background preloader

?research? at HBO

Facebook Twitter

Probleemstelling voor een onderzoek - Piet Verschuren. Universiteit hbo - caricature. ScienceGuide - Lectoren verenigen zich. 4 december 2014 - Op de HvA is gisteren officieel de Lectorenvereniging van start gegaan.

ScienceGuide - Lectoren verenigen zich

Meer dan een ‘vakbond’ zo werd benadrukt. Minister Bussemaker omarmde de oprichting: “Nu begint het pas en de vereniging had op geen beter moment kunnen beginnen.” Bussemaker benadrukte dat juist nu het ministerie haar wetenschapsvisie uitwerkt, het organiseren van lectoren in een beroepsvereniging, van grote waarde. “De wetenschap is alleen geen academisch feestje meer. Praktijkgericht onderzoek neemt daarin een heel belangrijke plek in, en die plek groeit nog steeds.” Versterken van de kennisfunctie De minister onderstreepte dat zij in de wetenschapsagenda een totaal wil zien van ongebonden, fundamenteel onderzoek, praktijkgericht onderzoek zoals door lectoren, en toegepast onderzoek waarin ook het bedrijfsleven een belangrijke rol heeft te spelen.

Research about Academic Drift

Trajectum: dossier Onderzoek. Frans Leijnse. Frans Leijnse zat tot juni 1965 op de Johan van Oldenbarnevelt HBS te Rotterdam.

Frans Leijnse

Daarna studeerde hij sociologie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij was aanvankelijk werkzaam als wetenschappelijk medewerker op de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Leiden, waarna hij in dienst trad als secretariaatsmedewerker van de Sociaal-Economische Raad. In 1984 kwam hij in de Tweede Kamer. Presentatie Frans Leijnse - Wat doet de docent met onderzoek, wat d... 2005 Hooggeleerde domheid en andere gebreken. Over kennisproductie in de polder.

Frans Leijnse over bildung. Diesrede door Frans Leijnse. Frans Leijnse benoemd tot hoogleraar bij Open Universiteit - Open Universiteit. Persbericht 25 mei 2007 Het College van bestuur van de Open Universiteit Nederland heeft Frans Leijnse benoemd tot hoogleraar Onderwijs en arbeidsmarkt met als focus leven-lang-leren.

Frans Leijnse benoemd tot hoogleraar bij Open Universiteit - Open Universiteit

Vanaf 1 juni 2007 zal Leijnse een vernieuwende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van concepten die het onderwijs en de arbeidsmarkt dichter bij elkaar brengen én de onderzoeksagenda van de Open Universiteit m.b.t. het leven-lang-leren versterken. Prof. dr. Frans Leijnse is lid van de Eerste Kamer, bijzonder hoogleraar Sociaal-politieke aspecten van de verzorgingsstaat en overlegeconomie aan de Universiteit van Amsterdam en lector Kenniscirculatie aan de Hogeschool van Utrecht. Als gevolg van zijn benoeming bij de Open Universiteit beëindigt Leijnse zijn bijzonder hoogleraarschap aan de UvA. Frans Leijnse opnieuw verbonden aan de HU - Hogeschool Utrecht. Forum - voor praktijk gericht onderzoek. Forum - lectoren. Scienceguide: Frits van Oostrom Pauwen in de kippensoep. 12 januari 2010 - Frits van Oostrom beveelt hogescholen aan de rol van lectoren en hun onderzoek te heroverwegen.

scienceguide: Frits van Oostrom Pauwen in de kippensoep

“Laten we het nooit meer over ‘academisering in het hbo’ hebben. Dbnl: Martinus Nijhoff, Het lied der dwaze bijen. DUB: Frits van Oostrom blijft twijfelen aan lector. Ook al zat hij in de jury die de lector van het jaar koos, Frits van Oostrom blijft vraagtekens zetten bij het lectoraat.

DUB: Frits van Oostrom blijft twijfelen aan lector

Bijna een jaar geleden joeg hij menig hbo-bestuurder op de kast met zijn waarschuwing voor 'toganijd'. Hogescholen moesten vooral geen 'universiteitje spelen'. Vorige week herhaalde hij zijn visie. Lectoren vinden zichzelf geen 'dwaze bijen' Bijval van docenten oogstte hoogleraar Frits van Oostrom, toen hij hogescholen verweet dat ze vooral uit ‘toganijd’ lectoren aanstellen.

Lectoren vinden zichzelf geen 'dwaze bijen'

Ze zouden geen universiteitje moeten spelen. Lectoren en bestuurders noemen zijn kritiek demagogisch en achterhaald. De eerste lectoren marcheerden in 2001/2002 het hoger beroepsonderwijs binnen. Bijna acht jaar later wordt Frits van Oostrom, voormalig president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, uitgenodigd om keynote spreker te zijn tijdens een congres, afgelopen december.

Stijn Verhagen Lector van het Jaar 2010. 22 september 2010 - Stijn Verhagen, lector ‘Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling’ aan de Hogeschool Utrecht is bekroond als de Lector van het Jaar 2010, op initiatief van het ISO en ScienceGuide. De jury, met onder meer prof. Frits van Oostrom, vindt “het vermogen van deze lector om letterlijk honderden studenten inhoudelijk aan het werk te zetten in praktijkgestuurd onderzoek bewonderenswaardig.” In zijn rapport schrijft de jury over het werk van Stijn Verhagen onder meer: "De Utrechtse lector 'Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling' werkt aan "rijkere leeromgevingen" via projecten waaraan studenten participeren.

De interdisciplinariteit daarvan valt op, omdat studenten uit pedagogische, juridische en richtingen vanaf het eerste jaar in teams werken in het onderzoek. HBO dankt Napoleon. 5 januari 2012 - 200 jaar Avans hogeschool - in 1812 begonnen als Académie Royale et Impériale - wordt groots gevierd.

HBO dankt Napoleon

Een topper uit de beeldende kunsten en design zal als eerste ‘ere-lector’ gehuldigd worden. Weinig hoger onderwijs instellingen in ons land kunnen melden dat zij als Keizerlijk en Koninklijk begonnen. Napoleon stichtte in den Bosch een kunsthogeschool om de 'Peinture, Sculpture et Architecture' onder keizerlijke bescherming elan te geven. Zijn Académie Royale et Impériale werd in 1812 opgericht. Lector kan nog meer in beeld. 30 november 2011 - HBO-studenten hebben de lectoren scherper in beeld gekregen.

Lector kan nog meer in beeld

Beide groepen willen ook graag meer samen doen. Het ISO onderzocht waarom het er dan toch zo weinig van komt nog. Er kan echt veel meer. (pdf) ISO onderzoek als hefboom, studentparticipatie in research op het HBO. Lectoraten ook fysiek zichtbaar maken. 6 december 2011 - Lectoraten zijn te weinig verbonden met het onderwijs in hogescholen. Dat staat de ontwikkeling van het HBO naar volwaardige kennisinstituten in de weg, zo blijkt uit onderzoek van Saxion-docent en onderzoeker Hester van Sprang. Een fysieke werkomgeving kan deze cultuuromslag faciliteren. Volgens Van Sprang, die onderzoek deed naar het effect van een fysieke werkomgeving op de productiviteit van kenniswerkers kan "de fysieke werkomgeving een faciliterende rol vervullen in het binden en boeien van mensen en de cultuuroverdracht. " Een inspirerende werkomgeving kan studenten verleiden deel te nemen aan onderzoek en collega's in onderwijs en markt inspireren.

Voorbereid de toekomst in. 11 juli 2011 - Het European Tourism Future Institute (ETFI) schetst scenario’s voor de toekomst van Noord-Nederland. Vergrijzing en krimp zorgen hierbij voor uitdagingen. Albert Postma gaat zijn lectoraat inbedden in dit instituut. “We willen ook een meer toekomstgerichte houding onder studenten bevorderen.” Stenden installeert lector Scenarioplanning. 19 januari 2012 - Hoe ziet de sector toerisme er over 20 jaar uit? Stenden speelt in op deze vraag en installeert op 20 januari Albert Postma als lector Scenarioplanning; een manier om te zien wat er in de bedrijfsomgeving gebeurt en in te spelen op de mogelijke consequenties ervan.

"We willen ook een meer toekomstgerichte houding bij studenten bevorderen", zei Postma in juli vorig jaar tegenScienceGuidetoen bekend werd dat hij het lectoraat Scenarioplanning vorm zou gaan geven. Hanze en bedrijven innoveren samen. 3 februari 2012 - Lectoraten hebben de taak praktijkgericht onderzoek te doen.

Hanze en bedrijven innoveren samen

Die kennis moet ook worden toegepast in het MKB. Op de Hanzehogeschool is daarom een Innovatiewerkplaats ingericht waar onderzoekers, studenten en bedrijven samen kunnen werken aan een specifiek innovatieproces. Het Innovatielab voor Energie en Healthy Ageing is een initiatief van Monique Schoondorp, lector New Business Development. Volgens Schoondorp gebeurt het te vaak dat het MKB op een ander moment belangstelling heeft voor een bepaalde technologie of concept dat de betrokken onderzoekers. InnovatieWerkplaats. @Innovatie_WP. Van hogeschool naar Oxbridge. 9 februari 2012 - HAN-studente Pramila Rijal krijgt de kans van haar leven. Zij wint een plek voor promotieonderzoek in Oxford. “Toen ik het bericht met de uitslag kreeg, voelde het alsof ik ging vliegen.” Pramila Rijal van de internationale opleiding Life Sciences heeft de NDM (Nuffield Department of Clinical Medicine) Prize Studentship gekregen zodat zij promotieonderzoek op The Weatherall Institution of Molecular Medicine (Universiteit Oxford) mag gaan doen.

Na haar afstuderen bij de HAN gaat Pramila voor haar PhD immunologisch onderzoek verrichten. Het onderzoekwordt geleid door prof. De uit Nepal afkomstige Pramila Rijal studeert nu aan de HAN in de bacheloropleiding Life Sciences, een Engelstalige opleiding op het gebied van biochemie. UASnet - Universities of Applied Sciences network, research, innovation, European regions. Welcome. Zandbak der wetenschap.

10 oktober 2012 - “De rector magnificus schreef aan iedereen een waarschuwende brief: ‘Pas op voor dat HBO-onderzoek!’ ” Marieke Schuurmans werd toch HU-lector en ook UMCU-hoogleraar. Alle trends rond HBO en WO onderzoek beleefde zij. Nu zegt zij onomwonden: “Professor én lector is noodzaak hier.” Prof. Lastig vak tussen wal en schip. VOX: Wouter Sanderse Hbo-onderzoek. Wouter Sanderse is docent bij Praktische Filosofie.

VOX: Wouter Sanderse Hbo-onderzoek

Crossmediale communicatie in het publieke domein – Hogeschool Utrecht – HU Research - Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek. Dat is toch geen onderzoek? Reint Jan Renes is lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein en blogt op deze plek regelmatig over zijn vakgebied. Klinkt saai en dat is het eigenlijk ook. Toch vond ik het best spannend. @ReintJanRenes. PubLab (PubLab) sur Twitter. Reint Jan Renes – Hogeschool Utrecht – HU Research - Kenniscentrum Communicatie en Journalistiek. Communication Science - Wageningen UR - Wageningen University. El bulli lectoraat Onderzoek buiten de hokjes. HBO verrijkt eigen onderwijs. 4 december 2012 - Het HBO kent een majeure opdracht die met weinig geld waar gemaakt moet worden. Misverstanden over HBO en toepassing. KaiHeijneman : Bas Haring: hbo moet juist... NotPICNIC : @KaiHeijneman @Bas_Haring zijn... Scienceguide: Onderzoek buiten de hokjes. DUB: Lector/hoogleraar Cok Bakker: onderzoek van hogescholen is net zo goed onderzoek.

Hogescholen en onderzoek: voor de universitaire wereld nog vaak een wat ongemakkelijke combinatie. Zo niet voor hoogleraar Cok Bakker. “Het maakt mij niet uit waar onderzoek gebeurt, als het maar goed gebeurt”, aldus de theoloog en onderwijskundige, die sinds kort ook lector is aan de Hogeschool Utrecht. ‘Pauwen in de kippensoep’. Dat was de weinig vleiende kwalificatie die Frits van Oostrom drie jaar geleden overhad voor lectoren aan Nederlandse hogescholen. FoliaWeb: Vraagtekens bij hbo- promoties. Oratie 6 juni 2013 12:39 | Met zijn lectoraat wil hij bijdragen aan de ontwikkeling van een meer academische cultuur binnen de Hogeschool Utrecht, zegt Cok Bakker, lector Normatieve professionalisering aan de faculteit Educatie van HU en tevens hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. ScienceGuide: Nut onderzoek in HBO? Fachhochschulen Deutschland. Prof. Dr. Waltraud ‚Wara‘ Wende. Promotionsrecht : Universitäten gegen Aufwertung von Fachhochschulen - Nachrichten Politik - Deutschland.

Spiegel: Schleswig-Holstein will Fachhochschulen Promotionsrecht geben. Promotionsrecht - Doktortitel bald auch an Fachhochschulen? - Bildung. ScienceGuide: Ook duitse hogescholen krijgen een ius promovendi. Doktortitel: Schleswig-Holstein gibt Fachhochschulen Promotionsrecht - Wissen. Waltraud Wende. * Learning Tomorrow is lekker aanpielemozen.

More

Even more (not yet)