background preloader

Skriva

Facebook Twitter

Something-To-Write-About. Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det. I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande. Hur konkretiserar man aspekterna? Jag valde att lägga upp det på ett lite bakvänt sätt för mig då jag brukar börja med att visa på exempeltexter. Gå igenom instruktionen Till att börja med visade jag instruktionen för uppsatsdelen. Eget skrivande Eleverna fick sedan skriva brevet under resten av lektionen och fortsätta under nästa lektion för att hamna på den tid som eleverna får på själva skrivdagen på de nationella proven.

PS! Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet. Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen.

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet

Jag har lyckats hitta fyra olika prov som inte har sekretess längre. Dessa kommer vi att titta på efter påsklovet fram till elevernas egna skrivande av texter på de nationella proven i engelska vilket blir ganska precis tre veckor. Vad är en article? Innan vi tittar på dem har jag satt ihop en presentation som inledning. I den tänkte jag visa på vad som menas med article och essay då det kan skapa lite förvirring i instruktionen de sedan kommer att få titta på. Att arbeta med strukturen I presentationens del 2 finns en kortare repetition av det ovan med hjälp av några flashcards och instruktionsfilmer, samt en genomgång av hur man bygger upp en text. Du hittar presentationen här!

Figurative Language

Bedömningen börjar i planeringen så vad gör vi på lektionen? Bedömningen startar i planeringen sägs det så vad behöver undervisningen fokusera på för att kunna vara bedömningsbar?

Bedömningen börjar i planeringen så vad gör vi på lektionen?

Det beror ju helt på vad man valt att fokusera på och innan jag börjar undervisningen måste jag veta vad, hur, och när bedömningen sker. Inför våren har jag valt att fokusera på skrivandet i den lilla grupp jag har i engelska i årskurs 6 där merparten har ett annat förstaspråk än svenska. Då jag tidigare bara har planerat för årskurs 7-9 är jag bara förtrogen med kunskapskraven för år 9. Inför denna skrivuppgift fick jag därför titta på vilka kunskapskrav som gäller för den tänka uppgiften. Jag valde även att ta hjälp av Kommentarmaterialet till kursplanen i engelska, även om det är samma värdeord för årskurs 6 som 9 ville jag tänka till kring värdeordens betydelse. Konkretisering av lärandemålen När du som pedagog planerar är det viktigt att man utgår från vad som är lärandemålen för att eleven ska klara kunskapskraven. Find the Right Words - Words To Use.

Writing prompts

Writer's workshop. More Free Graphic Organizers for Teaching Writing. More Free Graphic Organizers for Teaching Writing Introduction The free graphic organizers that I offer on this page come from the collection of 50 More WRITERizers, the successor of 50 WRITERizers, which has generated loads of interest over the last couple of years—thanks to you and our colleagues.

More Free Graphic Organizers for Teaching Writing

I truly believe that this newer collection breaks completely new ground. I just simply haven’t seen anything ANYWHERE that is anything like what you are about to see here. These graphic organizers feature… 4 structured sets of numbered, sequential pages.tagged information that students reference and transfer to related organizers.a series of manipulatives used to construct 7 individual, common-core-based, writing projects.

Whether or not they are truly ground-breaking makes no difference to me. What WILL make a difference is how they will impact your kids. Write About. List of Figures of Speech (Stylistic Devices) Writing Materials (Tips, Lessons and Much More ...) Teaching Opinion, Informative & Narrative Writing Types. Free Posters and Infographic: Teaching the Three Types of Writing The Common Core State Standards require that students know three main types of writing: opinion/argumentative, informative/explanatory and narrative.

Teaching Opinion, Informative & Narrative Writing Types

What are these types of writing and how can you explain them to students? Our classroom posters help you break it down by comparing the three types to the work of reporters, storytellers and debaters. Share them with your students today. A+ Papers.

Images as writing promts

Collaborative Writing Sites. Character creation. Collaborative writing activities. Collaborative writing Some teachers tend to avoid writing in class, perhaps feeling that as it is something which learners do individually and in silence, it is better done for homework. However, when writing is done as a collaborative activity, it can have many of the same benefits of a group speaking activity: Discussing the writing process obviously provides more opportunities for learners to interact in English, a benefit in itself. It can also help learners to develop their communicative competence by forcing the negotiation of meaning.

As learners try to express their ideas to each other, they will have to clarify, rephrase and so on.

Digitalt

Utveckla din skrivförmåga. Språk och form. Inspiration.