‘het niet helemaal begrepen hebben’. Plagiaataffaire.

In de wetenschap lopen ook Holleeders rond. Momenteel ben ik een adembenemend boek aan het lezen: Ontspoorde wetenschap van Frank van Kolfschooten.

In de wetenschap lopen ook Holleeders rond

Dit boek is een vervolg op Valse vooruitgang, een studie van Van Kolfschooten uit 1993. Eigenlijk vind ik dit deel 2 nog indrukwekkender, omdat de auteur aan zelfvertrouwen heeft gewonnen en zich bij het uitzoeken bij een bepaalde zaak niet snel gewonnen geeft. De Haagse Hogeschool. De Haagse Hogeschool is een opleidingsinstituut voor hoger onderwijs in de Nederlandse provincie Zuid-Holland en heeft vestigingen in Den Haag, Delft en Zoetermeer.

De Haagse Hogeschool

Ontstaan en vestigingen[bewerken] De Haagse Hogeschool werd op 1 september 1987 opgericht na een fusie tussen veertien kleinere instellingen voor hoger beroepsonderwijs in de regio. Sinds 2003 is de Technische Hogeschool Rijswijk ook onderdeel van De Haagse Hogeschool. Valse vooruitgang, Frank van Kolfschooten. Pronken met andermans werk: plagiaat en fraude zijn aan de orde van de dag in de Nederlandse wetenschap.

Valse vooruitgang, Frank van Kolfschooten

Over de omvang ervan was tot nu toe weinig bekend, omdat Nederlandse universiteiten hun schandalen zo veel mogelijk binnenskamers proberen te houden. Harryvdmolen : In workshop met René Diekstra... Ex-hoogleraar René Diekstra raakt na baan op universiteit ook mediaprijs 1994 kwijt - Archief. Zwartboek over bejaardenroof. Rotterdam-code ??? we hebben een grondwet ! Regels stellen en die handhaven, dat moet de essentie blijven van het beleid in een stad met zo veel integratieproblemen als Rotterdam, vindt lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam en tot voor kort wethouder.

Rotterdam-code ??? we hebben een grondwet !

Zijn belangrijkste tegenspeler, PvdA’er erkent dat de stad veiliger is geworden, maar zegt dat veel mensen zijn buitengesloten. Deze discussie vormt een opmaat voor het debat over integratie, samen met andere Rotterdamse lijsttrekkers, dat NRC Handelsblad samen met de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur organiseert. Morgen, 20u. Plaats: Kriterion, Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45 (direct naast CS). Onlangs heeft het gemeentebestuur van Rotterdam de Rotterdam-code opgesteld. Verdonk wil omgangscode voor heel Nederland - archief nrc.nl. ROTTERDAM (ANP) - Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) wil een code voor heel Nederland waarin gedragsregels voor burgers staan. Uitgangspunten moeten de Nederlandse waarden en normen zijn zoals het spreken van de Nederlandse taal op straat, niet discrimineren en gelijkheid tussen man en vrouw.

Verdonk zei dat zaterdag tijdens een VVD-congres over integratie. Ze is geïnteresseerd in de Rotterdam-code, waarin zeven gedragsregels staan voor de dagelijkse omgang tussen alle burgers. De bewindsvrouw zei dat ze ook toe wil naar zo'n code voor integratie en burgerschap, die wat haar betreft voor alle gemeenten zou moeten gelden. Lector - Jeugd en opvoeding - De Haagse Hogeschool. “ Behalve zwangerschapsgymnastiek zouden ouders ook opvoedingsgymnastiek moeten krijgen.” In zijn intreerede in 2003 voegde René Diekstra een nieuw begrip toe aan de discussie over jeugd en opvoeding.

Opvoeding is een kwestie van ‘Triple O’: van verbinding tussen Ouders, Onderwijs en Omgeving. Lector - Jeugd en opvoeding - De Haagse Hogeschool. “ Behalve zwangerschapsgymnastiek zouden ouders ook opvoedingsgymnastiek moeten krijgen.” In zijn intreerede in 2003 voegde René Diekstra een nieuw begrip toe aan de discussie over jeugd en opvoeding. Opvoeding is een kwestie van ‘Triple O’: van verbinding tussen Ouders, Onderwijs en Omgeving. Ruim een jaar nadat het Ministerie van Onderwijs in 2001 de aftrap had gegeven voor het instellen van lectoraten aan de Nederlandse hogescholen, werd René Diekstra benoemd tot lector jeugd en opvoeding aan De Haagse Hogeschool.

Scientist/practitioner De achtergrond: Diekstra heeft al jarenlang een diepgaande belangstelling voor jonge mensen, hun mogelijkheden en hun problemen. Kenniscentrum Diekstra betrekt zijn kenniskring zoveel mogelijk bij het werk: “Als ik benaderd wordt door de media of verzoeken krijg voor lezingen, schuif ik mijn mensen waar mogelijk naar voren. Burgerschap, gedragscode, maatschappijwetenschappen, participatie, rotterdam, sociale agenda, burgerparticipatie, rotterdam-code, burgerinitiatieven.

Psycholoog René Diekstra bepleit in zijn essay voor de Sociale Agenda een immens proces van burgerschapsvorming: gedragscodes, stimuleren van vrijwilligerswerk en onderwijs in sociale vaardigheden. Socioloog en TSS-redacteur Justus Uitermark onderzoekt het effect van Diekstra’s ideeën in de Rotterdamse praktijk. Hij bevroeg hem op zijn ‘zwakke’ plekken. Het is een hoffelijk gesprek in René Diekstra’s werkkamer op de Haagse Hogeschool.

Justus Uitermark is ‘heel positief’ over het door Diekstra mede bedachte Rotterdamse programma Mensen maken de stad, dat mensen actiever betrokken wil laten worden in hun straat. Good%20practice%20Mensen%20maken%20de%20Stad%20%5BMOV-15703-0.3%5D.