background preloader

Conflict of Interests

Facebook Twitter

De zakelijke rol van 'n vz CvB & wetenschappelijke taak van een Rector Magnificus gaan heeel goed onder één hoedje ! , of toch niet ... ?

Merciless καιρός - Register Nevenfuncties prof's Onderzoeksred: Dec. 6, 2019 - ProPublica - We Asked Public Universities for Their Professors’ Conflicts of Interest — and Got the Runaround. ProPublica is a nonprofit newsroom that investigates abuses of power.

Dec. 6, 2019 - ProPublica - We Asked Public Universities for Their Professors’ Conflicts of Interest — and Got the Runaround

Sign up to receive our biggest stories as soon as they’re published. This story was co-published with The Chronicle of Higher Education. Sharon Donovan and Richard Mattes have a lot in common. Both are full professors of nutrition science at leading public universities. Both sit on a federal advisory committee that helps craft the nation’s dietary guidelines. That last similarity isn’t easy to uncover. But the similar disclosure that Mattes is required to make to administrators at Purdue University in Indiana is confidential. All too often, what’s publicly known about faculty members’ outside activities, even those that could influence their teaching, research or public policy views, depends on where they teach. About 20 state universities complied with our requests. We Asked Public Universities for Their Professors’ Conflicts of Interest — and Got the Runaround — ProPublica.

ProPublica is a nonprofit newsroom that investigates abuses of power.

We Asked Public Universities for Their Professors’ Conflicts of Interest — and Got the Runaround — ProPublica

Dollars for Profs. By Sisi Wei, Annie Waldman and David Armstrong, ProPublica.

Dollars for Profs

Published December 6, 2019. Professors’ outside income can influence their research topics and findings, policy views and legislative testimony. But these conflicts of interest have largely stayed hidden — until now. This unique database allows you to search records from multiple state universities and the National Institutes of Health for outside income and conflicts of interest of professors, researchers and staff. All too often, what’s publicly known about faculty members’ outside activities, even those that could influence their teaching, research or public policy views, depends on where they teach. 29,053 Records from Academic Institutions 8,121 Records from the National Institutes of Health About 20 state universities complied with our requests.

We sent requests to ~50 public universities for conflict of interest info, but most denied us their disclosures, saying this kind of info is "confidential" and "private". Conflict of interest - Objectivity - Independence. Legal dictionary: Conflict of Interest. Nepotism. Nepotism is favoritism granted in politics or business to relatives.

Nepotism

The term originated with the assignment of nephews to cardinal positions by Catholic popes and bishops. Nepotism is found in the fields of politics, entertainment, business and religion. Origins[edit] The term comes from Italian word nepotismo,[1][2] which is based on Latin root nepos meaning nephew.[3] In the Middle Ages some Catholic popes and bishops, who had taken vows of chastity, and therefore usually had no legitimate offspring of their own, gave their nephews such positions of preference as were often accorded by fathers to son.[4] Paul also engaged in nepotism, appointing, for instance, two nephews, aged 14 and 16, as cardinals.

Corporatocracy. This article is about the idea of government dominated by corporate business interests.

Corporatocracy

For the concept of the state and its dominant interests in a capitalist system, see Capitalist state. For capitalist economies dominated by corporations, see Corporate capitalism. This collective is what author C Wright Mills called the Power Elite, wealthy individuals who hold prominent positions in corporatocracies. They control the process of determining a society's economic and political policies.[18] The concept has been used in explanations of bank bailouts, excessive pay for CEOs, as well as complaints such as the exploitation of national treasuries, people, and natural resources.[19] It has been used by critics of globalization,[20] sometimes in conjunction with criticism of the World Bank[21] or unfair lending practices,[19] as well as criticism of "free trade agreements".[20] Characteristics[edit] Cronyism. Cronyism is partiality to long-standing friends, especially by appointing them to positions of authority, regardless of their qualifications.

Cronyism

In-group favoritism. In-group favoritism, sometimes known as in-group–out-group bias, in-group bias, or intergroup bias, refers to a pattern of favoring members of one’s in-group over out-group members.

In-group favoritism

This can be expressed in evaluation of others, allocation of resources, and many other ways.[1] For example, it has been shown that people will seek to make more internal (dispositional) attributions for events that reflect positively on groups they belong to and more external (situational) attributions for events that reflect negatively on their groups.[2] This interaction has been researched by many psychologists and linked to many theories related to group conflict and prejudice. The phenomenon is primarily viewed from a social psychology standpoint.

Commissie Casimir (1975) "druk op wetenschappelijke onderzoekers

ScienceGuide - Het risico van vele petten. 7 juni 2013 - Willeke Slingerland (Saxion) onderzocht voor Transparency International de risico’s op belangenverstrengeling en corruptie.

ScienceGuide - Het risico van vele petten

“Een zaak als bij Van Rey en Weekers staat niet op zichzelf. “Mensen hebben veel petten op. maar zijn niet altijd alert op de risico’s die dit met zich meebrengt.” Scienceguide: Wetenschap zoekt belangen verstrengeling. 2 november 2011 - Volgens een enquête van de Jonge Akademie en het Rathenau Instituut staan jonge onderzoekers positief jegens valorisatie. Maar dit roept direct nieuwe en oude vragen op. ScienceGuide: Bijbaan goed voor professor. 18 november 2013 - Minister Bussemaker juicht het met oog op de valorisatie toe, dat hoogleraren ‘bijbanen’ hebben.

ScienceGuide: Bijbaan goed voor professor

In reactie op Kamervragen gaat zij in op zorgen over de onafhankelijkheid van hoogleraren en het vertrouwen in de wetenschap, ScienceGuide: Bijbaan goed of slecht voor prof? Waarom geen landelijk register voor bijbanen hoogleraar? Er komt geen landelijk register met bijbanen van hoogleraren en financiers van leerstoelen.

Waarom geen landelijk register voor bijbanen hoogleraar?

Minister Bussemaker legt een verzoek van de Socialistische Partij naast zich neer. Achter haar kalme argumenten gaan grote belangen schuil. Zes jaar geleden, in november 2007, opperde PvdA-minister Ronald Plasterk dat er een landelijk register moest komen met bijbanen van hoogleraren. Dan zou iedereen kunnen zien welke belangen meespelen. Er middenin! Hoe filosofie maatschappelijk relevant kan zijn Dr. Hans Radder Filosofen zijn niet de enigen die filosoferen, anderen doen dat net zo goed. Dat is het frisse uitgangspunt van dit boek. Zaak dus voor filosofen om de dialoog met de maatschappij aan te gaan en te bezien hoe ze zich dienstbaar kunnen maken. Order your copy of Er middenin! Bevordert NWO slodderintegriteit? Radder.

28 november 2016 - De tweede geldstroom kent grote bezwaren: het is tijdsintensief, inefficiënt en beperkt de creativiteit. NWO komt met een inhoudelijke reactie op de site van #Scienceguide.

OCW - onderwijsinspecteurs

Examencommissie. ISO / LSVb - Achmea (Zilveren kruis) Michael Taylor - Monsanto. Marco Waas - TU Delft YES! = TNO start-up company. Berend Olivier - Jos Bloemers Utrecht Univ: - Emotional Brain. Paul Frentrop. Winkelhoff & Abbas & Winkel & van der Lei / RUG tandartsen. Buytendijk - Cristallo AG (Eviunis ~ Vitophos vitamin? ) Joy Laskar - Georgia Tech. Onafhankelijkheid hoogleraren ter discussie. Propedeuse in tweede jaar verplicht? Dat mag niet TiU-student krijgt op drie na hoogste bedrag bij staken studie. Bert Meijer. Opleiding[bewerken] Na de middelbare school in Appingedam, waar hij in 1972 eindexamen deed, volgde Meijer aan de Rijksuniversiteit Groningen de opleiding organische chemie.

Hij studeerde af in 1978 en begon aansluitend zijn promotieonderzoek bij professor Hans Wijnberg. In 1982 promoveerde hij summa cum laude op zijn proefschrift[1] 'Chemiluminescence in action: syntheses, properties, and applications of 1,2-dioxetanes'.

Universiteit Maastricht ( André Postema )- Maastricht University Holding ( Cobbenhagen ) - Cees Vermeer // Leon Schurgers - VitaK b.v. - MGP Diagnostics -

(pdf)WasPrivatisering van het Publ ieke Domein wel in het Publieke Belang? Not just sciencefraud but primarily -conflict's of interests- DUB: Wetenschappers moeten opkomen voor belang vrije publicatie onderzoeksresultaten. Resultaten van onderzoek dat wordt gedaan in opdracht van de overheid, moeten zonder omhaal worden gepubliceerd. Dat geeft de mens weer vertrouwen in de wetenschap, zegt directeur Jan Staman van het Rathenau Instituut. Vaccinatie, klimaatverandering, voeding... EM: “Wetenschappers leggen een strop om hun eigen nek” Wetenschappers zouden geen zwijgplicht moeten accepteren als ze voor de overheid werken. “Laat ze maar dreigen met een boycot”, zegt directeur Jan Staman van het Rathenau Instituut. Vaccinatie, klimaatverandering, voeding... Meindert Fennema: 'Rosenthal stond op het ministerie bekend als 'de belangenverstrengelaar'' - Meindert Fennema.

OPINIE - Meindert Fennema − 12/10/12, 12:45 © ANP. Kamer - Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheids. De voorzitter van de Parlementaire Onderzoekscommissie, Roel Kuiper, heeft het rapport op 30 oktober 2012 tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer aangeboden aan de Kamervoorzitter. Op dinsdag 13 november 2012 heeft de Kamer met de commissie gedebatteerd over het rapport. Op 20 november 2012 is de tijdens het debat op 13 november 2012 ingediende Motie-Bröcker (VVD) c.s. over de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie (EK C, E) na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De commissie is op 20 november 2012 décharge verleend.

Bij brief van 23 november 2012 (EK C, F. (pdf)WRR Dertig jaar privatisering, verzelfstandiging en marktwerking. Op afstand gezet Een onderzoek naar de publieke opinie op verzoek van de Parlementaire Onderzoekscommissie ‘Privatisering en verzelfstandiging’ EU: Effects of privatization and agencification on citizens and citizenship: an international comparison. Medscape Access. Hoogleraren als duizendpoten. 11 januari 2016 - Hoogleraren worden door ingrijpende beleidsprocessen in nieuwe dubbelrollen geplaatst, want het is “één van de opvallendste zaken dat de universiteit in toenemende mate als collectief wordt aangesproken.” UvA-rector Dymph van den Boom ziet complexe verantwoordelijkheden “die nauwelijks onder één noemer passen.”

Bij de Dies van de UvA sprak de rector ook bij het afsluitende diner voor het laatst in haar rol als boegbeeld van de academie. Zij nam de gelegenheid te baat om primair over de hoogleraar als fenomeen en kenniswerker te spreken. Al bij de start in 1632 met Vossius en Barlaeus was het van belang gebleken daar serieus aandacht aan te besteden, zo vertelde zij.

“Aan de ene kant moesten ze onderwijs geven, daarnaast moesten ze het grote publiek boeien met oraties en lezingen.